TOINEN KUNINGASTEN KIRJA

I. Israelin ja Juudan kuningaste hallituksesta, siihenasti että Israel vietiin pois Assyriaaan, Elian ja Elisan ihmeistä, Ahasian Ahabin pojan ja hänen veljensä jumalattomuudesta ja katumattomuudesta, luku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sitten Joramin Josaphatin poijan ja hänen poikansa Ahasian jumalattomuudesta ja pahoista töistä, luku 8. Jehusta, luku 9. Ahabin huoneen hävityksestä, luku 11. Amasiasta, luku12. Joahaksesta, Joaksesta ja Elisan kuolemasta, luku 13. Hiskiasta, luku 16, Salmanasserista Assyrian kuninkaasta, kuinka hän voitti Samarian, vei Israelin pois ja pani pakanat heidän majoihinsa Herran uhkauksen jälkeen, luku 17.
II. Sitte Juudan kuninkaista erittäin, siihenasti että Juudan vietiin pois Babeliin. Nimittäin Hiskiasta, että hän oli jumalinen. Herran enkeli löi Sanheribin Assyrian kuninkaan sotaväestä, kuin hän tuli Jerusalemia vastaan 185, 000 miestä, Hiskian sairaudesta ja hänen elämänsä lisääntymisestä. Auringon palajamisesta hänen tähtensä, luku 18, 19, 20. Manassesta ja hänen jumalattomuudestansa. Amonista ja Josiasta ja hänen jumalisuudestansa, luku 21, 22. Joahaksesta, Joakimista, Jojakimista ja Zedekiasta, luku 23, 24. Kuinka Jojakim pääsee vankeudesta, luku 25. Näiden kuningasten aikana saarnasivat Jesaia, Jeremia, Miika ja Hosea.

 

1. Luku.

 

I. Ahasian sairaus, ja Elian ennustus hänen kuolemastansa. II. Ahasian vaino Eliaa vastaan, ja sen hämmennys tulen kautta taivaasta. III. Elia menee itse Ahasian tykö, sanoo hänen kuolevan, joka myös kohta tapahtuu.

 

I. Ja Moabilaiset luopuivat Israelista Ahabin kuoleman jälkeen.
2. Ja Ahasia putosi häkin lävitse makaushuoneessansa Samariassa, sairasti ja lähetti sanansaattajat, ja sanoi heille: menkäät ja kysykäät Baalsebubilta, Ekronin jumalalta, jos minä paranen tästä sairaudesta.
3. Mutta Herran enkeli sanoi Elialle Tisbiläiselle: nouse ja mene Samarian kuninkaan sanansaattajia vastaan, ja sano heille: sentähdenkö, ettei yhtään Jumalaa ole Israelissa, te menette neuvoa kysymään Baalsebubilta, Ekronin jumalalta?
4. Sentähden näin sanoo Herra: ei sinun pidä siitä vuoteesta nouseman, jossa makaat, mutta sinun pitää kaiketi kuoleman. Ja Elia meni pois.
5. Ja kuin sanansaattajat palasivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: miksi te palasitte?
6. He sanoivat hänelle: yksi mies kohtasi meitä ja sanoi meille: menkäät, palatkaat kuninkaan tykö, joka teidät on lähettänyt, ja sanokaat hänelle: näin sanoo Herra: sentähdenkö, ettei yhtään Jumalaa ole Israelissa, sinä lähetät kysymään neuvoa Baalsebubilta, Ekronin jumalalta? Sentähden ei sinun pidä siitä vuoteesta nouseman, johon sinä maata pannut olet, mutta sinun pitää kaiketi kuoleman.
7. II. Ja hän sanoi heille: minkäkaltainen se mies oli, joka kohtasi teitä ja näitä sanoja puhui teille?
8. He sanoivat hänelle: se mies oli karvainen, ja vyötetty hihnaisella vyöllä*. Hän sanoi: se on Elia Tisbiläinen.
9. Ja hän lähetti hänen tykönsä yhden viidenkymmenen päämiehen viidenkymmenensä kanssa; ja kuin hän tuli hänen tykönsä, ja katso, hän istui vuoren kukkulalla. Ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies, kuningas sanoo: tule alas!
10. Elia vastasi ja sanoi viidenkymmenen päämiehelle: jos minä olen Jumalan mies, niin tulkaan tuli taivaasta* ja polttakoon sinun ja sinun viisikymmentäs. Niin tuli lankesi taivaasta ja poltti hänen ja hänen viisikymmentänsä.
11. Ja hän lähetti taas toisen viidenkymmenen päämiehen hänen tykönsä hänen viidenkymmenensä kanssa, ja hän sanoi hänelle: sinä Jumalan mies, näin sanoo kuningas: tule kiiruusti alas!
12. Elia vastasi ja sanoi heille: jos minä olen Jumalan mies, niin tulkaan tuli taivaasta ja polttakaan sinun ja sinun viisikymmentäs. Niin Jumalan tuli putosi taivaasta ja poltti hänen ja hänen viisikymmentänsä.
13. Niin hän vielä lähetti kolmannen viidenkymmenen päämiehen hänen viidenkymmenensä kanssa. Kuin hän tuli ylös hänen tykönsä, kumarsi hän polvillensa Elian eteen, rukoili häntä ja sanoi hänelle: sinä Jumalan mies, olkoon siis minun sieluni ja näiden viidenkymmenen sinun palveliais sielut kalliit sinun edessäs!
14. Katso, tuli on tullut taivaasta ja on polttanut ne kaksi ensimäistä viidenkymmenen päämiestä heidän viidenkymmenensä kanssa; mutta olkoon minun sieluni kallis sinun edessäs!
15. III. Niin sanoi Herran enkeli Elialle: mene alas hänen kanssansa ja älä mitään pelkää häntä. Niin hän nousi ja meni hänen kanssansa kuninkaan tykö.
16. Ja hän sanoi hänelle: näin sanoo Herra: ettäs lähetit sanansaattajat ja annoit kysyä neuvoa Baalsebubilta, Ekronin jumalalta, sentähdenkö, ettei yhtäkään Jumalaa olis Israelissa, jonka sanaa kysyttäisiin? niin ei sinun pidä siitä vuoteesta nouseman, johon sinä maata pannut olet, mutta sinun pitää kaiketi kuoleman.
17. Ja niin hän kuoli Herran sanan jälkeen, jonka Elia puhunut oli. Ja Joram* tuli kuninkaaksi hänen siaansa, toisena Joramin Josaphatin pojan Juudan kuninkaan vuonna; sillä ei hänellä ollut poikaa.
18. Mitä enempi on sanomista Ahasiasta ja mitä hän tehnyt on, eikö se ole kirjoitettu Israelin kuningasten aikakirjassa?


Luvuittain

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25