JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

8 Luku

8 Luku

 

 

Bildadin ensimmäinen puhe: Jumala on oikeamielinen; esiisätkin opettavat, että hurskas menestyy, mutta jumalaton hukkuu.

Bildad, toinen Jobin ystävä, tekee Jobin väärinpuhujaksi, syyttää hänen poikiansa ja sanoo, että ne ovat jumalattomat, joille pahoin käy.

 

II. Neuvoo Jobia katumukseen, vakuuttaa häntä sitten menestyksestä; sillä Jumala holhoo hyviä ja sortaa pahoja.

 

 

1. Sitten suuhilainen Bildad lausui ja sanoi:

1. Niin vastasi Bildad Suasta ja sanoi:

2. Kuinka kauan sinä senkaltaisia haastat ja suusi puheet ovat kuin raju myrsky?

2. Kuinka kauvan sinä tahdot näitä puhua? ja sinun suus puheet ovat niin kuin väkevä tuuli?

3. Jumalako vääristäisi oikeuden, Kaikkivaltiasko vääristäisi vanhurskauden?

3. Väärinkö Jumala tuomitsee*, eli rikkooko Kaikkivaltias oikeuden?

 

 

5. Moos. 32:4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

5 Mos 32:4. Hän on kallio, hänen työnsä ovat laittamattomat, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikiat; vakaa on Jumala, ilman kaikkea vääryyttä, hän on vanhurskas ja oikia.

Job 34:12 Totisesti, Jumala ei tee väärin, Kaikkivaltias ei vääristä oikeutta.

Job 34:17. Taivuttaisko joku sen tähden oikeuden, että hän vihaa häntä, ja tahtoisitkos hurskaan ja jalon tuomita jumalattomaksi?

 

Dan 9:14. Sen tähden on myös Herra valvonut* tässä onnettomuudessa, ja on sen saattanut meidän päällemme; sillä Herra meidän Jumalamme on hurskas+ kaikissa töissänsä, joita hän tekee; koska emme totelleet hänen ääntänsä.

 

 

4. Jos lapsesi tekivät syntiä häntä vastaan, niin hän hylkäsi heidät heidän rikoksensa valtaan.

4. Jos poikas ovat syntiä tehneet hänen edessänsä, niin hän on hyljännyt heitä heidän pahain tekoinsa tähden.

5. Jos sinä etsit Jumalaa ja anot Kaikkivaltiaalta armoa;

5. Mutta jos sinä aikanansa etsit Jumalaa, ja rukoilet Kaikkivaltiasta hartaasti,

6. jos olet puhdas ja rehellinen, silloin hän varmasti heräjää sinun avuksesi ja asettaa entiselleen sinun vanhurskautesi asunnon.

6. Ja jos sinä olet puhdas ja hyvä, niin hän herättää sinun, ja taas tekee rauhalliseksi hurskautes majan.

7. Silloin sinun alkusi näyttää vähäiseltä, mutta loppuaikasi varttuu ylen suureksi.

7. Ja kussa sinulla oli ennen vähä, pitää tästedes sinulle sangen paljon lisääntymän.

8. Sillä kysypä aikaisemmalta sukupolvelta, tarkkaa, mitä heidän isänsä ovat tutkineet.

8. Sillä kysy nyt entisiltä sukukunnilta*, ja rupee kysymään heidän isiltänsä+.

 

 

 

5 Mos 4:32. Kysele entisiä aikoja, jotka ovat olleet sinun edelläs, siitä päivästä, jona Jumala loi ihmisen maan päälle, ja yhdestä taivaan äärestä niin toiseen ääreen: jos ikänä niin suuri asia tapahtunut on, eli senkaltaista on ikänä kuultu?

 

1 Mos 47:9. Jakob sanoi Pharaolle: minun kulkemiseni aika on sata ja kolmekymmentä ajastaikaa: vähä ja paha on minun elämäni aika ja ei ulotu minun isäini kulkemisen aikaan.

 

1 Aika K. 29:15. Sillä me olemme muukalaiset ja oudot* sinun edessäs, niin kuin kaikki meidän isämmekin: meidän ikämme on maan päällä niin kuin varjo+, ja ei täällä ole yhtään viipymystä.

 

Ps 39:13. Kuule minun rukoukseni, Herra, ja ota minun huutoni korviis, ja älä vaikene minun kyynelteni tähden; sillä minä olen muukalainen sinun tykönäs ja vieras*, niin kuin kaikki minun isäni.

 

 

9. Mehän olemme eilispäivän lapsia emmekä mitään tiedä, päivämme ovat vain varjo maan päällä.

9. Sillä me olemme niin kuin eilen tulleet, ja emme mitään tiedä: meidän elämämme on niin kuin varjo* maan päällä.

 

 

Job 14:2 kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy.

Job 14:2. Kasvaa niin kuin kukkanen, ja kaatuu; pakenee niin kuin varjo, ja ei pysy.

Ps. 39:6 Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niinkuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin. Sela.

Ps 39:7. Vaan he menevät pois niin kuin varjo*, ja tekevät itsellensä hukkaan suuren murheen: he kokoovat ja ei tiedä, kuka sen saa+.

Ps. 102:12 Minun päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ja minä kuivun kuin ruoho.

Ps 144:4. On sittekin ihminen tyhjän verta*: hänen aikansa katoo niin kuin varjo+.

Ps. 144:4 Ihminen on kuin tuulen henkäys, hänen päivänsä niinkuin pakeneva varjo.

 

 

 

10. He sinua opettavat ja sanovat sinulle, tuovat ilmi sanat sydämestään:

10. Heidän pitää opettaman sinua, ja sanoman sinulle, ja tuoman puheensa edes sydämestänsä.

11. 'Kasvaako kaisla siinä, missä ei ole rämettä? rehottaako ruoko siinä, missä ei ole vettä?

11. Kasvaako kaisla, ellei seiso loassa? eli kasvaako ruoho ilman vettä?

12. Vielä vihreänä ollessaan, ennenaikaisena leikattavaksi, se kuivettuu ennen kuin mikään muu heinä.

12. Koska se vielä kukoistaa ennen kuin se niitetään, kuivettuu se* ennen kuin heinä korjataan.

 

 

 

Ps 129:6. Olkoon niin kuin ruoho kattojen päällä, joka kuivettuu ennen kuin se reväistään ylös,

 

Jer 17:6. Hänen pitää tuleman niin kuin kanerva* korvessa, ja ei pidä saaman nähdä tulevaista lohdutusta; ja hänen pitää asuman kuivuudessa korvessa, hedelmättömässä ja autiossa erämaassa.

 

 

13. Niin käy kaikkien niiden, jotka unhottavat Jumalan, ja jumalattoman toivo katoaa;

13. Niin käy kaikkein niiden, jotka Jumalan unhottavat, ja ulkokullattuin toivo katoo.

 

 

Job 11:20 Mutta jumalattomain silmät raukeavat; turvapaikka on heiltä mennyt, ja heidän toivonsa on huokaus.

Job 11:20. Mutta jumalattomain silmät pitää nääntymän, ja ei voi päästää; sillä heidän toivonsa pitää puuttuman* heidän sieluiltansa.

Sananl. 10:28 Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu.

San l. 10:28. Vanhurskaan toivo on ilo, mutta jumalattomain toivo katoo.

Sananl. 11:23 Vanhurskaitten halajaminen vie onneen, jumalattomien toivo vihaan.

San l. 11:23. Vanhurskasten himo on ainoastaan hyvä, vaan jumalattomain odotus on kiukku.

 

 

14. hänen, jonka uskallus on langan varassa, jonka turvana on hämähäkinverkko.

14. Sillä hänen toivonsa tulee tyhjäksi, ja hänen uskalluksensa niin kuin hämähäkin verkko.

15. Hän nojaa taloonsa, mutta se ei seiso, hän tarttuu siihen, mutta se ei kestä.

15. Hän luottaa huoneensa päälle, ja ei se pidä seisoman; hän turvaa siihen, ja ei se pidä pysyväinen oleman.

 

 

Ps. 49:17 Älä pelkää, jos joku rikastuu, jos hänen talonsa komeus karttuu.

Ps 49:17. Älä sitä tottele, koska joku rikastuu, eli jos hänen huoneensa kunnia suureksi tulee.

 

Ps 49:18. Sillä kuin hän kuolee, niin ei hän mitään myötänsä vie, eikä hänen kunniansa mene alas hänen kanssansa.

 

 

16. Hän on rehevänä auringon paisteessa, ja hänen vesansa leviävät yli puutarhan.

16. Se viheriöitsee kyllä ennen auringon nousemaa, ja sen heikot oksat kasvavat hänen yrttitarhassansa.

17. Hänen juurensa kietoutuvat kiviroukkioon, hän kiinnittää katseensa kivitaloon.

17. Hänen juurensa seisoo paksuna lähteen tykönä, ja huoneet kivien päällä.

18. Mutta kun Jumala hävittää hänet hänen paikastansa, niin se kieltää hänet: En ole sinua koskaan nähnyt.

18. Mutta koska hän nielee sen paikastansa, kieltää hän sen, niin kuin ei olis nähnytkään sitä.

19. Katso, siinä oli hänen vaelluksensa ilo, ja tomusta kasvaa toisia.'

19. Katso, tämä on hänen menonsa riemu; ja toiset taas kasvavat tuhasta.

20. Katso, Jumala ei hylkää nuhteetonta eikä tartu pahantekijäin käteen.

20. Sen tähden katso, ei Jumala hyviä hylkää, eikä vahvista pahain kättä,

21. Vielä hän täyttää sinun suusi naurulla ja huulesi riemulla.

21. Siihen asti että sinun suus naurulla täytetään ja huules riemulla.

 

 

Ps. 126:2 Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; silloin sanottiin pakanain keskuudessa: Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan.

Ps 126:2. Silloin meidän suumme naurulla täytetään, ja kielemme on täynnä riemua*; silloin sanotaan pakanoissa: Herra on suuria heidän kohtaansa tehnyt+.

 

 

22. Sinun vihamiehesi verhotaan häpeällä, ja jumalattomien majaa ei enää ole.

22. Mutta ne jotka sinua vihaavat, pitää häpiään tuleman; ja jumalattomain asuinsia ei pidä pysyväinen oleman.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42