JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

12 Luku

12 Luku

 

 

Jobin vastaus: Ystävät ovat ylpeitä, itseviisaita ja sydämettömiä; Jumala tekee, niinkuin hän tahtoo.

Job puolustaa ystäväinsä nuhteet tyhmäksi, todistaen jumaliset olevan täällä vastoinkäymisessä, ja jumalattomat myötäkäymisessä.

 

II. Osoittaa luomisesta ja jokapäiväisestä koetuksesta, Jumalalla olevan vapaan hallituksen kaikkein ylitse.

 

 

1. Job vastasi ja sanoi:

1. Niin vastasi Job ja sanoi:

2. Totisesti, te yksin olette kansa, ja teidän mukananne kuolee viisaus!

2. Te olette miehet; taito kuolee teidän kanssanne.

3. Onhan minullakin ymmärrystä yhtä hyvin kuin teillä; en ole minä teitä huonompi, ja kuka ei moisia tietäisi?

3. Minulla on niin sydän kuin teilläkin, enkä ole alemmaisempi teitä: kuka se on, joka ei näitä tiedä?

 

 

Job 13:2 Mitä te tiedätte, sen tiedän minäkin; en ole minä teitä huonompi.

 

 

 

4. Ystävänsä pilkkana on hän, jota Jumala kuuli, kun hän häntä huusi, hurskas, nuhteeton on pilkkana.

4. Joka lähimmäiseltänsä pilkataan, niin kuin minä, hän rukoilee Jumalaa, ja hän kuulee häntä: hurskas ja vakaa pilkataan.

 

 

 

Job 16:10. He ammottivat suunsa minua vastaan*, ja ovat minua häpiällisesti poskelle piesseet+: he ovat sammuttaneet vihansa minun päälleni.

 

Job 17:2. En minä ketäkään pettänyt, ja kuitenkin minun silmäni täytyy olla murheessa.

 

Job 21:3. Kärsikäät minua, että minä myös puhuisin*: ja kuin minä puhunut olen, pilkkaa sitte.

 

Job 30:10. He kauhistuvat minua*, ja erkanevat kauvas minusta; ja ei he häpee sylkeä minun kasvoilleni.

 

 

5. Turvassa olevan mielestä sopii onnettomuudelle ylenkatse; se on valmiina niille, joiden jalka horjuu.

5. Hän on ylönkatsottu kynttiläinen ylpeiden ajatuksissa, valmistettu, että he siihen loukkaavat jalkansa,

6. Ja rauhassa ovat väkivaltaisten majat, turvassa ne, jotka ärsyttävät Jumalaa, ne, jotka kantavat jumalansa kourassaan.

6. Ryövärein majoissa on kyllä*, ja he härsyttelevät rohkiasti Jumalaa+, ehkä Jumala on sen antanut heidän käteensä.

 

 

Job 21:7 Miksi jumalattomat saavat elää, vanheta, jopa voimassa vahvistua?

Job 21:7. Miksi jumalattomat elävät, tulevat vanhaksi ja lisääntyvät tavarassa?

Ps. 73:3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.


Jer 12:1. Herra, jos minä vielä kävisin sinun kanssas oikeudelle, niin sinä kuitenkin löydetään hurskaaksi; kuitenkin puhun minä sinun kanssas oikeudesta. Miksi käy jumalattomille niin hyvin, ja suurilla ylönannetuilla on kaikkinaista kyllä?

Jer. 12:1 Sinä, Herra, olet vanhurskas; voisinko minä riidellä sinua vastaan? Kuitenkin minä kysyn sinulta, mikä oikeus on. Miksi jumalattomain tie menestyy? Miksi kaikki uskottomat saavat elää rauhassa?

Hab 1:2. Herra, kuinka kauvan minun pitää huutaman, ja et sinä tahdo kuulla? kuinka kauvan minun pitää parkuman väkivallan tähden, ja et sinä tahdo auttaa?

Hab. 1:11 Sitten se tuulena kiitää ja hyökkää, mutta joutuu syynalaiseksi, tuo, jolla oma voimansa on jumalana.

Hab 1:3. Miksis minulle vaivaa ja työtä osoitat*? miksis minun annat nähdä ryövyyttä ja väkivaltaa minun ympärilläni? riita ja tora saa vallan.

 

Ps 73:3. Sillä minä närkästyin öykkäreistä, että minä näin jumalattomat menestyvän.

 

Ps 73:8. Kaikkia he katsovat ylön, ja sitte pahasti puhuvat: he puhuvat ja laittavat ylpiästi.

 

 

7. Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle;

7. Kysy siis eläimiltä, ja he opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, ja he sanovat sinulle.

8. tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle.

8. Taikka puhu maan kanssa, ja hän opettaa sinua; ja kalat meressä ilmoittavat sinulle.

9. Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt;

9. Kuka se on, joka ei kaikkia näitä tiedä, että Herran käsi on ne tehnyt?

10. hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?

10. Että hänen kädessänsä on kaikkein elävien sielu, ja kunkin lihan henki?

 

 

4. Moos. 16:22 Mutta he lankesivat kasvoillensa ja sanoivat: Oi Jumala, sinä Jumala, jonka vallassa on kaiken lihan henki: jos yksi mies rikkoo, vihastutko silloin koko seurakuntaan?

Ap. T 17:28. Sillä hänessä me elämme, ja liikumme, ja olemme*: niin kuin muutamat teidän runoilijoistanne sanoneet ovat: sillä me olemme myös hänen sukunsa.

Ap. t. 17:28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös hänen sukuansa.'

 

 

 

11. Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua?

11. Eikö korva koettele puhetta, ja suu maista ruokaa?

 

 

Job 34:3 Sillä korva koettelee sanat, ja suulaki maistaa ruuan maun.

Job 34:3. Sillä korva koettelee puheen, ja suu maistaa ruan.

 

 

12. Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä.

12. Vanhoilla on taito, ja pitkä-ijällisillä ymmärrys.

13. Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys.

13. Hänen tykönänsä on taito ja voima; hänen on neuvo ja ymmärrys.

14. Jos hän repii maahan, niin ei rakenneta jälleen; kenen hän telkeää sisälle, sille ei avata.

14. Katso, koska hän kukistaa, niin ei auta rakentamaan: koska hän jonkun salpaa, niin ei kenkään taida avata.

 

 

Ilm. 3:7 Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:

Jes 22:22. Ja panen Davidin huoneen avaimen hänen olallensa, että hän avaa, ja ei kenkään sulje, että hän sulkee, ja ei kenkään avaa.

 

Ilm 3:7. Ja Philadelphian seurakunnan enkelille kirjoita: näitä sanoo se Pyhä, se totinen, jolla on Davidin avain*, joka avaa ja ei yksikään sulje, joka sulkee ja ei yksikään avaa;

 

 

15. Katso, hän salpaa vedet, ja syntyy kuivuus; hän laskee ne irti, ja ne mullistavat maan.

15. Katso, koska hän pidättää veden, niin kaikki kuivettuu, ja koska hän laskee, niin se kääntää maan.

16. Hänen on väkevyys ja ymmärrys; hänen on niin eksynyt kuin eksyttäjäkin.

16. Hän on vahva ja pysyväinen: hänen on se joka eksyy, ja se joka eksyttää.

17. Hän vie neuvosmiehet pois paljaiksi riistettyinä ja tekee tuomarit tyhmiksi.

17. Hän johdattaa kavalat niin kuin saaliin, ja saattaa tuomarit tyhmäksi.

 

 

Jes. 3:2 sankarin ja soturin, tuomarin ja profeetan, tietäjän ja vanhimman,

2 Sam 15:31. Silloin nousi Joab ja tuli Absalomin huoneesen, ja sanoi hänelle: miksi palvelias ovat pistäneet tulen minun sarkaani?

 

2 Sam 17:14. Niin sanoi Absalom ja jokainen mies Israelista: Husain Arkilaisen neuvo on parempi kuin Ahitophelin. Mutta Herra asetti sen niin, että Ahitophelin hyvä neuvo estettiin, että Herra saattais Absalomille onnettomuuden.

 

2 Sam 17:23. Kuin Ahitophel näki, ettei hänen neuvonsa jälkeen tehty, satuloitsi hän aasinsa, nousi ja meni huoneesensa ja kaupunkiinsa, ja toimitti huoneensa menot, ja hirtti itsensä; ja niin hän kuoli ja haudattiin isänsä hautaan.

 

Jes 19:12. Kussa siis nyt ovat sinun taitavas? Anna heidän sanoa, ja opettaa sinuas, mitä Herra Zebaot on Egyptistä aikonut.

 

 

18. Kuningasten kurituksesta hän kirvoittaa ja köyttää köyden heidän omiin vyötäisiinsä.

18. Hän päästää kuningasten siteet, ja vyöttää heidän kupeensa.

19. Hän vie papit pois paljaiksi riistettyinä, ja ikimahtavat hän kukistaa.

19. Papit vie* hän niin kuin saaliin, ja väkevät+ kukistaa.

 

 

 

Job 32:9. Jos minun sydämeni on vietelty vaimon perään, ja olen väijynyt lähimmäiseni ovella,

 

Jes 3:2. Väkevät sotamiehet, tuomarit, prophetat, tietäjät ja vanhimmat;

 

Jes 3:3. Viidenkymmenen päämiehet, ja kunnialliset miehet, neuvonantajat, ja taitavat virkamiehet, ja toimella puhuvaiset miehet.

 

 

20. Hän hämmentää luotettavain puheen ja ottaa pois vanhoilta taidon.

20. Hän vääntää pois totisten huulet, vanhain toimen ottaa hän pois.

21. Hän vuodattaa ylenkatsetta ruhtinasten päälle ja aukaisee virtojen padot.

21. Hän kaataa ylönkatseen päämiesten päälle*, ja voimallisten väkevyyden hajoittaa.

 

 

Ps. 107:40 niin hän, joka vuodattaa ylenkatsetta ruhtinasten päälle ja panee heidät harhailemaan tiettömissä autiomaissa,

Ps 107:40. Koska ylönkatse päämiesten päälle vuodatettu oli*, ja kaikki maa eksyksissä ja autiona oli.

 

 

22. Hän paljastaa syvyydet pimeyden peitosta ja tuo valoon pilkkopimeän.

22. Hän ilmoittaa pimiät perustukset, ja kuoleman varjon saattaa hän valkeuteen.

 

 

Matt. 10:26 Älkää siis peljätkö heitä. Sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi.

Matt 10:26. Älkäät sen tähden heitä peljätkö; sillä ei ole mitään peitetty, joka ei pidä ilmoitettaman, ja salattu, joka ei tule tiettäväksi.

2. Kor. 4:6 Sillä Jumala, joka sanoi: Loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.

2 Kor.4:6. Että Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa*, se paisti tunnon valkeuden meidän sydämissämme Jumalan kirkkaudesta Jesuksen Kristuksen kasvoissa.

 

 

23. Hän korottaa kansat, ja hän hävittää ne, hän laajentaa kansakunnat, ja hän kuljettaa ne pois.

23. Hän saattaa kansat suureksi*, ja taas hukuttaa heidät; hän levittää kansan, ja taas vie pois heidät.

 

 

Ps. 107:38 Hän siunasi heitä, ja he lisääntyivät suuresti, ja hän antoi heille paljon karjaa.

Ps 107:38. Ja hän siunasi heitä ja he sangen suuresti enenivät, ja hän antoi paljon karjaa heille;

 

 

24. Maan kansan päämiehiltä hän ottaa ymmärryksen ja panee heidät harhailemaan tiettömissä autioissa.

24. Hän ottaa pois maan kansan ruhtinasten sydämet, ja eksyttää heitä korvessa, jossa ei tietä ole.

25. He haparoivat pimeässä valoa vailla, ja hän panee heidät hoipertelemaan kuin juopuneet.

25. Ja he koperoitsevat pimeydessä ilman valkeutta; ja hän eksyttää heitä kuin juopuneita.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42