JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

5 Luku

5 Luku

 

 

Elifaan puheen jatkoa: Job kääntyköön nöyränä Jumalan puoleen, joka korottaa alhaisen.

Eliphas kokee osoittaa koetuksesta ja esimerkeillä, että Jumala rankaisee ainoastaan jumalattomia.

 

II. Ottaa siihen vahvistuksen Jumalan kaikkivaltiaisuudesta ja vanhurskaudesta.

 

III. Vakuuttaa Jobia, että hän kärsiväisyyden kautta saa Jumalalta avun ja holhouksen.

 

 

1. Huuda vain! Onko ketään, joka sinulle vastaisi, ja kenenkä pyhän puoleen kääntyisit?

1. Nimitä siis, jos joku on, joka kanssas todistaa, ja kenen tykö pyhistä sinä itses käännät?

2. Mielettömän tappaa suuttumus, tyhmän surmaa kiivaus.

2. Mutta tyhmän tappaa viha, ja taitamattoman kuolettaa kiivaus.

3. Minä näin mielettömän juurtuvan, mutta äkkiä sain huutaa hänen asuinsijansa kirousta.

3. Minä näin tyhmän juurtuneen*, ja kirosin kohta hänen huonettansa.

 

 

Ps. 37:35 Minä näin jumalattoman, väkivaltaisen, rehevänä kuin viheriöivä puu, juurtunut paikoilleen.

Ps 37:35. Minä näin jumalattoman, sangen jalon ja valtiaan*, joka levitti itsensä, ja vihotti niin kuin viheriäinen laakeripuu.

 

 

4. Hänen lapsensa ovat onnesta kaukana, heitä poljetaan portissa, eikä auttajaa ole.

4. Hänen lapsensa pitää oleman kaukana terveydestä; ja pitää rikki murrettaman portissa, kussa ei yhtään auttajaa ole.

5. Ja minkä he ovat leikanneet, syö nälkäinen - ottaa sen vaikka orjantappuroista - ja janoiset tavoittelevat heidän tavaraansa.

5. Hänen elonsa pitää isoovaisen syömän, ja orjantappuroista sen ottaman; ja hänen kalunsa pitää ryövärien nielemän.

 

 

 

Job 18:9. Paula pitää pitämän hänen kantapäänsä, ja ryövärit pitää hänen käsittämän.

 

 

6. Sillä onnettomuus ei kasva tomusta, eikä vaiva verso maasta;

6. Sillä ei vaiva käy ylös tomusta; ja onnettomuus ei kasva maasta.

7. vaan ihminen syntyy vaivaan, ja kipinät, liekin lapset, lentävät korkealle.

7. Vaan ihminen syntyy onnettomuuteen; niin kuin kuumain hiilten kipinät sinkoilevat ylöskäsin.

8. Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa ja asettaisin asiani Jumalan eteen;

8. Kuitenkin tahdon minä Jumalasta tutkistella: Jumalasta minä tahdon puhua,

9. hänen, joka tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää;

9. Joka voimallisia töitä tekee, joita ei tutkia taideta, ja ihmeitä, joita ei lukea taideta;

 

 

Job 9:10 hän tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää.

Job 9:10. Hän tekee suuria töitä, joita ei taideta tutkia, ja epälukuisia ihmeitä.

Ps. 72:18 Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee.

Ps 72:18. Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala*, joka yksinänsä ihmeitä tekee!

Ps. 86:10 Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala.

Rom 11:33. Oi sitä Jumalan rikkauden, ja viisauden, ja tunnon syvyyttä! kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!

Room. 11:33 Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!

 

 

 

10. joka antaa sateen maan päälle ja lähettää vettä vainioille;

10. Joka antaa sateen maan päälle, ja antaa tulla veden teiden päälle;

11. että hän korottaisi alhaiset ja surevaiset kohoaisivat onneen.

11. Joka ylentää nöyrät korkeuteen, ja korottaa sorrettuja autuuteen.

 

 

1. Sam. 2:7 Herra köyhdyttää ja rikastuttaa, hän alentaa ja ylentää.

1 Sam 2:7. Herra tekee köyhäksi ja rikkaaksi*, hän alentaa ja ylentää.

Ps. 113:7 Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän

Ps 113:7. Joka köyhän tomusta ylentää, ja vaivaisen loasta korottaa,

Luuk. 1:52 Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.

Luuk 1:52. Voimalliset on hän kukistanut istuimelta ja korotti nöyrät.

 

 

12. Hän tekee kavalain hankkeet tyhjiksi, niin ettei mikään menesty heidän kättensä alla;

12. Hän tekee kavalain aivoitukset tyhjäksi*, ettei heidän kätensä mitään toimittaa taida.

 

 

Neh. 4:15 Sitten kuin vihollisemme olivat kuulleet, että me olimme saaneet tietää asian ja että Jumala oli tehnyt heidän hankkeensa tyhjäksi, palasimme me kaikki takaisin muurille, itsekukin työhönsä.

Neh 4:15. Mutta kuin meidän vihollisemme sen kuulivat, että me olimme tietää saaneet, niin Jumala teki heidän neuvonsa tyhjäksi*: ja me palasimme kaikki muurin tykö, jokainen työhönsä.

Ps. 33:10 Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet.

Ps 33:10. Herra tekee pakanain neuvot tyhjäksi; hän saattaa kansain ajatukset turhaksi.

Jes. 8:10 Pitäkää neuvoa: se raukeaa; sopikaa sopimus: ei se pysy. Sillä Jumala on meidän kanssamme.

Jes 8:10. Päättäkäät neuvo, ja ei se miksikään tule; puhukaat keskenänne, ja ei sekään seiso*, sillä tässä on Immanuel+.

 

 

13. hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa; ovelain juonet raukeavat:

13. Hän käsittää taitavat kavaluudessansa, ja pahain neuvo kukistetaan,

 

 

1. Kor. 3:19 Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa;

1 Kor. 3:19. Sillä tämän maailman viisaus on hulluus Jumalan tykönä. Sillä kirjoitettu on: hän käsittää taitavat heidän kavaluudessansa,

 

 

14. päivällä he joutuvat pimeään ja hapuilevat keskipäivällä niinkuin yöllä.

14. Että he päivällä juoksevat pimeydessä, ja koperoitsevat puolipäivänä niin kuin yöllä.

 

 

5. Moos. 28:29 Sinä haparoit keskellä päivää, niinkuin sokea haparoi pimeässä; sinä et menesty teilläsi, vaan kaiken elinaikasi sinä olet oleva sorrettu ja ryöstetty, eikä ole auttajaa.

5 Mos 28:29. Ja sinä koperoitset puolipäivänä niin kuin sokia pimiässä koperoitsee, ja et menesty teissäs, ja sinä kärsit väkivaltaa ja vääryyttä, niin kauvan kuin elät, ja ei kenkään sinua auta.

Jes. 59:9 Sentähden on oikeus meistä kaukana, eikä vanhurskaus saavuta meitä; me odotamme valoa, mutta katso, on pimeä, aamunkoittoa, mutta vaellamme yön synkeydessä.

 

 

 

15. Mutta köyhän hän pelastaa heidän suunsa miekasta, auttaa väkevän kädestä.

15. Ja hän auttaa köyhää miekasta, ja heidän suustansa, ja voimallisten kädestä.

16. Ja niin on vaivaisella toivo, mutta vääryyden täytyy sulkea suunsa.

16. Ja hän on köyhän turva, että vääryys pitäis suunsa kiinni.

 

 

Ps. 107:42 Oikeamieliset näkevät sen ja riemuitsevat, ja kaiken vääryyden täytyy tukkia suunsa.

Ps 107:42. Näitä vanhurskaat näkevät ja iloitsevat*, ja jokainen paha suu pitää tukittaman+.

 

 

17. Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee! Älä siis pidä halpana Kaikkivaltiaan kuritusta.

17. Katso, autuas on se ihminen, jota Jumala kurittaa; sen tähden älä hylkää Kaikkivaltiaan kuritusta.

 

 

Sananl. 3:11 Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;

San l. 3:11. Poikani, älä Herran kuritusta hylkää, ja älä ole kärsimätöin, kuin hän sinua rankaisee.

Hebr. 12:5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;

Hebr 12:5. Ja te olette jo unohtaneet sen manauksen, joka teille niin kuin lapsille puhuu*: minun poikani, älä katso ylön Herran kuritusta, ja älä näänny, koskas häneltä rangaistaan,

Jaak. 1:12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!

Jak 1:12. Autuas on se mies, joka kiusauksen kärsii*; sillä koska hän koeteltu on, niin hänen pitää elämän kruunun saaman+, jonka Herra niille luvannut on, jotka häntä rakastavat.

Ilm. 3:19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

Ilm 3:19. Joita minä rakastan, niitä minä myös nuhtelen ja kuritan*; niin ole siis ahkera ja tee parannus.

 

 

18. Sillä hän haavoittaa, ja hän sitoo; lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat.

18. Sillä hän haavoittaa ja sitoo; hän lyö ja hänen kätensä terveeksi tekee.

 

 

5. Moos. 32:39 Katsokaa nyt, että minä, minä olen, eikä yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi, minä lyön ja minä parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni.

5 Mos 32:39. Nähkäät nyt, että minä itse olen, ja ei ole jumalia minun kanssani*. Minä kuoletan ja teen eläväksi, minä lyön ja minä parannan, ja ei kenkään ole, joka minun käsistäni vapahtaa+.

1. Sam. 2:6 Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen.

1 Sam 2:6. Herra kuolettaa ja virvoittaa, vie suureen ahdistukseen ja siitä ulos jälleen.

Hoos. 6:1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.

Hos 6:1. Kulkaat ja palatkaamme Herran tykö; sillä hän on meitä repinyt, hän myös meidät parantaa; hän on meitä lyönyt, hän myös meitä sitoo.

 

 

19. Kuudesta hädästä hän sinut pelastaa, ja seitsemässä ei onnettomuus sinua kohtaa.

19. Kuudesta murheesta päästää hän sinun; ja seitsemännestä ei tule mitään pahaa sinulle.

 

 

Ps. 91:3 Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.

Ps 91:3.etc. Sillä hän pelastaa sinun väijyjän paulasta, ja vahingollisesta ruttotaudista.

 

 

20. Nälänhädässä hän vapahtaa sinut kuolemasta ja sodassa miekan terästä.

20. Kalliilla ajalla vapahtaa hän sinun kuolemasta, ja sodassa miekasta.

 

 

Ps. 33:19 pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana.

 

Ps. 37:19 Pahana aikana he eivät joudu häpeään, ja nälän päivinä heillä on kyllin syötävää.

 

 

 

21. Kielen ruoskalta sinä olet turvassa, etkä pelkää, kun hävitys tulee.

21. Hän peittää sinun kielen ruoskalta; ja ei sinun pidä pelkäämän hävitystä, koska se tulee.

22. Hävitykselle ja kalliille ajalle sinä naurat, etkä metsän petoja pelkää.

22. Hävityksessä ja nälässä sinä naurat; ja et pelkää metsän petoja.

23. Sillä kedon kivien kanssa sinä olet liitossa, ja metsän pedot elävät rauhassa sinun kanssasi.

23. Sillä sinun liittos pitää oleman kivien* kanssa kedolla, ja maan pedot pitää sinun kanssas rauhallisesti oleman+.

 

 

Ps. 91:12 He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.

Ps 91:12. Että he kantavat sinua käsissä, ettes jalkaas kiveen loukkaisi.

Hes. 34:25 Ja minä teen heidän kanssansa rauhan liiton; minä lopetan maasta pahat eläimet, niin että he asuvat turvallisesti erämaassa ja nukkuvat metsiköissä;

Hos 2:18. Vaan minä tahdon tehdä heille sillä ajalla liiton*, petoin kanssa kedolla, lintuin kanssa taivaan alla ja matoin kanssa maan päällä; ja tahdon ottaa pois joutsen, miekan ja sodan maalta, ja annan heidän asua turvallisesti+.

Hoos. 2:18 Ja sinä päivänä minä teen heidän hyväksensä liiton metsän eläinten ja taivaan lintujen kanssa ja maan matelevaisten kanssa; ja jousen ja miekan ja sodan minä särjen maasta ja annan heidän asua turvassa.

 

 

 

24. Saat huomata, että majasi on rauhoitettu, ja kun tarkastat asuinsijaasi, et sieltä mitään kaipaa.

24. Sinä ymmärrät, että sinun majas on rauhassa, ja sinä oleskelet asuinsiassas ilman syntiä.

25. Ja saat huomata, että sinun sukusi on suuri ja vesasi runsaat kuin ruoho maassa.

25. Ja sinä saat ymmärtää, että siemenes on suureksi tuleva, ja vesas niin kuin ruoho maassa.

26. Ikäsi kypsyydessä sinä menet hautaan, niinkuin lyhde korjataan ajallansa.

26. Ja sinä tulet vanhalla ijällä hautaan*, niin kuin elositoma ajallansa korjataan.

 

 

 

1 Mos 35:29. Ja tuli riutuneeksi, ja kuoli, ja koottiin kansansa tykö*, vanhana ja suuttununna elämästä. Ja hänen poikansa Esau ja Jakob hautasivat hänen.

 

 

27. Katso, tämän olemme tutkineet, ja niin se on; kuule se, ja ota sinäkin siitä vaari.

27. Katso, sitä me olemme tutkineet, ja se on niin: kuule sitä, ja tunne sinä myös se hyväkses.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42