JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

34 Luku

34 Luku

 

 

Elihun toinen puhe: Jobin syytökset ovat väärät; Jumala on oikeamielinen ja vanhurskas.

Elihu pyrkii edespäin soimussansa Jobia vastaan.

 

II. Perustelee puhettansa Jumalan vanhurskauden, kaikki tietäväisyyden ja ihmeellisten hallitustuomioin mainitsemisella.

 

III. Haastaa Jobia vastaamaan, ja toivottaa Jumalalta hänelle rangaistusta.

 

 

1. Ja Elihu lausui ja sanoi:

1. Ja Elihu vielä sanoi:

2. Kuulkaa, te viisaat, minun sanojani, ja kuunnelkaa minua, te tietomiehet.

2. Te taitavat, kuulkaat minun puhettani, ja te ymmärtäväiset, ottakaat korviinne.

3. Sillä korva koettelee sanat, ja suulaki maistaa ruuan maun.

3. Sillä korva koettelee puheen, ja suu maistaa ruan.

 

 

Job 12:11 Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua?

Job 12:11. Eikö korva koettele puhetta, ja suu maista ruokaa?

 

 

4. Tutkikaamme, mikä oikein on, koettakaamme yhdessä ymmärtää, mikä hyvä on.

4. Valitkaamme meillemme oikeus, tietääksemme keskenämme, mikä hyvä on.

5. Sillä Job on sanonut: 'Olen oikeassa, mutta Jumala on ottanut minulta oikeuteni.

5. Sillä Job on sanonut: minä olen hurskas*, ja Jumala on kieltänyt minulta oikeuteni+.

 

 

Job 13:18 Katso, olen ryhtynyt käymään oikeutta; minä tiedän, että olen oikeassa.

Job 13:18. Katso, jo minä olen tuomion sanonut: minä tiedän, että minä olen hurskas.

Job 23:10 Sillä hän tietää, kussa minä kuljen. Jos hän tutkisi minut, kullan kaltaisena minä selviäisin.

Job 23:10. Mutta hän tuntee minun tieni; koetelkaan minua, niin minä löydetään niin kuin kulta;

Job 27:2 Niin totta kuin Jumala elää, joka on ottanut minulta oikeuteni, ja Kaikkivaltias, joka on sieluni murehuttanut:

Job 27:2. Niin totta kuin Jumala elää*, joka minun oikeuteni kieltää, ja Kaikkivaltias, joka minun sieluni murheelliseksi saattaa:

Job 27:5 Pois se! En myönnä teidän oikeassa olevan. Siihen asti kunnes henkeni heitän, en luovu hurskaudestani.

Job 27:5.etc. Pois se minusta, että minä sanoisin teidät hurskaaksi, siihen asti kuin minun loppuni tulee, en minä luovu jumalisuudestani.

 

 

6. Vaikka minun puolellani on oikeus, pitäisi minun valhetella; kuolettava nuoli on minuun sattunut, vaikka olen rikoksesta vapaa.'

6. Minun täytyy valhetella, ehkä minulla vielä oikeus olis: minä vaivataan ilman ansiota minun nuoliltani.

 

 

Job 6:4 Sillä Kaikkivaltiaan nuolet ovat sattuneet minuun; minun henkeni juo niiden myrkkyä. Jumalan kauhut ahdistavat minua.

Job 6:4. Sillä Kaikkivaltiaan nuolet* ovat minussa, joiden myrkky särpää minun henkeni; ja Jumalan kauhistus tarkoittaa minua.

 

 

7. Kuka mies on sellainen kuin Job, joka juo jumalanpilkkaa niinkuin vettä;

7. Kuka on Jobin vertainen, joka irvistystä juo niin kuin vettä,

 

 

Job 15:16 saati sitten ihminen, inhottava ja kelvoton, joka juo vääryyttä niinkuin vettä.

Job 15:16. Kuinka paljon enemmin ihminen on kauhia ja ilkiä, joka juo vääryyttä niin kuin vettä?

 

 

8. joka yhtyy väärintekijäin seuraan ja vaeltaa jumalattomain miesten parissa?

8. Ja käy pahantekiäin kanssa tiellä, niin että hän vaeltaa jumalattomain kanssa?

9. Sillä hän sanoo: 'Ei hyödy mies siitä, että elää Jumalalle mieliksi.'

9. Sillä hän on sanonut: Ei se auta ihmistä, että hän pyytää Jumalalle kelvata.

 

 

Job 9:22 Yhdentekevää kaikki; sentähden minä sanon: hän lopettaa niin syyttömän kuin syyllisenkin.

Job 9:22. Se on se ainoa minkä minä sanonut olen, hän kadottaa hyvän ja jumalattoman.

 

 

10. Sentähden kuulkaa minua, te ymmärtäväiset miehet: Pois se! Ei Jumalassa ole jumalattomuutta eikä Kaikkivaltiaassa vääryyttä.

10. Sen tähden, te toimelliset, kuulkaat minua. Pois se, että Jumala olis jumalatoin ja Kaikkivaltias väärä.

 

 

5. Moos. 32:4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

5 Mos 32:4. Hän on kallio, hänen työnsä ovat laittamattomat, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikiat; vakaa on Jumala, ilman kaikkea vääryyttä, hän on vanhurskas ja oikia.

Job 36:23 Kuka määrää hänen tiensä, ja kuka sanoo: 'Sinä teit väärin'?

Job 36:23. Kuka tutkii hänen tiensä? ja kuka sanoo hänelle: sinä teet väärin?

Room. 3:5 Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa? Minä puhun ihmisten tavalla.

Rom 3:5. Jos siis meidän vääryytemme Jumalan oikeutta ylistää, mitäs me sanomme? Onko Jumala väärä, että hän siitä vihastuu? (minä puhun ihmisten tavalla.)

 

 

11. Vaan hän kostaa ihmiselle hänen tekonsa ja maksaa miehelle hänen vaelluksensa mukaan.

11. Sillä hän antaa itse kullekin ihmiselle ansionsa jälkeen, ja maksaa tiensä jälkeen.

 

 

Ps. 62:13 Ja sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.

San l. 24:12. Jos sinä sanot: katso, emme ymmärrä sitä! luuletkos, ettei se, joka sydämet tutkii, sitä ymmärrä? ja se, joka sielustas ottaa vaarin, tunne sitä ja kosta ihmiselle tekonsa jälkeen?

Sananl. 24:12 Jos sanot: Katso, emme tienneet siitä, niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija; sinun sielusi vartioitsija sen tietää, ja hän kostaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan.

Jer 17:10. Minä Herra tahdon tutkia sydämen ja koetella munaskuut ja annan kullekin hänen töittensä jälkeen ja hänen töittensä hedelmän jälkeen.

Jer. 17:10 Minä, Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut, ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan.

Jer 32:19. Suuri neuvossa ja väkevä töissä, ja sinun silmäs ovat avoinna kaikkein ihmisten lasten teiden päälle, antaakses kullekin heidän menonsa jälkeen ja heidän töittensä hedelmän jälkeen.

Jer. 32:19 suuri neuvossa ja väkevä teossa, sinä, jonka silmät ovat avoimet tarkkaamaan kaikkia ihmislasten teitä, antaaksesi itsekullekin hänen vaelluksensa ja hänen töittensä hedelmän mukaan;

Hes 7:27. Kuninkaan pitää murheessa oleman ja päämiehet surullisissa vaatteissa, ja maassa kansan kädet vapiseman. Minä tahdon niin laittaa itseni heidän kanssansa, kuin he eläneet ovat, ja tuomita heitä, niin kuin he ansainneet ovat: ja heidän pitää tietämän, että minä olen Herra.

Hes. 7:27 Kuningas murehtii, päämies pukeutuu kauhuun, ja maan kansan kädet pelosta vapisevat. Minä teen heille heidän teittensä mukaan, ja tuomitsen heidät heidän tuomioittensa mukaan, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.

Hes 33:20. Kuitenkin te sanotte: ei Herra oikein tuomitse; vaikka minä teille, te Israelin huone, kullekin menonsa jälkeen tuomitsen.


Hes. 33:20 Ja vielä te sanotte: 'Herran tie ei ole oikea': minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan.

Matt 16:27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kunniassa enkelittensä kanssa*, ja silloin hän maksaa kullekin töittensä jälkeen+.

Matt. 16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

1 Kor. 3:8. Mutta se, joka istuttaa, ja se, joka kastaa, ovat yhtä: kumpikin saa palkkansa työnsä jälkeen.

1. Kor. 3:8 Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan.

2 Kor.5:10. Sillä meidän kaikkein pitää ilmestymän Kristuksen tuomio-istuimen eteen*, että jokainen sais sen jälkeen mitä hän ruumiissansa tehnyt on, olkoon se hyvä eli paha+.

2. Kor. 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

 

 

 

12. Totisesti, Jumala ei tee väärin, Kaikkivaltias ei vääristä oikeutta.

12. Ilman epäilemätä, ei Jumala tuomitse ketään vääryydellä, eikä Kaikkivaltias käännä oikeutta.

 

 

Ps. 51:6 Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.

Ps 51:6. Sinua, sinua ainoaa vastaan minä syntiä tein, ja pahasti tein sinun edessäs, ettäs olisit oikia sanoissas ja puhdas tuomitessas.

 

 

13. Kuka on pannut hänet vallitsemaan maata, ja kuka on perustanut koko maanpiirin?

13. Kuka on asettanut ne mitkä maan päällä ovat, ja kuka on pannut koko maanpiirin?

14. Jos hän ajattelisi vain itseänsä ja palauttaisi luokseen henkensä ja henkäyksensä;

14. Jos hän tahtois, niin hän vois kaikkein hengen ja elämän koota tykönsä.

 

 

 

Ps 104:29. Jos sinä kasvos peität, niin he hämmästyvät: koska sinä otat heidän henkensä pois, niin he hukkuvat, ja tomuksi tulevat jälleen.

 

 

15. niin kaikki liha yhdessä menehtyisi, ja ihminen tulisi tomuksi jälleen.

15. Kaikki liha kuolis yhteen, ja ihminen tulis tuhaksi jälleen.

 

 

Ps. 104:29 Sinä peität kasvosi, ja ne peljästyvät, sinä otat pois niiden hengen, ne kuolevat ja palajavat tomuun jälleen.

Saarn 12:7. Sillä multa pitää jälleen maahan tuleman*, niin kuin se ollut on, ja henki pitää jälleen tuleman Jumalan tykö+, joka sen antanut on§.

Saarn. 12:7 Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.

 

 

 

16. Jos sinulla on ymmärrystä, niin kuule tätä, ota korviisi sanojeni ääni.

16. Onko sinulla ymmärrystä, niin kuule näitä, ja ota vaari puheeni äänestä.

17. Taitaisiko todella se hallita, joka vihaa oikeutta? Vai tuomitsetko sinä syylliseksi tuon Vanhurskaan, Voimallisen;

17. Taivuttaisko joku sen tähden oikeuden, että hän vihaa häntä, ja tahtoisitkos hurskaan ja jalon tuomita jumalattomaksi?

 

 

Room. 3:6 Pois se! Sillä kuinka Jumala silloin voisi tuomita maailman?

1 Mos 18:25. Pois se sinusta, ettäs sen tekisit, ja kuolettaisit vanhurskaan jumalattoman kanssa, ja että vanhurskaalle kävis niin kuin jumalattomallekin. Pois se sinusta: Eikö kaiken maailman tuomari oikein tuomitsisi?

 

Job 8:3. Väärinkö Jumala tuomitsee*, eli rikkooko Kaikkivaltias oikeuden?

 

 

18. joka sanoo kuninkaalle: 'Sinä kelvoton', ruhtinaille: 'Sinä jumalaton';

18. Pitäiskö sanottaman kuninkaalle: sinä Belial! ja ruhtinaille: te jumalattomat!

19. joka ei pidä päämiesten puolta eikä aseta rikasta vaivaisen edelle, koska he kaikki ovat hänen kättensä tekoa?

19. Joka ei kuitenkaan katso ruhtinain muotoa*, eikä pidä eroitusta rikkaan ja köyhän välillä; sillä he ovat kaikki hänen käsialansa.

 

 

5. Moos. 10:17 Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta,

5 Mos 10:17. Sillä Herra teidän Jumalanne on kaikkein jumalain Jumala, voimallinen ja peljättävä, joka ei katso muotoa, eikä lahjoja ota,

2. Aik. 19:7 Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia.

2 Aika K. 19:7. Sen tähden antakaat Herran pelvon olla teidän tykönänne, ja karttakaat teitänne ja tehkäät se; sillä Herran meidän Jumalamme tykönä ei ole yhtään vääryyttä, ei myös hän katso muotoa, eikä ota lahjoja.

Viis 6:7 Sillä huonoille tapahtuu armo, vaan voimalliset voimallisesti rangaistaan.

Viis 6:8. Sillä, joka kaikkein päälle Herra on, ei hän pelkää ketään, eikä karta kenenkään voimaa; hän on tehnyt sekä pienet että suuret, ja hänellä on yhtäläinen suru kaikista.

Siir 35:16 Hän auttaa köyhää, ja ei katso kenenkään muotoa, joka myös kuulee sorretun rukouksen.

Sir 35:15. Älä etsi omaa parastas, kuin sinun pitää uhraaman; sillä Herra on kostaja, joka ei katso yhdenkään muodon jälkeen.

Ap. t. 10:34 Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,

Ap. T 16:34. Ja vei heidät kotiansa, ja valmisti heille pöydän*, ja iloitsi, että hän koko huoneensa kanssa tuli Jumalan päälle uskovaiseksi.

Room. 2:11 Sillä Jumala ei katso henkilöön.

Rom 2:11. Sillä ei Jumala katso ihmisen muodon jälkeen.

Gal. 2:6 Ja nuo, joita jonakin pidettiin - millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun; Jumala ei katso henkilöön - nuo arvossapidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään,

Gal 2:6. Mutta niihin, jotka jonakin pidetään, minkä kaltaiset he muinen olivat, ei minun mitään tule: ei Jumala katso ihmisen muotoa*; sillä ne, jotka jonakin pidetään, ei minulle mitään opettaneet.

Ef. 6:9 Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön.

Eph 6:9. Ja te isännät, tehkäät myös niin heitä kohtaan, ja pankaat pois uhkaukset, tietäen, että teidän Herranne on myös taivaissa, jonka edessä ei ole ihmisen muodon katsomusta.

Kol. 3:25 Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota.

Kol 3:25. Mutta joka väärin tekee, sen pitää saaman sen jälkeen kuin hän väärin tehnyt on, ja ei pidä muotoa katsottaman.

1. Piet. 1:17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,

1 Piet 1:17. Ja jos te rukoilette sitä Isää, joka tuomitsee kunkin töidensä jälkeen ilman ihmisten muodon katsomista*, niin katsokaat, että te teidän viipymisenne ajan pelvossa+ vaeltaisitte§,

 

 

20. Tuossa tuokiossa he kuolevat, keskellä yötä; kansat järkkyvät ja häviävät, väkevä siirretään pois käden koskematta.

20. Pikaisesti täytyy heidän kuolla vielä puoliyönäkin*: kansan täytyy hämmästyä ja hukkua: väkevä voimatoinna otetaan pois.

 

 

2. Moos. 12:29 Ja puoliyön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset.

2 Mos 12:29. Ja tapahtui puoliyön aikana, että Herra löi kaikki esikoiset Egyptin maalla, Pharaon esikoisesta, joka hänen istuimellansa istuman piti, niin vangin esikoiseen asti, joka oli vankihuoneessa, ja kaikki eläinten esikoiset.

2. Kun. 19:35 Ja sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä viisi tuhatta miestä, ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, ne olivat kaikki kuolleina ruumiina.

2 Kun K. 19:35. Niin tapahtui sinä yönä, että Herran enkeli meni ja tappoi Assyrian leirissä sata kahdeksankymmentä ja viisituhatta miestä*. Ja kuin he silloin varhain huomeneltain nousivat, katso, ne kaikki olivat kuolleitten ruumiit.

 

 

21. Sillä hänen silmänsä valvovat ihmisen teitä, ja hän näkee kaikki hänen askeleensa.

21. Sillä hänen silmänsä näkevät jokaisen tien, ja hän katsoo kaikki heidän askeleensa.

 

 

Job 31:4 Eikö hän näkisi minun teitäni ja laskisi kaikkia minun askeleitani?

San l. 5:21. Sillä Herran edessä ovat kaikkein ihmisten tiet, ja hän tutkii kaikki heidän askeleensa.

Sananl. 5:21 Sillä Herran silmien edessä ovat miehen tiet, ja hän tutkii kaikki hänen polkunsa.

 

 

 

22. Ei ole pimeyttä, ei pilkkopimeää, johon voisivat piiloutua väärintekijät.

22. Ei pimiä eikä kuoleman varjo ole siellä, että pahantekiät itsensä siinä salaisivat.

 

 

Ps. 139:11 Ja jos minä sanoisin: Peittäköön minut pimeys, ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi,

 

 

 

23. Sillä ei tarvitse Jumalan kauan ihmistä tarkata, ennenkuin tämän on astuttava tuomiolle hänen eteensä;

23. Sillä ei ole yhdellekään sallittu, että hän tulis Jumalan kanssa oikeudelle.

24. hän musertaa voimalliset tutkimatta ja asettaa toiset heidän sijallensa.

24. Hän musertaa monta epälukuista tuimaa, ja asettaa muita heidän siaansa;

 

 

Luuk. 1:52 Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.

 

 

 

25. Niinpä hän tuntee heidän tekonsa ja kukistaa heidät yöllä, ja he musertuvat.

25. Että hän tuntee heidän työnsä, ja kukistaa heitä yöllä, että he muserretaan rikki.

26. Niinkuin jumalattomia hän kurittaa heitä julkisella paikalla;

26. Hän heittää jumalattomat ilmeisesti kokoon,

27. koska he luopuivat hänestä eivätkä ensinkään huolineet hänen teistään;

27. Ettei he häntä seuranneet, ja ei tahtoneet ymmärtää hänen teitänsä;

28. vaan saattoivat vaivaisten huudon kohoamaan hänen eteensä, ja hän kuuli kurjain huudon.

28. Että vaivaisten huuto tulis hänen eteensä ja hän kuulis viheliäisten huudon.

 

 

2. Moos. 22:23 Sillä jos sinä sorrat heitä ja he huutavat minua avuksensa, niin minä totisesti kuulen heidän huutonsa,

 

 

 

29. Ja jos hän on hiljaa, kuka häntä siitä tuomitsee? Jos hän peittää kasvonsa, kuka voi häntä katsella? Niin kansaa kuin kutakin ihmistä hän valvoo;

29. Jos hän antaa rauhan, kuka tahtoo kadottaa*? ja jos hän peittää kasvonsa, kuka taitaa katsoa hänen päällensä, kansan ja ihmisten seassa?

 

 

 

Rom 8:34. Kuka on, joka tahtoo kadottaa*? Kristus on kuollut. Ja, hän on myös herätetty ylös, on myös Jumalan oikialla kädellä+, joka myös rukoilee meidän edestämme.

 

 

30. ettei pääse hallitsemaan jumalaton ihminen, ei kukaan niistä, jotka ovat kansalle paulana.

30. Niin ei hän anna ulkokullatun hallita, kansan lankeemuksen tähden.

31. Sillä onko tässä sanottu Jumalalle: 'Kyllä minä kärsin, en enää pahoin tee.

31. Minä puhun Jumalan edessä, joka sanoo: minä olen säästänyt, en minä turmele.

32. Mitä en näe, neuvo minulle; jos olen tehnyt vääryyttä, en sitä enää tee.'

32. Ellen minä ole osannut, niin opeta sinä minua: jos minä olen tehnyt väärin, niin en minä sitä silleen tee.

33. Sinunko mielesi mukaan tulisi hänen kostaa, koska olet niin tyytymätön? Niin, sinun on tehtävä valinta eikä minun; puhu, mitä tiedät.

33. Onko joku, joka vastaa sinun puolestas, koska et sinä tahdo? se on sinun ehdossas, ja ei minun. Jos sinä nyt jotakin tiedät, niin puhu.

34. Ymmärtäväiset miehet sanovat minulle, viisas mies, joka minua kuulee, virkkaa:

34. Toimellisten miesten sallin minä kyllä puhua minulleni, ja taitava mies kuulee minua.

35. 'Job puhuu taitamattomasti, ja hänen sanansa ovat ymmärrystä vailla.

35. Mutta Job puhuu tyhmästi, ja hänen puheessansa ei ole ymmärrystä.

36. Jospa Jobia koeteltaisiin ainiaan, koska hän vastaa väärintekijäin tavalla!

36. Minun isäni! anna Jobia koeteltaa loppuun asti, että hän kääntää itsensä vääräin ihmisten tykö.

 

 

 

San l. 21:10. Jumalattoman sielu toivottaa pahaa, ja ei suo lähimmäisellensä mitään.

 

 

37. Sillä hän lisää syntiä syntiin, lyö kämmentä keskellämme ja syytää sanoja Jumalaa vastaan.'

37. Hän on paitsi entisiä syntejänsä vielä nyt pilkannut: anna hänen meidän edessämme lyödyksi tulla, ja sitte hän riidelkään kyllä sanoillansa Jumalan edessä.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42