JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

16 Luku

16 Luku

 

 

Jobin vastaus: Ystävät ovat kurjia lohduttajia, he eivät käsitä hänen kärsimyksiään; häellä, armottomain ystäväin hylkäämällä, on puolustaja korkeudessa.

Job osoittaa ystävänsä väärinpuhujaksi.


 

II. Valittaa taas tuskaansa.

 

III. Rohkaisee itsiänsä omantuntonsa vakuudella, ja toivottaa sen ennen kuolemaansa julki tulevan.

 

 

1. Job vastasi ja sanoi:

1. Sitte vastasi Job ja sanoi:

2. Tuonkaltaista olen kuullut paljon; kurjia lohduttajia olette kaikki.

2. Minä olen usein senkaltaista kuullut: te olette kaikki häijyt lohduttajat.

 

 

Job 13:4 Sillä te laastaroitte valheella, olette puoskareita kaikki tyynni.

Job 13:4. Sillä te olette valheen saarnaajat, ja kaikki kelvottomat lääkärit.

Job 21:34 Kuinka tuotte minulle niin turhaa lohdutusta? Entä vastauksenne - niistä jää pelkkä petollisuus jäljelle.

Job 21:34. Miksi te minua lohdutatte turhaan, ja teidän vastauksenne löydetään vääräksi?

 

 

3. Eikö tule jo loppu tuulen pieksämisestä, vai mikä yllyttää sinua vastaamaan?

3. Koska siis nämät tyhjät puheet loppuvat? eli mikä sinun niin rohkaisee puhumaan?

4. Voisinhan minä myös puhua niinkuin tekin, jos te olisitte minun sijassani; voisin sommitella sanoja teitä vastaan ja ilkkuen nyökytellä teille päätäni;

4. Minä taitaisin myös puhua niin kuin tekin. Minä soisin teidän sielunne olevan minun sieluni siassa, niin minä löytäisin myös sanoja teitä vastaan, ja taitaisin vääntää päätäni teitä vastaan.

5. rohkaista teitä suullani ja tuottaa huojennusta huulteni lohduttelulla.

5. Minä tahtoisin vahvistaa teitä suullani, ja lohduttaa huulillani.

6. Jos puhun, ei tuskani helpota, ja jos lakkaan, lähteekö se sillä?

6. Mutta ehkä minä puhuisin, niin ei kuitenkaan minun vaivani lakkaa: jos minä vaikenen, niin ei se kuitenkaan mene minusta pois.

7. Mutta nyt hän on minut uuvuttanut. Sinä olet hävittänyt koko minun joukkoni.

7. Mutta nyt hän saattaa minulle vaivaisuuden: sinä hävität koko minun seurani.

8. ja olet minut kukistanut - siitä muka tuli todistaja - ja raihnauteni nousi minua vastaan, syyttäen minua vasten silmiä.

8. Sinä olet tehnyt minun ryppyiseksi*, että olis todistus minua vastaan: minun laihuuteni nousee minua vastaan+, ja sanoo minua vastaan.

 

 

 

Ps 6:8. Minun muotoni on muuttunut murheesta, ja on vanhentunut; sillä minä ahdistetaan kaikilta puolilta.

 

Job 13:24. Miksi sinä peität kasvos, ja pidät minua vihollisena?

 

 

9. Hänen vihansa raateli ja vainosi minua, hän kiristeli minulle hampaitansa. Viholliseni hiovat katseitaan minua vastaan;

9. Hänen vihansa repäisee minun, ja joka minua vihaa, kiristelee hampaitansa minun päälleni; ja minun viholliseni silmät kiiluvat minun päälleni.

10. he avaavat minulle kitansa ja lyövät häväisten minua poskille; kaikki he yhtyvät minua vastaan.

10. He ammottivat suunsa minua vastaan*, ja ovat minua häpiällisesti poskelle piesseet+: he ovat sammuttaneet vihansa minun päälleni.

 

 

Job 12:4 Ystävänsä pilkkana on hän, jota Jumala kuuli, kun hän häntä huusi, hurskas, nuhteeton on pilkkana.

Job 12:4. Joka lähimmäiseltänsä pilkataan, niin kuin minä, hän rukoilee Jumalaa, ja hän kuulee häntä: hurskas ja vakaa pilkataan.

 

Miik 4: 14. Mutta hankitse nyt, sinä sotanainen: sillä meitä piiritetään; ja Israelin tuomaria vitsalla poskelle lyödään.

 

 

11. Jumala jättää minut poikaheittiöiden valtaan ja syöksee minut jumalattomain käsiin.

11. Jumala on minun hyljännyt väärille, ja antanut minun tulla jumalattomain käsiin.

12. Minä elin rauhassa, mutta hän peljätti minut, hän tarttui minua niskaan ja murskasi minut. Hän asetti minut maalitaulukseen;

12. Minä olin rauhassa, vaan hän on minun murentanut, hän on tarttunut minun kaulaani, ja särkenyt minun, ja pannut minun hänellensä maaliksi.

 

 

Valit. 3:12 Hän on jännittänyt jousensa ja asettanut minut nuoltensa maalitauluksi.

Val. v. 3:12. Hän on joutsensa jännittänyt, ja asettanut minun nuolella tarkoitettavaksi.

 

 

13. hänen nuolensa viuhuvat minun ympärilläni. Hän halkaisee munuaiseni säälimättä, vuodattaa maahan minun sappeni.

13. Hänen ampujansa ovat piirittäneet minun*: hän on reväissyt minun munaskuuni, eikä säästänyt: hän on vuodattanut minun sappeni maan päälle:

 

 

 

Val. v. 3:13. Hän ampui minun munaskuihini viinensä nuolet.

 

 

14. Hän murtaa minuun aukon toisensa jälkeen ja ryntää kimppuuni kuin soturi.

14. Hän on haavoittanut minun yhdellä haavalla toisen perään: hän karkasi minun päälleni niin kuin joku väkevä.

15. Minä ompelin säkin iholleni ja painoin sarveni tomuun.

15. Minä ompelin säkin minun nahkani päälle, ja laskin sarveni multaan.

 

 

 

Job 30:19. Minä sotkutaan lokaan, ja verrataan tomuun ja tuhkaan.

 

Ps 7:6. Niin vainotkaan viholliseni minun sieluani ja käsittäköön sen, ja poljeskelkaan maahan elämäni, ja painakaan kunniani tomuun*, Sela!

 

 

16. Minun kasvoni punoittavat itkusta, ja silmäluomillani on pimeys;

16. Minun kasvoni ovat soaistut itkusta, ja silmälautani päällä on kuoleman varjo,

17. vaikkei ole vääryyttä minun käsissäni ja vaikka minun rukoukseni on puhdas.

17. Ehkei kuitenkaan minun kädessäni ole vääryys, ja minun rukoukseni on puhdas.

 

 

Job 33:9 'Puhdas minä olen, rikoksesta vapaa; olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä.

Job 33:9. Minä olen puhdas ja ilman laitosta, viatoin ja synnitöin.

 

 

18. Maa, älä peitä minun vertani, ja minun huudollani älköön olko lepopaikkaa!

18. Maa, älä peitä minun vertani, ja älkään olko minun huudolleni siaa.

19. Katso, nytkin on minun todistajani taivaassa ja puolustajani korkeudessa.

19. Ja katso, minun todistajani on taivaassa, ja joka minun tuntee, on korkeudessa.

20. Ystäväni pitävät minua pilkkanansa - Jumalaan minun silmäni kyynelöiden katsoo;

20. Minun ystäväni ovat minun pilkkaajani*; mutta minun silmäni vuodattavat kyyneliä Jumalan tykö,

 

 

 

Job 19:3. Te olette nyt kymmenen kertaa* pilkanneet minua; ja ette häpee minua niin vaivata.

 

 

21. että hän hankkisi miehelle oikeuden Jumalaa vastaan ja ihmislapselle hänen lähimmäistään vastaan.

21. Joka ihmisen puolesta vastaa Jumalan tykönä, niin kuin ihmisen lapsi lähimmäisensä puolesta.

 

 

 

Rom 8:34. Kuka on, joka tahtoo kadottaa*? Kristus on kuollut. Ja, hän on myös herätetty ylös, on myös Jumalan oikialla kädellä+, joka myös rukoilee meidän edestämme.

 

 

22. Sillä vähän on vuosia edessäni enää, ja sitten menen tietä, jota en palaja.

22. Mutta määrätyt* vuodet ovat tulleet, ja minä menen sitä tietä pois, jota en minä jälleen palaja.

 

 

 

Ps 139:16. Sinun silmäs näkivät minun, kuin en vielä valmistettu ollut, ja kaikki päivät* sinun kirjaas olivat kirjoitetut, jotka vielä oleman piti, joista ei yksikään silloin vielä tullut ollut.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42