JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

15 Luku

15 Luku

 

 

Elifaan toinen puhe: Job syytöksillään Jumalaa vastaan tekee tyhjäksi jumalanpelon; ei kukaan vaimosta syntynyt ole vanhurskas; jumalatonta odottaa onneton kohtalo.

Eliphas syyttää Jobia sopimattomaan öykkäykseen ja röyhkeyteen vikapääksi.


 

II. Luulee perustavansa, jumalattomain martauksista, Jobin kerskaamisen turhaan lankeevan.

 

 

1. Sitten teemanilainen Elifas lausui ja sanoi:

1. Niin vastasi Eliphas Temanilainen ja sanoi:

2. Vastaako viisas tuulta pieksämällä, täyttääkö hän rintansa itätuulella?

2. Pitääkö taitavan niin tuuleen puhuman, ja täyttämän vatsansa tuulella?

3. Puolustautuuko hän puheella, joka ei auta, ja sanoilla, joista ei ole hyötyä?

3. Sinä nuhtelet kelvottomilla sanoilla ja puheilla, joista ei ole hyödytystä.

4. Itse jumalanpelonkin sinä teet tyhjäksi ja rikot hartauden Jumalaa rukoilevilta.

4. Sinä olet hyljännyt pelvon, ja puhut ylönkatseella Jumalan edessä.

5. Sillä sinun pahuutesi panee sanat suuhusi, ja sinä valitset viekasten kielen.

5. Sillä sinun pahuutes opettaa niin sinun suus; ja sinä olet valinnut viekasten kielen.

6. Oma suusi julistaa sinut syylliseksi, enkä minä; omat huulesi todistavat sinua vastaan.

6. Sinun suus pitää tuomitseman sinun, ja en minä: sinun huules pitää todistaman sinua vastaan:

7. Sinäkö synnyit ihmisistä ensimmäisenä, luotiinko sinut ennenkuin kukkulat?

7. Oletkos ensimäinen ihminen, joka syntynyt on? eli ennen (kaikkia) vuoria luotu?

 

 

Sananl. 8:25 Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä,

San l. 8:25. Ennen kuin vuoret olivat perustetut, ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt;

 

 

8. Oletko sinä kuulijana Jumalan neuvottelussa ja anastatko viisauden itsellesi?

8. Oletko sinä kuullut Jumalan salaisen neuvon*? ja onko taito halvempi sinua?

 

 

Jes. 40:13 Kuka on Herran Henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa?

Jes 40:13. Kuka on Herran henkeä opettanut? eli kuka on hänen neuvonantajansa ollut?

Viis 9:13 Sillä kuka ihminen tuntee Jumalan aivoitukset taikka kuka voi tutkia, mitä Herra tahtoo?

Viis 9:13. Sillä kuka ihminen tietää Jumalan neuvon? eli kuka taitaa ajatella mitä Jumala tahtoo?

Room. 11:34 Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?

Rom 11:34. Sillä kuka on Herran mielen tietänyt? Eli kuka on hänen neuvonantajansa ollut?

1. Kor. 2:16 Sillä: kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

 

 

 

9. Mitä sinä tiedät, jota me emme tietäisi? Mitä sinä ymmärrät, jota me emme tuntisi?

9. Mitä sinä tiedät, jota emme tiedä; mitäs ymmärrät, joka ei ole meidän tykönämme?

10. Onpa meidänkin joukossamme harmaapää ja vanhus, isääsi iällisempi.

10. Harmaapäät ja vanhat* ovat meidän tykönämme, jotka ennen ovat eläneet kuin sinun isäs.

 

 

Job 32:7 Minä ajattelin: 'Puhukoon ikä, ja vuosien paljous julistakoon viisautta.'

Job 32:7. Minä ajattelin: puhukaan vuodet, ja vanhuus osoittakoon taitonsa.

 

 

11. Vähäksytkö Jumalan lohdutuksia ja sanaa, joka sinua piteli hellävaroin?

11. Pitäiskö Jumalan lohdutukset oleman halvat sinulle? Eli onko jotakin salaista tykönäs?

12. Miksi sydämesi tempaa sinut mukaansa, miksi pyörivät silmäsi;

12. Mitä sinun sydämes aikoi? ja mitäs vilkutat silmiäs?

13. niin että käännät kiukkusi Jumalaa vastaan ja syydät suustasi sanoja?

13. Kuinka sinä asetat mieles Jumalaa vastaan? että sinä senkaltaiset sanat suustas päästät.

14. Kuinka voisi ihminen olla puhdas, kuinka vaimosta syntynyt olla vanhurskas!

14. Mikä on ihminen, että hän olis puhdas? ja että hän olis hurskas, joka vaimosta syntynyt on?

 

 

1. Kun. 8:46 Jos he tekevät syntiä sinua vastaan - sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee - ja sinä vihastut heihin ja annat heidät vihollisen valtaan, niin että heidän vangitsijansa vievät heidät vangeiksi vihollismaahan, kaukaiseen tai läheiseen,

1 Kun K 8:46. Jos he syntiä tekevät sinua vastaan (sillä ei ole yhtäkään ihmistä, joka ei syntiä tee)* ja sinä vihastut heidän päällensä, ja annat heidät vihamiehen käsiin, niin että he vievät heitä vankina vihollisen maalle, taamma eli lähemmä;

2. Aik. 6:36 Jos he tekevät syntiä sinua vastaan - sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee - ja sinä vihastut heihin ja annat heidät vihollisen valtaan, niin että heidän vangitsijansa vievät heidät vangeiksi kaukaiseen tai läheiseen maahan,

2 Aika K. 6:36. Kuin he rikkovat sinua vastaan (sillä ei yhtään ihmistä ole, joka ei syntiä tee)*, ja sinä vihastut heidän päällensä, ja annat heitä vihamiestensä alle, vietäviksi vankina johonkuhun maahan kauvas eli lähes;

Job 25:4 Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt olisi puhdas?

Ps 14:2. Herra katsoi taivaasta ihmisten lapsia, nähdäksensä, jos joku ymmärtäis eli etsis Jumalaa.

Ps. 14:2 Herra katsoo taivaasta ihmislapsiin nähdäksensä, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa.

Ps 14:3. Mutta he ovat kaikki poikenneet pois, ja kaikki ovat kelvottomat: ei ole yksikään, joka hyvää tekee, ei ainoakaan.

Sananl. 20:9 Kuka voi sanoa: Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni?

San l. 20:9. Kuka sanoo: minä olen puhdas sydämessäni, ja vapaa synnistäni?

Saarn. 7:21 Älä myöskään pane mieleesi kaikkia puheita, mitä puhutaan, ettet kuulisi palvelijasi sinua kiroilevan.

Saarn 7:21. Sillä ei yhtään ihmistä ole vanhurskasta maan päällä, joka hyvää tekee ja ei syntiä tee.

1. Joh. 1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

1 Joh 1:8. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä*, niin me petämme itsemme, ja ei ole totuus meissä.

1. Joh. 1:10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

1 Joh 1:10. Jos me sanomme: emmepä me syntiä tehneet ole, niin me teemme hänet valehteliaksi ja ei hänen sanansa ole meissä.

 

 

15. Katso, pyhiinsäkään hän ei luota, eivät taivaatkaan ole puhtaat hänen silmissänsä;

15. Katso, hänen pyhäinsä seassa ei ole yhtään nuhteetointa; ja taivaat ei ole puhtaat hänen edessänsä.

 

 

Job 4:17 'Onko ihminen vanhurskas Jumalan edessä, onko mies Luojansa edessä puhdas?

Job 4:17. Kuinka on ihminen hurskaampi* kuin Jumala? eli joku mies puhtaampi kuin se, joka hänen tehnyt on?

 

Job 4:18. Katso, palveliainsa seassa ei löydä hän uskollisuutta ja enkeleissänsä löytää hän tyhmyyden:

 

Job 25:4. Kuinka on ihminen hurskas Jumalan edessä? eli kuinka vaimon lapsi on puhdas?

 

 

16. saati sitten ihminen, inhottava ja kelvoton, joka juo vääryyttä niinkuin vettä.

16. Kuinka paljon enemmin ihminen on kauhia ja ilkiä, joka juo vääryyttä niin kuin vettä?

17. Minä julistan sinulle, kuule minua, minä kerron, mitä olen nähnyt;

17. Minä osoitan sinulle sen, kuule minua: minä luettelen sinulle, mitä minä nähnyt olen:

18. mitä viisaat ilmoittavat, salaamatta, mitä olivat isiltänsä saaneet;

18. Mitä taitavat sanoneet ovat, jota ei yksikään heidän isistänsä ole salannut.

19. niiltä, joille yksin maa oli annettuna ja joiden seassa ei muukalainen liikkunut:

19. Joille ainoille maa annettu on, niin ettei yksikään outo saanut käydä heidän keskellänsä.

20. 'Jumalattomalla on tuska koko elämänsä ajan, ne vähät vuodet, jotka väkivaltaiselle on määrätty.

20. Jumalatoin vapisee* kaiken elinaikansa, ja tyrannin vuosiluku on peitetty.

 

 

Jes. 48:22 Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra.


Viis 17:10. Niin heidän olis kuitenkin täytynyt hukkua hämmästyksestä, koska pedot heidän sekaansa tulivat, ja kärmeet joukossa niin havisivat, ettei he mielellänsä katsoneet ilmaa, jota ei he kuitenkaan saaneet paitsi olla.

 

Viis 17:11. Sillä joka niin epäileväinen on, sen tekee hänen oma pahuutensa, joka hänestä todistaa ja tuomitsee, ja paha omatunto aina pahimmin päin ajattelee.

 

 

21. Kauhun äänet kuuluvat hänen korvissansa, keskellä rauhaakin hänet yllättää hävittäjä.

21. Pelvon ääni on hänen korvissansa*, että rauhassakin pitää hävittäjä tuleman hänen päällensä+.

 

 

3. Moos. 26:36 Ja niille teistä, jotka jäävät jäljelle, minä annan pelokkaan sydämen heidän vihollistensa maassa, niin että lentävän lehden kahina ajaa heidät pakoon, ja he pakenevat, niinkuin pakenisivat miekkaa, ja kaatuvat, vaikka ei kukaan heitä aja takaa.

3 Mos 26:36. Ja niille, jotka jäävät teistä, teen minä vapisevan sydämen heidän vihollistensa maalla, niin että kapisevan lehden ääni karkottaa heitä, ja pitää pakeneman sitä niin kuin miekkaa, ja pitää kaatuman siinä, kussa ei kenkään heitä aja takaa.

5. Moos. 28:65 Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun.

5 Mos 28:65. Siihen myös ei pidä sinulla sen kansan seassa yhtään vahvaa kotoa oleman, eikä jalkais pöytä yhtään lepoa saaman; sillä Herra antaa sinulle siellä vapisevaisen sydämen, hiveltyneet silmät ja murheellisen mielen,

Job 18:11 Kauhut peljättävät häntä kaikkialta ja ajavat häntä kintereillä kiitäen.

Job 18:11. Kaikin tahoin pitää kauhistukset häntä peljättämän*, ja hänen jalkansa eksyttämän+.

 

1 Tess. 5:3. Sillä kuin he sanovat: nyt on rauha ja ei mitään hätää, silloin kadotus lankee äkisti heidän päällensä, niin kuin raskaan vaimon kipu, ja ei he suinkaan saa paeta.

 

 

22. Ei usko hän pääsevänsä pimeydestä, ja hän on miekalle määrätty.

22. Ei hän usko palajavansa pimeydestä, ja varoo aina miekkaa.

23. Hän harhailee leivän haussa: missä sitä on? Hän tuntee, että hänen vierellään on valmiina pimeyden päivä.

23. Kuin hän lähtee sinne ja tänne elatuksensa jälkeen, niin hän luulee aina pimeyden päivän käsissänsä olevan.

 

 

Job 18:12 Nälkäiseksi käy hänen vaivansa, ja turmio vartoo hänen kaatumistaan.

Job 18:12. Nälkä pitää oleman hänen tavaransa, ja onnettomuus pitää oleman valmistettu hänen kylkeensä.

 

Ps 109:10. Käykään hänen lapsensa kulkiana, ja kerjätkään*, ja etsikään elatuksensa köyhyydessänsä.

 

 

24. Tuska ja ahdistus kauhistuttavat häntä, masentavat hänet niinkuin kuningas valmiina hyökkäykseen.

24. Ahdistus ja hätä peljättävät häntä, ja yllyttävät hänen, niin kuin kuningas valmis sotaan.

25. Koska hän ojensi kätensä Jumalaa vastaan ja pöyhkeili Kaikkivaltiasta vastaan;

25. Sillä hän on ojentanut kätensä Jumalaa vastaan, ja vahvistanut itsensä Kaikkivaltiasta vastaan.

26. ryntäsi häntä vastaan niska jäykkänä, taajain kilvenkupurainsa suojassa;

26. Hän juoksee päätäpäin häntä vastaan, ja seisoo ynseästi häntä vastaan.

 

 

 

5 Mos 32:15. Ja Israel lihoi, tuli vikuriksi, lihavaksi, paksuksi ja väkeväksi, ja hylkäsi Jumalan, joka hänen teki, ja katsoi autuutensa kallion ylön.

 

 

27. koska hän kasvatti ihraa kasvoihinsa ja teki lanteensa lihaviksi;

27. Hän on peittänyt kasvonsa lihavuudellansa*, ja lihoittanut ja paisuttanut itsensä.

 

 

Ps. 73:7 Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.

Ps 73:7. Heidän silmänsä paisuvat lihavuudesta*: he tekevät mitä ainoastansa heille kelpaa.

 

 

28. asui hävitetyissä kaupungeissa, taloissa, joissa ei ollut lupa asua;

28. Mutta hänen pitää asuman hävitetyssä kaupungissa ja asumattomissa huoneissa, jotka roukkioksi riutumallansa ovat.

29. jotka olivat määrätyt jäämään raunioiksi, sentähden hän ei rikastu, eikä hänen omaisuutensa ole pysyväistä, eikä hänen viljansa notkistu maata kohden.

29. Ei hänen pidä rikastuman, eikä hänen tavaransa pysymän, eikä hänen onnensa pidä leviämän maassa.

30. Ei hän pääse pimeydestä; tulen liekki kuivuttaa hänen vesansa, ja hän hukkuu hänen suunsa henkäyksestä.

30. Ei hänen pidä pääsemän pimeydestä: tulen liekki kuivaa hänen oksansa, ja hänen suunsa hengellä katoo.

 

 

 

Job 4:9. He ovat Jumalan puhalluksen kautta kadonneet, ja hänen vihansa hengeltä hukatut.

 

 

31. Älköön hän turvatko turhuuteen - hän pettyy; sillä hänen voittonsa on oleva turhuus.

31. Ei hän taida uskaltaa turhuuteen, että hän on petetty; sillä turhuus on hänen palkkansa.

32. Mitta täyttyy ennen aikojaan, eikä hänen lehvänsä vihannoi.

32. Hän loppuu ennen aikaansa*, ja hänen oksansa ei pidä vihoittaman.

 

 

Job 22:16 ne, jotka kukistettiin ennen aikojaan ja joiden perustuksen virta huuhtoi pois,

Job 22:16. Jotka ennen aikaansa hukkuneet ovat, ja vesi on liottanut heidän perustuksensa.

Ps. 55:24 Mutta heidät sinä, Jumala, syökset tuonelan syvyyteen; murhamiehet ja petturit eivät pääse puoleen ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun.

Ps 55:24. Mutta sinä, Jumala, syökset heitä syvään kuoppaan: murhamiehet ja pettäjät* ei pidä tuleman puoli-ikäänsä; vaan minä toivon sinuun.

Saarn. 9:12 Sillä ei ihminen tiedä aikaansa, niinkuin eivät kalatkaan, jotka tarttuvat pahaan verkkoon, eivätkä linnut, jotka käyvät kiinni paulaan; niinkuin ne, niin pyydystetään ihmislapsetkin pahana aikana, joka yllättää heidät äkisti.

Saarn 7:18. Älä ole ylen jumalatoin (a) elikkä hullu*, ettes kuolisi ennen aikaa+.

 

Saarn 9:12. Ja ei ihminen tiedä aikaansa, vaan niin kuin kalat saadaan vahingollisella verkolla ja niin kuin linnut käsitetään paulalla, niin myös ihmisten lapset temmataan pois pahalla ajalla, kuin se äkisti tulee heidän päällensä.

 

 

33. Hän on niinkuin viinipuu, joka pudottaa raakaleensa, niinkuin öljypuu, joka varistaa kukkansa.

33. Hän poimitaan niin kuin kypsymätöin marja viinapuusta, ja niin kuin öljypuu varistaa kukoistuksensa.

34. Sillä jumalattoman joukkio on hedelmätön, ja tuli kuluttaa lahjustenottajan majat.

34. Sillä ulkokullattuin kokous pitää oleman yksinäinen, ja tulen pitää polttaman lahjain ottajan huoneen,

35. He kantavat tuhoa ja synnyttävät turmiota, ja heidän kohtunsa valmistaa petosta.'

35. Hän siittää onnettomuuden, ja synnyttää vaivaisuuden*; ja heidän vatsansa valmistaa petoksen.

 

 

Job 4:8 Minkä minä olen nähnyt, niin ne, jotka vääryyttä kyntävät ja turmiota kylvävät, ne sitä niittävätkin.

Job 4:8. Niin kuin minä kyllä nähnyt olen, ne jotka kyntävät vääryyden, ja onnettomuuden kylvävät, sitä he myös niittävät.

Ps. 7:15 Katso, tuo hautoo turmiota, kantaa tuhoa kohdussaan, mutta hän synnyttää pettymyksen.

Ps 7:15. Katso, hänellä on pahaa mielessä: hän on onnettomuutta raskas, mutta hän synnyttää puuttumisen.

Jes. 59:4 Ei kukaan vaadi oikeuteen vanhurskaasti, eikä kukaan käräjöi rehellisesti. He turvautuvat tyhjään ja puhuvat vilppiä, kantavat kohdussaan tuhoa ja synnyttävät turmion.

Jes 59:4. Ei ole yhtään, joka saarnaa vanhurskautta eli tuomitsee uskollisesti. Turhuuteen luotetaan ja puhutaan kelpaamattomia; onnettomuudesta ovat he raskaat, ja synnyttävät tuskan.

 

Hos 7:6. Sillä heidän sydämensä on palava niin kuin pätsi, kuin he väijyvät; mutta heidän leipojansa makaa kaiken yötä, ja palaa aamulla niin kuin tulen liekki.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42