JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

42 Luku

42 Luku

 

 

Job nöyrtyy Herran edessä; ystävät saavat tuomionsa, ja Jobin onni palautetaan.

Päätökseksi kirjoitetaan: I. Jobin katumus.

 

II. Jobin ystäväin nuhdellus Herralta ja sovitus Jobin kautta.

 

III. Jobin jälkimäinen onnellisuus ja autuaallinen kuolema.

 

 

1. Silloin Job vastasi Herralle ja sanoi:

1. Ja Job vastasi Herraa ja sanoi:

2. Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa.

2. Minä tiedän sinun kaikki voivan*: ja ei ole sinulta yksikään ajatus peitetty+.

 

 

Ps. 115:3 Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee.

Ps 115:3. Mutta meidän Jumalamme on taivaissa: mitä ikänä hän tahtoo, sen hän tekee.

Jes. 40:26 Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa: kuka on nämä luonut? Hän, joka johdattaa esiin niitten joukot täysilukuisina, joka nimeltä kutsuu ne kaikki; suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä: ei yksikään jää häneltä pois.

Jes 40:26. Nostakaat silmänne korkeuteen ja katsokaat, kuka ne kappaleet luonut on, ja vie edes heidän joukkonsa luvulla? kutsuu ne kaikki nimeltänsä*? Hänen varansa ja väkevä voimansa on niin suuri, ettei häneltä mitään puutu.

 

Ps 38:10. Herra, sinun edessäs on kaikki minun haluni, ja minun huokaukseni ei ole sinulta salattu.

 

 

3. 'Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?' Siis on niin: minä puhuin ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää.

3. Se on turha ihminen, joka ajattelee peittää neuvonsa: sen tähden tunnustan minä, että minä taitamattomasti puhunut olen sitä, joka on minun tietoni ylitse ja jota en minä ymmärrä.

 

 

Job 38:2 Kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni?

 

 

 

4. Kuule siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua.

4. Niin kuules nyt, anna minun puhua: minä kysyn sinulta, opeta minua.

5. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt.

5. Minä olen kuullut sinua tarkoilla korvilla, ja minun silmäni ovat nyt nähneet sinun.

6. Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa.

6. Sen tähden pidän minä itseni viallisena*, ja kadun tomussa ja tuhassa+.

 

 

Joona 3:6 Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan.

1 Kor. 11:31. Sillä jos me itsemme tuomitsisimme, niin emme ensinkään tuomittaisi.

1. Kor. 11:31 Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;

Jon 3:6. Ja kuin Niniven kuningas sen kuuli, nousi hän istuimeltansa ja riisui kalliit vaatteensa, kääri itsensä säkkiin ja istui tuhkaan,

 

 

7. Mutta senjälkeen kuin Herra oli puhunut Jobille nämä sanat, sanoi Herra teemanilaiselle Elifaalle: Minun vihani on syttynyt sinua ja sinun kahta ystävääsi kohtaan, koska ette ole puhuneet minusta oikein niinkuin minun palvelijani Job. .

7. Kuin Herra nämät sanat oli Jobille puhunut, sanoi Herra Eliphaalle Temanilaiselle: minun vihani on julmistunut sinun ja kahden sinun ystäväs päälle; sillä ette ole oikein puhuneet minusta, niin kuin minun palveliani Job.

8. Ottakaa siis seitsemän mullikkaa ja seitsemän oinasta, käykää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa puolestanne polttouhri, ja minun palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne. Tehdäkseni hänelle mieliksi en saata teitä häpeälliseen rangaistukseen siitä, ettette puhuneet minusta oikein niinkuin minun palvelijani Job.

8. Niin ottakaat nyt seitsemän mullia ja seitsemän oinasta, ja menkäät palveliani Jobin tykö, ja uhratkaat polttouhria teidän edestänne, ja palveliani Job rukoilkaan teidän edestänne; sillä hänen puoleensa minä katson, niin etten minä tee teille tyhmyytenne jälkeen; sillä ette ole oikein puhuneet minusta, niin kuin minun palveliani Job.

 

 

Job 22:30 Hän pelastaa senkin, joka ei ole viaton; sinun kättesi puhtauden tähden hän pelastuu.

 

 

 

9. Niin teemanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naemalainen Soofar menivät ja tekivät, niinkuin Herra oli heille puhunut; ja Herra teki Jobille mieliksi.

9. Niin menivät Eliphas Temanilainen, Bildad Suasta ja Zophar Naemasta, ja tekivät niinkuin Herra heille sanonut oli. Ja Herra katsoi Jobin puoleen.

1. Moos. 19:21 Ja hän sanoi hänelle: Katso, minä teen sinulle mieliksi tässäkin kohden; en hävitä kaupunkia, josta puhut.

1 Mos 19:21. Niin sanoi hän hänelle: katso, tässä asiassa olen minä myös sinun rukoukses päälle katsonut: etten minä kukista sitä kaupunkia, jostas puhuit.

1. Moos. 20:17 Mutta Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa, niin että he synnyttivät lapsia.

 

 

 

10. Ja kun Job rukoili ystäväinsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän, kuin hänellä ennen oli ollut.

10. Ja Herra käänsi Jobin vankeuden, koska hän rukoili ystäviensä edestä. Ja Herra antoi Jobille kaksi sen vertaa kaikista mitä hänellä ennen ollut oli.

 

 

Job 8:7 Silloin sinun alkusi näyttää vähäiseltä, mutta loppuaikasi varttuu ylen suureksi.

 

 

 

11. Ja kaikki hänen veljensä ja sisarensa ja kaikki hänen entiset tuttavansa tulivat hänen tykönsä ja aterioitsivat hänen kanssaan hänen talossansa, ja he surkuttelivat ja lohduttivat häntä kaikesta siitä onnettomuudesta, jonka Herra oli antanut kohdata häntä. Ja he antoivat kukin hänelle yhden kesitan ja yhden kultarenkaan.

11. Ja hänen tykönsä tulivat kaikki hänen veljensä, ja kaikki hänen sisarensa, ja kaikki ne jotka hänen ennen tunsivat, ja söivät hänen kanssansa, ja hänen huoneessansa ja käänsivät heitänsä hänen puoleensa, ja lohduttivat häntä kaikesta siitä pahasta, minkä Herra oli antanut tulla hänen päällensä. Ja itse kukin heistä antoi hänelle yhden rahan ja kultarenkaan.

 

 

1. Moos. 33:19 Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, Hamorin, Sikemin isän, pojilta sadalla kesitalla.

 

 

 

12. Ja Herra siunasi Jobin elämän loppupuolta vielä enemmän kuin sen alkua, niin että hän sai neljätoista tuhatta lammasta, kuusi tuhatta kamelia, tuhat härkäparia ja tuhat aasintammaa.

12. Ja Herra siunasi Jobia sitte enempi kuin ennen*, että hän sai neljätoistakymmentä tuhatta lammasta, ja kuusituhatta kamelia, ja tuhannen paria härkiä ja tuhannen aasia.

 

 

Job 1:3 Ja karjaa hänellä oli seitsemäntuhatta lammasta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa härkäparia ja viisisataa aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista Idän miehistä mahtavin.

Sir 11:23. Sillä se on Herran edessä huokia äkisti köyhän rikkaaksi tehdä.


 

Sir 11:24. Jumala siunaa hyväin tavaran, ja kuin aika tulee, niin he äkisti kostuvat.

 

 

13. Ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.

13. Ja hän sai seitsemän poikaa ja kolme tytärtä,

14. Ensimmäiselle hän antoi nimen Jemima, toiselle nimen Kesia ja kolmannelle nimen Keren-Happuk. Nimi merkitsee: ihomaaliputki. .

14. Ja kutsui ensimäisen (a) nimen Jemina, toisen Ketsia ja kolmannen Kerenhapuk.

15. Eikä ollut koko maassa niin kauniita naisia kuin Jobin tyttäret; ja heidän isänsä antoi heille perintöosan heidän veljiensä rinnalla.

15. Ja ei löydetty niin kauniita vaimoja kaikessa maassa, kuin Jobin tyttäret olivat. Ja heidän isänsä antoi heille perimisen heidän veljeinsä kanssa.

16. Tämän jälkeen Job eli vielä sataneljäkymmentä vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset neljänteen polveen asti.

16. Ja Job eli sitte sata ja neljäkymmentä vuotta, niin että hän sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset* hamaan neljänteen polveen.

 

 

Sananl. 17:6 Vanhusten kruunu ovat lastenlapset, ja isät ovat lasten kunnia.

San l. 17:6. Vanhain kruunu ovat lasten lapset, ja lasten kunnia ovat heidän isänsä.

 

 

17. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena.

17. Ja Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena.

 

 

1. Moos. 35:29 Ja Iisak vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja hänen poikansa Eesau ja Jaakob hautasivat hänet.

1 Mos 25:8. Ja hän tuli riutuneeksi, ja kuoli levollisessa ijässä, vanhana ja elämästä kyllänsä saanut: ja koottiin kansansa tykö.

 

1 Mos 35:29. Ja tuli riutuneeksi, ja kuoli, ja koottiin kansansa tykö*, vanhana ja suuttununna elämästä. Ja hänen poikansa Esau ja Jakob hautasivat hänen.

 

 

 

Jobin Kirjan loppu.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42