JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

9 Luku

9 Luku

 

 

Jobin vastaus: Ihminen ei kykene puolustautumaan Kaikkivaltiasta vastaan; Job vakuuttaa olevansa viaton ja syyttää Jumalaa mielivallasta.

Job vastaa Jumalan olevan aivan vanhurskaan, viisaan ja voimallisen.

 

II. Antaa myöten, ettei hänen vakuutensa taida Jumalan edessä seisovainen olla.

 

III. On vahva siitä, että Jumala vaivaa hyviä niin kuin pahojakin.

 

IV. Valittaa taas surkeuttansa, ja toivottaa Jumalan ankaruuden hänestä lieventyvän.

 

 

1. Job vastasi ja sanoi:

1. Job vastasi ja sanoi:

2. Totisesti minä tiedän, että niin on; kuinka voisi ihminen olla oikeassa Jumalaa vastaan!

2. Minä kyllä sen tiedän, että niin on, ettei ihminen taida hurskas olla Jumalan edessä.

 

 

Job 25:4 Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt olisi puhdas?

 

Ps. 143:2 Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi.

 

 

 

3. Jos ihminen tahtoisi riidellä hänen kanssaan, ei hän voisi vastata hänelle yhteen tuhannesta.

3. Jos hän tahtois riidellä hänen kanssansa, ei hän taitais vastata häntä yhtä tuhanteen.

4. Hän on viisas mieleltään ja väkevä voimaltaan kuka on niskoitellut häntä vastaan ja jäänyt rankaisematta?

4. Hän on viisas ja voimallinen: kenenkä siitä on hyvää ollut, kuin häntä vastaan on itsensä asettanut?

5. Hän siirtää vuoret äkkiarvaamatta, hän kukistaa ne vihassansa;

5. Hän siirtää vuoret ennen kuin he sen ymmärtävät, jotka hän vihassansa kukistaa.

 

 

 

Jer 51:25. Katso, minä tulen sinun tykös, sinä vahingollinen vuori, joka koko maailman turmelet, sanoo Herra, ja ojennan käteni sinun ylitses, ja vieritän sinun alas vuorelta, ja teen poltetun vuoren sinusta.

 

 

6. hän järkyttää maan paikaltaan, ja sen patsaat vapisevat;

6. Hän liikuttaa maan siastansa, niin että sen patsaat vapisevat.

7. hän kieltää aurinkoa, ja se ei nouse, ja hän lukitsee tähdet sinetillään;

7. Hän puhuu auringolle, niin ei se nouse; ja hän lukitsee tähdet.

8. hän yksinänsä levittää taivaat ja tallaa meren kuohun kukkuloita;

8. Hän yksin levittää taivaat*, ja käy meren aaltoin päällä.

 

 

Job 26:7 Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle.

1 Mos 1:6. Ja Jumala sanoi: tulkoon vahvuus (a) vetten vaiheelle, eroittamaan vesiä vesistä.

Ps. 104:2 Sinä verhoudut valoon niinkuin viittaan, sinä levität taivaat niinkuin teltan;

Job 26:7. Hän venyttää* pohjoisen tyhjän päälle, ja maa riippuu tyhjän päällä.

 

 

9. hän loi Seulaset ja Kalevanmiekan, Otavan ja eteläiset tähtitarhat;

9. Hän tekee Otavan ja Kointähden, Seulaiset* ja ne tähdet etelään päin.

 

 

Job 38:31 Taidatko solmita Otavan siteet tahi irroittaa kahleista Kalevanmiekan?

Job 38:31. Taidatkos sitoa Seulaisen siteet, eli päästää Kointähden siteet?

Aam. 5:8 Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja pimentää päivän yöksi ja kutsuu kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle - Herra on hänen nimensä,

Am 5:8. Hän tekee Otavan ja Kointähden*, ja muuttaa kuoleman varjon aamuksi, ja päivästä pimiän yön tekee; joka vedet meressä kutsuu, ja kaataa ne maan piirin päälle, hänen nimensä on Herra+;

 

 

10. hän tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää.
v

10. Hän tekee suuria töitä, joita ei taideta tutkia, ja epälukuisia ihmeitä.

 

 

Job 5:9 hänen, joka tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää,

Job 5:9. Joka voimallisia töitä tekee, joita ei tutkia taideta, ja ihmeitä, joita ei lukea taideta;

Ps. 72:18 Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee.

Ps 86:10. Ettäs niin suuri olet, ja teet ihmeitä; ja sinä olet yksinäs Jumala.

Ps. 86:10 Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala.

 

Room. 11:33 Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!

 

 

 

11. Katso, hän käy ohitseni, enkä minä häntä näe; hän liitää ohi, enkä minä häntä huomaa.

11. Katso, hän käy minun ohitseni ennen kuin minä sen havaitsen, ja menee pois ennen kuin minä sen ymmärrän.

12. Katso, hän tempaa saaliinsa, kuka voi häntä estää, kuka sanoa hänelle: 'Mitä sinä teet?'.

12. Katso, jos hän menee äkisti, kuka noutaa hänen jälleen? kuka sanoo hänelle: mitäs teet?

13. Jumala ei taltu vihastansa; hänen allensa vaipuivat Rahabin auttajat.

13. Hän on Jumala, hänen vihaansa ei yksikään aseta*; hänen allensa pitää itsensä kumartaman ylpiätkin herrat.

 

 

Job 26:12 Voimallansa hän kuohutti meren, ja taidollansa hän ruhjoi Rahabin.Neh 1:6. Anna korvas kuulla ja silmäs avoinna olla, kuulemaan palvelias rukousta, kuin minä nyt rukoilen sinun edessäs yöt ja päivät palveliais Israelin lasten edessä; ja minä tunnustan Israelin lasten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan; ja minä ja minun isäni huone olemme syntiä tehneet.

 

 

14. Minäkö sitten voisin vastata hänelle, valita sanojani häntä vastaan?

14. Kuinka minun pitäisi häntä vastaaman, ja löytämän sanoja häntä vastaan?

15. Vaikka oikeassakin olisin, en saisi vastatuksi; minun täytyisi tuomariltani armoa anoa.

15. Ehkä minulla vielä oikeus olis, niin en kuitenkaan taida minä häntä vastata; vaan täytyis oikeudessa rukoilla.

16. Jos minä huutaisin ja hän minulle vastaisikin, en usko, että hän ottaisi korviinsa huutoani;

16. Ja ehkä minä vielä häntä avuksi huutaisin, ja hän kuulis minua, niin en minä uskoisi, että hän kuultelis minun ääntäni;

17. hän, joka ajaa minua takaa myrskytuulessa ja lisää haavojeni lukua syyttömästi;

17. Sillä hän runtelee minun tuulispäällä, ja enentää minun haavani ilman syytä.

18. joka ei anna minun vetää henkeäni, vaan täyttää minut katkeralla tuskalla.

18. Ei hän anna minun henkeni virota, vaan täyttää minun murheella.

19. Jos väkevän voimaa kysytään, niin hän sanoo: 'Tässä olen!' mutta jos oikeutta, niin: 'Kuka vetää minut tilille?'.

19. Jos joku tahtoo voimaa, katso, hän on voimallinen; jos joku tahtoo oikeutta, kuka todistaa minun kanssani?

20. Vaikka olisin oikeassa, niin oma suuni tuomitsisi minut syylliseksi; vaikka olisin syytön, niin hän kuitenkin minut vääräksi tekisi.

20. Jos minä sanoisin: minä olen oikia, niin minun suuni kuitenkin tuomitsee minun: eli minä olen vakaa, niin hän kuitenkin tekee minun pahaksi.

21. Syytön minä olen. En välitä hengestäni, elämäni on minulle halpa.

21. Ehkä minä vielä vakaa olisin, niin en minä kuitenkaan tunne itsiäni; vaan minä suutun elämääni.

22. Yhdentekevää kaikki; sentähden minä sanon: hän lopettaa niin syyttömän kuin syyllisenkin.

22. Se on se ainoa minkä minä sanonut olen, hän kadottaa hyvän ja jumalattoman.

 

 

Saarn. 9:2 Kaikkea voi tapahtua kaikille. Sama kohtalo on vanhurskaalla ja jumalattomalla, hyvällä, puhtaalla ja saastaisella, uhraajalla ja uhraamattomalla; hyvän käy niinkuin syntisenkin, vannojan niinkuin valaa pelkäävänkin.

Saarn 9:2. Se kaikki tapahtuu kaikille, niin vanhurskaille niin kuin jumalattomillekin*, hyville ja puhtaille kuin saastaisillekin, niin sille, joka uhraa, niin kuin sillenkin, joka ei uhraakaan, niin kuin hyville niin myös syntisille, niin vannojalle, kuin sille, joka valaa pelkää.

Mal. 3:14 Te sanotte: Herran palveleminen on turha; ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä.

Saarn 9:3. Se on paha kaikkein seassa, jotka auringon alla tapahtuvat, että yhdelle käy niin kuin toisellekin, josta myös ihmisten lasten sydän täytetään pahuudella, ja hulluus on heidän sydämessänsä, niin kauvan kuin he elävät; sitte pitää heidän kuoleman.

 

Mal 3:14. Te sanotte: se on turha, kuin Jumalaa palvellaan*, ja mitä se auttaa, että me pidämme hänen käskynsä, ja vaivaamme meidän elämäämme Herran Zebaotin edessä?

 

Mal 3:15. Sen tähden me ylistämme ylönkatsojia; sillä jumalattomat menestyvät; he kiusaavat Jumalaa, ja se heille menestyy.

 

 

23. Jos ruoska äkkiä surmaa, niin hän pilkkaa viattomain epätoivoa.

23. Kuin hän rupee lyömään, niin hän tappaa äkisti, ja pilkkaa viattomain kiusausta.

24. Maa on jätetty jumalattoman valtaan, hän peittää sen tuomarien kasvot - ellei hän, kuka sitten?

24. Maa annetaan jumalattoman käsiin, hän peittää sen tuomarien kasvot: ellei se niin ole, kuinka se myös toisin on?

25. Minun päiväni rientävät juoksijata nopeammin, pakenevat onnea näkemättä;

25. Minun päiväni ovat olleet nopiammat kuin juoksia: ne ovat paenneet, ja ei mitään hyvää nähneet.

26. ne kiitävät pois niinkuin ruokovenheet, niinkuin kotka, joka iskee saaliiseen.¨

26. Ne ovat pois menneet kuin joutuva haaksi, kuin kotka lentää rualle.

 

 

Viis 5:10 niinkuin laiva, joka kulkee halki aaltoilevan meren: ei jälkeäkään sen vanasta voida löytää, eikä tietä, jonka sen pohja teki aaltoihin;

 

 

 

27. Jos ajattelen: tahdon unhottaa tuskani, muuttaa muotoni ja ilostua;

27. Koska minä ajattelen: minä unhotan valitukseni, ja muutan kasvoni ja virvoitan minuni:

28. niin minä kauhistun kaikkia kipujani, tiedän, ettet julista minua viattomaksi.

28. Niin minä pelkään kaikkia minun kipujani, tietäen, ettes anna minun olla viatoinna.

29. Syyllisenä täytyy minun olla; miksi turhaan itseäni vaivaan?

29. Jos olen jumalatoin, miksi minä nyt itsiäni hukkaan vaivaan?

30. Jos vaikka lumessa peseytyisin ja puhdistaisin käteni lipeällä;

30. Vaikka minä pesisin* itseni lumivedessä ja puhdistaisin käteni saippualla,

Jer. 2:22 Vaikka pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeätä, saastaiseksi jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoo Herra, Herra.

Jer 2:22. Sillä jos sinä vielä lipiällä pesisit itses ja ottaisit paljon saippuaa, kuitenkin sinun pahuutes näkyy minun edessäni, sanoo Herra, Herra.

 

 

31. silloinkin sinä upottaisit minut likakuoppaan, niin että omat vaatteeni minua inhoisivat.

31. Niin sinä kuitenkin pistäisit minun lokaan; ja minun vaatteeni olisivat minulle kauhistukseksi.

32. Sillä ei ole hän ihminen niinkuin minä, voidakseni vastata hänelle ja käydäksemme oikeutta keskenämme.

32. Sillä ei hän ole minun vertaiseni, jota minä vastata taidan, että me ynnä tulisimme oikeuden eteen.

 

 

Saarn. 6:10 Mitä olemassa on, sille on pantu nimi jo ammoin; ja edeltä tunnettua on ollut, mitä ihmisestä on tuleva. Ei voi hän riidellä väkevämpänsä kanssa.

Saarn 6:10. Mikäs on, vaikka joku korkiasti ylistetty on? niin hän kuitenkin tiedetään ihmiseksi, ja ei hän taida voimallisemman kanssa riidellä;

 

 

33. Ei ole meillä riidanratkaisijaa, joka laskisi kätensä meidän molempien päälle.

33. Ei ole joka meitä eroittaa, joka laskis kätensä meidän kahden välillemme.

34. ja ottaisi hänen vitsansa pois minun päältäni, niin ettei hänen kauhunsa peljättäisi minua;

34. Hän ottakoon vitsansa pois minusta, ja älköön hänen hirmuisuutensa peljättäkö minua;

 

 

Job 13:21 ota pois kätesi minun päältäni, ja älköön kauhusi minua peljättäkö;

Job 13:21. Anna kätes olla kaukana minusta, ja sinun kauhistukses älköön minua peljättäkö.

 

 

35. silloin minä puhuisin enkä häntä pelkäisi, sillä ei ole mitään sellaista tunnollani.

35. Että minä puhuisin ja en pelkäisi häntä*; sillä en minä mitään kanssani tiedä.

 

 

 

Job 33:7. Katso, ei sinun tarvitse hämmästyä minua, ja minun käteni ei ole sinulle raskas.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42