JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

18 Luku

18 Luku

 

 

Bildadin toinen puhe: Job intoilemisellaan vain vahingoittaa itseään; maailman meno ei hänen tähtensä muutu; jumalatonta ja koko hänen perhettänsä kohtaa perikato.

Bildad tulee taas edes ja sulmii Jobia tyhmäksi.


 

II. Juttelee lavialta Jumalan vanhurskaita tuomioita jumalattomien ylitse.

 

 

1. Sitten suuhilainen Bildad lausui ja sanoi:

1. Niin vastasi Bildad Suasta ja sanoi:

2. Kuinka kauan te asetatte sanoille ansoja? Tulkaa järkiinne, sitten puhelemme.

2. Koska te lakkaatte puhumasta*? ymmärtäkäät ensin, ja puhukaamme sitte.

 

 

Sananl. 17:27 Joka hillitsee sanansa, on taitava, ja mielensä malttava on ymmärtäväinen mies.

San l. 17:27. Toimellinen mies taitaa puheensa tallella pitää, ja taitava mies on kallis sielu.

 

 

3. Miksi meitä pidetään elukkain veroisina, olemmeko teidän silmissänne tylsät?

3. Miksi me pidetään niin kuin juhdat, ja olemme niin saastaiset teidän silmäinne edestä?

4. Sinä, joka raivossasi raatelet itseäsi - sinunko tähtesi jätettäisiin maa autioksi ja kallio siirtyisi sijaltansa?

4. Tahdotkos revetä kiukussas? luuletkos, että maa sinun tähtes hyljätään ja kallio siirretään siastansa?

5. Ei, jumalattomain valo sammuu, eikä hänen tulensa liekki loista.

5. Jumalattoman valkeus pitää myös sammutettaman, ja hänen valkiansa kipinä ei pidä paistaman.

 

 

Sananl. 13:9 Vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu.

San l. 13:9. Vanhurskasten valkeus tekee iloiseksi*, vaan jumalattomain kynttilä sammuu+.

Sananl. 24:20 Sillä ei ole pahalla tulevaisuutta; jumalattomien lamppu sammuu.

 

 

 

6. Valo pimenee hänen majassansa, ja hänen lamppunsa sammuu hänen päänsä päältä.

6. Hänen majassansa pitää valkeus tuleman pimeydeksi, ja hänen kynttilänsä pitää siinä sammutettaman.

 

Job 21:17. Kuinka jumalattoman kynttilä sammuu*, ja heidän kadotuksensa tulee heidän päällensä+? Hänen pitää jakaman surkeutta vihassansa.

 

 

7. Hänen väkevät askeleensa supistuvat ahtaalle, ja hänen oma neuvonsa kaataa hänet maahan.

7. Hänen voimansa askeleet pitää ahdistettaman; ja hänen neuvonsa pitää hänen maahan sysäämän.

8. Sillä hänen omat jalkansa vievät hänet verkkoon, hän käyskentelee katetun pyyntihaudan päällä.

8. Sillä hän on viety jalkoinensa paulaan, ja vaeltaa verkossa.

9. Paula tarttuu hänen kantapäähänsä, ansa käy häneen kiinni;

9. Paula pitää pitämän hänen kantapäänsä, ja ryövärit pitää hänen käsittämän.

 

 

 

Job 5:5. Hänen elonsa pitää isoovaisen syömän, ja orjantappuroista sen ottaman; ja hänen kalunsa pitää ryövärien nielemän.

 

 

10. hänelle on maahan kätketty pyydys, polulle häntä varten silmukka.

10. Hänen paulansa on viritetty maan päälle, ja hänen satimensa hänen polullensa.

 

 

 

Jer 6:25. Älkään kenkään lähtekö pellolle, ja älköön kenkään tielle menkö; sillä joka paikassa on rauhattomuus vihollisen miekan tähden.

 

 

11. Kauhut peljättävät häntä kaikkialta ja ajavat häntä kintereillä kiitäen.

11. Kaikin tahoin pitää kauhistukset häntä peljättämän*, ja hänen jalkansa eksyttämän+.

3. Moos. 26:36 Ja niille teistä, jotka jäävät jäljelle, minä annan pelokkaan sydämen heidän vihollistensa maassa, niin että lentävän lehden kahina ajaa heidät pakoon, ja he pakenevat, niinkuin pakenisivat miekkaa, ja kaatuvat, vaikka ei kukaan heitä aja takaa.

Job 15:21. Pelvon ääni on hänen korvissansa*, että rauhassakin pitää hävittäjä tuleman hänen päällensä+.


Job 15:21 Kauhun äänet kuuluvat hänen korvissansa, keskellä rauhaakin hänet yllättää hävittäjä.

Job 27:20. Hänen päällensä lankee pelko* niin kuin vesi; rajuilma ottaa varkain hänen yöllä pois.

Job 27:20 Kauhut yllättävät hänet kuin tulvavedet, yöllä tempaa hänet mukaansa rajuilma.

Jer 46:5. Mutta kuinka minä näen heidät epäileväiseksi ja takaperin ajetuksi, ja heidän sankarinsa lyödyksi; he pakenevat, niin etteivät he katso taaksensa, hämmästys on joka taholta, sanoo Herra.

Jer. 46:5 Miksi minä näen heidän peljästyvän, peräytyvän? Heidän sankarinsa sortuvat. He syöksyvät pakoon eivätkä käänny; kauhistus on kaikkialla, sanoo Herra.

 

 

 

12. Nälkäiseksi käy hänen vaivansa, ja turmio vartoo hänen kaatumistaan.

12. Nälkä pitää oleman hänen tavaransa, ja onnettomuus pitää oleman valmistettu hänen kylkeensä.

 

 

 

Job 15:23. Kuin hän lähtee sinne ja tänne elatuksensa jälkeen, niin hän luulee aina pimeyden päivän käsissänsä olevan.

 

 

13. Hänen ruumiinsa jäseniä kalvaa, hänen jäseniänsä kalvaa kuoleman esikoinen.

13. Hänen nahkansa vahvuus pitää kulutettaman, ja hänen väkevyytensä pitää kuoleman esikoisen syömän.

14. Hänet temmataan pois majastansa, turvastansa; hänet pannaan astumaan kauhujen kuninkaan tykö.

14. Hänen toivonsa* pitää revittämän ylös juurinensa hänen majastansa, ja hän pitää ajettaman pelkoin kuninkaan tykö.

 

 

Job 8:13 Niin käy kaikkien niiden, jotka unhottavat Jumalan, ja jumalattoman toivo katoaa,

Job 8:13. Niin käy kaikkein niiden, jotka Jumalan unhottavat, ja ulkokullattuin toivo katoo.

Job 11:20 Mutta jumalattomain silmät raukeavat; turvapaikka on heiltä mennyt, ja heidän toivonsa on huokaus.

Job 8:14. Sillä hänen toivonsa tulee tyhjäksi, ja hänen uskalluksensa niin kuin hämähäkin verkko.

Sananl. 10:28 Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu.

Job 11:20. Mutta jumalattomain silmät pitää nääntymän, ja ei voi päästää; sillä heidän toivonsa pitää puuttuman* heidän sieluiltansa.

 

San l. 10:28. Vanhurskaan toivo on ilo, mutta jumalattomain toivo katoo.

 

 

15. Hänen majassansa asuu outoja, hänen asuinpaikallensa sirotetaan tulikiveä.

15. Se on asuva hänen majassansa, hänen puutteensa tähden: hänen majansa päälle pitää tulikiveä viskottaman.

 

 

 

1 Mos 19:24. Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta: Herralta taivaasta.

 

 

16. Alhaalta kuivuvat hänen juurensa, ylhäältä kuihtuvat hänen oksansa.

16. Alhaalta pitää hänen juurensa kuivettuman, ja ylhäältä hänen elonsa niitettämän.

17. Hänen muistonsa katoaa maasta, eikä hänen nimeänsä kadulla mainita.

17. Hänen muistonsa pitää hukkuman maan päältä, ja ei pidä ensinkään hänellä nimeä oleman kadulla.

 

 

Sananl. 10:7 Vanhurskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa.

Ps 109:13. Hänen sukunsa olkoon hävitetty*: heidän nimensä olkoon toisessa polvessa pyyhitty pois.

 

San l. 2:22. Mutta jumalattomat hukutetaan maasta, ja ylönkatsojat siitä teloitetaan.

 

San l. 10:7. Vanhurskaan muisto pysyy siunauksessa, vaan jumalattomain nimi mätänee.

 

 

18. Hänet sysätään valosta pimeyteen ja karkoitetaan maan piiristä.

18. Hän pitää ajettaman valkeudesta pimeyteen, ja pitää maalta heitettämän pois.

19. Ei sukua, ei jälkeläistä ole hänellä kansansa seassa, eikä ketään jää jäljelle hänen asuntoihinsa.

19. Ei hänellä pidä yhtään lasta oleman, eikä lasten lasta hänen kanssansa; ja ei pidä yhtään hänen asuinsioihinsa jäämän.

 

 

2. Kun. 10:11 Sitten Jeehu surmasi kaikki, jotka olivat Ahabin suvusta jäljellä Jisreelissä, sekä kaikki hänen ylimyksensä, uskottunsa ja pappinsa, päästämättä pakoon ainoatakaan.

2 Kun K. 10:11. Niin hävitti Jehu kaikki ne jotka Ahabin huoneesta olivat jääneet Jisreelissä: kaikki hänen ylimmäisensä, ja hänen ystävänsä, ja hänen pappinsa, niin ettei hän yhtäkään heistä jättänyt;

2. Kun. 10:17 Tultuaan Samariaan hän surmasi kaikki, jotka olivat Ahabin jälkeläisistä jäljellä Samariassa, kunnes hän oli hävittänyt hänen sukunsa, Herran sanan mukaan, jonka Herra oli puhunut Elialle.

2 Kun K. 10:17. Kuin hän Samariaan tuli, löi hän kaikki Ahabista jääneet Samariassa, siihen asti että hän hänen hävitti, Herran sanan jälkeen, jonka hän puhunut oli Elialle.

Job 27:14 Jos hänellä on paljonkin lapsia, ovat ne miekan omia; eikä hänen jälkeläisillään ole leipää ravinnoksi.

Ps 21:11. Heidän hedelmänsä sinä kadotat maan päältä, ja heidän siemenensä ihmisten lapsista.

Ps. 21:11 Sinä hävität maan päältä heidän hedelmänsä ja heidän jälkeläisensä ihmislasten keskuudesta.

 

 

 

20. Lännen asujat hämmästyvät hänen tuhopäiväänsä, idän asujat valtaa vavistus.

20. Ne jotka hänen perässänsä tulevat, pitää hämmästymän hänen päivästänsä, ja ne jotka hänen edellänsä ovat olleet, pitää peljästymän.

21. Näin käy väärintekijän huoneelle, näin sen asuinpaikalle, joka ei Jumalasta välitä.

21. Tämä on jumalattoman maja, ja tämä on sen sia, joka ei Jumalasta mitään tiedä.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42