JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

37 Luku

37 Luku

 

 

Elihuun neljännen puheen jatkoa: Luonnonilmiöt todistavat Jumalan viisautta ja voimaa, eikä ihmisjärki käsitä hänen ihmeellisiä tekojaan; sentähdesn peljätkööt häntä ihmiset.

Elihu luettelee vielä Jumalan suuria tekoja ilmassa.


 

II. Vaatii Jobia kunnioittamaan Herran peljättävää voimaa ja tuntemaan ihmisen voimattomuutta.

 

 

1. Niin, siitä vapisee sydämeni ja hypähtää paikoiltansa.

1. Siitä myös hämmästyy minun sydämeni ja vapisee.

2. Kuulkaa, kuulkaa hänen äänensä pauhinaa ja kohinaa, joka käy hänen suustansa.

2. Kuulkaat visusti hänen vihansa huutoa, ja puhetta, joka hänen suustansa käy ulos.

 

 

Ps. 29:3 Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä.

 

 

 

3. Hän laskee sen kaikumaan kaiken taivaan alla, lähettää leimauksensa maan ääriin asti.

3. Hän toimittaa sen oikeuden kaikkein taivasten alla; ja hänen leimauksensa paistaa maan ääristä.

4. Sen kintereillä ärjyy ääni, hän korottaa väkevän äänensä jylinän, eikä hän säästä salamoitaan, äänensä raikuessa.

4. Sen jälkeen kuuluu pitkäisen jylinä, ja se jylisee suurella äänellä; ja koska hänen jylinänsä kuullaan, ei sitä taideta estää.

5. Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida.

5. Jumala jylistää pauhinallansa ihmeellisesti*, ja tekee suuria ja tutkimattomia töitä+.

 

 

Job 5:9 hänen, joka tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää,

Ps 18:14. Ja Herra jylisti taivaissa, Ylimmäinen antoi pauhinansa, rakeilla ja leimauksilla.

Job 9:10 hän tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää.

Job 5:9. Joka voimallisia töitä tekee, joita ei tutkia taideta, ja ihmeitä, joita ei lukea taideta;

Ps. 147:15 Hän lähettää sanansa maahan, nopeasti kiitää hänen käskynsä.

Job 9:10. Hän tekee suuria töitä, joita ei taideta tutkia, ja epälukuisia ihmeitä.

 

 

6. Sillä hän sanoo lumelle: 'Putoa maahan', samoin sadekuurolle, rankkasateittensa ryöpylle.

6. Hän puhuu lumelle, ja se kohta tulee maan päälle, ja sadekuurolle, ja niin sadekuurolla on voima.

 

 

 

Ps 33:9. Sillä koska hän sanoo, niin se tapahtuu; jos hän käskee, niin se on tehty.

 

Ps 147:15. Hän lähettää puheensa maan päälle: hänen sanansa nopiasti juoksee.

 

Ps 147:16. Hän antaa lumen niin kuin villan; hän hajoittaa härmän niin kuin tuhan.

 

 

7. Niin hän kytkee jokaiselta kädet, että kaikki ihmiset hänen tekonsa tietäisivät.

7. Hänen kädessänsä ovat kaikki ihmiset kätketyt, että kaikki tuntisivat hänen tekonsa.

8. Pedot vetäytyvät piiloon ja pysyvät luolissansa.

8. Metsän pedot pakenevat varjoon ja pysyvät asumapaikoissansa.

9. Tähtitarhasta tulee tuulispää, pohjan ilmalta pakkanen.

9. Etelästä tulee tuulispää ja pohjasta kylmä.

 

 

Job 9:9 hän loi Seulaset ja Kalevanmiekan, Otavan ja eteläiset tähtitarhat;

 

Ps. 135:7 hän, joka nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuopi tuulen sen säilytyspaikoista;

 

 

 

10. Jumalan henkäyksestä syntyy jää, ja aavat vedet ahdistuvat.

10. Jumalan hengestä tulee pakkanen* ja ahdistaa laviat vedet.

 

 

Job 38:29 Kenen kohdusta on jää tullut, ja kuka on synnyttänyt taivaan härmän?

Job 38:29. Kenen kohdusta jää on tullut? ja kuka on härmän synnyttänyt taivaan alla?

 

 

11. Hän myös kuormittaa pilvet kosteudella ja hajottaa välähtelevät ukkosvaarunsa.

11. Seijes myös hajoittaa pilvet, ja hänen valkeutensa levittää itsensä pilvien lävitse.

12. Ne vyöryvät sinne tänne hänen ohjauksestaan, tehdäkseen maanpiirin päällä kaiken, mitä hän niille määrää.

12. Hän kääntää pilvensä kuhunka hän tahtoo, tekemään kaikkia, mitä hän tahtoo maan piirin päällä.

Ps. 148:8 tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä myrskytuuli, joka panet hänen käskynsä toimeen,

Ps 148:8. Tuli ja rakeet, lumi ja sumu, tuulispää, jotka hänen sanansa toimittavat,

 

 

13. Hän antaa niiden osua milloin maalle vitsaukseksi, milloin siunaukseksi.

13. Jos se tapahtuu yhdelle sukukunnalle* eli maakunnalle, koska hän löydetään laupiaaksi.

 

 

 

2 Mos 19:18. Mutta koko Sinain vuori suitsi, siitä että Herra astui alas sen päälle tulessa, ja sen savu kävi ylös niin kuin pätsin savu, niin että koko vuori sangen kovaan vapisi.

 

1 Sam 12:18. Ja kuin Samuel huusi Herran tykö, antoi Herra sinä päivänä jylistä ja sataa. Niin kaikki kansa suuresti pelkäsi Herraa ja Samuelia.

 

 

14. Ota tämä korviisi, Job; pysähdy ja tarkkaa Jumalan ihmetöitä.

14. Kuules näitä Job: seiso ja ota vaari Jumalan ihmeellisistä töistä.

15. Tiedätkö, kuinka Jumala niillä tekonsa teettää ja kuinka hän antaa pilviensä leimausten loistaa?

15. Tiedätkös, koska Jumala saattaa nämät heidän päällensä, ja koska hän antaa pilviensä valkeuden paistaa?

16. Käsitätkö pilvien punnituksen, hänen ihmeensä, joka on kaikkitietävä?

16. Tiedätkös, kuinka pilvet hajoittavat heitänsä? täydellisen viisauden ihmeellisiä töitä?

17. Sinä, jonka vaatteet kuumenevat, kun maa on raukeana etelän helletuulesta;

17. Että sinun vaattees lämpeevät, kuin ilma tyventyy etelästä?

18. kaarrutatko sinä hänen kanssansa taivaan, joka on vahva kuin valettu kuvastin?

18. Levitätkö sinä hänen kanssansa pilviä, jotka vahvat ovat niin kuin valettu peili?

19. Neuvo, mitä meidän on hänelle sanottava; pimeydessämme emme voi tuoda esiin mitään.

19. Ilmoita sinä meille, mitä meidän pitäis hänelle sanoman; sillä emme ulotu hänen tykönsä pimeydeltä.

 

 

 

Ps 18:12. Hän pani pimeyden majansa ympärille, ja mustat paksut pilvet, jossa hän lymyssä* oli.

 

 

20. Olisiko hänelle ilmoitettava, että tahtoisin puhua? Kukapa vaatisi omaa tuhoansa!

20. Kuka luettelee hänelle, mitä minä puhun? jos joku puhuu, niin hän niellään.

21. Ja nyt: ei voida katsella valoa, joka kirkkaana loistaa, kun tuuli on puhaltanut puhdistaen taivaan.

21. Ei nähdä nyt valkeutta, joka pilvissä leimahtaa; vaan kuin tuuli puhaltaa, niin seijestyy.

22. Pohjoisesta tulee kultainen hohde; Jumalan yllä on peljättävä valtasuuruus.

22. Pohjoisesta tulee kulta peljättävän Jumalan kunniaksi.

23. Kaikkivaltiasta emme saata käsittää, häntä, joka on suuri voimassa, joka ei oikeutta ja täydellistä vanhurskautta polje.

23. Mutta Kaikkivaltiasta emme taida löytää, joka on niin suuri voimassa; ja ei hän tarvitse vastata* oikeudessansa ja suuressa vanhurskaudessansa.

 

 

 

Job 33:13. Miksis riitelet hänen kanssansa, ettei hän tee sinulle lukua kaikista töistänsä?

 

 

24. Sentähden peljätkööt häntä ihmiset; hän ei katso keneenkään, joka on omasta mielestään viisas.

24. Sen tähden täytyy ihmisten häntä peljätä: ja ei hän katso yhtään taitavaa sydämestä.

 

 

 

Jes 40:13. Kuka on Herran henkeä opettanut? eli kuka on hänen neuvonantajansa ollut?

 

Jes 40:14. Keneltä hän neuvoa kysyy, joka hänelle ymmärrystä antais, ja opettais hänelle oikeuden tien, ja antais hänelle tiedon, ja opettais hänelle ymmärryksen tien?

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42