JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

21 Luku

21 Luku

 

 

Jobin vastaus: Ystävät kuulkoot kärsivällisesti, mitä hänellä on sanottavana; jumalattomat saavat usein elää onnessa ja kuolla rauhallisesti; väärä on se oppi, että ulkonainen onni ja menestys olisi katsottava hurskauden, kärsimys ja kova onni jumalattoman palkaksi.

Job neuvoo ystäviänsä ymmärryksellä havaitsemaan, kuinka toiset jumalattomat menestyvät koko elinaikansa, toiset jo tässäkin elämässä saavat rangaistuksen.


 

II. Osoittaa, että myös muutamilla jumalisilla on myötäkäyminen kuolemaan asti.

 

III. Että kaikilla jumalattomilla on ijankaikkinen rangaistus kuoleman jälkeen.

 

 

1. Job vastasi ja sanoi:

1. Job vastasi ja sanoi:

2. Kuulkaa, kuulkaa minun sanojani ja suokaa minulle se lohdutus!

2. Kuulkaat visusti minun puhettani, ja antakaat neuvoa teitänne.

3. Kärsikää minua, että saan puhua. Kun olen puhunut, pilkatkaa sitten.

3. Kärsikäät minua, että minä myös puhuisin*: ja kuin minä puhunut olen, pilkkaa sitte.

 

 

Sananl. 18:13 Jos kuka vastaa, ennenkuin on kuullut, on se hulluutta ja koituu hänelle häpeäksi.

San l. 18:13. Joka vastaa ennen kuin hän kuulee, se on hänelle hulluudeksi ja häpiäksi.

 

 

4. Ihmisiäkö vastaan minä valitan? Tahi kuinka en kävisi kärsimättömäksi?

4. Puhunko minä ihmisen kanssa? miksi ei minun henkeni pitäisi tästä murehtiman?

5. Kääntykää minuun, niin tyrmistytte ja panette kätenne suullenne.

5. Katsokaat minun päälleni, ja hämmästykäät, ja pankaat kätenne suun eteen.

6. Kun käyn ajattelemaan, niin kauhistun, ja vavistus valtaa ruumiini:

6. Koska minä sitä ajattelen, niin minä peljästyn, ja vavistus tulee minun lihani päälle.

7. Miksi jumalattomat saavat elää, vanheta, jopa voimassa vahvistua?

7. Miksi jumalattomat elävät, tulevat vanhaksi ja lisääntyvät tavarassa?

 

 

Ps. 73:3 Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.

Ps 73:3.etc. Sillä minä närkästyin öykkäreistä, että minä näin jumalattomat menestyvän.

Jer. 12:1 Sinä, Herra, olet vanhurskas; voisinko minä riidellä sinua vastaan? Kuitenkin minä kysyn sinulta, mikä oikeus on. Miksi jumalattomain tie menestyy? Miksi kaikki uskottomat saavat elää rauhassa?

Jer 12:1. Herra, jos minä vielä kävisin sinun kanssas oikeudelle, niin sinä kuitenkin löydetään hurskaaksi; kuitenkin puhun minä sinun kanssas oikeudesta. Miksi käy jumalattomille niin hyvin, ja suurilla ylönannetuilla on kaikkinaista kyllä?

Hab. 1:13 Sinun silmäsi ovat puhtaat, niin ettet voi katsoa pahaa etkä saata katsella turmiota. Minkätähden sinä katselet uskottomia, olet vaiti, kun jumalaton nielee hurskaampansa,

Hab 1:13. Sinun silmäs ovat puhtaat, niin ettes voi pahaa nähdä*, ja et tahdo katsoa surkeutta; miksis katsot siis ylönkatsojia, ja vaikenet, kuin jumalatoin nielee sen, joka häntä hurskaampi on+?

Mal. 3:14 Te sanotte: Herran palveleminen on turha; ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä.

Mal 3:13.etc. Kovasti te puhutte minua vastaan, sanoo Herra. Ja te sanotte: mitä me puhumme sinua vastaan?

 

 

8. Heidän sukunsa on vankkana heidän edessään, heidän jälkeläisensä heidän silmäinsä alla.

8. Heidän siemenensä on pysyväinen heidän ympärillänsä, ja heidän sikiänsä ovat läsnä heitä.

9. Heidän kotinsa ovat rauhassa, kauhuista kaukana; ei satu heihin Jumalan vitsa.

9. Heidän huoneensa ovat vapaat pelvosta, ja Jumalan vitsa ei ole heidän päällänsä.

 

 

 

Ps 73:5. Ei he ole vastoinkäymisessä niin kuin muut ihmiset, ja ei heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä.

 

 

10. Hänen sonninsa polkee eikä turhaan, hänen lehmänsä poikii eikä kesken.

10. Heidän sonninsa päästetään, ja ei käy väärin, heidän lehmänsä poikivat, ja ei ole hedelmättömät.

11. Poikansa he laskevat ulos niinkuin lammaslauman, heidän lapsensa hyppelevät leikiten.

11. Heidän nuoret lapsensa käyvät ulos niin kuin lauma, ja heidän lapsensa hyppäävät.

 

 

Ps. 17:14 kädelläsi ihmisistä, Herra, tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä, joiden vatsan sinä täytät antimillasi, joiden pojat tulevat ravituiksi ja jotka jättävät yltäkylläisyytensä lapsilleen.

Ps 144:12. Että meidän pojat kasvaisivat nuoruudessansa niin kuin vesat, ja meidän tyttäret, niin kuin templin kaunistetut seinät.

 

 

12. He virittävät laulujaan vaskirummun ja kanteleen kaikuessa ja iloitsevat huilun soidessa.

12. He riemuitsevat trumpuilla ja kanteleilla, ja iloitsevat huiluilla.

13. He viettävät päivänsä onnessa, mutta äkkiä heidät säikähytetään alas tuonelaan.

13. He vanhenevat hyvissä päivissä, ja menevät silmänräpäyksessä helvettiin.

 

 

Job 24:24 He ovat kohonneet korkealle - ei aikaakaan, niin ei heitä enää ole; he vaipuvat kokoon, kuolevat kuin kaikki muutkin, he taittuvat kuin vihneet tähkäpäästä.

 

 

 

14. Ja kuitenkin he sanoivat Jumalalle: 'Mene pois meidän luotamme, sinun teistäsi emme tahdo tietää.

14. Jotka sanovat Jumalalle: mene pois meidän tyköämme; sillä* emme tahdo tietää sinun tietäs.

 

 

Job 22:17 jotka sanoivat Jumalalle: 'Poistu meistä. Mitä voisi Kaikkivaltias meille tehdä?'

Job 22:17. Ne jotka sanovat Jumalalle: mene meistä pois*! mitä Kaikkivaltias taitais heidän tehdä.

 

 

15. Mikä on Kaikkivaltias, että häntä palvelisimme? Ja mitä hyötyä meillä on siitä, että häntä rukoilemme?'.

15. Kuka on Kaikkivaltias, että meidän pitää häntä palveleman*? eli mitä meidän siitä hyvää on, että me häntä rukoilemme+?

 

 

2. Moos. 5:2 Mutta farao vastasi: Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel? Minä en tunne Herraa enkä päästä Israelia.

2 Mos 5:2. Pharao vastasi: kuka on Herra, jonka ääntä minun pitäis kuuleman, ja päästämän Israelin? En minä siitä Herrasta mitään tiedä, enkä päästä Israelia.

Mal. 3:14 Te sanotte: Herran palveleminen on turha; ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä.

Mal 3:14. Te sanotte: se on turha, kuin Jumalaa palvellaan*, ja mitä se auttaa, että me pidämme hänen käskynsä, ja vaivaamme meidän elämäämme Herran Zebaotin edessä?

 

 

16. Katso, heidän onnensa ei ole heidän omassa kädessänsä. Jumalattomain neuvo olkoon minusta kaukana.

16. Mutta katso, heidän tavaransa ei ole heidän kädessänsä: jumalattomain neuvo pitää kaukana minusta oleman.

 

 

Job 22:18 Ja kuitenkin hän oli täyttänyt heidän talonsa hyvyydellä. Mutta minusta on kaukana jumalattomain neuvo.

Job 22:18. Vaikka hän on täyttänyt heidän huoneensa tavaralla; mutta jumalattomain neuvo olkoon kaukana minusta.

 

 

17. Kuinkapa usein jumalattomain lamppu sammuu ja heidät yllättää heidän turmionsa? Kuinkapa usein hän jakelee arpaosat vihassansa?

17. Kuinka jumalattoman kynttilä sammuu*, ja heidän kadotuksensa tulee heidän päällensä+? Hänen pitää jakaman surkeutta vihassansa.

 

 

 

Job 20:28. Hänen huoneensa hedelmä* pitää vietämän pois, ja hajoitettaman hänen vihansa päivänä.

 

San l. 13:9. Vanhurskasten valkeus tekee iloiseksi*, vaan jumalattomain kynttilä sammuu+.

 

Ps 11:6. Hän antaa sataa jumalattomain päälle pitkäisen leimauksia, tulta ja tulikiveä*, ja antaa heille tuulispäät palkaksi.

 

 

18. Ovatko he niinkuin tuulen vietävät oljet, niinkuin akanat, jotka tuulispää tempaa mukaansa?

18. Heidän pitää oleman niin kuin korsi tuulessa, ja niin kuin akanat, jotka tuulispää vie salaisesti pois.

 

 

Ps. 1:4 Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.

Ps 1:4. Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niin kuin akana, jonka tuuli hajoittelee.

Ps. 35:5 Olkoot he niinkuin akanat tuulessa, ja Herran enkeli syösköön heidät maahan;

Ps 35:5. Olkoon he niin kuin akanat* tuulessa; ja Herran enkeli sysätköön heitä pois.

Jes. 29:5 Mutta sinun vainolaistesi lauma on oleva niinkuin hieno pöly, ja väkivaltaisten lauma niinkuin lentävät akanat, ja tämä tapahtuu äkkiä, silmänräpäyksessä:

Jes 29:5. Ja niitä, jotka sinua hajoittavat, pitää oleman niin monta kuin pientä tomua, ja tyranneja niin monta kuin lentäviä akanoita*; ja sen pitää ratki äkisti tapahtuman.

Hoos. 13:3 Sentähden he ovat kuin aamupilvi, kuin kaste, joka varhain haihtuu, kuin akanat, jotka puimatantereelta lentävät, kuin savu, joka häipyy ikkunasta.

Hos 13:3. Sen tähden pitää heidän oleman niin kuin aamu-utu ja varhain lankeeva kaste, joka raukee, niin kuin akanat, jotka puhalletaan pois luvasta*, ja niin kuin savu totosta.

 

 

19. Jumala muka säästää hänen lapsilleen hänen onnettomuutensa. Kostakoon hän hänelle itselleen, niin että hän sen tuntee.

19. Jumala säästää hänen onnettomuutensa hänen lapsillensa; koska hän maksaa hänelle, silloin hänen pitää tietämän.

 

 

2. Moos. 20:5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

 

 

 

20. Nähköön hän perikatonsa omin silmin, juokoon itse Kaikkivaltiaan vihan.

20. Hänen silmänsä pitää näkemän hänen kadotuksensa, ja Kaikkivaltiaan vihasta pitää hänen juoman.

 

 

Ps. 75:9 Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa täynnänsä höystettyä viiniä, ja siitä hän kaataa; kaikkien maan jumalattomien täytyy se juoda, särpiä pohjasakkaa myöten.

Ps 75:9. Sillä Herran kädessä on malja täynnä, väkevällä viinalla* täytetty, ja siitä hän panee sisälle; vaan sen rahkan täytyy kaikkein jumalattomain maan päällä juoda, ja ryypätä ulos.

Jer. 25:15 Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän.

Jer 25:15. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala, minulle: ota tämä viinamalja minun kädestäni täynnänsä vihaa, ja kaada sitä kaikille kansoille, joiden tykö minä sinun lähetän.

 

Jer 25:16. Että se joisivat, horjuisivat ja hokariksi tulisivat miekan edessä, jonka minä heidän sekaansa tahdon lähettää.

 

 

21. Sillä mitä hän välittää perheestänsä, jälkeensä jäävistä, kun hänen kuukausiensa luku on täysi!

21. Sillä mitä hän tottelee hänen huonettansa hänen jälkeensä? ja hänen kuukauttensa luku tuskin tulee puolillensa.

22. Onko opetettava ymmärrystä Jumalalle, hänelle, joka taivaallisetkin tuomitsee?

22. Kuka tahtoo opettaa* Jumalaa, joka korkiatkin tuomitsee?

 

 

Ps. 75:9 Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa täynnänsä höystettyä viiniä, ja siitä hän kaataa; kaikkien maan jumalattomien täytyy se juoda, särpiä pohjasakkaa myöten.

Jes 40:13. Kuka on Herran henkeä opettanut? eli kuka on hänen neuvonantajansa ollut?

Jer. 25:15 Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän.

Rom 11:34. Sillä kuka on Herran mielen tietänyt? Eli kuka on hänen neuvonantajansa ollut?

 

1 Kor. 2:16. Sillä kuka on tietänyt Herran mielen*, joka tahtoo hänelle neuvoa antaa? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

 

 

23. Toinen kuolee täydessä onnessansa, kaikessa rauhassa ja levossa;

23. Tämä kuolee vauraana ja terveenä, rikkaana ja onnellisena.

24. hänen astiansa ovat maitoa täynnä, ja hänen luunsa juotetaan ytimellä.

24. Hänen piimäastiansa ovat täynnä rieskaa, ja hänen luunsa ovat täynnä ydintä.

25. Toinen kuolee katkeralla mielellä, saamatta onnea maistaa.

25. Mutta toinen kuolee murheellisella mielellä, ja ei koskaan syönyt ilossa.

 

 

 

Saarn 5:16. Kaiken elinaikansa on hän pimeydessä syönyt, suuressa murheessa, sairaudessa ja surussa.

 

 

26. Yhdessä he panevat maata multaan, ja madot peittävät heidät.

26. Ja he makaavat ynnä maassa, ja madot peittävät heidät.

 

 

Jes. 40:13 Kuka on Herran Henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa?

 

Room. 11:34 Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?

 

1. Kor. 2:16 Sillä: kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli.

 

 

 

27. Katso, minä tunnen teidän ajatuksenne ja juonet, joilla mielitte sortaa minut.

27. Katso, minä tunnen teidän ajatuksenne ja teidän väärän aivoituksenne minua vastaan.

28. Kun sanotte: 'Missä on nyt mahtimiehen talo, missä maja, jossa jumalattomat asuivat?'.

28. Sillä te sanotte: kussa ruhtinaan huone on? ja kussa ovat majat, joissa jumalattomat asuivat?

29. niin ettekö ole kysyneet maita kulkeneilta? Ette voi kieltää, mitä he ovat todeksi nähneet;

29. Ettekö ole tutkineet vaeltavaisilta? ja ettekö tiedä hänen merkkejänsä?

30. että paha säästetään onnettomuuden päivältä, vihan päivältä hänet saatetaan suojaan.

30. Sillä paha säästetään kadotuksen päivään, ja hän pysyy hamaan vihan päivään asti.

 

 

 

Ps 73:18. Tosin sinä asetit heitä liukkaalle, ja syöksit heitä pohjaan.

 

Ps 73:19. Kuinka he niin pian hukkuvat: he hukkuvat ja saavat kauhian lopun.

 

Jer 12:3. Mutta minun sinä, Herra, tunnet, näet minun ja tutkistelet sydämeni sinun edessäs; tempaa heitä niin kuin lampaita teuraaksi tehtää, ja pyhitä heitä tappamisen päiväksi.

 

2 Piet. 2:9. Niin Herra tietää jumaliset kiusauksista pelastaa*, mutta väärät kätkeä tuomiopäivään asti vaivattaa.

 

 

31. Kuka puhuu hänelle vasten kasvoja hänen vaelluksestaan, kuka kostaa hänelle, mitä hän on tehnyt?

31. Kuka sanoo hänen edessänsä hänen tiensä? ja kuka kostaa hänelle sen minkä hän tehnyt on?

 

 

 

Saarn 9:2. Se kaikki tapahtuu kaikille, niin vanhurskaille niin kuin jumalattomillekin*, hyville ja puhtaille kuin saastaisillekin, niin sille, joka uhraa, niin kuin sillenkin, joka ei uhraakaan, niin kuin hyville niin myös syntisille, niin vannojalle, kuin sille, joka valaa pelkää.

 

 

32. Hänet saatetaan kalmistoon, ja hänen hautakumpuansa vaalitaan.

32. Mutta hän viedään hautaan, ja täytyy joukossa pysyä.

33. Kepeät ovat hänelle laakson turpeet. Kaikki ihmiset seuraavat hänen jäljessänsä, niinkuin epälukuiset ovat kulkeneet hänen edellänsä.

33. Ojan multa kelpasi hänelle, ja kaikki ihmiset viedään hänen perässänsä; ja ne jotka ovat hänen edellänsä olleet, ovat epälukuiset.

34. Kuinka tuotte minulle niin turhaa lohdutusta? Entä vastauksenne - niistä jää pelkkä petollisuus jäljelle.

34. Miksi te minua lohdutatte turhaan, ja teidän vastauksenne löydetään vääräksi?

 

 

Saarn. 9:2 Kaikkea voi tapahtua kaikille. Sama kohtalo on vanhurskaalla ja jumalattomalla, hyvällä, puhtaalla ja saastaisella, uhraajalla ja uhraamattomalla; hyvän käy niinkuin syntisenkin, vannojan niinkuin valaa pelkäävänkin.

Job 16:2. Minä olen usein senkaltaista kuullut: te olette kaikki häijyt lohduttajat.


 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42