JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

26 Luku

26 Luku

 

 

Jobin vastaus: Hän ei tarvitse Bildadin neuvoja; itsekin hän osaa kuvata Jumalan suuruutta ja voimaa.

Job kysyy Bildadin puheen tarkoitusta.

 

II. Puhuu laviammalta kuin Bildad Jumalan suurista teoista, joita ei hän eikä yksikään ihminen taida käsittää.

 

 

1. Job vastasi ja sanoi:

1. Job vastasi ja sanoi:

2. Kuinka oletkaan auttanut voimatonta, tukenut heikkoa käsivartta!

2. Ketäs autat? sitäkö, jolla ei voimaa ole? autatkos sitä, jolla ei voimaa ole käsivarressa?

3. Kuinka oletkaan neuvonut taitamatonta ja ilmituonut paljon ymmärrystä!

3. Ketäs neuvot? sitäkö, joka ei mitään tiedä, ja opetat voimallista toimittamaan?

4. Kenelle oikein olet puheesi pitänyt, ja kenen henki on sinusta käynyt?

4. Kenen edessä sinä puhut, ja kenen edessä henkes käy ulos?

5. Haamut alhaalla värisevät, vetten ja niiden asukasten alla.

5. Uljaat huokaavat, niin myös ne, jotka veden alla asuvat.

6. Paljaana on tuonela hänen edessänsä, eikä ole manalalla peitettä.

6. Helvetti on avoinna* hänen edessänsä, ja kadotuksella ei ole peitettä.

 

 

Sananl. 15:11 Tuonelan ja manalan Herra näkee, saati sitten ihmislasten sydämet.

Ps 139:8. Jos minä astuisin ylös taivaasen, niin sinä siellä olet*: jos minä vuoteeni helvetissä rakentaisin, katso, sinä myös siellä olet+.

Hebr. 4:13 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.

San l. 15:11. Helvetti ja kadotus on Herran edessä: kuinka paljo enemmin ihmisten lasten sydämet.

 

Hebr 4:13. Ja ei ole yhtään luontokappaletta hänen edessänsä näkymättä, mutta kaikki ovat paljaat ja julki* hänen silmäinsä edessä, josta me puhumme.

 

 

7. Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa maan tyhjyyden päälle.

7. Hän venyttää* pohjoisen tyhjän päälle, ja maa riippuu tyhjän päällä.

 

 

Ps. 104:2 Sinä verhoudut valoon niinkuin viittaan, sinä levität taivaat niinkuin teltan;

Job 9:8. Hän yksin levittää taivaat*, ja käy meren aaltoin päällä.

 

Ps 104:2. Sinä puetat itses valkeudella niin kuin vaatteella: sinä levität taivaat niin kuin peitteen.

 

Jer 10:12. Mutta hän on tehnyt maan voimallansa, ja vahvistanut maan piirin viisaudellansa, on myös levittänyt taivaan ymmärryksellänsä.

 

 

8. Hän sitoo vedet pilviinsä, eivätkä pilvet halkea niiden alla.

8. Vedet hän kokoo pilviinsä*, ja pilvet ei repee niiden alla.

 

 

 

Ps 135:7. Joka pilvet nostaa maan ääristä, joka pitkäisen leimauksesta sateen saattaa, ja tuulen tuo ulos tavaroistansa;

 

 

9. Hän peittää valtaistuimensa näkyvistä, levittää pilvensä sen ylitse.

9. Hän pitää istuimensa*, ja levittää pilvensä sen päälle.

 

 

 

Jes 66:1. Näin sanoo Herra: taivas on minun istuimeni, ja maa minun jalkaini astinlauta. Mikä siis on se huone, jonka te minulle rakennatte*, eli mikä on minun leposiani?

 

 

10. Hän on vetänyt piirin vetten pinnalle, siihen missä valo päättyy pimeään.

10. Hän on asettanut määrän* vetten ympärille, siihen asti kuin valkeus ja pimeys loppuvat.

 

 

 

1 Mos 1:9. Ja Jumala sanoi: kokoontukoon vedet taivaan alla erinomaiseen paikkaan, niin että kuiva näkyy. Ja tapahtui niin.

 

Job 38:10. Kuin minä estin sen paisumisen säädylläni, ja asetin siihen teljen ja ovet eteen,

 

Job 38:11. Ja sanoin: tähän asti pitää sinun tuleman ja ei edemmäksi: tässä pitää sinun korkiat aaltos asettuman.

 

Ps 33:7. Hän pitää koossa veden meressä niin kuin roukkiossa, ja kätkee syvyydet.

 

Ps 104:9. Määrän sinä panit*, jota ei he käy ylitse, eikä palaja maata peittämään.

 

Jer 5:22. Ettekö te tahdo peljätä minua, sanoo Herra? ja ettekö te pelkää minun kasvoini edessä? joka panen hiedan meren rajaksi ja ijankaikkiseksi määräksi, jota ei hänen pidä käymän ylitse; ja vaikka se pauhais, niin ei se kuitenkaan voi sen ylitse; ja jos hänen aaltonsa paisuvat, niin ei heidän pidä menemän sen ylitse.

 

 

11. Taivaan patsaat huojuvat ja hämmästyvät hänen nuhtelustaan.

11. Taivaan patsaat vapisevat ja hämmästyvät hänen kurituksestansa.

12. Voimallansa hän kuohutti meren, ja taidollansa hän ruhjoi Rahabin.

12. Voimallansa on hän halaissut meren, ja hänen ymmärryksestänsä tyventyy meren ylpeys.

 

 

Job 9:13 Jumala ei taltu vihastansa; hänen allensa vaipuivat Rahabin auttajat.

Jes 51:15. Sillä minä olen Herra sinun Jumalas, joka meren liikutan, että sen aallot pauhaavat*: hänen nimensä on Herra Zebaot.

 

Jer 31:35. Näin sanoo Herra, joka auringon antaa päivällä valkeudeksi*, kuun ja tähtien järjestyksen yöllä valkeudeksi: joka meren liikuttaa, että hänen aaltonsa pauhaavat, Herra Zebaot on hänen nimensä+.

 

 

13. Hänen henkäyksestään kirkastui taivas; hänen kätensä lävisti kiitävän lohikäärmeen.

13. Taivas tulee kirkkaaksi hänen ilmansa kautta, ja hän valmistaa kädellänsä pitkän kärmeen.

 

 

Jes. 27:1 Sinä päivänä Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviatanille, kiitävälle käärmeelle, ja Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle, ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä.

 

 

 

14. Katso, nämä ovat ainoastaan hänen tekojensa äärten häämötystä, ja kuinka hiljainen onkaan kuiskaus, jonka hänestä kuulemme! Mutta kuka käsittää hänen väkevyytensä jylinän?

14. Katso, näin tapahtuu hänen tekoinsa kanssa, mutta näistä olemme me vähän kuulleet; vaan kuka voi ymmärtää hänen väkevyytensä jylinän?

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42