JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

22 Luku

22 Luku

 

 

Elihun kolmas puhe: Job on julkijumalaton ja kärsii ansaitsemansa rangaistusta; vielä kerran häntä kehoitetaan kääntymään ja nöyrtyen turvautumaan Jumalaan.

Eliphas nousee kolmannen kerran tyhmällä soimullansa Jobia vastaan, ja pysyy luulossansa, että pahoille pahoin ja hyville hyvin käy tässä elämässä.

 

II. Varoittaa Jobia sopimaan Jumalan kanssa, vakuutuksella menestyksestä.

 

 

1. Teemanilainen Elifas lausui ja sanoi:

1. Silloin vastasi Eliphas Temanilainen, ja sanoi:

2. Taitaako ihminen hyödyttää Jumalaa? Ei, vaan ainoastaan itseään hyödyttää ymmärtäväinen.

2. Mitä mies taitaa Jumalalle hyödyllinen olla? vaan itsiänsä taitaa ymmärtäväinen hyödyttää.

 

 

 

Job 11:7. Luuletkos tutkistellessas Jumalan löytäväs? ja Kaikkivaltiaan täydellisesti löytäväs.

 

 

3. Onko Kaikkivaltiaalla etua siitä, jos olet vanhurskas, tahi voittoa siitä, jos vaellat nuhteetonna?

3. Luuletkos Kaikkivaltiaalle kelpaavan, että sinus luet hurskaaksi? eli mitä se auttais, ehkä sinun ties olisivat ilman rikosta?

 

 

Job 35:7 Jos olet vanhurskas, mitä sillä hänelle annat, tahi ottaako hän mitään sinun kädestäsi?

Job 35:7. Ja jos sinä olet hurskas, mitäs taidat hänelle antaa? eli mitä hän ottaa sinun kädestäs?

 

 

4. Jumalanpelostasiko hän sinua rankaisee ja käy kanssasi oikeutta?

4. Luuletkos, että hän pelkää sinua rangaista ja käydä oikeudelle kanssas?

5. Eikö pahuutesi ole suuri ja sinun pahat tekosi loppumattomat?

5. Eikö sinun pahuutes ole suuri? Ja sinun vääryydelläs ei ole loppua.

6. Sillä otithan veljiltäsi pantin syyttä ja riistit vaatteet alastomilta.

6. Sinä olet ottanut pantin* veljeltäs ilman syytä, ja olet riisunut vaatteen alastomalta.

 

 

 

2 Mos 22:26. Koska sinä lähimmäiseltäs vaatteet otat pantiksi, niin sinun pitää antaman sen hänelle jällensä, ennen kuin aurinko laskee.

 

5 Mos 24:6. Ei pidä molempia myllynkiviä, eli päällyskiveäkään keltään pantiksi otettaman; sillä se olis ottaa hengen pantiksi.

 

5 Mos 24:10. Ja kuin jotain lainaat lähimmäiselles, älä mene hänen huoneesensa panttia ottamaan,

 

 

7. Et antanut nääntyvälle vettä juoda, ja nälkäiseltä kielsit leivän.

7. Et sinä ole antanut väsyneelle vettä juoda; sinä olet kieltänyt isoovaiselta leivän.

8. Kovakouraisen omaksi tuli maa, ja vain korkea-arvoinen sai siinä asua.

8. Mutta voimallinen sai omistaa maan, ja arvossa pidettävä sai siinä asua.

9. Lesket sinä lähetit luotasi tyhjin käsin, ja orpojen käsivarret murskattiin.

9. Lesket olet sinä laskenut tyhjänä, ja taittanut orpoin käsivarret.

10. Sentähden paulat nyt sinua ympäröivät, ja äkillinen peljästys kauhistuttaa sinut -

10. Sen tähden olet sinä kierretty pauloilla, ja hämmästys on sinun äkisti peljättänyt,

11. vai etkö näe pimeyttä? - ja vesitulva peittää sinut.

11. Eli pimeys, ettes näkisi; ja vedenpaljous on peittänyt sinun.

12. Eikö Jumala ole korkea kuin taivas? Katso, kuinka korkealla on tähtien päälaki.

12. Eikö Jumala ole ylhäällä taivaissa? Ja katsos ylimmäisiä tähtiä, että ne korkiat ovat.

13. Ja niin sinä sanot: 'Mitäpä Jumala tietää? Voiko hän tuomita synkkäin pilvien takaa?

13. Ja sinä sanot: mitä Jumala tietää? taitaneeko hän tuomita sitä, mikä pimeydessä on?

 

 

Ps. 94:7 Ja he sanovat: Ei Herra sitä näe, ei Jaakobin Jumala sitä huomaa.

 

 

 

14. Pilvet ovat hänellä verhona, niin ettei hän näe; ja taivaanrannalla hän käyskentelee.

14. Pilvet peittävät hänen, ettei hän näe: hän vaeltaa taivaan ympäristöllä.

15. Tahdotko seurata iänikuista polkua, jota pahantekijät vaelsivat;

15. Tahdotkos tuta maailman polkuja, joita väärät ihmiset käyneet ovat?

16. ne, jotka kukistettiin ennen aikojaan ja joiden perustuksen virta huuhtoi pois;

16. Jotka ennen aikaansa hukkuneet ovat, ja vesi on liottanut heidän perustuksensa.

 

 

1. Moos. 6:5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,

 

 

 

17. jotka sanoivat Jumalalle: 'Poistu meistä. Mitä voisi Kaikkivaltias meille tehdä?'.

17. Ne jotka sanovat Jumalalle: mene meistä pois*! mitä Kaikkivaltias taitais heidän tehdä.

 

 

Job 21:14 Ja kuitenkin he sanoivat Jumalalle: 'Mene pois meidän luotamme, sinun teistäsi emme tahdo tietää.

Job 21:14. Jotka sanovat Jumalalle: mene pois meidän tyköämme; sillä* emme tahdo tietää sinun tietäs.

 

 

18. Ja kuitenkin hän oli täyttänyt heidän talonsa hyvyydellä. Mutta minusta on kaukana jumalattomain neuvo.

18. Vaikka hän on täyttänyt heidän huoneensa tavaralla; mutta jumalattomain neuvo olkoon kaukana minusta.

 

 

Job 21:16 Katso, heidän onnensa ei ole heidän omassa kädessänsä. Jumalattomain neuvo olkoon minusta kaukana.

Job 21:16. Mutta katso, heidän tavaransa ei ole heidän kädessänsä: jumalattomain neuvo pitää kaukana minusta oleman.

 

 

19. Hurskaat näkevät sen ja iloitsevat, ja viaton pilkkaa heitä:

19. Hurskaat näkevät sen ja iloitsevat*, ja viatoin pilkkaa heitä.

 

 

Ps. 107:42 Oikeamieliset näkevät sen ja riemuitsevat, ja kaiken vääryyden täytyy tukkia suunsa.

Ps 107:42. Näitä vanhurskaat näkevät ja iloitsevat*, ja jokainen paha suu pitää tukittaman+.

 

 

20. 'Totisesti, vastustajamme ovat hävinneet, ja mitä heistä jäi, kulutti tuli.'

20. Meidän varamme ei pidä hukkuman, vaan heidän tähteensä pitää tulen polttaman.

21. Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen.

21. Niin sovi nyt hänen kanssansa, ja ole rauhallinen; siitä saat paljon hyvää.

22. Ota opetusta hänen suustaan ja kätke hänen sanansa sydämeesi.

22. Kuule lakia hänen suustansa, ja käsitä hänen puheensa sinun sydämees.

23. Kun palajat Kaikkivaltiaan tykö, niin tulet raketuksi, jos karkoitat vääryyden majastasi kauas;

23. Jos sinä käännät sinus Kaikkivaltiaan tykö, niin sinä rakennetaan, ja saatat vääryyden kauvas majastas.

 

 

Job 8:5 Jos sinä etsit Jumalaa ja anot Kaikkivaltiaalta armoa,

 

Job 11:13 Jos sinäkin valmistat sydämesi ja ojennat kätesi hänen puoleensa -

 

 

 

24. viskaat kulta-aarteesi tomuun ja Oofirin kullan joen kivien joukkoon.

24. Niin sinä annat kullan mullasta, ja ojan kivistä kalliin kullan.

25. Jos Kaikkivaltias tulee sinun kulta-aarteeksesi, sinun hopeaharkoiksesi;

25. Kaikkivaltias on sinun kultas, ja hopiaa pitää sinulla paljo oleman.

26. silloin on ilosi oleva Kaikkivaltiaassa, ja sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen.

26. Silloin sinun ilos pitää oleman Kaikkivaltiaassa, ja nostaman kasvos Jumalan tykö.

27. Kun rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua, ja sinä saat täyttää lupauksesi.

27. Sinä rukoilet häntä, ja hän kuulee sinua, ja sinä maksat lupaukses.

28. Jos mitä päätät, niin se sinulle onnistuu, ja sinun teillesi loistaa valo.

28. Mitä aioit, sen hän antaa sinulle menestyä; ja valkeus paistaa sinun teilläs.

29. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot: 'Ylös!' ja hän auttaa nöyrtyväistä.

29. Sillä ne jotka itsensä nöyryyttävät, korottaa hän, ja se joka silmänsä painaa alas, vapautetaan.

 

 

Sananl. 29:23 Ihmisen alentaa hänen oma ylpeytensä, mutta alavamielinen saa kunnian.

San l. 29:23. Ylpeys kukistaa ihmisen; vaan kunnia korottaa nöyrän.

Luuk. 18:14 Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.

Luuk 18:14. Minä sanon teille: tämä meni kotiansa hurskaampana kuin toinen; sillä jokainen joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

 

 

30. Hän pelastaa senkin, joka ei ole viaton; sinun kättesi puhtauden tähden hän pelastuu.

30. Sekin, joka ei viatoin ole, autetaan ja pelastetaan sinun kättes puhtauden tähden.

 

 

Job 42:8 Ottakaa siis seitsemän mullikkaa ja seitsemän oinasta, käykää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa puolestanne polttouhri, ja minun palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne. Tehdäkseni hänelle mieliksi en saata teitä häpeälliseen rangaistukseen siitä, ettette puhuneet minusta oikein niinkuin minun palvelijani Job.

Ps 18:25. Sen tähden Herra kostaa minulle vanhurskauteni perästä, kätteni puhtauden jälkeen, silmäinsä edessä.Jaak. 5:16 Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

 

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42