JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

36 Luku

36 Luku

 

 

Elihun neljäs puhe: Jumala ei ketään halveksu, vaan valvoo hurskasten parasta, kärsimys on hänellä varoitus ja kasvatuskeinona; Ihmisen ei sovi mestaroida Jumalaa, jonka viisaus ja voima käy yli kaiken ymmärryksen.

Elihu sanelee Jumalan vanhurskauden tarkoituksista yhteisesti ja vitsauksista erinäisesti.

 

II. Sovittaa puheensa Jobiin ja varoo häntä.

 

III. Julistaa Jumalan voimallisia töitä.

 

 

1. Elihu jatkoi puhettaan ja sanoi:

1. Elihu puhui vielä ja sanoi:

2. Maltahan vähän, niin julistan sinulle, sillä vielä on minulla Jumalan puolesta puhuttavaa.

2. Odota vielä vähä, minä osoitan sinulle sen; sillä minulla on vielä nyt jotakin Jumalan puolesta sanomista.

3. Minä noudan tietoni kaukaa ja osoitan Luojani oikeuden;

3. Minä tuon minun ymmärrykseni kaukaa, ja osoitan, että minun Luojani on hurskas.

 

 

 

Ps 51:6. Sinua, sinua ainoaa vastaan minä syntiä tein, ja pahasti tein sinun edessäs, ettäs olisit oikia sanoissas ja puhdas tuomitessas.

 

 

4. sillä totisesti, sanani eivät ole valhetta - mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi.

4. Sillä minun puheessani ei tosin ole petosta, minun ymmärrykseni on vilpitöin sinun edessäs.

5. Katso, Jumala on voimallinen, mutta ei halveksu ketään; väkevä on hänen ymmärryksensä voima.

5. Katso, Jumala on voimallinen, ei kuitenkaan hän ketään hylkää: hän on voimallinen sydämensä väestä.

 

 

 

Job 9:4. Hän on viisas ja voimallinen: kenenkä siitä on hyvää ollut, kuin häntä vastaan on itsensä asettanut?

 

Job 12:13. Hänen tykönänsä on taito ja voima; hänen on neuvo ja ymmärrys.

 

 

6. Hän ei pidä jumalatonta elossa, vaan hankkii kurjille oikeuden.

6. Jumalatointa ei hän varjele, vaan auttaa köyhää oikeuteen.

7. Hän ei käännä silmiänsä pois hurskaista, vaan antaa heidän istua kuningasten kanssa valtaistuimella ikuisesti; he kohoavat korkealle.

7. Ei hän käännä silmiänsä pois hurskaasta*: hän on myös kuningasten kanssa istuimella: hän antaa heidän pysyä alinomati, että he korkiaksi tulevat.

 

 

Ps. 33:18 Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa,

Ps 33:18. Katso, Herran silmät katsovat niitä, jotka häntä pelkäävät, jotka hänen laupiuteensa toivovat,

Ps. 34:16 Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoansa.

Ps 34:16. Herran silmät katsovat* vanhurskaita, ja hänen korvansa heidän huutoansa.

Ps. 113:7 Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän

 

 

 

8. Ja jos niinkin käy, että heidät kytketään kahleisiin, sidotaan kurjuuden köysillä;

8. Ja ehkä vangit* olisivat jalkapuussa, ja sidottuna surkeuden köysillä;

 

 

 

Ps 107:10. Jotka istuvat pimeässä ja kuoleman varjossa, vangitut ahdistuksessa ja raudoissa:

 

 

9. niin hän sillä ilmaisee heille, mitä he ovat tehneet ja mitä rikkoneet pöyhkeilemisellään;

9. Niin hän ilmoittaa heille heidän työnsä ja rikoksensa, että he ovat tehneet väkivaltaa,

10. avaa heidän korvansa nuhtelulle ja käskee heitä kääntymään pois vääryydestä.

10. Ja avaa heidän korvansa kuritukseen, ja sanoo heille, että he kääntyisivät pois vääryydestä.

 

 

Job 33:16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen,

 

 

 

11. Jos he kuulevat ja alistuvat, niin saavat viettää päivänsä onnessa ja ikävuotensa ihanasti.

11. Jos he kuulevat ja palvelevat häntä, niin he hyvissä päivissä vanhenevat ja ilolla elävät.

 

 

5. Moos. 30:19 Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte.

5 Mos 30:19. Minä otan tänäpänä taivaan ja maan todistajaksi teistä, että minä panin teidän eteenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen*; niin valitse elämä, että sinä ja sinun siemenes eläisit,

 

 

12. Mutta jos eivät kuule, niin he syöksyvät surman peitsiin ja menehtyvät ymmärtämättömyyteensä.

12. Jos ei he kuule, niin he kaatuvat miekalla*, ja hukkuvat ennen kuin he sen havaitsevat.

 

 

 

Jes 1:20. Mutta jos te estelette teitänne ja olette kovakorvaiset, niin miekan pitää teitä syömän; sillä Herran suu puhuu sen.

 

 

13. Mutta jumalattomat pitävät vihaa, he eivät apua huuda, kun hän on heidät vanginnut.

13. Ulkokullatut kartuttavat vihan: ei he huuda, kuin he vankina ovat;

14. Heidän sielunsa kuolee nuoruudessa, heidän elämänsä loppuu niinkuin haureellisten pyhäkköpoikain.

14. Niin heidän sielunsa kuolee nuoruudessa, ja heidän elämänsä huorintekiäin seassa.

15. Kurjan hän vapahtaa hänen kurjuutensa kautta ja avaa hänen korvansa ahdistuksella.

15. Mutta vaivaista auttaa* hän vaivaisuudessa, ja avaa köyhäin korvan murheessa.

 

 

 

Jes 66:2. Ja minun käteni on kaikki nämät tehnyt ja kaikki nämät ovat tehdyt, sanoo Herra; mutta minä katson sen puoleen, joka raadollinen ja särjetyllä hengellä on*, ja joka vapisee minun sanani edessä.

 

 

16. Sinutkin houkutteli ahdingosta pois avara tila, jossa ei ahtautta ollut, ja lihavuudesta notkuvan ruokapöydän rauha.

16. Hän tempaa sinunkin ahdistuksen kidasta avaruuteen, jolla ei pohjaa ole; ja sinun pöydälläs on lepo, täytetty kaikella hyvällä.

Ps. 23:5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.

Ps 23:5. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle: sinä voitelet minun pääni öljyllä*, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

 

 

17. Ja niin kohtasi sinua kukkuramäärin jumalattoman tuomio; tuomio ja oikeus on käynyt sinuun kiinni.

17. Ja sinä olet täydellisesti havaitseva jumalattoman tuomion; mutta tuomio ja oikeus vahvistaa sinun.

18. Älköön kärsimyksen polte houkutelko sinua pilkkaamaan, älköönkä lunastusmaksun suuruus viekö sinua harhaan.

18. Katso, ettei viha ole vietellyt sinua voimassas, eli suuret lahjat ole kääntäneet sinua.

19. Voiko huutosi auttaa ahdingosta tahi kaikki voimasi ponnistukset?

19. Luuletkos hänen huolivan jalouttas, kultaa eli jonkun väkevyyttä ja varaa?

20. Älä halaja yötä, joka siirtää kansat sijoiltansa.

20. Ei sinun tarvitse ikävöidä yötä, karatakses ihmisten päälle siallansa.

 

 

Job 34:20 Tuossa tuokiossa he kuolevat, keskellä yötä; kansat järkkyvät ja häviävät, väkevä siirretään pois käden koskematta.

 

 

 

21. Varo, ettet käänny vääryyteen, sillä se on sinulle mieluisampi kuin kärsimys.

21. Kavahda sinuas, ja älä käännä sinuas vääryyteen, niin kuin sinä surkeuden tähden ruvennut olet.

22. Katso, Jumala on korkea, valliten voimassansa; kuka on hänen kaltaisensa opettaja?

22. Katso, Jumala on korkia voimassansa: kuka on senkaltainen opettaja kuin hän on?

23. Kuka määrää hänen tiensä, ja kuka sanoo: 'Sinä teit väärin'?

23. Kuka tutkii hänen tiensä? ja kuka sanoo hänelle: sinä teet väärin?

 

 

5. Moos. 32:4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

5 Mos 32:4. Hän on kallio, hänen työnsä ovat laittamattomat, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikiat; vakaa on Jumala, ilman kaikkea vääryyttä, hän on vanhurskas ja oikia.

2. Aik. 19:7 Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa, meidän Jumalassamme, ei ole vääryyttä eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia.

2 Aika K. 19:7. Sen tähden antakaat Herran pelvon olla teidän tykönänne, ja karttakaat teitänne ja tehkäät se; sillä Herran meidän Jumalamme tykönä ei ole yhtään vääryyttä, ei myös hän katso muotoa, eikä ota lahjoja.

Job 8:3 Jumalako vääristäisi oikeuden, Kaikkivaltiasko vääristäisi vanhurskauden?

Job 8:3. Väärinkö Jumala tuomitsee*, eli rikkooko Kaikkivaltias oikeuden?

Job 34:10 Sentähden kuulkaa minua, te ymmärtäväiset miehet: Pois se! Ei Jumalassa ole jumalattomuutta eikä Kaikkivaltiaassa vääryyttä.

Job 34:10. Sen tähden, te toimelliset, kuulkaat minua. Pois se, että Jumala olis jumalatoin ja Kaikkivaltias väärä.

 

Job 34:19. Joka ei kuitenkaan katso ruhtinain muotoa*, eikä pidä eroitusta rikkaan ja köyhän välillä; sillä he ovat kaikki hänen käsialansa.

 

Viis 9:3. Että hän maailmaa hallitsis oikeudella ja vanhurskaudella, ja tuomitsis oikealla sydämellä!

 

 

24. Muista sinäkin ylistää hänen töitänsä, joiden kiitosta ihmiset veisaavat;

24. Muista, ettäs ylistät hänen töitänsä, niinkuin ihmiset veisaavat.

25. kaikki ihmiset ihailevat niitä, kuolevaiset katselevat niitä kaukaa.

25. Sillä kaikki ihmiset sen nähneet ovat: Ihmiset näkevät sen kaukaa.

 

 

Job 26:14 Katso, nämä ovat ainoastaan hänen tekojensa äärten häämötystä, ja kuinka hiljainen onkaan kuiskaus, jonka hänestä kuulemme! Mutta kuka käsittää hänen väkevyytensä jylinän?

 

 

 

26. Katso, Jumala on suuri, emme häntä käsitä, hänen vuottensa luku on ilman määrää.

26. Katso, Jumala on suuri*, ja emme tiedä sitä: hänen vuosilukunsa ovat arvaamattomat+.

 

 

Ps. 92:9 Mutta sinä, Herra, olet korkea iankaikkisesti.

Ps 92:9. Mutta sinä, Herra, olet korkein, ja pysyt ijankaikkisesti.

Ps. 93:2 Sinun valtaistuimesi on vahva aikojen alusta, hamasta iankaikkisuudesta olet sinä.

Ps 93:2. Siitä ajasta pysyy sinun istuimes vahvana: sinä olet ijankaikkinen.

Ps. 102:13 Mutta sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti, sinun muistosi pysyy polvesta polveen.

Ps 102:23. Koska kansat ynnä kokoontuvat, ja valtakunnat, Herraa palvelemaan.

Jes. 63:16 Sinähän olet meidän isämme, sillä Aabraham ei meistä tiedä eikä Israel meitä tunne: sinä, Herra, olet meidän isämme; meidän Lunastajamme on ikiajoista sinun nimesi.

Jes 63:16. Sinä olet kuitenkin meidän Isämme; sillä ei Abraham meistä mitään tiedä, ja ei Israel meitä tunne*; mutta sinä Herra olet meidän Isämme ja meidän Lunastajamme; ja se on ijäti sinun nimes+.

Valit. 5:19 Sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti, sinun valtaistuimesi pysyy suvusta sukuun.

Val. v. 5:19. Mutta sinä Herra, joka ijankaikkisesti olet, ja istuimes ijästä ikään!

Dan. 6:26 Minä olen antanut käskyn, että minun valtakuntani koko valtapiirissä vavistakoon ja peljättäköön Danielin Jumalaa. Sillä hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä, eikä hänen herrautensa lopu.

Dan 6:26. Se käsky on minulta asetettu, että kaikessa minun kuninkaan valtakunnassani Danielin Jumalaa peljättämän ja vavistaman pitää; sillä hän on elävä Jumala, joka ijankaikkisesti pysyy, ja hänen valtakuntansa on katoomatoin, ja hänen voimansa loppumatoin.

Hebr. 1:12 ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu.

Hebr 1:12. Ja niin kuin puvun sinä heitä muuttelet, ja he muuttuvat: mutta sinä kohdallasi pysyt ja ei sinun ajastaikas puutu.

 

 

27. Hän kokoaa vedenpisarat; ne vihmovat virtanaan sadetta;

27. Sillä hän tekee veden pieniksi pisaroiksi, ja ajaa pilvensä kokoon sateeksi,

 

 

Job 38:25 Kuka on avannut kuurnan sadekuurolle ja ukkospilvelle tien,

 

 

 

28. jota pilvet vuodattavat, valuttavat ihmisjoukkojen päälle.

28. Että pilvet pisaroitsevat ja vuotavat vahvasti ihmisten päälle.

29. Kuka ymmärtää pilvien leviämiset, kuka hänen majansa jyrinän?

29. Koska hän aikoo hajoittaa pilvensä ja majansa jylinän.

30. Katso, hän levittää niiden päälle leimauksensa ja peittää meren pohjat.

30. Katso, niin hän levittää valkeutensa sen päälle, ja peittää meren syvyyden.

31. Sillä niin hän tuomitsee kansat, niin hän antaa runsaan ravinnon.

31. Sillä näillä tuomitsee hän kansan; ja antaa ruokaa runsaasti.

32. Hän peittää molemmat kätensä leimauksilla ja lähettää ne ahdistajan kimppuun.

32. Hän kätkee valkeuden käsissänsä, ja käskee sen palata.

33. Hänet ilmoittaa hänen jylinänsä, jopa karjakin hänen tulonsa.

33. Sen ilmoittaa hänen lähimmäisensä, joka on pitkäisen viha pilvissä.

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42