JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

13 Luku

13 Luku

 

 

Jobin puheen jatkoa: Ystävät puolustavat Jumalaa väärällä puheella; Job on valmis puhumaan asiansa Jumalalle, kunhan hän suostuisi kuulemaan, peljättämättä häntä kauhuillansa.

Edespäin osottaa Job ystäväinsä omista puheista, että he ovat taitamattomat.


 

II. Näyttää uskalluksensa Jumalan tykö olevan vilpittömän.

 

III. Rukoilee, että Jumala hänen vakuutensa heikkoutta, vitsauksen lievityksellä, muistais.

 

 

1. Katso, kaikkea tätä on silmäni nähnyt, korvani kuullut ja sitä tarkannut.

1. Katso, kaikkia näitä ovat silmäni nähneet, ja korvani kuulleet, ja on ne ymmärtänyt.

2. Mitä te tiedätte, sen tiedän minäkin; en ole minä teitä huonompi.

2. Jota te tiedätte, sitä minäkin tiedän, enkä ole halvempi teitä.

 

 

Job 12:3 Onhan minullakin ymmärrystä yhtä hyvin kuin teillä; en ole minä teitä huonompi, ja kuka ei moisia tietäisi?

 

 

 

3. Mutta minä mielin puhua Kaikkivaltiaalle, minä tahdon tuoda todistukseni Jumalaa vastaan.

3. Minä puhun siis Kaikkivaltiaan tykö, ja mielin kamppailla Jumalan kanssa.

4. Sillä te laastaroitte valheella, olette puoskareita kaikki tyynni.

4. Sillä te olette valheen saarnaajat, ja kaikki kelvottomat lääkärit.

 

 

Job 16:2 Tuonkaltaista olen kuullut paljon; kurjia lohduttajia olette kaikki.

Job 16:2. Minä olen usein senkaltaista kuullut: te olette kaikki häijyt lohduttajat.

 

 

5. Jospa edes osaisitte visusti vaieta, niin se olisi teille viisaudeksi luettava!

5. Jospa te voisitte juuri ääneti olla, niin te olisitte taitavat.

 

 

Sananl. 17:28 Hullukin käy viisaasta, jos vaiti on; joka huulensa sulkee, on ymmärtäväinen.

San l. 17:28. Jos tyhmä vaiti olis, niin hän viisaaksi luettaisiin, ja toimelliseksi, jos hän suunsa pitäis kiinni.

 

 

6. Kuulkaa siis, mitä minä todistan, ja tarkatkaa, mitä huuleni väittävät vastaan.

6. Kuulkaat siis minun kamppaustani, ja ottakaat vaari asiasta, kuin minä puhun.

7. Tahdotteko puolustaa Jumalaa väärällä puheella ja puhua vilppiä hänen puolestaan;

7. Tahdotteko te Jumalan puolesta vastata vääryydellä? ja hänen puolestansa puhua petosta?

8. tahdotteko olla puolueellisia hänen hyväksensä tahi ajaa Jumalan asiaa?

8. Tahdotteko te katsoa hänen mieltänsä? Tahdotteko te riidellä Jumalan puolesta?

9. Koituuko siitä silloin hyvää, kun hän käy teitä tutkimaan; tahi voitteko pettää hänet, niinkuin ihminen petetään?

9. Pitääkö se teille menestymän, koska hän teitä etsii? luuletteko te hänen pettävänne, niin kuin joku pettää ihmisen?

 

 

Gal. 6:7 Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

 

 

 

10. Hän teitä ankarasti rankaisee, jos salassa olette puolueellisia.

10. Hän kovin nuhtelee teitä, jos te salaisesti mieliä katsotte.

11. Eikö hänen korkeutensa peljästytä teitä ja hänen kauhunsa teitä valtaa?

11. Eikö hänen korkeutensa teitä peljätä? ja hänen pelkonsa lankee teidän päällenne?

12. Tuhkalauselmia ovat teidän mietelauseenne, savivarustuksia silloin teidän varustuksenne.

12. Teidän muistonne vedetään tuhan verraksi, ja teidän selkänne pitää oleman niin kuin saviroukkio.

13. Vaietkaa, antakaa minun olla, niin minä puhun, käyköön minun miten tahansa.

13. Olkaat ääneti minun edessäni, minä puhun, tapahtukoon minulle mitä hyvänsä.

14. Miksi minä otan lihani hampaisiini ja panen henkeni kämmenelleni?

14. Miksi minun pitää pureman lihaani hampaillani, ja asettaman sieluni minun käsiini?

 

 

1. Sam. 28:21 Mutta vaimo meni Saulin luo, ja kun hän näki, että tämä oli kauhun vallassa, sanoi hän hänelle: Katso, palvelijattaresi kuuli sinua, minä panin henkeni kämmenelleni ja tottelin käskyä, jonka sinä minulle lausuit.

1 Sam 28:21. Ja vaimo meni Saulin tykö ja näki hänen suuresti peljästyneeksi, ja sanoi hänelle: katso, sinun piikas on kuullut sinun sanas, ja minä olen pannut sieluni käteeni, niin että minä kuuliainen olin sinun sanalles, jonkas puhuit minulle;

 

 

15. Katso, hän surmaa minut, en minä enää mitään toivo; tahdon vain vaellustani puolustaa häntä vastaan.

15. Katso, vaikka hän minun tappais, enkö minä vielä sittenkin toivoisi? kuitenkin minä nuhtelen teitäni hänen edessänsä.

 

 

 

1 Kor. 11:31. Sillä jos me itsemme tuomitsisimme, niin emme ensinkään tuomittaisi.

 

 

16. Jo sekin on minulle voitoksi; sillä jumalaton ei voi käydä hänen kasvojensa eteen.

16. Hän on kuitenkin minun autuuteni; sillä ei yksikään ulkokullattu* tule hänen eteensä.

 

 

Ps. 5:5 Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi.

Matt 24:51. Ja hän eroittaa hänen, ja antaa hänelle osan ulkokullattuin kanssa: siellä pitää oleman itku ja hammasten kiristys.

 

 

17. Kuulkaa tarkasti minun puhettani, ja mitä minä lausun korvienne kuullen.

17. Kuulkaat juuri visusti minun puhettani, ja minun selitystäni teidän korvainne edessä.

18. Katso, olen ryhtynyt käymään oikeutta; minä tiedän, että olen oikeassa.

18. Katso, jo minä olen tuomion sanonut: minä tiedän, että minä olen hurskas.

19. Kuka saattaa käräjöidä minua vastaan? Silloin minä vaikenen ja kuolen.

19. Kuka tahtoo käydä oikeudelle minun kanssani? Mutta minun täytyy nyt ääneti olla, ja loppua.

20. Kahta vain älä minulle tee, niin en lymyä sinun kasvojesi edestä:

20. III. Ainoastaan älä tee minulle kahta, niin en minä kätke itsiäni sinun edestäs.

21. ota pois kätesi minun päältäni, ja älköön kauhusi minua peljättäkö;

21. Anna kätes olla kaukana minusta, ja sinun kauhistukses älköön minua peljättäkö.

 

 

Job 9:34 ja ottaisi hänen vitsansa pois minun päältäni, niin ettei hänen kauhunsa peljättäisi minua;

Job 9:34. Hän ottakoon vitsansa pois minusta, ja älköön hänen hirmuisuutensa peljättäkö minua;

Job 33:7 Katso, ei käy minusta kauhu, joka sinut peljästyttää, eikä minun painoni ole raskaana ylläsi.

 

 

 

22. sitten haasta, niin minä vastaan, tahi minä puhun, ja vastaa sinä minulle.

22. Kutsu minua, ja minä vastaan: eli minä puhun, ja vastaa sinä minua.

23. Mikä on minun pahain tekojeni ja syntieni luku? Ilmaise minulle rikkomukseni ja syntini.

23. Kuinka usiat ovat minun vääryyteni ja pahat tekoni? anna minun saada tietää minun syntini ja rikokseni.

24. Miksi peität kasvosi ja pidät minua vihollisenasi?

24. Miksi sinä peität kasvos, ja pidät minua vihollisena?

 

 

Job 19:11 Hän päästi vihansa syttymään minua vastaan ja piti minua vihollisenansa.

Job 19:11. Hän on hirmuisesti vihastunut minun päälleni, ja pitää minun vihamiehenänsä.

Job 33:10 Katso, hän keksii vihan syitä minua vastaan, hän pitää minua vihollisenansa;

Job 33:10. Katso, hän on löytänyt syyn minua vastaan, sen tähden pitää hän minun vihollisenansa.

 

Val. v. 2:5. Herra on niin kuin vihollinen, hän on Israelin raadellut, kaikki hänen huoneensa raadellut, ja hänen linnansa turmellut; hän on Juudan tyttärelle paljon valitusta ja murhetta tehnyt.

 

 

25. Lentävää lehteäkö peljätät, kuivunutta korttako vainoat;

25. Tahdotkos niin kova olla lentävää lehteä vastaan, ja vainota kuivaa oljen kortta?

26. koskapa määräät katkeruuden minun osakseni ja perinnökseni nuoruuteni pahat teot;

26. Sillä sinä kirjoitat minulle murhetta, ja annat minun periä nuoruuteni syntejä.

 

 

Job 33:11 hän panee minun jalkani jalkapuuhun, vartioitsee kaikkia minun polkujani.'

Ps 25:7. Älä muista nuoruuteni syntejä* ja ylitsekäymistäni; mutta muista minua sinun laupiutes jälkeen, sinun hyvyytes tähden, Herra!

 

 

27. koska panet jalkani jalkapuuhun, vartioitset kaikkia minun polkujani ja piirrät rajan jalkapohjieni ääreen? -.

27. Sinä olet pannut minun jalkani jalkapuuhun, ja otat kaikista minun poluistani vaarin*, ja katsot kaikkia minun askeleitani;

Jes. 50:9 Katso, Herra, Herra auttaa minua; kuka minut syylliseksi tuomitsee? Katso, kaikki he hajoavat kuin vaate; koi heidät syö.

Job 33:11. Hän on pannut minun jalkani jalkapuuhun, ja kätkenyt minun tieni.

 

 

28. Hän hajoaa kuin lahopuu, kuin koinsyömä vaate.

28. Joka kuitenkin hukun niin kuin mädännyt raato, ja niin kuin koilta syöty vaate.

 

 

Jes. 50:9 Katso, Herra, Herra auttaa minua; kuka minut syylliseksi tuomitsee? Katso, kaikki he hajoavat kuin vaate; koi heidät syö.

 

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42