JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

24 Luku

24 Luku

 

 

Jobin puheen jatkoa: Jumala sallii köyhiä ja vähäväkisiä sorrettavan; jumalattomat saavat rankaisematta tehdä pahoja töitään.

Job ihmettelee Jumalan pitkämielisyyttä, joka sallii jumalattomat yhden aikaa elää pahuudessa, rankaisemata.

 

II. Julistaa Jumalan vanhurskautta, joka vihdoin antaa jumalattomille kauhian lopun.

 

 

1. Miksi ei Kaikkivaltias ole varannut tuomion aikoja, ja miksi eivät saa ne, jotka hänet tuntevat, nähdä hänen päiviänsä?

1. Siksi ei Kaikkivaltiaalta ole ajat salatut? ja ne, jotka hänen tuntevat, ei näe hänen päiviänsä?

2. Jumalattomat siirtävät rajoja, ryöstävät laumoja ja laskevat ne laitumelle.

2. He siirtävät rajan*, he ryöväävät lauman ja ruokkivat sen.

 

 

5. Moos. 19:14 Älä siirrä lähimmäisesi rajaa, jonka entiset polvet ovat määränneet sinun perintöosallesi siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi.

5 Mos 19:14. Ei sinun pidä siirtämän lähimmäises rajaa*, jonka entiset panneet ovat sinun perintöös, kuin sinä perit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalas sinulle antaa omistaakses.

5. Moos. 27:17 Kirottu olkoon se, joka siirtää lähimmäisensä rajan. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen.'

5 Mos 27:17. Kirottu olkoon, joka lähimmäisensä rajan siirtää, ja kaikki kansa sanokaan: amen.

Sananl. 22:28 Älä siirrä ikivanhaa rajaa, jonka esi-isäsi ovat asettaneet.

San l. 22:28. Älä siirrä takaperin entisiä rajoja*, jotka esi-isäs tehneet ovat.

 

 

3. Orpojen aasin he vievät, ottavat pantiksi lesken lehmän.

3. He ajavat orpoin aasit pois, ja ottavat leskein härjät pantiksi.

 

 

5. Moos. 24:17 Älä vääristä muukalaisen äläkä orvon oikeutta, äläkä ota lesken vaatteita pantiksi.

5 Mos 24:17. Älä käännä muukalaisen eli orvon oikeutta, älä myös leskeltä ota vaatteita pantiksi;

 

 

4. He työntävät tieltä köyhät, kaikkien maan kurjain täytyy piileskellä.

4. Köyhäin täytyy tiellä paeta heitä, ja siviät maan päällä lymyttävät itsensä.

 

 

 

San l. 28:28. Kuin jumalattomat tulevat, niin kansa itsensä kätkee*; mutta kuin ne hukkuvat, niin vanhurskaat enenevät.

 

 

5. Katso, nämä ovat kuin villiaasit erämaassa: lähtevät työhönsä saalista etsien, aro on heidän lastensa leipä.

5. Katso, niin kuin metsä-aasit korvessa, lähtevät he ulos ja samoovat varhain saaliin perään: korvessa on jokaiselle heistä ruokaa, niin myös nuorukaisille.

6. Kedolta he korjaavat rehuviljaa ruuakseen, ja jumalattoman viinitarhasta he kärkkyvät tähteitä.

6. He niittävät pellolla hänen tulonsa, ja poimivat ja hakevat jumalattoman viinamäessä.

 

 

 

1 Kun K 21:15. Kuin Isebel kuuli Nabotin kivitetyksi ja kuolleeksi, sanoi hän Ahabille: nouse ja omista Nabotin Jisreeliläisen viinamäki, jonka hän sinulta on kieltänyt rahan edestä; sillä ei Nabot elä, vaan on kuollut.

 

1 Kun K 21:16. Kuin Ahab kuuli Nabotin kuolleeksi, nousi hän menemään ja omistamaan Nabotin Jisreeliläisen viinamäkeä.

 

 

7. Alastomina, ilman vaatteita, he viettävät yönsä, eikä heillä ole peittoa kylmässä.

7. Alastoman antavat he maata ilman vaatetta ja peittämättä pakkasessa.

8. He ovat likomärkiä vuorilla vuotavasta sateesta, ja vailla suojaa he syleilevät kalliota.

8. Vuorten vuotamisesta tulevat he märäksi; ja ettei heillä yhtään turvaa ole, turvaavat he mäkiin.

9. Äidin rinnoilta riistetään orpo, ja kurjalta otetaan pantti.

9. He repivät orvot nisistä, ja panttaavat köyhän.

 

 

 

5 Mos 24:10. Ja kuin jotain lainaat lähimmäiselles, älä mene hänen huoneesensa panttia ottamaan,

 

 

10. He kuljeskelevat alastomina, ilman vaatteita, ja nälkäisinä he kantavat lyhteitä.

10. Alastoman antavat he käydä verhotta, ja ottavat isoovaiselta jalalliset pois.

 

 

 

3 Mos 19:9. Koska te elon leikkaatte maastanne, ei sinun pidä tyynni peltos kulmia leikkaaman, ja ei elos päitä noukkiman.

 

3 Mos 19:10. Ei pidä sinun myös tyynni korjaaman viinamäkiäs, eli noukkiman varisseita marjoja, vaan jättämän ne vaivaisille ja muukalaisille; sillä minä olen Herra teidän Jumalanne.

 

 

11. Jumalattomain muuritarhoissa he pusertavat öljyä, he polkevat viinikuurnaa ja ovat itse janoissansa.

11. He pusertavat öljyä huonettensa vaiheella, ja janoovat viinaa kuurnitessa.

12. Kaupungista kuuluu miesten voihkina, ja haavoitettujen sielu huutaa; mutta Jumala ei piittaa nurjuudesta.

12. He saattavat kansan kaupungissa huokaamaan*, ja tapettuin sielut huutamaan: ja ei Jumala heitä rankaise.

 

 

 

Jak 5:4. Katso, työmiesten palkka, jotka teidän maakuntainne elon niittäneet ovat, joka petoksella teiltä pidetty on*, huutaa, ja elonleikkaajain parut ja huudot ovat tulleet Herran Zebaotin korville:

 

 

13. Nuo ovat valon vihaajia, eivät tunne sen teitä eivätkä pysy sen poluilla.

13. Sen tähden ovat he vilpistyneet valkeudesta, ja ei tunne sen tietä, ja ei palaja sen poluille.

14. Ennen päivän valkenemista nousee murhaaja, tappaa kurjan ja köyhän; ja yöllä hän hiipii kuin varas.

14. Murhaaja nousee varhain ja tappaa köyhän ja tarvitsevan, ja on yöllä niin kuin varas.

 

 

 

Ps 10:8. Hän istuu ja väijyy kartanoissa, murhataksensa salaa viatointa; hänen silmänsä palaa köyhän puoleen.

 

Ps 10:9. Hän väijyy salaa niin kuin jalopeura luolassansa*, hän väijyy raadollista käsittääksensä, ja hän käsittää hänen, kuin hän tempaa sen verkkoihinsa.

 

 

15. Avionrikkojan silmä tähyilee hämärää, hän arvelee: 'Ei yksikään silmä minua näe', ja hän panee peiton kasvoillensa.

15. Salavuoteisen silmät vartioitsevat hämärää*, ja sanoo: ei minua yksikään silmä näe+; ja luulee itsensä peitetyksi.

 

 

 

San l. 7:8. Joka käveli kaduilla hänen nurkkainsa taitse, ja asteli sitä tietä, joka meni hänen huoneesensa.

 

San l. 7:9. Hämärissä, kuin päivä ehtoolla oli, ja jo yö ja pimiä tuli:

 

Ps 10:11. Hän sanoo sydämessänsä: Jumala on hänen unhottanut, ja verhonnut kasvonsa, ei hän ikänä näe.

 

Jes 29:15. Voi niitä, jotka tahtovat olla salatut Herran edessä, ja peittää aivoituksensa, ja tekonsa pimeydessä pitää, ja sanovat: kukapa meidät näkee? eli kuka tuntee meitä?

 

Sir 23:25. Mies, joka aviokäskynsä rikkoo, ja ajattelee itseksensä: kuka minun näkee?

 

Sir 23:26. Pimeys on minun ympärilläni, ja seinät verhottavat minun, niin ettei kenkään näe minua: ketä minun pitäis karttaman? Korkein ei tottele minun syntiäni;

 

 

16. He murtautuvat pimeässä taloihin, päivällä he sulkeutuvat sisään, tahtomatta tietää valosta.

16. Pimeässä hän kaivaa itsensä huoneisiin, jotka he päivällä ovat itsellensä merkinneet, ja ei tahdo tietää valkeutta.

17. Sillä pimeys on heille kaikille aamun vertainen, koska pimeyden kauhut ovat heille tutut.

17. Sillä vaikka aamu heille tulis, on se heille niin kuin pimeys; sillä hän tuntee pimeyden kauhistuksen.

18. Hän kiitää pois vetten viemänä, kirottu on hänen peltopalstansa maassa, hän ei enää poikkea viinimäkien tielle.

18. Hän on keviä veden päällä*, heidän osansa pitää kirotun oleman maalla; ja ei hän katso viinamäkien tietä.

 

 

 

1 Mos 49:4. Hempiä niin kuin vesi, ei sinun pidä ylimmäisen oleman; sillä sinä astuit isäs vuoteesen: silloin sinä saastutit sen. Hän nousi minun vuoteelleni.

 

 

19. Kuivuus ja kuumuus ahmaisevat lumiveden, samoin tuonela ne, jotka syntiä tekevät.

19. Helvetti ottaa syntiset pois niin kuin pouta, ja niin kuin kuivuus kuluttaa lumisen veden.

20. Äidin kohtu unhottaa hänet, madot syövät hänet herkkunaan, ei häntä enää muisteta; niin murskataan vääryys kuin puu.

20. Laupius pitää unhottaman hänen, madot syövät hänen makeutensa, ei häntä pidä muistettaman; hän pitää särjettämän niinkuin lahopuu.

21. Hän ryösti hedelmättömältä, joka ei synnytä, ja leskelle hän ei hyvää tehnyt.

21. Hän on saattanut murheelliseksi hedelmättömän, joka ei synnytä, ja ei tehnyt leskelle mitään hyvää.

22. Väkivaltaiset Jumala ylläpitää voimallansa; he pysyvät pystyssä, vaikka jo olivat epätoivossa hengestään.

22. Ja on vetänyt voimalliset allensa väellänsä; koska hän seisoo, ei pidä hänen tietämän elämästänsä.

23. Hän antaa heidän olla turvassa, ja heillä on vahva tuki; ja hänen silmänsä valvovat heidän teitänsä.

23. Hän tekee itsellensä levon, johon hän luottaa, ja hänen silmänsä katsovat heidän teitänsä.

24. He ovat kohonneet korkealle - ei aikaakaan, niin ei heitä enää ole; he vaipuvat kokoon, kuolevat kuin kaikki muutkin, he taittuvat kuin vihneet tähkäpäästä.

24. He ovat vähän aikaa korotetut, vaan he tulevat tyhjään, ja kukistetaan*, ja saavat lopun niin kuin kaikki kappaleet, ja niin kuin oas tähkäpäästä, lyödään he pois.

 

 

Job 21:13 He viettävät päivänsä onnessa, mutta äkkiä heidät säikähytetään alas tuonelaan.

Ps 37:35. Minä näin jumalattoman, sangen jalon ja valtiaan*, joka levitti itsensä, ja vihotti niinkuin viheriäinen laakeripuu.

 

Ps 37:36. Ja hän meni pois, ja katso ei hän enää ollut; ja minä kysyin häntä, ja ei häntä mistään löydetty.

 

 

25. Eikö ole niin? Kuka tekee minut valhettelijaksi ja saattaa sanani tyhjiksi?

25. Eikö se niin ole? kuka nuhtelee minua valhetteliaksi, ja minun sanani tyhjäksi tekee?

 

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42