SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

9 Luku

9 Luku.

 

 

Toinen osa (10:1 – 22:16). Salomon sananlaskuja: Lyhyitä lauselmia elämän eri aloilta.

Ijankaikkinen viisaus kutsuu, vieraspidon vertauksella, kaikkia armonsa osallisuuteen.

 

II. Osoitetaan, hullun vaimon kuvalla, väärän opin viettelys pahuuteen.

 

 

1. Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä.

1. Viisaus rakensi huoneensa, ja vuoli siihen seitsemän patsasta,

2. Hän on teuraansa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut.

2. Ja teurasti teuraansa, sekoitti viinansa ja valmisti pöytänsä,

3. Hän on palvelijattarensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä:

3. Ja lähetti piikansa, korkeista kaupungin saleista kutsumaan:

4. Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne. Sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo:

4. Joka tyhmä on, hän tulkaan tänne; ja hulluille sanoi hän:

5. Tulkaa, syökää minun leipääni ja juokaa viiniä, minun sekoittamaani.

5. Tulkaat ja syökäät minun leivästäni, ja juokaat viinaa, jonka minä sekoitin.

 

 

 

Luuk 14:15. Mutta kuin yksi ynnä atrioitsevista nämät kuuli, sanoi hän hänelle: autuas on se, joka syö leipää Jumalan valtakunnassa.

 

 

6. Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää, ja astukaa ymmärryksen tielle. -.

6. Hyljätkäät hullu meno, niin te saatte elää, ja käykäät ymmärryksen tiellä.

7. Joka pilkkaajaa ojentaa, saa itsellensä häpeän, ja häpeäpilkun se, joka jumalatonta nuhtelee.

7. Joka pilkkaajaa kurittaa, hän saa häpiän, ja joka jumalatointa nuhtelee, hän häväistään.

 

 

Matt. 7:6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

Matt 7:6. Älkäät antako koirille pyhää, ja älkäät päärlyjänne heittäkö sikain eteen, ettei he niitä joskus tallaa jaloillansa, ja käännä itsiänsä, ja repele teitä.

 

 

8. Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi; nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa.

8. Älä rankaise pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi*: nuhtele viisasta, ja hän rakastaa sinua+.

 

 

Sananl. 23:9 Älä puhu tyhmän kuullen, sillä hän katsoo ymmärtäväiset sanasi ylen.

San l. 23:9. Älä puhu hullun korvissa; sillä hän katsoo sinun toimellisen puhees ylön.

Sananl. 28:23 Joka toista nuhtelee, niinkuin minä neuvon, saa suosiota enemmän kuin se, joka kielellänsä liehakoitsee.

San l. 28:23. Joka ihmistä rankaisee, hän löytää paremman ystävyyden kuin se, joka puhuu myötämielin.

 

 

9. Anna viisaalle, niin hän yhä viisastuu; opeta vanhurskasta, niin hän saa oppia lisää.

9. Anna viisaalle, niin hän viisaammaksi tulee: opeta vanhurskasta, niin hän opissa enenee.

 

 

Matt. 13:12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.

Matt 13:12. Sillä jolla on, hänelle pitää annettaman, ja hänellä pitää kyllä oleman; mutta siltä, jolla ei ole, pitää sekin otettaman pois, mikä hänellä on.

 

 

10. Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. -.

10. Viisauden alku on Herran pelko*, ja pyhäin tieto on ymmärrys.

 

 

Job 28:28 Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko - se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä.'

Job 28:28. Ja sanoi ihmiselle: katso, Herran pelko on taito*; ja karttaa pahaa on ymmärrys.

Ps. 111:10 Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Hänen ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.

Ps 11:10.*

Sananl. 1:7 Herran pelko on tiedon alku; hullut pitävät halpana viisauden ja kurin.

San l. 1:7. Herran pelko on viisauden alku*; tyhmät hylkäävät viisauden ja opin.

Siir 1:16 Herran pelko on täydellinen viisaus, ja se juottaa heitä runsaasti hedelmiensä mehulla.

Sir 1:16. Herran pelko on viisauden alku, joka on uskollisten sydänten pohjassa, ja asuu valittuin vaimoin tykönä, ja löydetään ainoasti vanhurskasten ja uskollisten tykönä.

 

Sir 1:17. Herran pelko on oikia jumalanpalvelus.

 

 

11.Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet.

11. Sillä minun kauttani sinun päiväs enennetään, ja ikäs vuodet lisätään.

 

 

Sananl. 3:16 Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.

San l. 3:16. Pitkä ikä on hänen oikialla kädellänsä, rikkaus ja kunnia hänen vasemmallansa.

Sananl. 4:10 Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät.

San l. 8:35. Sillä joka minun löytää, hän elämän löytää*, ja on Herralle otollinen;

Sananl. 8:35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.

 

 

 

12. Jos olet viisas, olet omaksi hyväksesi viisas; ja jos olet pilkkaaja, saat sinä sen yksin kestää.

12. Jos sinä olet viisas, niin sinä itselles viisas olet; mutta jos sinä olet pilkkaaja, niin sinä itse sen kannat.

13. Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä.

13. Hullu, huikentelevainen vaimo, mieletöin ei tiedä mitään,

 

 

 

San l. 7:11. Tuima ja hillimätöin, jonka jalat ei pysyneet huoneessansa.

 

 

14. Hän istuu talonsa ovella, istuimella kaupungin kummuilla;

14. Istuu huoneensa ovella, korkialla istuimella, ylimmäisessä siassa kaupungissa,

15. kutsumassa ohikulkijoita, jotka käyvät polkujansa suoraan eteenpäin:

15. Että hän houkuttelis kaikkia, jotka siitä käyvät ohitse, ja tietänsä vaeltavat:

16. Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne. Ja sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo:

16. Se joka tyhmä on, hän tulkoon tänne; ja hullulle sanoo hän:

17. Varastettu vesi on makeata, ja salattu leipä on suloista.

17. Varastettu vesi on makia, ja salattu leipä on suloinen;

 

 

Sananl. 5:15 Juo vettä omasta säiliöstäsi, sitä, mikä omasta kaivostasi juoksee.

 

Sananl. 20:17 Makea on miehelle petoksella saatu leipä, mutta perästäpäin hän saa suunsa täyteen soraa.

 

 

 

18. Eikä toinen tiedä, että haamuja on siellä, että hänen kutsuvieraansa ovat tuonelan laaksoissa.

18. Vaan ei hän tiedä, että siellä kuolleet (a) ovat: hänen vieraansa ovat helvetin syvyydessä

 

 

Sananl. 2:18 Sillä hänen huoneensa kallistuu kohti kuolemaa, hänen tiensä haamuja kohden.

San l. 2:18. Sillä hänen huoneensa kallistuu kuolemaan, ja hänen askeleensa kadotettuin tykö.

Sananl. 7:27 Hänen majastaan käyvät tuonelan tiet, jotka vievät alas kuoleman kammioihin.

San l. 7:27. Hänen huoneensa ovat helvetin tiet, jotka menevät alas kuoleman kammioihin.

 

(a) s. o. kadotukseen tuomitut.

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31