SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

13 Luku

13 Luku.

 

 

Toisen osan jatkoa: Lyhyitä lauselmia elämän eri aloilta

Osoitetaan, mikä onni hyviä avuja, ja mikä vahinko pahoja elkiä seuraa.

 

 

1. Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa.

1. Viisas poika ottaa isänsä kurituksen, mutta pilkkaaja ei tottele rangaistusta.

 

 

Sananl. 10:17 Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy.

San l. 10:1. Salomon Sananlaskut. Viisas poika on isänsä ilo, mutta hullu poika on äidillensä murheeksi.

Sananl. 12:1 Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa.

San l. 15:5. Tyhmä laittaa isänsä kurituksen; vaan joka rangaistuksen ottaa, hän tulee taitavaksi.

Sananl. 15:5 Hullu pitää halpana isänsä kurituksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, tulee mieleväksi.

 

 

 

2. Suunsa hedelmästä saa nauttia hyvää, mutta uskottomilla on halu väkivaltaan.

2. Suunsa hedelmästä kukin nautitsee hyvää, vaan jumalattomain sielu vääryyttä.

 

 

Sananl. 12:14 Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt.

San l. 12:14. Suun hedelmästä tulee paljo hyvää*; ja niinkuin kukin käsillänsä tehnyt on, kostetaan hänelle+.

Sananl. 18:20 Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen huultensa satoa.

San l. 18:20. Sen jälkeen kullekin maksetaan, kuin hänen suunsa on puhunut; ja hän ravitaan huultensa hedelmästä.

 

 

3. Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon.

3. Joka suunsa hallitsee*, hän saa elää; vaan joka suunsa toimettomasti avajaa, se tulee hämmästykseen.

 

 

Sananl. 21:23 Joka suunsa ja kielensä varoo, se henkensä ahdistuksilta varoo.

Sir 28:28. Sinä aitaat tavaras orjantappuroilla, miksi et paremmin tee ovea ja telkeä suus eteen?

 

 

4. Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi.

4. Laiska pyytää ja ei saa, mutta viriät saavat yltäisesti.

 

 

Sananl. 10:4 Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa.

San l. 10:4. Petollinen käsi tekee köyhäksi, mutta ahkera saattaa rikkaaksi.

Sananl. 12:24 Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi.

San l. 12:27. Ei petollisen asia menesty, mutta ahkera saa hyvän tavaran.

Sananl. 12:27 Laiska ei saa ajetuksi itselleen riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle kallis tavara.

San l. 19:15. Laiskuus tuo unen, ja joutilas sielu kärsii nälkää.

Sananl. 19:15 Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää.

San l. 21:5. Ahkeran miehen aivoitukset tuovat yltäkylläisyyden; vaan joka pikainen on, se tulee köyhäksi.

Sananl. 21:5 Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa.

 

 

 

5. Vanhurskas vihaa valhepuhetta, mutta jumalattoman meno on iljettävä ja häpeällinen.

5. Vanhurskas vihaa valhetta, mutta jumalatoin häpäisee ja pilkkaa itsiänsä.

6. Vanhurskaus varjelee nuhteettomasti vaeltavan, mutta jumalattomuus syöksee syntisen kumoon.

6. Vanhurskaus varjelee nuhteettoman, mutta jumalatoin meno kukistaa syntisen.

 

 

Sananl. 11:6 Oikeamieliset vapahtaa heidän vanhurs-kautensa, mutta uskottomat vangitsee heidän oma himonsa.

San l. 11:6. Jumalisten vanhurskaus pelastaa heitä, vaan väärintekiät käsitetään viekkaudessansa.

 

 

7. Toinen on olevinaan rikas, omistamatta mitään, toinen olevinaan köyhä, vaikka on tavaraa paljon.

7. Moni on köyhä suuressa rikkaudessa, ja moni on rikas köyhyydessänsä.

 

 

2 Kor.6:10. Niin kuin murheelliset ja kuitenkin aina iloiset, niin kuin köyhät, mutta kuitenkin monta rikkaaksi tekeväiset, niin kuin ne, joilla ei mitään ole ja joiden kuitenkin kaikki omat ovat.

 

Phil 4:11. Enpä minä sitä sen tähden sano, että minulta jotakin puuttuu; sillä minä olen oppinut, joissa minä olen, niihin tyytymään.

 

1 Tim 6:6. Mutta se on suuri voitto, olla jumalinen ja tyytyä onneensa.

 

 

8. Rikkautensa saa mies antaa henkensä lunnaiksi, mutta köyhän ei tarvitse uhkauksia kuunnella.

8. Rikkaudellansa taitaa joku lunastaa henkensä; mutta joka köyhä on, ei hän kuule kuritusta.

9. Vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu.

9. Vanhurskasten valkeus tekee iloiseksi*, vaan jumalattomain kynttilä sammuu+.

 

 

Job 18:5 Ei, jumalattomain valo sammuu, eikä hänen tulensa liekki loista.

Ps 97:11. Vanhurskaalle koittaa valkeus*, ja ilo hurskaille sydämille,

Ps. 97:11 Vanhurskaalle koittaa valkeus ja oikeamielisille ilo.

Ps 112:4. Hurskaille koittaa valkeus* pimeässä, armolliselta, laupiaalta ja vanhurskaalta.

Sananl. 20:20 Joka isäänsä ja äitiänsä kiroaa, sen lamppu sammuu pilkkopimeään.

Job 21:17. Kuinka jumalattoman kynttilä sammuu*, ja heidän kadotuksensa tulee heidän päällensä+? Hänen pitää jakaman surkeutta vihassansa.

Sananl. 24:20 Sillä ei ole pahalla tulevaisuutta; jumalattomien lamppu sammuu.

San l. 20:20. Joka isäänsä ja äitiänsä kiroilee, hänen kynttilänsä pitää sammuman synkiässä pimeydessä.

 

 

10. Ylpeys tuottaa pelkkää toraa, mutta jotka ottavat neuvon varteen, niillä on viisaus.

10. Ylpeiden seassa on aina riita, mutta viisaus saattaa ihmisen toimelliseksi.

11. Tyhjällä saatu tavara vähenee, mutta joka vähin erin kokoaa, se saa karttumaan.

11. Rikkaus vähenee tuhlatessa, vaan koossa pitäin se enenee.

 

 

Sananl. 20:21 Tavara, jota aluksi kiivaasti tavoitellaan, ei lopulta tuo siunausta.

 

 

 

12. Pitkä odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt halu on elämän puu.

12. Viivytetty toivo vaivaa sydäntä; vaan kuin se tulee, jota hän toivoo, se on elämän puu.

 

 

Ps. 14:7 Oi, että Israelin pelastus tulisi Siionista! Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee.

Ps 14:7. Oi jos apu tulis Israelille Zionista! sillä koska Herra päästää vangitun kansansa*, niin Jakob iloitsee ja Israel riemuitsee.

 

Ps 126:1. Koska Herra päästää Zionin vangit, niin me olemme niin kuin unta näkeväiset.

 

 

13. Joka sanaa halveksii, joutuu sanan pantiksi; mutta joka käskyä pelkää, saa palkan.

13. Joka sanan katsoo ylön, hän turmelee itsensä*; mutta joka käskyä pelkää, hän rauhassa vaeltaa.

 

 

1. Sam. 2:30 Sentähden Herra, Israelin Jumala, sanoo: Minä olen tosin sanonut: sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni iäti. Mutta nyt Herra sanoo: Pois se! Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi.

1 Sam 2:30. Sen tähden sanoo Herra Israelin Jumala: minä olen vakaisesti puhunut, että sinun huonees ja sinun isäs huone pitää vaeltaman minun edessäni ijankaikkisesti; mutta nyt sanoo Herra: olkoon se kaukana minusta: sillä jotka minua kunnioittavat, niitä minä tahdon kunnioittaa, vaan jotka minua katsovat ylön, ne pitää katsottaman ylön.

Sananl. 16:20 Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen; ja autuas se, joka Herraan turvaa!

Joh 12:48. Joka minun katsoo ylön, ja ei ota vastaan minun sanojani, hänellä on se, joka hänen tuomitsee: se puhe, jonka minä puhuin, pitää hänen tuomitseman viimeisenä päivänä.

Joh. 12:48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

 

 

 

14. Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

14. Viisaan oppi on elämän lähde*, välttämään kuoleman paulaa.

 

 

Sananl. 10:11 Vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattomien suu kätkee väkivaltaa.

San l. 18:4. Sanat ihmisen suussa ovat niin kuin syvät vedet, ja viisauden lähde on täynnä virtaa.

Sananl. 14:27 Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

 

Sananl. 18:4 Syviä vesiä ovat sanat miehen suusta, ovat virtaava puro ja viisauden lähde.

 

 

 

15. Hyvä ymmärrys tuottaa suosiota, mutta uskottomien tie on koleikkoa.

15. Hyvä neuvo on otollinen; vaan ylönkatsojain tie on kova.

 

 

Sananl. 12:8 Ymmärryksensä mukaan miestä kiitetään, mutta nurjasydämistä halveksitaan.

San l. 12:8. Toimellinen mies neuvossansa ylistetään, vaan petollinen tulee katsotuksi ylön.

Saarn. 9:11 Taas minä tulin näkemään auringon alla, että ei ole juoksu nopsain vallassa, ei sota urhojen, ei leipä viisaitten, ei rikkaus ymmärtäväisten eikä suosio taitavain vallassa, vaan aika ja kohtalo kohtaa kaikkia.

 

 

 

16. Jokainen mielevä toimii taitavasti, mutta tyhmä levittää hulluutta.

16. Viisas tekee kaikki toimellisesti, vaan hullu ilmoittaa tyhmyyden.

 

 

Sananl. 15:2 Viisasten kieli puhuu tietoa taitavasti, mutta tyhmäin suu purkaa hulluutta.

 

 

 

17. Jumalaton sanansaattaja suistuu turmioon, mutta uskollinen lähetti on kuin lääke.

17. Jumalatoin sanansaattaja lankee onnettomuuteen, vaan totinen lähetys on terveellinen.

 

 

Sananl. 25:13 Kuin lumen viileys elonaikana on luotettava lähetti lähettäjälleen: herransa sielun hän virvoittaa.

 

 

 

18. Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!.

18. Joka kurituksen hylkää, hänellä on köyhyys ja häpiä; vaan joka antaa itsensä rangaista, hän tulee kunniaan.

 

 

Sananl. 10:17 Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksyy.

 

 

 

19. Tyydytetty halu on sielulle suloinen, pahan karttaminen tyhmille kauhistus.

19. Kuin toivo tulee täytetyksi, niin sydän iloitsee; mutta joka pahuutta välttää, on hulluille kauhistukseksi.

20. Vaella viisasten kanssa, niin viisastut; tyhmäin seuratoverin käy pahoin.

20. Joka viisasten kanssa käyskentelee, hän tulee viisaaksi; vaan joka hulluin kumppani on, hän tulee vahinkoon.

 

 

Sananl. 1:10 Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.

San l. 1:10. Poikani! jos pahanjuoniset sinua houkuttelevat, niin älä heihin suostu.

 

 

21. Syntisiä vainoaa onnettomuus, mutta vanhurskaat saavat onnen palkakseen.

21. Pahuus noudattaa syntisiä, mutta vanhurskaille kostetaan hyvyydellä.

22. Hyvä jättää perinnön lastensa lapsillekin, mutta syntisen tavara talletetaan vanhurskaalle.

22. Hyvällä ovat perilliset lasten lapsissa; vaan syntisen tavara vanhurskaalle säästetään.

 

 

Job 27:16 Jos hän kokoaa hopeata kuin multaa ja kasaa vaatteita kuin savea,

Job 27:17. Niin hänen pitää kyllä valmistaman, mutta hurskas pukee ne yllensä, ja viatoin jakaa rahan.

 

 

23. Köyhien uudiskyntö antaa runsaan ruuan; mutta moni tuhoutuu, joka ei oikeudessa pysy.

23. Paljo ruokaa on köyhän kynnössä; vaan jotka vääryyttä tekevät, ne hukkuvat.

24. Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.

24. Joka vitsaansa säästää, hän vihaa lastansa; vaan joka häntä rakastaa, hän aikanansa sitä kurittaa.

 

 

Sananl. 3:12 sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on.

San l. 3:12. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, ja on hänelle otollinen niin kuin poika isällensä.

Sananl. 19:18 Kurita poikaasi, kun vielä toivoa on; ethän halunne hänen kuolemaansa.

San l. 19:18. Kurita lastas, koska vielä toivo on; mutta älä pyydä häntä tappaa;

Sananl. 22:15 Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkoittaa.

San l. 22:15. Hulluus riippuu nuorukaisen sydämessä, vaan kurituksen vitsa* ajaa sen kauvas hänestä.

Sananl. 23:13 Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.

San l. 23:13. Älä lakkaa lasta kurittamasta; sillä jos sinä häntä vitsalla lyöt, niin ei hän kuole.

Sananl. 29:15 Vitsa ja nuhde antavat viisautta, mutta kuriton poika on äitinsä häpeä.

San l. 29:15. Vitsa ja rangaistus antaa viisauden*; vaan itsevaltainen lapsi häpäisee äitinsä.

Siir 30:1 Joka poikaansa rakastaa, antaa hänelle jatkuvasti vitsoja, että hän viimein saisi hänestä iloa.

Sir 30:1. Joka lastansa rakastaa, se pitää hänen aina kurituksen alla, että hän sitte saa ilon hänestä.

 

Sir 30:2. Joka lapsensa pitää pelvon alla, se saa ilon hänestä, eikä tarvitse hänen tähtensä tuttavainsa tykönä hävetä.

 

 

25. Vanhurskas saa syödä kylläksensä, mutta jumalattomain vatsa jää vajaaksi.

25. Vanhurskas syö, että hänen sielunsa ravittaisiin; vaan jumalattomain vatsa on tyytymätöin.

 

 

Sananl. 10:3 Herra ei salli vanhurskaan nälkää nähdä, mutta jumalattomien himon hän luotansa työntää.

 

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31