SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

8 Luku

8 Luku

 

 

Viisaus, joka on ikiajoista ollut Jumalan tykönä, kutsuu ihmisiä luoksensa.

Ijankaikkinen viisaus, Jumalan poika, kutsuu kaikkia oikiaa viisautta oppimaan,

 

II. Julistaa voimallisia ja ijankaikkisia töitänsä ja ominaisuuksiansa;

 

III. Kertoo kutsumisensa kuuliaisuuden hyödytyksen osoituksella.

 

 

1. Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua?

1. Eikö viisaus huuda, ja toimi julista ääntänsä?

 

 

 

San l. 1:20.etc. Viisaus ulkona valittaa, ja kaduilla äänensä ilmoittaa.

 

 

2. Ylös kummuille, tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut.

2. Korkialla paikalla seisoo hän, teiden ja kujain vieressä.

3. Porttien pielissä, kaupungin portilla, oviaukoissa hän huutaa:

3. Porteilla, kaupungin ovilla, joista sisälle käydään, hän huutaa:

4. Teitä minä kutsun, miehet, ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni.

4. Te miehet! minä huudan teitä, ja minun ääneni on teidän tykönne, te ihmisten lapset;

 

 

 

Ps 49:2. Kuulkaat tätä, kaikki kansat*, ottakaat korviinne, kaikki maan asuvaiset,

 

Ps 49:3. Sekä yhteinen kansa että herrat, niin rikkaat kuin köyhät.

 

 

5. Tulkaa, yksinkertaiset, mieleviksi; tulkaa järkeviksi, te tyhmät.

5. Ymmärtäkäät te tyhmät viisautta, ja te houkkiot pankaat sydämiinne.

6. Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on;

6. Kuulkaat, sillä minä puhun sitä, mikä korkia on, opetan sitä, mikä oikia on.

7. sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus.

7. Sillä minun suuni puhuu totuutta, ja minun huuleni vihaa jumalatointa.

 

 

 

Ps 45:8. Sinä rakastit vanhurskautta, ja vihasit jumalatointa menoa: sen tähden, oi Jumala, on sinun Jumalas voidellut* sinua ilo-öljyllä enempi kuin sinun osaveljes.

 

 

8. Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää.

8. Kaikki minun puheeni ovat oikiat*: ei ole siinä mitään petosta eli vääryyttä.

 

 

Ps. 119:75 Herra, minä tiedän, että sinun tuomiosi ovat vanhurskaat, ja uskollisuudessasi sinä olet minut nöyryyttänyt.

Ps 119:151. Herra, sinä olet läsnä, ja sinun käskys ovat sula totuus.

Ps. 119:151 Lähellä olet sinä, Herra, ja kaikki sinun käskysi ovat todet.

Ps 119:160. Sinun sanas on alusta totuus ollut*: kaikki sinun vanhurskautes oikeudet pysyvät ijankaikkisesti.

Ps. 119:160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

 

 

 

9. Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon.

9. Ne kaikki ovat selkiät niille, jotka niitä ymmärtävät, ja oikiat niille, jotka taidon löytävät.

10. Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa.

10. Ottakaat minun kuritukseni ennen kuin hopia, ja pitäkäät korkiampana minun oppini kuin kallein kulta.

 

 

Job 28:15 Sitä ei voida ostaa puhtaalla kullalla, eikä sen hintaa punnita hopeassa.

Job 28:15. Ei hänestä anneta kultaa, eikä hopiaa punnita sen hinnaksi.

Sananl. 3:14 Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi.

San l. 3:14. Sillä parempi on kaupita häntä kuin kaupita hopiaa, ja hänen hedelmänsä on parempi kuin kulta.

Sananl. 16:16 Parempi kultaa on hankkia viisautta, kalliimpi hopeata hankkia ymmärrystä.

San l. 3:15. Hän on kalliimpi kuin päärlyt*, eikä hänen vertaansa mitään toivottaa taideta.

 

San l. 16:16. Ota viisautta tykös, sillä se on parempi kultaa: ja saada ymmärrystä on kalliimpi hopiaa.

 

 

11. Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa.

11. Sillä viisaus on parempi kuin päärlyt, ja kaikki, mitä ihminen itsellensä toivottaa, ei ole hänen vertaisensa.

12. Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden.

12. Minä viisaus asun toimen tykönä, ja minä taidan antaa hyvän neuvon.

13. Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan.

13. Se on Herran pelko: vihata pahaa, ylpeyttä, tuimuutta ja pahoja teitä; sen tähden vihaan minä petollista suuta.

14. Minulla on neuvo ja neuvokkuus; minä olen ymmärrys, minulla on voima.

14. Minun on neuvo ja voima, minun on toimi ja väkevyys.

15. Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät.

15. Minun kauttani kuninkaat hallitsevat, ja neuvonantajat oikeutta saattavat;

 

Dan 2:21. Hän muuttaa ajat ja hetket; panee pois kuninkaat ja asettaa kuninkaat; hän antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille taidon ja ymmärryksen.

 

 

16. Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset, maan tuomarit kaikki.

16. Minun kauttani päämiehet vallitsevat, valtamiehet ja kaikki maan tuomarit.

17. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut.

17. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, jotka varhain minua etsivät, ne löytävät minun.

 

 

 

Joh 14:21. Jolla minun käskyni ovat ja ne kätkee, se rakastaa minua: mutta joka minua rakastaa, hän rakastetaan minun Isältäni, ja minä tahdon häntä rakastaa, ja ilmoitan itseni hänelle.

 

 

18. Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus.

18. Rikkaus ja kunnia on minun tykönäni, pysyväinen tavara ja vanhurskaus.

 

 

Sananl. 3:16 Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.

San l. 3:16. Pitkä ikä on hänen oikialla kädellänsä, rikkaus ja kunnia hänen vasemmallansa.

 

 

19. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta, minun antamani voitto valituinta hopeata parempi.

19. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta ja rikkain kulta, ja minun tuloni parempi kuin valittu hopia.

20. Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa;

20. Minä vaellan vanhurskaudentietä ja oikeuden askeleilla,

21. antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa.

21. Että minä pysyväisen perinnön saattaisin niille, jotka minua rakastavat, ja täyttäisin heidän tavaransa.

22. Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.

22. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa: ennen kuin mitään tehty oli, olin minä.

 

 

Siir 1:4 Ennen kaikkia muita luotiin viisaus: taito ja ymmärrys ovat hamasta iankaikkisuudesta.

 

 

 

23. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista.

23. Jo ijankaikkisuudesta olen minä asetettu, alussa, ennen kuin maa oli.

24. Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.

24. Kuin ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt, kuin ei lähteet vielä vettä kuohuneet.

25. Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä;

25. Ennen kuin vuoret olivat perustetut, ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt;

 

 

 

Job 15:7. Oletkos ensimäinen ihminen, joka syntynyt on? eli ennen (kaikkia) vuoria luotu?

 

Ps 65:7. Joka vuoret vahvistat voimallas, ja olet hankittu väkevyydellä,

 

 

26. kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.

26. Ei hän ollut vielä maata luonut, ja mitä sen päällä on, eikä maan piirin vuoria.

27. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle;

27. Kuin hän valmisti taivaan, olin minä siellä, kuin hän syvyyden visusti mittasi.

 

 

Viis 9:9 Ja sinun tykönäsi on viisaus, joka tuntee sinun tekosi ja joka oli läsnä silloin, kun sinä maailman teit, joka tietää, mikä on otollista sinun silmissäsi ja mikä on oikeata sinun käskyjesi mukaan.

 

 

 

28. kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman;

28. Kuin hän pilvet rakensi ylhäällä, ja sääsi syvyyden lähteet;

29. kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset;

29. Kuin hän meren ääret määräsi, ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse*; kuin hän maan perustuksen laski+,

 

 

Job 38:10 kun minä rakensin sille rajani, asetin sille teljet ja ovet

Job 38:10. Kuin minä estin sen paisumisen säädylläni, ja asetin siihen teljen ja ovet eteen,

Ps. 24:2 Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle.

Job 38:11. Ja sanoin: tähän asti pitää sinun tuleman ja ei edemmäksi: tässä pitää sinun korkiat aaltos asettuman.

Ps. 104:9 Sinä panit rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja peittämään maata.

Ps 104:9. Määrän sinä panit*, jota ei he käy ylitse, eikä palaja maata peittämään.

Jer. 5:22 Ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse; ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi, ja vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen ylitse pääse?

Jer 5:22. Ettekö te tahdo peljätä minua, sanoo Herra? ja ettekö te pelkää minun kasvoini edessä? joka panen hiedan meren rajaksi ja ijankaikkiseksi määräksi, jota ei hänen pidä käymän ylitse; ja vaikka se pauhais, niin ei se kuitenkaan voi sen ylitse; ja jos hänen aaltonsa paisuvat, niin ei heidän pidä menemän sen ylitse.

 

Ps 24:2. Sillä hän on perustanut* sen merten päälle, ja virtain päälle sen vahvistanut.

 

 

30. silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin;

30. Silloin minä hänen kanssansa vaikutin, ja iloitsin joka päivä, ja leikitsin hänen edessänsä joka aika;

31. leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.

31. Ja leikitsin maan piirin päällä: ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa.

32. Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!.

32. Niin kuulkaat siis minua, te lapset: autuaat ovat ne , jotka minun tieni pitävät.

33. Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.

33. Kuulkaat kuritusta, olkaat viisaat, ja älkäät hyljätkö sitä.

34. Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä!.

34. Autuas on se ihminen, joka minua kuulee, joka minun ovellani valvoo joka päivä, ja vartioitsee minun pihtipielissäni.

35. Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.

35. Sillä joka minun löytää, hän elämän löytää*, ja on Herralle otollinen;

 

 

Sananl. 3:16 Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.

San l. 3:16. Pitkä ikä on hänen oikialla kädellänsä, rikkaus ja kunnia hänen vasemmallansa.

1Joh. 5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

1 Joh 5:11. Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän antanut, ja se elämä on hänen Pojassansa.

 

1 Joh 5:12. Jolla Jumalan Poika on, hänellä on elämä; jolla ei Jumalan Poika ole, ei hänellä ole elämää.

 

 

36. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.

36. Mutta joka minua vastaan syntiä tekee, hän vahingoitsee sielunsa: jokainen joka minua vihaa, hän rakastaa kuolemaa.

 

 

Matt. 16:26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31