SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

28 Luku

28 Luku.

 

 

Hiskian miesten kokoamat Salomon sananlaskut; jatkoa: Lauselmia elämän eri aloilta.

Taas osoitetaan jumalattomuuden vahingollisuus, ja jumalisuuden hyödytys.

 

 

1. Jumalattomat pakenevat, vaikka ei kenkään aja takaa, mutta vanhurskaat ovat turvassa kuin nuori jalopeura.

1. Jumalatoin pakenee, ja ei kenkään aja häntä takaa*; vaan jumalinen on rohkia niin kuin nuori jalopeura.

 

 

3. Moos. 26:36 Ja niille teistä, jotka jäävät jäljelle, minä annan pelokkaan sydämen heidän vihollistensa maassa, niin että lentävän lehden kahina ajaa heidät pakoon, ja he pakenevat, niinkuin pakenisivat miekkaa, ja kaatuvat, vaikka ei kukaan heitä aja takaa.

3 Mos 26:36. Ja niille, jotka jäävät teistä, teen minä vapisevan sydämen heidän vihollistensa maalla, niin että kapisevan lehden ääni karkottaa heitä, ja pitää pakeneman sitä niin kuin miekkaa, ja pitää kaatuman siinä, kussa ei kenkään heitä aja takaa.

Sananl. 10:24 Mitä jumalaton pelkää, se häntä kohtaa; mutta mitä vanhurskaat halajavat, se annetaan.

3 Mos 26:37. Ja heidän pitää lankeeman toinen toisensa päälle, niin kuin miekan edestä, vaikka ei yksikään karkota heitä, ja ette tohdi nousta vihamiehiänne vastaan.

 

San l. 10:24. Mitä jumalatoin pelkää, se hänelle tapahtuu*, ja mitä vanhurskaat himoitsevat, sitä heille annetaan.

 

 

2. Rikkomisensa tähden maa saa ruhtinaita paljon, mutta yhden ymmärtäväisen miehen taidolla järjestys kauan pysyy.

2. Maakunnan synnin tähden tulee (valtakuntaan) monta päämiestä*; vaan toimellisten ja ymmärtäväisten ihmisten tähden pysyy se kauvan.

 

 

Sananl. 29:8 Pilkkaajat kaupungin villitsevät, mutta viisaat hillitsevät vihan.

San l. 29:8. Pilkkaajat hajoittavat kaupungin*; vaan viisaat asettavat vihan.

Jes. 24:4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.

Jes 24:4. Maa on surkia ja hävitetään, maa pelehtyy ja häviää; kansan ylimmäiset nääntyvät maassa.

Jes. 24:20 Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse.

Jes 24:5. Maa on saastaiseksi tullut asuvaisistansa; sillä he tekevät lakia vastaan ja muuttavat säädyt, ja luopuvat ijankaikkisesta liitosta.

 

Jes 24:20. Maan pitää kovin hoiperteleman niin kuin juopuneen, ja vietämän pois niin kuin majan*; sillä sen pahat teot painavat sen+, niin että sen pitää lankeeman, ja ei enään nouseman.

 

 

3. Köyhä mies, joka vaivaisia sortaa, on kuin sade, joka lyö lakoon eikä anna leipää.

3. Nälkäinen, joka köyhiä vaivaa, on niin kuin sadekuuro, joka hedelmän turmelee.

4. Lain hylkijät kehuvat jumalattomia, mutta lain noudattajat kauhistuvat heitä.

4. Jotka lain hylkäävät, ne ylistävät jumalattomia; vaan jotka lain kätkevät, ovat heille vihaiset.

5. Pahat ihmiset eivät ymmärrä, mikä oikein on, mutta Herraa etsiväiset ymmärtävät kaiken.

5. Ei pahat ihmiset oikeudesta lukua pidä; vaan jotka Herraa etsivät, he ottavat kaikista vaarin.

6. Parempi on köyhä, joka nuhteettomasti vaeltaa, kuin kahdella tiellä mutkitteleva rikas.

6. Parempi on köyhä, joka vakuudessansa vaeltaa, kuin rikas, joka väärillä teillä käyskentelee.

 

 

Sananl. 19:1 Parempi on köyhä, joka nuhteettomasti vaeltaa, kuin huuliltansa nurja, joka on vielä tyhmäkin.

San l. 19:1. Köyhä, joka siveydessä vaeltaa, on parempi kuin väärä huulissansa, joka kuitenkin tyhmä on.

 

 

7. Joka laista ottaa vaarin, on ymmärtäväinen poika; mutta irstailijain seuratoveri saattaa isänsä häpeään.

7. Joka lain kätkee, se on toimellinen lapsi; mutta joka tuhlaajaa ruokkii, se häpäisee isänsä.

8. Joka kartuttaa varojaan korolla ja voitolla, kokoaa niitä sille, joka vaivaisia armahtaa.

8. Joka tavaransa enentää korolla ja voitolla, se kokoo köyhäin tarpeeksi.

 

 

Saarn. 2:26 Sillä hän antaa ihmiselle, joka on hänelle otollinen, viisautta, tietoa ja iloa; mutta syntiselle hän antaa työksi koota ja kartuttaa annettavaksi sille, joka on otollinen Jumalalle. Sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelua.

Saarn 2:26. Sillä sille ihmiselle, joka hänelle on otollinen, antaa hän viisauden, ymmärryksen ja ilon*; vaan syntiselle antaa hän kovan onnen+ koota ja hakea: ja se kuitenkin annetaan hänelle, joka on Jumalalle otollinen: Se on myös turhuus ja hengen vaiva.

 

 

9. Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus.

9. Joka korvansa kääntää pois lain kuulosta, hänen rukouksensakin on kauhistus.

 

 

Job 27:8 Mitä toivoa on riettaalla, kun Jumala katkaisee hänen elämänsä, kun hän tempaa pois hänen sielunsa?

Job 27:9. Luuletkos Jumalan kuulevan hänen huutoansa*, kuin hänelle ahdistus tulee?

Ps. 18:42 He huutavat, mutta pelastajaa ei ole, huutavat Herraa, mutta hän ei heille vastaa.

Ps 18:42. He huutavat, vaan ei ole auttajaa: Herran tykö, mutta ei hän vastaa heitä.

Ps. 66:18 Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.

Ps 66:18. Jos minä jotakin vääryyttä pitäisin sydämessäni, niin ei Herra minua kuulisi.

Joh. 9:31 Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.

Joh 9:31. Mutta me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; vaan joka on Jumalan palvelia ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee.

 

 

10. Joka eksyttää oikeamielisiä pahalle tielle, se lankeaa omaan kuoppaansa; mutta nuhteettomat perivät onnen.

10. Joka jumaliset saattaa väärälle tielle, hän lankee omaan kuoppaansa*; mutta hurskaat perivät hyvyyden:

 

 

Sananl. 26:27 Joka kuopan kaivaa, se itse siihen lankeaa; ja joka kiveä vierittää, sen päälle se takaisin vyörähtää.

San l. 26:27. Joka kuopan kaivaa, hän lankee siihen, ja joka kiven vierittää, se kierittää sen itse päällensä.

Matt. 15:14 Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.

Matt 15:14. Antakaat heidän olla: he ovat sokiat sokiain taluttajat*; jos sokia sokiaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeevat.

 

 

11. Rikas mies on omissa silmissään viisas, mutta ymmärtäväinen köyhä ottaa hänestä selvän.

11. Rikas* luulee itsensä viisaaksi, vaan toimellinen köyhä ymmärtää hänen.

 

Ps 49:7.etc. Jotka luottavat tavaroihinsa, ja suuresti kerskaavat paljosta rikkaudestansa.

 

12. Kun vanhurskaat riemuitsevat, on ihanuus suuri; mutta kun jumalattomat nousevat, saa ihmisiä hakea.

12. Kuin vanhurskaat vallitsevat, niin käy sangen hyvin*; vaan koska jumalattomat hallitsevat, niin muutteet ovat kansan seassa.

 

 

Sananl. 11:10 Vanhurskaitten onnesta kaupunki iloitsee, ja jumalattomain hukkumisesta syntyy riemu.

San l. 11:10. Kaupunki iloitsee, koska vanhurskaan hyvin käy, ja riemuitsee, koska jumalatoin hukkuu.

Sananl. 29:2 Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa.

 

 

 

13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

13. Joka pahan tekonsa kieltää, ei hän menesty; vaan joka sen tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu laupius.

Ps. 32:3 Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani.

Ps 32:3. Sillä koska minä tahdoin sitä vaieta*, musertuivat minun luuni jokapäiväisestä itkustani,

1. Joh. 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Ps 32:5. Sen tähden minä tunnustan sinun edessäs syntini, ja en peitä pahoja tekojani. Minä sanoin: minä tunnustan Herralle pahat tekoni; niin sinä annoit anteeksi syntini vääryyden*, Sela!

 

1 Joh 1:9. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa* ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä,

 

 

14. Onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla; mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa.

14. Autuas on se ihminen, joka aina pelkää*; vaan joka sydämensä paaduttaa, se lankee onnettomuuteen.

 

 

Sananl. 14:16 Viisas pelkää ja karttaa pahaa, mutta tyhmä on huoleton ja suruton.

San l. 14:16. Viisas pelkää ja karttaa pahaa, vaan tyhmä päätähavin menee.

 

Sir 5:4. Älä ajattele: jo minä olen ennenkin syntiä tehnyt, ja ei minulle mitään pahaa tapahtunut; sillä Herra on tosin kärsivällinen, mutta ei hän pidä sinua rankaisematta.

 

Sir 5:5. Älä ole surutoin, Jos syntis on vielä rankaisematta, ja tahdot aina sen tähden syntiä tehdä.

 

Sir 5:9. Sillä hänen vihansa tulee nopiasti, ja kostaa sinun ja kadottaa sinun.

 

Phil 2:12. II. Sen tähden, minun rakkaani, niin kuin te aina olette kuuliaiset olleet, (ei ainoastansa minun läsnä-ollessani, mutta nyt paljoa enemmin minun poissa-ollessani), laittakaat pelvolla ja vapistuksella, että te autuaaksi tulisitte.

 

 

15. Kuin muriseva leijona ja ahnas karhu on kurjan kansan jumalaton hallitsija.

15. Jumalatoin päämies, joka köyhää kansaa hallitsee, on kiljuva jalopeura ja ahne karhu.

16. Vähätaitoinen ruhtinas runsaasti kiskoo, mutta väärän voiton vihaaja saa elää kauan.

16. Kuin hallitsia on ilman toimeta, niin paljon vääryyttä tapahtuu; vaan joka vihaa ahneutta, hän saa kauvan elää.

 

 

Sananl. 29:4 Oikeudella kuningas pitää maan pystyssä, mutta verojen kiskoja sen hävittää.

San l. 29:4. Kuningas rakentaa oikeudella valtakunnan; vaan lahjain ottaja sen turmelee.

 

 

17. Ihmisen, jota verivelka painaa, on pakoiltava hamaan hautaan asti; älköön häntä suojeltako.

17. Ihminen, joka jonkun sielun veressä vääryyttä tekee, ei pääse, vaikka hän hamaan hautaan pakenis.

 

 

1. Moos. 9:6 Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.

1 Mos 9:6. Se kuin ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä pitää ihmisen kautta vuodatettaman*: sillä Jumala on ihmisen tehnyt kuvaksensa.

2. Moos. 21:12 Joka lyö ihmistä, niin että tämä kuolee, se rangaistakoon kuolemalla.

2 Mos 21:12. Joka lyö ihmisen niin että hän kuolee, hänen pitää totisesti kuoleman.

5. Moos. 19:11 Mutta jos joku vihaa lähimmäistään ja asettuu häntä väijymään ja karkaa hänen kimppuunsa ja lyö hänet kuoliaaksi ja sitten pakenee johonkin näistä kaupungeista,

5 Mos 19:12. Niin vanhimmat hänen kaupungistansa lähettäkään sinne sanan, ja tuokaan hänen sieltä, ja antakaan hänen verenkostajan käsiin, että hän kuolis.

 

 

18. Nuhteettomasti vaeltavainen saa avun, mutta kahdella tiellä mutkittelija kerralla kaatuu.

18. Joka vakuudessa vaeltaa, se on tallessa; mutta joka käy pahaa tietä, hänen täytyy joskus langeta.

 

 

Sananl. 12:13 Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä.

San l. 12:13. Ilkiä käsitetään omissa sanoissansa*, vaan vanhurskas pääsee hädästä.

 

 

19. Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, mutta tyhjän tavoittelija saa köyhyyttä kyllin.

19. Joka peltonsa viljelee, hän saa leipää yltäisesti; vaan joka pyytää joutilaana käydä, se ravitaan köyhyydellä.

 

 

Sananl. 12:11 Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla.

San l. 12:11. Joka peltonsa viljelee, se saa leipää yltäisesti; vaan joka turhia ajelee takaa, se on tyhmä.

Sananl. 20:4 Syksyllä ei laiska kynnä; elonaikana hän tyhjää tapailee.

San l. 20:4. Kylmän tähden ei tahdo laiska kyntää; sen tähden hän elonaikana kerjää, ja ei saa mitään.

Siir 20:28 Joka maata muokkaa, saa jyväkasansa korkenemaan; ja joka korkea-arvoisille kelpaa, saa väärintekonsa sovitetuksi.

Sir 20:30. Joka peltonsa hyvin rakentaa, hän täyttää salvonsa; ja joka itsensä pitää päämiesten tykö, niin, että hän heille kelpaa, se taitaa paljon pahaa estää.

 

 

20. Luotettava mies saa runsaan siunauksen, mutta jolla on kiihko rikastua, se ei rankaisematta jää.

20. Uskollinen mies runsaasti siunataan; vaan joka pyrkii rikkauden perään, ei hän ole viatoin.

 

 

Sananl. 20:21 Tavara, jota aluksi kiivaasti tavoitellaan, ei lopulta tuo siunausta.

San l. 20:21. Perintö, johon varhain kiiruhdetaan, on viimeiseltä ilman siunausta.

Sananl. 21:5 Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain vahinkoa.

1 Tim 6:6. Mutta se on suuri voitto, olla jumalinen ja tyytyä onneensa.

1. Tim. 6:6 Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.


1 Tim 6:9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeevat kiusaukseen ja paulaan* ja moniin tyhmiin ja vahingollisiin himoihin, jotka ihmiset vahinkoon ja kadotukseen upottavat.

1. Tim. 6:9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

 

 

 

21. Ei ole hyvä henkilöön katsoa, mutta leipäpalankin tähden rikkomus tehdään.

21. Ei ole se hyvä, että joku katsoo muotoa*; sillä ihminen taitaa tehdä leivän kappaleen tähden väärin+.

 

 

Sananl. 18:5 Ei ole hyvä pitää syyllisen puolta ja vääräksi vääntää syyttömän asiaa oikeudessa.

San l. 18:5. Ei ole hyvä katsoa jumalattomain muotoa, ja sortaa vanhurskasta tuomiossa.

Sananl. 24:23 Nämäkin ovat viisaitten sanoja. Ei ole hyvä tuomitessa henkilöön katsoa.

San l. 24:23. Nämät ovat myös viisasten: ei ole hyvä katsoa muotoa tuomiossa.

Hes. 13:19 Ja te häpäisette minut kansani edessä muutamista ohrakourallisista ja leipäpalasista, kun kuoletatte sieluja, joiden ei olisi kuoltava, ja annatte elää sielujen, jotka eivät saisi elää; kun valhettelette minun kansalleni, joka kuuntelee valhetta.

Hes 13:19. Ja saastutatte minun, minun kansani seassa, ohrapivon ja leivän palan tähden, että te tuomitsette ne sielut kuolemaan, jotka ei pidä kuoleman, ja tuomitsette ne elämään, jotka ei pidä elämän, teidän valheenne kautta minun kansani seassa, jotka mielellänsä valhetta kuulevat.

 

 

22. Pahansuova haluaa kiihkeästi varallisuutta eikä tiedä, että hänet tapaa puute.

22. Joka äkisti rikkautta pyytää, ja on kade, hänelle tulee köyhyys, ettei hän tiedäkään.

23. Joka toista nuhtelee, niinkuin minä neuvon, saa suosiota enemmän kuin se, joka kielellänsä liehakoitsee.

23. Joka ihmistä rankaisee, hän löytää paremman ystävyyden kuin se, joka puhuu myötämielin.

 

 

Sananl. 9:8 Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi; nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa.

San l. 9:8. Älä rankaise pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi*: nuhtele viisasta, ja hän rakastaa sinua+.

Sananl. 27:5 Parempi julkinen nuhde kuin salattu rakkaus.

San l. 9:9. Anna viisaalle, niin hän viisaammaksi tulee: opeta vanhurskasta, niin hän opissa enenee.

 

San l. 27:5. Julkinen kuritus on parempi kuin salainen rakkaus.

 

San l. 27:6. Hyvänsuovan haavat ovat paremmat* kuin petolliset vainoojain suunantamiset.

 

 

24. Joka isältään ja äidiltään riistää ja sanoo: Ei tämä ole rikos, se on tuhontekijän toveri.

24. Joka ottaa isältänsä ja äidiltänsä, ja sanoo: ei se ole synti, hän on hävittäjän kanssaveli.

 

 

Sananl. 19:26 Joka isäänsä pahoin pitelee ja ajaa äitinsä pois, se on kunnoton ja rietas poika.

Matt 15:5. Mutta te sanotte: jokainen sanokaan isälle taikka äidille: se on uhrattu, jolla sinua piti minulta autettaman*: ja ei ensinkään kunnoittaisi isäänsä eikä äitiänsä.

Matt. 15:5 Mutta te sanotte: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit ollut minulta saapa, on annettu uhrilahjaksi', sen ei tarvitse kunnioittaa isäänsä eikä äitiänsä.

Matt 15:6. Ja te olette rikkoneet Jumalan käskyn teidän säätynne tähden.

 

 

25. Tavaranahne nostaa riidan, mutta Herraan luottavainen tulee ravituksi.

25. Ylpiä ihminen saattaa riidan*; mutta joka luottaa Herraan, hän kostuu.

 

San l. 13:10. Ylpeiden seassa on aina riita, mutta viisaus saattaa ihmisen toimelliseksi.

 

26. Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu.

26. Joka omaan sydämeensä uskaltaa, hän on tyhmä*; mutta joka viisaudessa vaeltaa, hän vapahdetaan.

 

 

Sananl. 3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

San l. 3:5. Luota Herraan kaikesta sydämestäs, ja älä luota ymmärryksees;

Sananl. 3:7 Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.

San l. 3:7. Älä ole viisas mielestäs*, vaan pelkää Herraa, ja vältä pahaa.

1. Kor. 3:19 Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa;

1 Kor. 3:19. Sillä tämän maailman viisaus on hulluus Jumalan tykönä. Sillä kirjoitettu on: hän käsittää taitavat heidän kavaluudessansa,

 

 

27. Joka köyhälle antaa, se ei puutteeseen joudu; mutta joka silmänsä häneltä sulkee, saa kirouksia paljon.

27. Joka vaivaiselle antaa, ei häneltä puutu*; vaan joka silmänsä hänestä kääntää, se tulee pahasti kirotuksi.

 

 

5. Moos. 15:11 Koska köyhiä ei koskaan puutu maasta, sen tähden käsken minä sinua näin: Avaa auliisti kätesi veljellesi, kurjalle ja köyhälle, joita sinun maassasi on.

5 Mos 15:11. Sillä ei köyhät pidä puuttuman maalta*, sen tähden käsken minä sinua ja sanon: avaa aina kätes veljelles, joka tarvitseva ja köyhä on sinun maallas.

Sananl. 19:17 Joka vaivaista armahtaa, se lainaa Herralle, ja hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa.

San l. 19:17. Joka köyhää armahtaa, hän lainaa Herralle, joka hänen hyvän työnsä hänelle jälleen maksava on.

Siir 4:5 Älä käännä silmääsi pois pyytäjästä, äläkä anna kenellekään aihetta kirota sinua.

2 Kor.9:9. (Niin kuin kirjoitettu on: hän on hajoittanut ja antanut köyhille: hänen vanhurskautensa pysyy ijankaikkisesti.

 

2 Kor.9:10. Mutta joka siemenen kylväjälle antaa, hän teillekin antaa leivän syödäksenne, ja lisää teidän siemenenne, ja kasvattaa teidän vanhurskautenne hedelmän,)

 

 

28. Kun jumalattomat nousevat, piileksivät ihmiset; mutta kun he hukkuvat, niin hurskaat enentyvät.

28. Kuin jumalattomat tulevat, niin kansa itsensä kätkee*; mutta kuin ne hukkuvat, niin vanhurskaat enenevät.

 

 

Job 24:4 He työntävät tieltä köyhät, kaikkien maan kurjain täytyy piileskellä.

Job 24:4. Köyhäin täytyy tiellä paeta heitä, ja siviät maan päällä lymyttävät itsensä.

Sananl. 11:10 Vanhurskaitten onnesta kaupunki iloitsee, ja jumalattomain hukkumisesta syntyy riemu.

San l. 29:2. Kuin vanhurskaita monta on, niin kansa iloitsee; vaan kuin jumalatoin hallitsee, niin kansa huokaa.

Sananl. 29:2 Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa.

 

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31