SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

4 Luku

4 Luku

 

 

Kehoitus pysymään viisaudessa, mutta välttämään vääryyttä.

Salomo opettaa esimerkillänsä vanhempain neuvosta vaaria ottamaan.

 

II. Varoo pahain kanssakäymisestä, ja ylistää hurskasten retkiä.

 

III. Käskee sydäntä, suuta, silmiä ja jalkoja vartioitsemaan, ettemme me ajatuksilla, puheilla ja töillä syntiä tekisi.

 

 

1. Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä.

1. Kuulkaat, lapseni, isänne kuritusta*, ja ottakaat vaari, oppiaksenne ja viisaammaksi tullaksenne.

 

 

Sananl. 1:8 Kuule, poikani, isäsi kuritusta äläkä hylkää äitisi opetusta,

San l. 1:8. Poikani, kuule isäs kuritusta, ja älä hylkää äitis käskyä!

Sananl. 13:1 Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa.

San l. 13:1. Viisas poika ottaa isänsä kurituksen, mutta pilkkaaja ei tottele rangaistusta.

 

 

2. Sillä minä annan teille hyvän neuvon, älkää hyljätkö minun opetustani.

2. Sillä minä annan teille hyvän opetuksen: älkäät hyljätkö minun lakiani.

3. Olinhan minäkin isäni poika, hento ja äitini ainokainen.

3. Sillä minä olin isäni poika, hoikka ja ainoa äidilläni.

4. Ja isä minua opetti ja sanoi minulle: Pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää.

4. Ja hän opetti* minua, ja sanoi minulle: anna sydämes ottaa minun sanani vastaan: pidä minun käskyni, niin sinä elää saat.

 

 

3 Moos. 18:5 Noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, sillä se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Minä olen Herra.


1 Aika K. 28:9. Ja sinä, poikani Salomo! tunne isäs Jumala ja palvele häntä kaikesta sydämestä ja hyvällä mielellä; sillä Herra tutkistelee kaikki sydämet* ja ymmärtää kaikkein ajatusten aikomiset; jos etsit häntä, niin sinä löydät hänen+; jos hylkäät hänen, niin hän sinun hylkää ijankaikkisesti.

1 Aik. 28:9 Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti.

 

 

 

5. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista.

5. Osta viisaus, osta ymmärrys: älä unohda, älä myös poikkee minun puheestani.

6. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa.

6. Älä häntä hylkää, niin hän sinun kätkee: rakasta häntä, niin hän sinua varjelee.

7. Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä.

7. Sillä viisauden alku on, ostaa viisautta, ja kaikella saadullas ostaa taitoa.

 

 

Viis 6:16 Sillä se itse kulkee ympäri ja etsii niitä, jotka ovat arvolliset sen saamaan, ja mielellään se ilmestyy heille heidän poluillansa ja tulee heitä vastaan jokaisessa heidän ajatuksessaan.

 

 

 

8. Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet;

8. Pidä häntä korkiassa kunniassa, niin hän sinua korottaa, ja saattaa kunniaan*, jos sinä häntä rakastat.

 

 

1 Sam. 2:30 Sentähden Herra, Israelin Jumala, sanoo: Minä olen tosin sanonut: sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni iäti. Mutta nyt Herra sanoo: Pois se! Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi.

1 Sam 2:30. Sen tähden sanoo Herra Israelin Jumala: minä olen vakaisesti puhunut, että sinun huonees ja sinun isäs huone pitää vaeltaman minun edessäni ijankaikkisesti; mutta nyt sanoo Herra: olkoon se kaukana minusta: sillä jotka minua kunnioittavat, niitä minä tahdon kunnioittaa, vaan jotka minua katsovat ylön, ne pitää katsottaman ylön.

 

 

9. se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun.

9. Hän sinun pääs jalosti kaunistaa, ja kunnioittaa sinua ihanalla kruunulla.

 

 

Sananl. 1:9 sillä ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulaasi.

San l. 1:9. Sillä se on sinun pääs päällä otollinen kaunistus, ja käädyt kaulassas.

Siir 1:11 Herran pelko on kunnia ja kerskaus ja ilo ja riemun seppele.

 

 

 

10. Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät.

10. Kuule siis, poikani, ja ota minun puheeni, niin ikäs vuotta on monta.

11. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille.

11. Minä johdatan sinua viisauden tielle, ja saatan sinua käymään oikialla retkellä,

12. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu.

12. Niin että koskas vaellat, ei sinun käymises ole ahdas; ja koskas juokset, niin et sinä loukkaa sinuas.

13. Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi.

13. Pidä kuritus, älä hylkää häntä: kätke häntä; sillä hän on sinun elämäs.

14. Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle.

14. Älä mene jumalattomain askelille, ja älä astu pahain tielle;

 

 

Ps. 1:1 Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,

Ps 1:1. Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä*, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat+;

Sananl. 1:15 älä lähde, poikani, samalle tielle kuin he, pidätä jalkasi heidän poluiltansa.

San l. 1:15. Poikani! älä vaella heidän kanssansa: estä jalkas heidän retkiltänsä.

Sananl. 3:31. Älä kadehdi väkivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse;

San l. 3:31. Älä kiivoittele väärää miestä, älä noudata hänen retkiänsä.

 

 

 

 

15. Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse.

15. Jätä se pois, ja älä käy siinä: karta sitä, ja mene ohitse.

16. Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee; se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet.

16. Sillä ei he makaa, jollei he ole pahoin tehneet, eikä lepää, jollei he ole vahinkoa tehneet.

 

 

 

Ps 36:5. Mutta ajattelee vuoteessansa vahinkoa*, ja pysyy vahvasti pahalla tiellä; ja ei he mitään pahaa hylkää.

 

 

17. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja.

17. Sillä he syövät jumalattomuuden leipää, ja juovat vääryyden viinaa.

18. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.

18. Mutta vanhurskasten retki paistaa niin kuin valkeus, käy edes, ja valistaa hamaan isoon päivään asti.

19. Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat.

19. Mutta jumalattomain tie on niin kuin pimeys; ja ei he tiedä, kussa he lankeevat.

20. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni.

20. Poikani, ota vaari sanoistani, ja kallista korvas puheisiini.

21. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään;

21. Älä niiden anna tulla pois silmistäs: pidä ne sydämessäs.

 

 

Sananl. 3:21 Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus,

 

 

 

22. sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa.

22. Sillä ne ovat niiden elämä, jotka niitä ovat löytäneet, ja ovat terveelliset koko heidän ruumiillensa.

23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.

23. Varjele sydämes kaikella ahkeruudella: sillä siitä elämä tulee.

24. Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys.

24. Pane pois paha suu, ja väärät huulet anna olla sinustas kaukana.

25. Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu.

25. Katsokoon silmäs oikein eteensä, ja sinun silmäs laudat olkoon oikiat edessäs.

26. Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat.

26. Koettele jalkais askeleet, niin kaikki sinun ties vahvistuvat.

 

 

Ps. 119:5 Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi!

 

Hebr. 12:13 ja: tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.

 

 

 

27. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta.

27. Älä poikkee oikialle eli vasemmalle puolelle*: tempaa jalkas pois pahuudesta.

 

 

5 Moos. 5:32 Niin noudattakaa siis tarkoin niitä, niinkuin Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt; älkää poiketko oikealle älkääkä vasemmalle,

Jes 30:21. Ja korvas kuulevat sanan takanas, sanoen: tämä on tie, käykäät sitä, kuin te oikialle eli vasemmalle kädelle eksyneet olette.

Joos. 1:7 Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin.

 

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31