SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

12 Luku

12 Luku.

 

 

Toisen osan jatkoa: Lyhyitä lauselmia elämän eri aloilta

Jumalisten toimellisuus, ja jumalattomain ilkeys.

 

 

1. Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön se, joka nuhdetta vihaa.

1. Joka itsensä mielellänsä kurittaa antaa, se tulee toimelliseksi; mutta joka rankaisematta olla tahtoo, se on tyhmä.

 

 

Sananl. 13:1 Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaaja ei ota nuhdetta kuullaksensa.

San l. 13:1. Viisas poika ottaa isänsä kurituksen, mutta pilkkaaja ei tottele rangaistusta.

Sananl. 13:18 Köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle!

San l. 15:5. Tyhmä laittaa isänsä kurituksen; vaan joka rangaistuksen ottaa, hän tulee taitavaksi.

Sananl. 15:5 Hullu pitää halpana isänsä kurituksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, tulee mieleväksi.

 

 

 

2. Hyvä saa Herran mielisuosion, mutta juonittelijan hän tuomitsee syylliseksi.

2. Hyvä saa lohdutuksen Herralta, mutta häijy mies hyljätään.

3. Ei ihminen kestä jumalattomuuden varassa, mutta vanhurskasten juuri on horjumaton.

3. Ei ihminen vahvistu jumalattomuudessa, vaan vanhurskaan juuri on pysyväinen.

4. Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu, mutta kunnoton on kuin mätä hänen luissansa.

4. Ahkera vaimo on miehensä kruunu*, vaan häijy on niin kuin märkä hänen luissansa.

 

 

Sananl. 31:10 Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi.

San l. 31:10. Joka toimellisen vaimon löytää, se on kalliimpi kuin kaikkein kalliimmat päärlyt:

 

San l. 31:11. Hänen miehensä sydän uskaltaa häneen: hänen elatuksensa ei puutu häneltä.

 

 

5. Vanhurskasten aivoitukset ovat oikeat, jumalattomien hankkeet petolliset.

5. Vanhurskasten ajatukset ovat vilpittömät, vaan jumalattomain aivoitus on petollinen.

6. Jumalattomien puheet väijyvät verta, mutta oikeamieliset pelastaa heidän suunsa.

6. Jumalattomain sanat väijyvät verta, vaan hurskasten suu vapahtaa heitä.

7. Jumalattomat kukistuvat olemattomiin, mutta vanhurskasten huone pysyy.

7. Jumalattomat kaatuvat, ja ei ole sitte enää, mutta vanhurskasten huone pysyy.

 

 

Sananl. 14:11 Jumalattomain huone hävitetään, mutta oikeamielisten maja kukoistaa.

San l. 14:11. Jumalattomain huoneet kukistetaan, vaan jumalisten majat viheriöitsevät.

 

 

8. Ymmärryksensä mukaan miestä kiitetään, mutta nurjasydämistä halveksitaan.

8. Toimellinen mies neuvossansa ylistetään, vaan petollinen tulee katsotuksi ylön.

9. Parempi halpa-arvoinen, jolla on palvelija, kuin rehentelijä, joka on vailla leipää.

9. Parempi on nöyrä, joka omansa katsoo, kuin se, joka tahtoo iso olla, ja kuitenkin puuttuu leipää.

 

 

Siir 10:27 Parempi on se, joka tekee työtä ja jolla on kyllin kaikkea, kuin se, joka tavoittelee kunniaa, mutta on leivän puutteessa.

Sir 10:30. Se on parempi, että ihminen ottaa vaarin askareistansa, joilla hän itsensä auttaa, kuin se, että hän paljon aikoo, ja tulee sen kautta kerjääjäksi.

 

 

10. Vanhurskas tuntee, mitä hänen karjansa kaipaa, mutta jumalattomain sydän on armoton.

10. Vanhurskas armahtaa juhtaansa, mutta jumalattoman sydän on halutoin.

11. Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla.

11. Joka peltonsa viljelee, se saa leipää yltäisesti; vaan joka turhia ajelee takaa, se on tyhmä.

 

 

Sananl. 28:19 Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, mutta tyhjän tavoittelija saa köyhyyttä kyllin.

San l. 28:19. Joka peltonsa viljelee, hän saa leipää yltäisesti; vaan joka pyytää joutilaana käydä, se ravitaan köyhyydellä.

Siir 20:28 Joka maata muokkaa, saa jyväkasansa korkenemaan; ja joka korkea-arvoisille kelpaa, saa väärintekonsa sovitetuksi.

Sir 20:30. Joka peltonsa hyvin rakentaa, hän täyttää salvonsa; ja joka itsensä pitää päämiesten tykö, niin, että hän heille kelpaa, se taitaa paljon pahaa estää.

 

 

12. Jumalaton himoitsee pahojen saalista, mutta vanhurskasten juuri on antoisa.

12. Jumalatoin halajaa aina pahaa tehdä*, mutta vanhurskaan juuri kantaa hedelmän.

 

 

 

San l. 10:23. Hullu tekee pahaa ja nauraa sitä*, vaan viisas pitää siitä vaarinsa.

 

San l. 15:21. Hullulle on tyhmyys iloksi*; vaan toimellinen mies pysyy oikialla tiellä.

 

 

13. Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä.

13. Ilkiä käsitetään omissa sanoissansa*, vaan vanhurskas pääsee hädästä.

 

 

Ps. 7:15 Katso, tuo hautoo turmiota, kantaa tuhoa kohdussaan, mutta hän synnyttää pettymyksen.

Ps 7:15. Katso, hänellä on pahaa mielessä: hän on onnettomuutta raskas, mutta hän synnyttää puuttumisen.

Ps. 9:17 Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi, on pitänyt tuomiot, kietonut jumalattoman hänen kättensä tekoihin. - Kanteleen välisoitto. Sela.

Ps 7:16. Hän kaivoi haudan ja valmisti, ja on kaatunut siihen kuoppaan, jonka hän oli tehnyt.

5:22 Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, ja hän tarttuu oman syntinsä pauloihin.

Ps 7:17. Hänen onnettomuutensa pitää hänen päänsä päälle tuleman, ja hänen vääryytensä pitää hänen päänsä laelle lankeeman.

 

Ps 9:17. Niin ymmärretään Herran tekevän oikeuden, koska jumalatoin juuri omissa kättensä töissä käsitetään*; se on tutkisteltava asia, Sela!

 

San l. 5:22. Jumalattoman vääryys käsittää hänen, ja hänen syntinsä paulat ottavat hänen kiinni.

 

 

14. Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt.

14. Suun hedelmästä tulee paljo hyvää*; ja niin kuin kukin käsillänsä tehnyt on, kostetaan hänelle+.

 

 

Ps. 62:13 Ja sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.

San l. 13:2. Suunsa hedelmästä kukin nautitsee hyvää, vaan jumalattomain sielu vääryyttä.

Sananl. 13:2 Suunsa hedelmästä saa nauttia hyvää, mutta uskottomilla on halu väkivaltaan.

Ps 62:13. Ja sinä Jumala olet armollinen; sillä sinä maksat jokaiselle työnsä jälkeen.

Matt. 16:27 Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

Matt 16:27. Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kunniassa enkelittensä kanssa*, ja silloin hän maksaa kullekin töittensä jälkeen+.

2. Kor. 5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

2 Kor.5:10. Sillä meidän kaikkein pitää ilmestymän Kristuksen tuomio-istuimen eteen*, että jokainen sais sen jälkeen mitä hän ruumiissansa tehnyt on, olkoon se hyvä eli paha+.

 

 

15. Hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on viisas.

15. Tyhmän mielestä on hänen tiensä otollinen, mutta viisas ottaa neuvon.

16. Hullun suuttumus tulee kohta ilmi, mutta mielevä peittää kärsimänsä häpeän.

16. Tyhmä osoittaa kohta vihansa, vaan joka peittää vääryyden, se on kavala.

 

 

 

San l. 14:17. Äkillinen ihminen tekee hullun töitä*, ja kavala ihminen tulee vihattavaksi+.

 

San l. 15:18. Vihainen mies saattaa toran matkaan; mutta kärsivällinen asettaa riidan.

 

 

17. Toden puhuja lausuu oikeuden, mutta väärä todistaja petoksen.

17. Joka totuuden puhuu, se vanhurskauden ilmoittaa; mutta joka väärin todistaa, hän pettää.

Sananl. 6:19 väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.

San l. 14:5. Totinen todistaja välttää valhetta; vaan väärä todistaja rohkiasti valhettelee.

Sananl. 14:5 Uskollinen todistaja ei valhettele, mutta väärä todistaja puhuu valheita.

 

 

 

18. Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke.

18. Joka ajattelematta puhuu, hän pistää niin kuin miekalla; vaan viisasten kieli on terveellinen.

19. Totuuden huulet pysyvät iäti, mutta valheen kieli vain tuokion.

19. Totinen suu pysyy vahvana ijankaikkisesti, vaan väärä kieli ei pysy kauvan.

20. Jotka pahaa miettivät, niillä on mielessä petos, mutta jotka rauhaan neuvovat, niille tulee ilo.

20. Jotka pahaa ajattelevat, niiden sydämessä on petos; vaan jotka rauhaa neuvovat, niillä on ilo.

21. Ei tule turmiota vanhurskaalle, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä.

21. Ei vanhurskaalle mitään vaaraa tapahdu*; vaan jumalattomat pahuudella täytetään.

 

 

Ps. 91:10 Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.

Ps 91:10. Ei sinua pidä mikään paha kohtaaman*, ja ei yhtään vaivaa pidä sinun majaas lähestymän.

 

 

22. Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle otolliset.

22. Petolliset huulet ovat Herralle kauhistus*; vaan jotka oikein tekevät, ovat hänelle otolliset.

 

 

Sananl. 6:16 Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu:

San l. 6:16. IV. Kuusi on, joita Herra vihaa, ja seitsemää kauhistuu hänen sielunsa:

Sananl. 11:20 Väärämieliset ovat Herralle kauhistus, mutta nuhteettomasti vaeltaviin hän mielistyy.

San l. 6:17. Ylpiät silmät*, petollinen kieli+, kädet, jotka vuodattavat viatointa verta;

 

 

23. Mielevä ihminen peittää tietonsa, mutta tyhmäin sydän huutaa julki hulluutensa.

23. Kavala salaa taitonsa, vaan hulluin sydän ilmoittaa hulluutta.

 

 

Sananl. 10:14 Viisaat kätkevät, minkä tietävät, mutta hullun suu on läheinen turmio.

San l. 10:13. Toimellisten huulissa löydetään viisaus, vaan tyhmäin selkään tarvitaan vitsa.

Sananl. 13:16 Jokainen mielevä toimii taitavasti, mutta tyhmä levittää hulluutta.

San l. 10:14. Viisaat opin kätkevät, vaan hulluin suu on läsnä vahinkoa.

 

 

24. Ahkerain käsi saa hallita, mutta laiska joutuu työveron alaiseksi.

24. Ahkera käsi saa hallita, vaan laiskan täytyy veronalaiseksi tulla.

 

 

Sananl. 10:4 Köyhtyy, joka laiskasti kättä käyttää, mutta ahkerain käsi rikastuttaa.

San l. 10:4. Petollinen käsi tekee köyhäksi, mutta ahkera saattaa rikkaaksi.

Sananl. 13:4 Laiskan sielu haluaa, saamatta mitään, mutta ahkerain sielu tulee ravituksi.

San l. 13:4. Laiska pyytää ja ei saa, mutta viriät saavat yltäisesti.

Sananl. 19:15 Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää.

San l. 19:15. Laiskuus tuo unen, ja joutilas sielu kärsii nälkää.

 

 

25. Huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen ilahuttaa.

25. Sydämellinen murhe kivistelee, vaan lohdullinen sana iloittaa,

26. Vanhurskas opastaa lähimmäistänsä, mutta jumalattomat eksyttää heidän oma tiensä.

26. Vanhurskas on parempi lähimmäistänsä, mutta jumalattoman tie viettelee hänen.

27. Laiska ei saa ajetuksi itselleen riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle kallis tavara.

27. Ei petollisen asia menesty, mutta ahkera saa hyvän tavaran.

28. Vanhurskauden polulla on elämä, ja sen tien kulku ei ole kuolemaksi.

28. Vanhurskauden tiellä on elämä, ja hänen poluillansa ei ole kuolemaa.

 

 

 

San l. 8:35. Sillä joka minun löytää, hän elämän löytää*, ja on Herralle otollinen;

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31