SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

3 Luku

3 Luku

 

 

Kehoitus jumalanpelkoon, viisauteen, laupeuteen ja oikeamielisyyteen.

Salomo neuvoo noudattamaan viisautta ja Herran pelkoa, joka myötänsä tuo hyödytyksen.

 

II. Ylistää viisauden noudattajain onnea.

 

III. Kieltää armottomuudesta, ja pahain vaarallisesta seurasta.

 

 

1. Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni;

1. Poikani, älä unohda minun lakiani*, mutta sinun sydämes pitäköön minun käskyni.

 

 

5 Moos. 8:1 Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut teidän isillenne.

5 Mos 8:1. Kaikki käskyt, jotka minä käsken sinulle tänäpänä, pitäkäät ja tehkäät, että eläisitte ja lisääntyisitte, tulisitte ja omistaisitte maan, josta Herra vannoi teidän isillenne.

5 Moos. 30:16 kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi.

5 Mos 30:16. Siinä kuin minä sinulle tänäpänä käsken, ettäs rakastat Herraa sinun Jumalaas, ja vaellat hänen teissänsä, ja pidät hänen käskynsä, säätynsä ja oikeutensa; ettäs saisit elää ja enettäisiin, ja Herra sinun Jumalas siunais sinua siinä maassa, kuhunkas menet, sitä omistamaan.

 

 

2. sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat.

2. Sillä ne saattavat sinulle pitkän ijän, hyvät vuodet ja rauhan.

3. Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun;

3. Armo ja totuus ei sinua pidä hylkäämän: ripusta ne kaulaas, ja kirjoita sydämes tauluun,

 

 

Sananl. 6:21 Pidä ne aina sydämellesi sidottuina, kääri ne kaulasi ympärille.

San l. 6:21. Sido ne alati yhteen sydämes päälle, ja ripusta ne kaulaas.

Sananl. 7:3 Sido ne kiinni sormiisi, kirjoita ne sydämesi tauluun.

San l. 7:3. Sido ne sormiis*, kirjoita ne sydämes tauluun+.

 

 

4. niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä.

4. Niin sinä löydät armon ja hyvän toimen, Jumalan ja ihmisten edessä.

5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

5. Luota Herraan kaikesta sydämestäs, ja älä luota ymmärryksees;

 

 

1 Aik. 28:9 Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti.

1 Aika K. 28:9. Ja sinä, poikani Salomo! tunne isäs Jumala ja palvele häntä kaikesta sydämestä ja hyvällä mielellä; sillä Herra tutkistelee kaikki sydämet* ja ymmärtää kaikkein ajatusten aikomiset; jos etsit häntä, niin sinä löydät hänen+; jos hylkäät hänen, niin hän sinun hylkää ijankaikkisesti.

Sananl. 22:19 Että Herra olisi sinun turvanasi, siksi olen minä nyt neuvonut juuri sinua.

San l. 22:19. Että sinun toivos olis Herrassa*, olen minä sinua tänäpänä neuvonut; niin ota myös sinä näistä vaari.

 

 

6. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa.

6. Mutta ajattele häntä kaikissa teissäs, niin hän sinua oikein johdattaa.

7. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa.

7. Älä ole viisas mielestäs*, vaan pelkää Herraa, ja vältä pahaa.

 

 

Sananl. 28:26 Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä, mutta viisaudessa vaeltava pelastuu.

San l. 28:26. Joka omaan sydämeensä uskaltaa, hän on tyhmä*; mutta joka viisaudessa vaeltaa, hän vapahdetaan.

Jes. 5:21 Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!

Jes 5:21. Voi niitä, jotka viisaat olevinansa ovat, ja itsensä toimellisina pitävät!

Room. 12:16 Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita.

Rom 12:16. Olkaat keskenänne yksimieliset*. Älkäät itsestänne paljon pitäkö+, vaan pitäkäät teitänne nöyräin kaltaisena. Älkäät itsiänne ylen viisaina pitäkö§.

 

 

8. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi.

8. Sillä se on navalles terveellinen, ja virvoittaa luus.

 

 

Sananl. 16:24 Lempeät sanat ovat mesileipää; ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille.

 

 

 

9. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta;

9. Kunnioita Herraa tavarastas, ja kaikista vuoden tulos esikoisista;

 

 

2 Moos. 23:19 Parhaat maasi uutisesta tuo Herran, Jumalasi, huoneeseen. Älä keitä vohlaa emänsä maidossa.

2 Mos 23:19. Uutista ensimäisestä sinun maas hedelmästä pitää sinun tuoman sinun Herras Jumalas huoneesen. Ei sinun pidä keittämän vohlaa emänsä rieskassa.

5 Moos. 26:2 niin ota uutiset kaikista maasi hedelmistä, mitä saat satona maastasi, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, ja pane ne koriin ja lähde siihen paikkaan, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee nimensä asuinsijaksi.

5 Mos 26:2. Niin ota kaikkinaisista sinun maas kasvuista ensimäiset hedelmät, jotka maasta kasvavat, jotka Herra sinun Jumalas sinulle antaa, pane ne koriin, ja mene siihen siaan, jonka Herra sinun Jumalas valitsee nimensä asumasiaksi,

 

Tob 4:7. Sinun tavarastas auta köyhiä, ja älä käännä itsiäs pois köyhästä, niin Jumala taas armollisesti katsoo sinun päälles.

 

Sir 4:1. Rakas lapsi, älä köyhää hätäytä, ja älä ole kova tarvitsevaiselle.

 

Luuk 14:13. Mutta kuin pidot teet, niin kutsu köyhiä, raajarikkoja, ontuvia, sokeita:

 

 

10. niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi.

10. Niin sinun riihes täytetään kyllyydellä, ja sinun viinakuurnas vuotaa ylitse.

11. Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa;

11. Poikani, älä Herran kuritusta hylkää, ja älä ole kärsimätöin, kuin hän sinua rankaisee.

 

 

Job 5:17 Katso, autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee! Älä siis pidä halpana Kaikkivaltiaan kuritusta.

Job 5:17. Katso, autuas on se ihminen, jota Jumala kurittaa; sen tähden älä hylkää Kaikkivaltiaan kuritusta.

Hebr. 12:5 ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;

Hebr 12:5. Ja te olette jo unohtaneet sen manauksen, joka teille niin kuin lapsille puhuu*: minun poikani, älä katso ylön Herran kuritusta, ja älä näänny, koskas häneltä rangaistaan,

Ilm. 3:19 Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

Ilm K 3:19. Joita minä rakastan, niitä minä myös nuhtelen ja kuritan*; niin ole siis ahkera ja tee parannus.

 

 

12. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niinkuin isä poikaa, joka hänelle rakas on.

12. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, ja on hänelle otollinen niin kuin poika isällensä.

 

 

Sananl. 13:24 Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.

San l. 13:24. Joka vitsaansa säästää, hän vihaa lastansa; vaan joka häntä rakastaa, hän aikanansa sitä kurittaa.

 

 

13. Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon.

13. Autuas on se ihminen, joka viisauden löytää, ja se ihminen, joka ymmärryksen käsittää.

14. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi.

14. Sillä parempi on kaupita häntä kuin kaupita hopiaa, ja hänen hedelmänsä on parempi kuin kulta.

 

 

Job 28:15 Sitä ei voida ostaa puhtaalla kullalla, eikä sen hintaa punnita hopeassa.

Job 28:15. Ei hänestä anneta kultaa, eikä hopiaa punnita sen hinnaksi.

Sananl. 8:10 Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, ja tieto ennen valituinta kultaa.

San l. 8:10. Ottakaat minun kuritukseni ennenkuin hopia, ja pitäkäät korkiampana minun oppini kuin kallein kulta.

Sananl. 16:16 Parempi kultaa on hankkia viisautta, kalliimpi hopeata hankkia ymmärrystä.

San l. 8:11. Sillä viisaus on parempi kuin päärlyt, ja kaikki, mitä ihminen itsellensä toivottaa, ei ole hänen vertaisensa.

Viis 7:8 Minä pidin sitä arvokkaampana kuin valtikoita ja valtaistuimia, rikkautta en arvioinut miksikään sen rinnalla,

San l. 16:19. Parempi on nöyränä olla siveiden kanssa, kuin jakaa suurta saalista ylpeiden kanssa.

 

 

15. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa.

15. Hän on kalliimpi kuin päärlyt*, eikä hänen vertaansa mitään toivottaa taideta.

 

 

Matt. 13:45 Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä,

Matt 13:45. Taas on taivaan valtakunta kauppamiehen vertainen, joka etsi hyviä päärlyjä.

 

Matt 13:46. Ja kuin hän löysi yhden kalliin päärlyn, meni hän pois, myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen.

 

 

16. Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia.

16. Pitkä ikä on hänen oikialla kädellänsä, rikkaus ja kunnia hänen vasemmallansa.

 

 

Sananl. 8:18 Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus.

San l. 8:18. Rikkaus ja kunnia on minun tykönäni, pysyväinen tavara ja vanhurskaus.

Sananl. 8:35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.

San l. 8:35. Sillä joka minun löytää, hän elämän löytää*, ja on Herralle otollinen;

Sananl. 9:11 Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet.

San l. 9:11. Sillä minun kauttani sinun päiväs enennetään, ja ikäs vuodet lisätään.

 

 

17. Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat kaikki tyynni.

17. Hänen tiensä ovat iloiset, ja kaikki hänen askeleensa rauha.

18. Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni.

18. Hän on elämän puu* niille, jotka häneen rupeevat; ja autuaat ovat ne, jotka hänen pitävät.

 

 

Sananl. 11:30 Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.

San l. 11:30. Vanhurskaan hedelmä on elämän puu*: joka viisas on, hän kääntää sielut.

 

 

19. Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut.

19. Sillä Herra on viisaudella maan perustanut, ja taivaat toimella valmistanut.

 

 

Jer. 10:12 Hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja levittänyt taivaat taidollansa.

Jer 10:12. Mutta hän on tehnyt maan voimallansa, ja vahvistanut maan piirin viisaudellansa, on myös levittänyt taivaan ymmärryksellänsä.

Jer. 51:15 Hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja levittänyt taivaat taidollansa.

Jer 51:15. Joka maan voimallansa tehnyt on, ja maanpiirin viisaudellansa vahvistanut, ja taivaat toimellisuudellansa venyttänyt.

 

 

20. Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin, ja pilvet pisaroivat kastetta.

20. Hänen viisaudessansa ovat syvyydet eroitetut, ja pilvet pisaroitsevat kasteen.

21. Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus;

21. Poikani, älä salli näitä silmistäs tulla pois, niin sinä tulet onnelliseksi ja viisaaksi.

22. niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi.

22. Se on sinun sielus elämä*; ja sinun suus (a) on otollinen.

 

 

 

Joh 17:3. Mutta tämä on ijankaikkinen elämä, että he sinun ainoan totisen Jumalan tuntisivat, ja jonkas lähetit, Jesuksen Kristuksen. (a) Hebr. kaulas.

 

 

23. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi.

23. Silloin sinä murheetoinna vaellat teissäs, ettes jalkaas loukkaa.

24. Kun menet maata, et pelkää mitään, ja maata mentyäsi on unesi makea.

24. Et sinä pelkää maata pantuas, mutta makaat; ja sinun unes on sinulle makia,

 

 

Ps. 4:9 Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, yksin annat minun turvassa asua.

Ps 4:9. Minä makaan ja lepään juuri rauhassa; sillä sinä Herra yksinäs autat minua turvassa asumaan.

Ps. 91:5 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,

Ps 91:5. Ettes pelkäisi yön kauhistusta*, ja nuolia+, jotka päivällä lentävät,

 

 

25. Pääset peljästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka jumalattomat yllättää.

25. Ettei sinun tarvitse peljätä äkillistä hirmua, eikä jumalattomain hävitystä, kuin se tulee.

 

 

Ps. 112:7 Ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraan.

Ps 112:7. Koska rangaistus tulee, niin ei hän pelkää*: hänen sydämensä uskaltaa lujasti Herran päälle.

 

Ps 112:8. Hänen sydämensä on vahvistettu ja ei pelkää, siihenasti kuin hän näkee ilonsa vihollisistansa.

 

 

26. Sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni.

26. Sillä Herra on sinun lohdutukses: hän varjelee sinun jalkas, ettei sitä saavuteta.

 

 

 

San l. 18:10. Herran nimi on vahva linna: vanhurskas juoksee sinne, ja tulee varjelluksi.

 

 

27. Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit.

27. Älä estele tarvitsevalle hyvää tehdä, jos sinulla on varaa, ettäs sen tehdä taidat.

 

 

Tob 4:7 Anna almuja omaisuudestasi kaikille, jotka harjoittavat vanhurskautta, ja kun almuja annat, älköön sinun silmäsi olko karsas. Älä käännä kasvojasi pois kenestäkään köyhästä, ja niin ei Jumalakaan käännä sinusta pois kasvojansa.

 

 

 

28. Älä sano lähimmäisellesi: Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan, kun sinulla kuitenkin on.

28. Älä sano ystävälles: mene ja tule jälleen, huomenna* minä sinulle annan; koska sinulla on.

 

 

5 Moos. 24:14 Älä tee vääryyttä kurjalle ja köyhälle palkkalaiselle, olipa hän veljiäsi tai muukalaisia, joita asuu maassasi, sinun porttiesi sisäpuolella.

5 Mos 24:14. Älä tee vääryyttä köyhälle ja tarvitsevalle päivämiehelle, joko hän olis sinun veljistäs, eli muukalaisista, joka on sinun maallas sinun porteissas.

 

 

29. Älä mieti pahaa lähimmäistäsi vastaan, kun hän luottavaisesti luonasi asuu.

29. Älä pyydä sinun ystäväs vahinkoa, joka hyvässä toivossa asuu sinun tykönäs.

30. Älä riitele kenenkään kanssa syyttä, kun ei toinen ole sinulle pahaa tehnyt.

30. Älä kenenkään kanssa toru ilman syytä, jos ei hän mitään pahaa sinulle tehnyt ole.

31. Älä kadehdi väkivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse;

31. Älä kiivoittele väärää miestä, älä noudata hänen retkiänsä.

 

 

Ps. 1:1 Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,

Ps 1:1. Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä*, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat+;

Sananl. 1:15 älä lähde, poikani, samalle tielle kuin he, pidätä jalkasi heidän poluiltansa.

San l. 1:15. Poikani! älä vaella heidän kanssansa: estä jalkas heidän retkiltänsä.

Sananl. 4:14 Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle.

San l. 4:14. Älä mene jumalattomain askelille, ja älä astu pahain tielle;

 

San l. 4:15. Jätä se pois, ja älä käy siinä: karta sitä, ja mene ohitse.

 

 

32. sillä väärämielinen on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisille hän on tuttava.

32. Sillä pahanilkiset ovat Herralle kauhistus; mutta hänen salaisuutensa* on hurskasten tykönä.

 

 

Ps. 25:14 Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa.

Ps 25:14. Herran salaisuus on niillä, jotka häntä pelkäävät, ja liittonsa ilmoittaa hän heille.

 

 

33. Herran kirous on jumalattoman huoneessa, mutta vanhurskasten asuinsijaa hän siunaa.

33. Jumalattoman huoneessa on Herran kirous; mutta vanhurskaan maja siunataan.

 

 

3 Moos. 26:3 Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne,

 

3 Moos. 26:14 Mutta jos te ette kuule minua ettekä pidä kaikkia näitä käskyjä,

 

 

 

34. Pilkkaajille hänkin on pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon.

34. Hän pilkkaa* pilkkaajia; mutta nöyrille hän antaa armon+.

 

 

Ps. 37:13 mutta Herra nauraa hänelle, sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan.

Ps 37:13. Mutta Herra nauraa häntä*; sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan.

Ps. 59:9 Mutta sinä, Herra, naurat heille, sinä pidät kaikkia pakanoita pilkkanasi.

Ps 59:9. Mutta sinä, Herra, naurat heitä, ja pilkkaat* kaikkia pakanoita.

Sananl. 1:26 niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte;

San l. 1:26. Niin minä myös nauran teidän vahinkoanne, ja pilkkaan teitä, kuin teidän päällenne tulee se, jota te pelkäätte,

Jes. 66:2 Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.

Jes 66:2. Ja minun käteni on kaikki nämät tehnyt ja kaikki nämät ovat tehdyt, sanoo Herra; mutta minä katson sen puoleen, joka raadollinen ja särjetyllä hengellä on*, ja joka vapisee minun sanani edessä.

1 Piet. 5:5 Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, silläJumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

1 Piet 5:5. Niin myös te nuoret, olkaat vanhoille alamaiset* ja olkaat kaikki toinen toisellenne alamaiset, ja pitäkäät teitänne kiintiästi nöyryyteen+; sillä Jumala on ylpeitä vastaan§, mutta nöyrille hän antaa armon.

Jaak. 4:10 Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.

Jak 4:10. Nöyryyttäkäät teitänne Jumalan kasvoin edessä, niin hän teitä ylentää.

 

 

35. Viisaat perivät kunnian, mutta tyhmäin osa on häpeä.

35. Viisaat kunnian perivät, mutta tyhmät häpiän saavat.

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31