SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

11 Luku

11 Luku.

 

 

Toisen osan jatkoa: Lyhyitä lauselmia elämän eri aloilta.

Hyväin avuin harjoituksen ylistys, ja pahain elkein muodotoin vahingollisuus.

 

 

1. Väärä vaaka on Herralle kauhistus, mutta täysi paino on hänelle otollinen.

1. Väärä vaaka on Herralle kauhistus, mutta oikia puntari on hänelle otollinen.

 

 

3. Moos. 19:35 Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne älkääkä käyttäessänne pituus-, paino- tai astiamittaa.

3 Mos 19:35. Ei pidä teidän vääryyttä tekemän tuomiolla: kyynärällä, vaalla ja mitalla.

5. Moos. 25:13 Älä pidä kukkarossasi kahdenlaisia punnuksia, suurempia ja pienempiä.

3 Mos 19:36. Oikia vaaka, oikia leiviskä, oikia vakka, oikia kannu pitää oleman teidän tykönänne; sillä minä olen Herra teidän Jumalanne, joka teitä olen johdattanut Egyptin maalta:

Sananl. 16:11 Puntari ja oikea vaaka ovat Herran, hänen tekoaan ovat kaikki painot kukkarossa.

5 Mos 25:13. Älä pidä kahtalaista vaakaa säkissäs, suurempaa ja vähempää.

Sananl. 20:10 Kahtalainen paino ja kahtalainen mitta - molemmat ovat Herralle kauhistus.

5 Mos 25:14. Eikä myös pidä huoneessas oleman kahtalainen mitta, suurempi ja vähempi.

Sananl. 20:23 Kahtalainen paino on Herralle kauhistus, ja väärä vaaka ei ole hyvä.

5 Mos 25:15. Mutta sinulla pitää oleman täysi ja oikia vaaka, ja täysi ja oikia mitta, ettäs olisit pitkäijällinen siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalas sinulle antaa.

 

San l. 16:11. Oikia puntari ja vaaka on Herralta*, ja kaikki painokivet kukkarossa ovat hänen tekonsa.

 

San l. 20:10. Monenlainen vaaka ja mitta ovat molemmat kauhistus Herralle.

 

San l. 20:23. Monenlaiset puntarit ovat Herralle kauhistus, ja väärä vaaka ei ole hyvä.

 

 

2. Mihin ylpeys tulee, sinne tulee häpeäkin, mutta nöyräin tykönä on viisaus.

2. Kussa ylpeys on, siinä on myös ylönkatse*; mutta viisaus on nöyräin tykönä.

 

 

Sananl. 16:18 Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.

San l. 16:18. Joka alennetaan, se ensisti tulee ylpiäksi; ja ylpeys on aina lankeemuksen edellä.

Sananl. 18:12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.

San l. 18:3. Jumalattoman tullessa tulee ylönkatse, pilkka ja häpiä.

 

 

3. Oikeamielisiä ohjaa heidän nuhteettomuutensa, mutta uskottomat hävittää heidän vilppinsä.

3. Viattomuus johdattaa siviät, vaan pahuus kukistaa pilkkaajat.

4. Ei auta tavara vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.

4. Ei rakkaus auta vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.

 

 

Sananl. 10:2 Vääryyden aarteet eivät auta, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.

San l. 10:2. Väärin saatu tavara ei ole hyödyllinen; mutta vanhurskaus vapauttaa kuolemasta.

Hes. 7:19 Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille kompastus syntiin.

Hes 7:19. Heidän pitää hopiansa heittämän kaduille, ja heidän kultansa kauvas joutuman; sillä heidän hopiansa ja kultansa ei pidä taitaman auttaa heitä Herran vihan päivänä*; ja ei taitaman sieluansa ravita, eikä vatsaansa täyttää; sillä se on ollut heille pahennus, heidän pahoihin töihinsä.

 

 

5. Nuhteettoman vanhurskaus tasoittaa hänen tiensä, mutta jumalaton sortuu jumalattomuuteensa.

5. Viattoman vanhurskaus tekee hänen tiensä tasaiseksi, mutta jumalatoin lankee jumalattomassa menossansa.

6. Oikeamieliset vapahtaa heidän vanhurskautensa, mutta uskottomat vangitsee heidän oma himonsa.

6. Jumalisten vanhurskaus pelastaa heitä, vaan väärintekiät käsitetään viekkaudessansa.

 

 

Sananl. 5:22 Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, ja hän tarttuu oman syntinsä pauloihin.

San l. 5:22. Jumalattoman vääryys käsittää hänen, ja hänen syntinsä paulat ottavat hänen kiinni.

Sananl. 12:13 Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä.

San l. 12:13. Ilkiä käsitetään omissa sanoissansa*, vaan vanhurskas pääsee hädästä.

Sananl. 13:6 Vanhurskaus varjelee nuhteettomasti vaeltavan, mutta jumalattomuus syöksee syntisen kumoon.

San l. 13:6. Vanhurskaus varjelee nuhteettoman, mutta jumalatoin meno kukistaa syntisen.

 

 

7. Jumalattoman ihmisen kuollessa hukkuu hänen toivonsa, ja vääräin odotus hukkuu.

7. Kuin jumalatoin ihminen kuolee, niin ei ole yhtään toivoa: ja jota väärintekiät odottavat, se tulee tyhjäksi.

 

 

Sananl. 10:28 Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu.

 

 

 

8. Vanhurskas pelastetaan hädästä, ja jumalaton joutuu hänen sijaansa.

8. Vanhurskas vapahdetaan vaivasta*, ja jumalatoin tulee hänen siaansa+.

 

 

Sananl. 21:18 Jumalaton joutuu lunastusmaksuksi vanhurskaan puolesta ja uskoton oikeamielisten sijaan.

Viis 5:4. Me hullut pidimme hänen elämänsä tyhmänä ja hänen loppunsa häpiänä.

 

San l. 21:18. Jumalatoin pitää annettaman ulos vanhurskaan siaan, ja ylönkatsoja siveiden edestä.

 

 

9. Rietas suullansa turmelee lähimmäisensä, mutta taito on vanhurskaitten pelastus.

9. Ulkokullatun ihmisen suun kautta petetään hänen lähimmäisensä; vaan vanhurskaat ymmärtävät sen, ja pelastetaan.

10. Vanhurskaitten onnesta kaupunki iloitsee, ja jumalattomain hukkumisesta syntyy riemu.

10. Kaupunki iloitsee, koska vanhurskaan hyvin käy, ja riemuitsee, koska jumalatoin hukkuu.

 

 

Job 27:23 Silloin paukutetaan hänelle kämmeniä ja vihelletään hänelle hänen asuinpaikaltansa.

Job 27:23. Hänen tähtensä pitää käsiä paukutettaman ja vihellettämän, kussa hän on ollut.

Sananl. 28:12 Kun vanhurskaat riemuitsevat, on ihanuus suuri; mutta kun jumalattomat nousevat, saa ihmisiä hakea.

San l. 28:12. Kuin vanhurskaat vallitsevat, niin käy sangen hyvin*; vaan koska jumalattomat hallitsevat, niin muutteet ovat kansan seassa.

Sananl. 28:28 Kun jumalattomat nousevat, piileksivät ihmiset; mutta kun he hukkuvat, niin hurskaat enentyvät.

 

Sananl. 29:2 Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa.

 

 

 

11. Oikeamielisten siunauksesta kaupunki kohoaa, mutta jumalattomain suu sitä hajottaa.

11. Vanhurskasten siunauksen kautta kaupunki korotetaan, vaan jumalattoman suun kautta kukistetaan.

12. Mieltä vailla on, joka lähimmäistänsä halveksii, mutta ymmärtäväinen mies on vaiti.

12. Joka lähimmäistänsä häpäisee, se on hullu, mutta toimellinen mies on vaiti.

13. Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla luotettava henki on, se säilyttää asian.

13. Panettelia ilmoittaa salaisuuden, vaan jolla on uskollinen sydän, hän salaa sen.

 

 

Sananl. 20:19 Salaisuuden ilmaisee, joka panettelijana käy; älä siis antaudu avosuisen pariin.

San l. 20:19. Älä sekoita sinuas sen kanssa, joka salaisuuden ilmoittaa*, ja joka panettelee, ja jolla petollinen suu on.

Sananl. 25:9 Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise.

San l. 25:9. Toimita asias lähimmäises kanssa*, ja älä ilmoita toisen salaisuutta+,

 

 

14. Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.

14. Jossa ei neuvoa ole, siinä kansa hukkuu; vaan jossa monta neuvonantajaa on, siinä hyvin käy.

 

 

Sananl. 15:22 Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu; mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia.

San l. 15:22. Aivoitus raukee ilman neuvoa; vaan jossa monta neuvonantajaa on, se on vahva.

Sananl. 20:18 Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat, ja sotaa on sinun käytävä neuvokkuudella.

San l. 20:18. Aivoitukset menestyvät, kuin ne neuvolla toimitetaan*, ja sodat myös pitää toimella pidettämän+.

 

 

15. Joka vierasta takaa, sen käy pahoin, mutta joka kädenlyöntiä vihaa, se on turvattu.

15. Joka toisen takaa, hän tulee vahinkoon; vaan joka siitä itsensä pitää pois, hän on murheetoin.

 

 

Sananl. 6:1 Poikani, jos olet ketä lähimmäisellesi taannut, lyönyt kättä vieraalle;

San l. 6:1. Poikani, jos sinä takaat lähimmäises, niin sinä olet kiinnittänyt kätes muukalaiseen.

Sananl. 17:18 Mieltä vailla on mies, joka kättä lyöpi, joka menee toista takaamaan.

San l. 17:18. Se on tyhmä ihminen, joka kätensä taritsee, ja takaa lähimmäisensä.

Sananl. 20:16 Ota siltä vaatteet, joka toista takasi, ja ota häneltä pantti vieraitten puolesta.

 

 

 

16. Suloinen nainen saa kunniaa, ja voimalliset saavat rikkautta.

16. Vaimo, joka otollinen on, pitää kunnian; vaan väkevät pitävät rikkauden.

17. Armelias mies tekee hyvää itsellensä, mutta armoton syöksee onnettomuuteen oman lihansa.

17. Armias mies tekee ruumiillensa hyvää*; vaan se, joka julma on, saattaa lihansa murheelliseksi.

 

 

 

Saarn 3:12. Sen tähden ymmärsin minä, ettei mitään parempaa ole, kuin iloita, ja hyvää tehdä elinaikanansa.

 

Saarn 5:18. Ja jolle ihmiselle Jumala antaa rikkautta, tavaraa ja voimaa, että hän siitä söis ja nautitsis osaksensa, ja olis iloinen työssänsä; se on Jumalan lahja.

 

 

18. Jumalaton hankkii pettäväistä voittoa, mutta joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan.

18. Jumalattoman työ on turha, vaan joka vanhurskautta kylvää, sillä on hyvä palkka.

 

 

Sananl. 22:8 Joka vääryyttä kylvää, se turmiota niittää, ja hänen vihansa vitsa häviää.

Hos 10:12. Kylväkäät teillenne vanhurskaudeksi, niittäkäät laupiudeksi, kyntäkäät teillenne kyntö*: että nyt on aika Herraa etsiä, siihenasti kuin hän tulee, ja saattaa teille vanhurskauden.

Hoos. 10:12 Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta.

Jak 3:18. Mutta vanhurskauden hedelmä* rauhassa kylvetään niille, jotka rauhan pitävät.

Jaak. 3:18 Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille.

 

 

 

19. Joka on vakaa vanhurskaudessa, saa elämän; mutta joka pahaa tavoittaa, saa kuoleman.

19. Sillä vanhurskaus saattaa elämän, vaan joka pahaa pyytää, hän saattaa kuoleman.

20. Väärämieliset ovat Herralle kauhistus, mutta nuhteettomasti vaeltaviin hän mielistyy.

20. Petollinen sydän on kauhistus Herralle, vaan viattoman tie on hänelle otollinen.

 

 

Sananl. 12:22 Herralle kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle otolliset.

 

 

 

21. Totisesti: paha ei jää rankaisematta, mutta vanhurskasten jälkeläiset pelastuvat.

21. Ei jumalattomia auta, vaikka kaikki kätensä yhteen pistäisivät*, mutta vanhurskaan siemen pelastetaan.

 

 

Sananl. 16:5 Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää rankaisematta.

San l. 21:30. Ei yksikään viisaus, eli ymmärrys, eikä neuvo, auta Herraa vastaan.

Sananl. 21:30 Ei auta viisaus, ei ymmärrys, ei mikään neuvo Herraa vastaan.

 

 

 

22. Kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, älyä vailla.

22. Kaunis vaimo ilman taidota on niin kuin sika, jolla olis kultainen käädy kuonossa.

23. Vanhurskaitten halajaminen vie onneen, jumalattomien toivo vihaan.

23. Vanhurskasten himo on ainoastaan hyvä, vaan jumalattomain odotus on kiukku.

 

 

Job 8:13 Niin käy kaikkien niiden, jotka unhottavat Jumalan, ja jumalattoman toivo katoaa,

Job 8:13. Niin käy kaikkein niiden, jotka Jumalan unhottavat, ja ulkokullattuin toivo katoo.

Sananl. 10:28 Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu.

Job 8:14. Sillä hänen toivonsa tulee tyhjäksi, ja hänen uskalluksensa niin kuin hämähäkin verkko.

 

San l. 10:28. Vanhurskaan toivo on ilo, mutta jumalattomain toivo katoo.

 

 

24. Toinen on antelias ja saa yhä lisää, toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy.

24. Muutama jakaa omastansa, ja saa enemmän*; toinen säästää, jossa ei pitäisi, ja tulee köyhemmäksi.

 

 

Ps. 112:9 Hän on runsaskätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti, hänen sarvensa kohoaa kunniassa.

Ps 112:9. Hän jakaa ja antaa vaivaisille: hänen vanhurskautensa pysyy ijankaikkisesti*: hänen sarvensa+ korotetaan kunnialla.

 

 

25. Hyväätekeväinen sielu tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu.

25. Sielu, joka siunaa, tulee rikkaaksi: ja joka juottaa, se myös juotetaan.

 

 

 

2 Kor.9:6. Mutta sen minä sanon: joka tiiviisti kylvää, sen pitää myös tiiviisti niittämän, joka siunauksessa kylvää, sen pitää myös siunauksessa niittämän,

 

 

26. Joka viljan pitää takanaan, sitä kansa kiroaa, mutta joka viljan kaupaksi antaa, sen pään päälle tulee siunaus.

26. Joka jyvät salaa, häntä kansa kiroilee; mutta joka myy, hänelle tulee siunaus.

27. Joka hyvään pyrkii, etsii sitä, mikä otollista on, mutta joka pahaa etsii, sille se tulee.

27. Joka varhain hyvää etsii, hänelle hyvin menestyy; mutta joka pahaa noudattaa, hänelle pahoin tapahtuu.

28. Joka rikkauteensa luottaa, se kukistuu, mutta vanhurskaat viheriöitsevät niinkuin lehvä.

28. Joka rikkauteensa luottaa, hän hukkuu, vaan vanhurskaat viheriöitsevät niin kuin lehti.

 

 

Ps. 1:3 Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.

San l. 14:11. Jumalattomain huoneet kukistetaan, vaan jumalisten majat viheriöitsevät.

Sananl. 14:11 Jumalattomain huone hävitetään, mutta oikeamielisten maja kukoistaa.

 

 

 

29. Joka talonsa rappiolle saattaa, perii tuulta, ja hullu joutuu viisaan orjaksi.

29. Joka huoneensa murheelliseksi tekee, hän saa tuulen perinnöksi: ja hullun täytyy viisasta palvella.

30. Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja.

30. Vanhurskaan hedelmä on elämän puu*: joka viisas on, hän kääntää sielut.

 

 

Sananl. 3:18 Elämän puu on se niille, jotka siihen tarttuvat; onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni.

San l. 3:18. Hän on elämän puu* niille, jotka häneen rupeevat; ja autuaat ovat ne, jotka hänen pitävät.

 

 

31. Katso, vanhurskas saa palkkansa maan päällä, saati sitten jumalaton ja syntinen.

31. Koska vanhurskas paljon kärsii, kuinka paljoa enemmin jumalatoin ja syntinen?

 

 

1. Piet. 4:17 Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

1 Piet 4:17. Sillä aika on, että tuomion pitää Jumalan huoneesta alkaman. Mutta jos se ensin meistä alkaa, minkäs lopun ne saavat, jotka ei Jumalan evankeliumia usko?

 

1 Piet 4:18. Ja jos hurskas tuskalla vapaaksi tulee, kussa sitte jumalatoin ja syntinen näkyy?

 

 

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31