SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

30 Luku

30 Luku.

 

 

Aagurin sanat: Pitempiä lauselmia elämän eri aloilta.


Agur puhuu Jumalan tunnosta, rukoilee kahtalaista, sanelee muutamista ihmisten vioista, kirjoittaa viisi kertaa neljästä perään-ajateltavasta asiasta, lopettaa luvun neuvomalla.

 

 

1. Aagurin, Jaaken pojan, sanat; lauselma. Näin puhuu se mies: Minä olen väsyttänyt itseni, Jumala; olen väsyttänyt itseni, Jumala, ja menehdyn.

1. Agurin Jakenin pojan sanat ja opetus, jonka se mies puhui Itielille, Itielille ja Ukkalille.

2. Sillä järjetön olen minä mieheksi, ei ole minulla ihmisymmärrystä;.

2. Minä olen kaikkein hulluin, ja ihmisten ymmärrys ei ole minussa.

3. enkä ole oppinut viisautta, tullakseni tuntemaan Pyhintä.

3. En minä ole oppinut viisautta, ja en tiedä pyhäin taitoa.

4. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?.

4. Kuka taivaasen menee ylös ja tulee alas? kuka käsittää tuulen pivoonsa? kuka sitoo veden vaatteesen? kuka on asettanut kaikki maan ääret? mikä on hänen nimensä? kuinka hänen poikansa kutsutaan? tiedätkös?

 

 

Job 38:4 Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää.

Jes 40:12. Kuka on vedet pivollansa mitannut, ja käsittänyt vaaksallansa taivaat? ja maan tomun sulkenut kolmannekseen? ja vuoret puntarilla punninnut, ja kukkulat vaalla?

 

 

5. Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.

5. Kaikki Jumalan sanat ovat kirkastetut*, ja ovat kilpi+ niille, jotka uskovat hänen päällensä.

 

 

Ps. 12:7 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.

Ps 12:7. Herran puheet ovat kirkkaat, niin kuin selitetty hopia saviastioissa, seitsemän kertaa koeteltu.

Ps. 18:31 Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat.

Ps 18:31. Jumalan tie on täydellinen. Herran puheet tulella koetellut*: hän on kaikkein kilpi, jotka häneen uskaltavat.

Ps. 91:4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.

Ps 91:4. Hän sulillansa sinua varjoo, ja sinun turvas on hänen siipeinsä alla*: hänen totuutensa on keihäs ja kilpi;

 

 

6. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi.

6. Älä lisää hänen sanoihinsa*, ettei hän sinua rankaisisi, ja sinä löyttäisiin valehteliaksi.

 

 

5. Moos. 4:2 Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.

5 Mos 4:2. Ei teidän pidä mitään lisäämän siihen sanaan minkä minä teille käsken, eikä pidä myös teidän mitään siitä ottaman pois*, kätkeäksenne Herran teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä teille käsken.

5. Moos. 12:32 Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois.

5 Mos 12:32. Kaikki mitä minä käsken teille, pitää teidän pitämän, tehdäksenne sen jälkeen: ei teidän pidä siihen mitään lisäämän, eikä myös siitä mitään vähentämän.

 

 

7. Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani saakka:

7. Kahta minä sinulta anon, ettes minulta niitä kieltäisi, ennen kuin minä kuolen:

8. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää,

8. Väärä oppi ja valhe olkoon minusta kaukana: köyhyyttä ja rikkautta älä minulle anna; vaan anna minun saada määrätty osani* ravinnosta.

 

 

1. Tim. 6:8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.

1 Tim 6:8. Mutta koska meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.

 

 

9. etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: Kuka on Herra? ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.

9. Etten minä, jos minä ylen ravituksi tulisin*, kieltäisi sinua ja sanoisi: kuka on Herra? eli, jos minä ylen köyhäksi tulisin, varastaisi, ja syntiä tekisi Jumalani nimeä vastaan.

 

 

5. Moos. 8:12 Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä,

5 Mos 8:12. Koskas syönyt ja ravittu olet, ja rakennat kauniit huoneet ja asut niissä,

5. Moos. 32:15 Ja Jesurun lihoi ja alkoi potkia, sinä tulit lihavaksi, paksuksi ja aloit äksyillä. Niin hän hylkäsi Jumalan, joka oli tehnyt hänet, ja halveksui pelastuksensa kalliota.

5 Mos 8:14. Ettei sinun sydämes silloin tulisi ylpiäksi, ja unhottaisit Herran sinun Jumalas, joka sinun johdatti Egyptin maalta, orjuuden huoneesta,

 

5 Mos 32:15. Ja Israel lihoi, tuli vikuriksi, lihavaksi, paksuksi ja väkeväksi, ja hylkäsi Jumalan, joka hänen teki, ja katsoi autuutensa kallion ylön.

 

 

10. Älä kieli palvelijasta hänen herrallensa; muutoin hän sinut kiroaa, ja sinä saat siitä kärsiä.

10. Älä kanna palvelian päälle hänen isäntänsä edessä, ettei hän sinua kiroilisi ja sinä niin nuhteesen tulet.

11. Voi sukua, joka isäänsä kiroaa eikä siunaa äitiänsä;

11. On niitä, jotka kiroilevat isäänsä ja ei siunaa äitiänsä.

12. sukua, joka on omissa silmissään puhdas, vaikka ei ole pesty liastansa!.

12. On niitäkin, jotka luulevat itsensä puhtaaksi, ja ei ole kuitenkaan saastaisuudestansa pestyt.

13. Voi sukua - kuinka ylpeät ovatkaan sen silmät ja kuinka korskea silmänluonti

13. Ovat myös, jotka silmänsä nostavat, ja silmälautansa korottavat;

14. sukua, jonka hampaat ovat miekkoja ja leukaluut veitsiä syödäksensä kurjat maasta pois ja köyhät ihmisten joukosta!

14. Ja ovat, joilla on miekka* hammasten siassa, ja veitset heidän syömähampainansa, ja syövät vaivaiset maan päältä, ja köyhät ihmisten seasta.

 

 

 

San l. 12:18. Joka ajattelematta puhuu, hän pistää niin kuin miekalla; vaan viisasten kieli on terveellinen.

 

 

15. Verenimijällä on kaksi tytärtä: Anna vielä! Anna vielä! Kolme on, jotka eivät kylläänsä saa, neljä, jotka eivät sano: Jo riittää:

15. Verenimijällä on kaksi tytärtä: tuo tänne, tuo tänne. Kolme on tyytymätöintä, ja tosin neljä ei sano kyllä olevan:

16. tuonela, hedelmätön kohtu, maa, joka ei saa kylläänsä vedestä, ja tuli, joka ei sano: Jo riittää.

16. Helvetti*, vaimon suljettu kohtu, maa, joka ei vedellä täytetä: ja tuli ei sano: jo kyllä on.

 

 

Sananl. 27:20 Tuonela ja horna eivät kylläänsä saa; eivät myös saa kylläänsä ihmisen silmät.

San l. 27:20. Helvetti ja kadotus ei tule ikänä täyteen*, ja ihmisen silmät ovat tyytymättömät+.

 

 

17. Joka isäänsä pilkkaa ja pitää halpana totella äitiänsä, häneltä korpit puron luona hakkaavat silmän, ja kotkan poikaset syövät sen.

17. Silmä joka häpäisee isäänsä, ja katsoo ylön totella äitiänsä, sen kaarneet ojan tykönä hakkaavat ulos, ja kotkan pojat syövät.

 

 

5. Moos. 27:16 Kirottu olkoon se, joka häpäisee isäänsä tai äitiänsä. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen.'

 

 

 

18. Kolme on minusta ylen ihmeellistä, ja neljä on, joita en käsitä:

18. Kolme minulle ovat ihmeelliset, ja neljää en minä tiedä:

19. kotkan jäljet taivaalla, käärmeen jäljet kalliolla, laivan jäljet keskellä merta ja miehen jäljet nuoren naisen tykönä.

19. Kotkan tiet taivaan alla, kärmeen retket kalliolla, haahden jäljet meren keskellä*, ja miehen jäljet piian tykö.

 

Viis 5:10. Niin kuin laiva, joka aalloissa juoksee, jonka jälkeä ja vanaa, sittekuin se on mennyt ohitse, ei löydetä aalloissa;

Viis 5:11. Eli niin kuin lintu, joka tuulessa lentää, jonka rataa ei enään löydetä, sillä hän laukuilee ja pieksää tuulta, ajaa ja eroittaa sitä liehuvaisilla siivillänsä, ja sitte ei löydetä merkkiä senkaltaisesta lennosta;

 

20. Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: En ole pahaa tehnyt.

20. Niin on myös porton polut: hän syö ja pyyhkii suunsa, ja sanoo: en minä mitään pahaa ole tehnyt.

21. Kolmen alla järkkyy maa, ja neljän alla ei se jaksa kestää:

21. Kolmen kautta maakunta tulee levottomuuteen, ja tosin neljää ei hän voi kärsiä:

22. orjan alla, kun hän kuninkaaksi pääsee, houkan, kun hän saa kyllälti leipää,.

22. Kuin palvelia rupee hallitsemaan*, kuin hullu ylen ravituksi tulee+,

 

 

Sananl. 19:10 Ei sovi tyhmälle hyvät päivät, saati sitten palvelijalle hallita ruhtinaita.

Saarn 10:5. Se on vielä paha meno, jonka minä näin auringon alla, taitamattomuuden, joka on voimallisten seassa:

Saarn. 10:5 On onnettomuus se, minkä olen nähnyt auringon alla, vallanpitäjästä lähtenyt erehdys:

Saarn 10:6. Että tyhmä istuu suuressa kunniassa, ja rikkaat alempana istuvat.

 

Saarn 10:7. Minä näin palveliat istuvan hevosten päällä, ja ruhtinaat käyvän jalkaisin niin kuin palveliat.

 

San l. 17:16. Mitä tyhmä tekee kädessänsä rahalla, ettei hänellä ole sydäntä ostaa viisautta?

 

San l. 19:10. Ei hullulle sovi hyvät päivät, paljoa vähemmin palvelian päämiehiä hallita.

 

 

23. hyljityn alla, kun hän miehen saa, ja palvelijattaren, kun hän emäntänsä syrjäyttää.

23. Kuin ilkiä naitetaan, ja kuin piika tulee emäntänsä perilliseksi.

24. Neljä on maassa vähäisintä, mutta viisaan viisasta silti:

24. Neljä on pientä maan päällä, ja ovat toimellisemmat viisaita:

25. Muurahaiset ovat voimaton kansa, mutta he hankkivat leipänsä kesällä;.

25. Myyriäiset, heikko väki, jotka kuitenkin elatuksensa suvella toimittavat;

 

 

Sananl. 6:6 Mene, laiska, muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu.

San l. 6:6.etc. Mene laiska myyriäisen tykö, katso hänen menoansa ja opi.

 

 

26. tamaanit ovat heikko kansa, mutta he laittavat majansa kallioihin;.

26. Kaninit, heikko väki, jotka kuitenkin pesänsä kalliolle tekevät;

27. heinäsirkoilla ei ole kuningasta, mutta koko lauma lähtee järjestyksessä liikkeelle;.

27. Heinäsirkoilla ei ole kuningasta, kuitenkin he lähtevät kaikki ylös joukossansa;

28. sisiliskoon voi tarttua käsin, mutta kuitenkin se oleskelee kuninkaan linnoissa.

28. Hämähäkki kehrää käsillänsä, ja on kuninkaan linnoissa.

29. Kolmella on komea astunta, ja neljä komeasti kulkee:

29. Kolmella on jalo käyntö, ja tosin neljä astuu hyvin:

30. leijona, sankari eläinten joukossa, joka ei vääjää ketään,

30. Jalopeura, voimallinen petoin seassa, joka ei palaja kenenkään edestä;

31. hevonen, solakkakylki, tai kauris, ja kuningas joukkonsa johdossa.

31. Hurtta, jolla vahvat sivut ovat, ja kauris, ja kuningas, jota vastaan ei kenkään olla tohdi.

 

 

Job 39:22 Sinäkö annat hevoselle voiman, puetat sen kaulan liehuvalla harjalla?

Saarn 8:3. Älä ole nopsa menemään pois hänen kasvoinsa edestä, ja älä sekaannu pahaan asiaan; sillä hän tekee kaikki, mitä hänelle kelpaa.

 

Saarn 8:4. Kuninkaan sanoissa on voima*; ja kuka tohtii sanoa hänelle: mitäs teet?

 

 

32. Jos ylpeilit - olipa se houkkamaisuutta tai harkittua - niin laske käsi suullesi.

32. Jos sinä olet tyhmästi tehnyt, ja korottanut sinuas, ja jos sinä olet jotakin pahaa ajatellut, niin laske käsi suus päälle.

 

 

Job 39:37 Katso, minä olen siihen liian halpa; mitäpä sinulle vastaisin? Panen käteni suulleni;

 

Miika 7:16 Sen näkevät pakanakansat ja saavat häpeän kaikesta väkevyydestänsä. He panevat käden suullensa, heidän korvansa menevät lumpeen.

 

 

 

33. Sillä maitoa pusertamalla saa voin, nenää pusertamalla saa veren, ja vihoja pusertamalla saa riidan.

33. Joka rieskaa kirnuu, hän tekee voita: ja joka nenää pusertaa, hän vaatii ulos veren: ja joka vihaa kehoittaa, hän vaatii riitaan.

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31