SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

22 Luku.

22 Luku.

 

 

Toisen osan loppu. ”Viisaitten sanat” (22:17 – 24:34): Pitempiä sananlaskuja elämän eri aloilta.

Herran pelvon kautta käsitetään onni ja siunaus; mutta jumalattomuuden seurassa on vahinko ja kirous.

 

 

1. Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa parempi.

1. Hyvä sanoma on kalliimpi kuin suuri rikkaus, ja suosio on parempi kuin hopia ja kulta.

 

 

Saarn. 7:2 Parempi kuin pitotaloon on mennä surutaloon, sillä siinä on kaikkien ihmisten loppu, ja elossa oleva painaa sen mieleensä.

Saarn 7:2. Hyvä sanoma* on parempi kuin kallis voide, ja kuolemapäivä+ on parempi kuin syntymäpäivä.

 

 

2. Rikas ja köyhä kohtaavat toisensa; Herra on luonut kumpaisenkin.

2. Rikas ja köyhä tulevat toinen toistansa vastaan*: ja Herra on ne kaikki tehnyt.

 

 

5. Moos. 15:11 Koska köyhiä ei koskaan puutu maasta, sen tähden käsken minä sinua näin: Avaa auliisti kätesi veljellesi, kurjalle ja köyhälle, joita sinun maassasi on.

5 Mos 15:11. Sillä ei köyhät pidä puuttuman maalta*, sen tähden käsken minä sinua ja sanon: avaa aina kätes veljelles, joka tarvitseva ja köyhä on sinun maallas.

Sananl. 14:31 Joka vaivaista sortaa, se herjaa hänen Luojaansa, mutta se häntä kunnioittaa, joka köyhää armahtaa.

San l. 29:13. Köyhä ja rikas kohtasivat toinen toisensa*: Herra valaisee heidän molempain silmänsä.

Sananl. 17:5 Joka köyhää pilkkaa, se herjaa hänen luojaansa; joka toisen onnettomuudesta iloitsee, ei jää rankaisematta.

 

Sananl. 29:13 Köyhä ja sortaja kohtaavat toisensa; kumpaisenkin silmille Herra antaa valon.

 

 

 

3. Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja saavat vahingon.

3. Viisas näkee pahan, ja karttaa; taitamattomat juoksevat lävitse, ja saavat vahingon.

 

 

Sananl. 27:12 Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja saavat vahingon.

San l. 27:12. Viisas näkee vaaran, ja lymyttää itsensä; vaan tyhmät menevät siihen, ja saavat vahingon.

 

Sir 7:2. Vältä vääryyttä, niin ei sinulle vahinkoa tapahdu.

 

 

4. Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä.

4. Nöyryyden ja Herran pelvon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä.

 

 

Sananl. 15:33 Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys.

 

Sananl. 18:12 Kukistumisen edellä miehen sydän ylpistyy, mutta kunnian edellä käy nöyryys.

 

 

 

5. Orjantappuroita ja pauloja on väärän tiellä; henkensä varjelee, joka niistä kaukana pysyy.

5. Orjantappurat ja paulat ovat väärän tiellä; vaan joka siitä taamma vetäytyy, hän varjelee henkensä.

6. Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea.

6. Niin kuin sinä lapsen totutat nuoruudesta, niin ei hän siitä luovu, kuin hän vanhenee.

7. Rikas hallitsee köyhiä, ja velallinen joutuu velkojan orjaksi.

7. Rikas vallitsee köyhiä, ja joka lainaksi ottaa, hän on lainaajan orja.

8. Joka vääryyttä kylvää, se turmiota niittää, ja hänen vihansa vitsa häviää.

8. Joka vääryyttä kylvää, se niittää vaivan*, ja hänen pahuutensa hukkuu vitsalla.

 

 

Job 4:8 Minkä minä olen nähnyt, niin ne, jotka vääryyttä kyntävät ja turmiota kylvävät, ne sitä niittävätkin.

Job 4:8. Niin kuin minä kyllä nähnyt olen, ne jotka kyntävät vääryyden, ja onnettomuuden kylvävät, sitä he myös niittävät.

Sananl. 11:18 Jumalaton hankkii pettäväistä voittoa, mutta joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan.

 

 

 

9. Hyvänsuopa saa siunauksen, sillä hän antaa leivästään vaivaiselle.

9. Laupiaat silmät siunataan, sillä hän antaa leivästä köyhälle.

 

 

Siir 31:23 Joka on antelias ruuissa, sitä monet huulet kiittävät, ja todistus hänen auliudestaan on tosi.

Sir 31:28. Antiasta miestä kiittävät ihmiset ja sanovat: hän on kunniallinen mies, ja senkaltainen puhe on hyvä kiitos.

 

 

10. Aja pois pilkkaaja, niin poistuu tora ja loppuu riita ja häväistys.

10. Aja pilkkaaja pois, niin riita asettuu, ja tora ja häväistys lakkaa.

 

 

Sananl. 26:20 Halkojen loppuessa sammuu tuli, ja panettelijan poistuessa taukoaa tora.

San l. 26:20. Kuin halot loppuvat, niin tuli sammuu, ja kuin kielikellot pannaan pois, niin riidat lakkaavat.

 

 

11. Joka sydämen puhtautta rakastaa, jolla on suloiset huulet, sen ystävä on kuningas.

11. Joka sydämen puhtautta rakastaa, sen huulet ovat otolliset, ja kuningas on hänen ystävänsä.

 

 

Sananl. 16:13 Vanhurskaat huulet ovat kuninkaille mieleen, ja oikein puhuvaa he rakastavat.

Ps 101:6. Minun silmäni katsovat uskollisia maan päällä, että he asuisivat minun tykönäni: joka vaeltaa oikialla tiellä, se pitää oleman minun palveliani.

 

 

12. Herran silmät suojelevat taitoa, mutta uskottoman sanat hän kääntää väärään.

12. Herran silmät varjelevat hyvän neuvon, ja kukistavat ylönkatsojan sanat.

13. Laiska sanoo: Ulkona on leijona; tappavat vielä minut keskellä toria.

13. Laiska sanoo: jalopeura on ulkona, ja minä tapetaan kadulla.

 

 

Sananl. 26:13 Laiska sanoo: Tuolla tiellä on leijona, jalopeura torien vaiheilla.

San l. 26:13. Laiska sanoo: nuori jalopeura on tiellä, ja jalopeura kujalla.

 

 

14. Irstaitten vaimojen suu on syvä kuoppa; Herran vihan alainen kaatuu siihen.

14. Porttoin suu on syvä kuoppa*: joka ei Herran suosiossa ole, hän lankee siihen.

 

 

Sananl. 7:25 Älköön poiketko sydämesi tuon naisen teille, älä eksy hänen poluillensa.

San l. 7:25.etc. Älköön sydämes poiketko hänen tiellensä: älä salli sinuas vietellä hänen retkillensä.

Sananl. 23:27 Sillä portto on syvä kuoppa, ja vieras vaimo on ahdas kaivo.

San l. 23:27. Sillä portto on syvä kuoppa, ja vieras vaimo on ahdas kaivo.

 

 

15. Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkoittaa.

15. Hulluus riippuu nuorukaisen sydämessä, vaan kurituksen vitsa* ajaa sen kauvas hänestä.

 

 

Sananl. 13:24 Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.

San l. 13:24. Joka vitsaansa säästää, hän vihaa lastansa; vaan joka häntä rakastaa, hän aikanansa sitä kurittaa.

Sananl. 19:18 Kurita poikaasi, kun vielä toivoa on; ethän halunne hänen kuolemaansa.

San l. 19:18. Kurita lastas, koska vielä toivo on; mutta älä pyydä häntä tappaa;

Sananl. 23:13 Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.

San l. 23:13. Älä lakkaa lasta kurittamasta; sillä jos sinä häntä vitsalla lyöt, niin ei hän kuole.

 

 

16. Vaivaiselle on voitoksi, jos häntä sorretaan, rikkaalle tappioksi, jos hänelle annetaan.

16. Joka köyhälle tekee vääryyttä enentääksensä tavaraansa, hänen pitää itse rikkaalle antaman, ja tosin köyhäksi tuleman.

 

Jes 33:1. Voi sinuas hävittäjä! luuletkos, ettei sinun pidä hävitetyksi tuleman? ja sinuas ylönkatsoja! luuletkos, ettei sinua ylönkatsota? Koska sinä olet täyttänyt hävitykses, niin sinun myös pitää tuleman hävitetyksi; koska sinä olet täyttänyt ylönkatsees, niin sinua pitää jälleen katsottaman ylön.

 

17. Kallista korvasi ja kuuntele viisaitten sanoja ja tarkkaa minun taitoani.

17. Kallista korvas ja kuule viisasten sanat, ja pane minun oppini sydämees.

 

 

Sananl. 1:5 Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjetta

San l. 1:5. Joka viisas on, se kuulkaan, että hän viisaammaksi tulis: ja joka toimellinen on, se ottakoon neuvon,

Sananl. 2:1 Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni,

San l. 2:1. Poikani, jos otat minun puheeni, ja minun käskyni kätket;

Sananl. 3:1 Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni;

San l. 2:2. Niin anna korvas kuulla viisautta, ja taivuta sydämes ymmärrykseen.

Sananl. 4:1 Kuulkaa, lapset, isän kuritusta ja kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä.

San l. 3:1. Poikani, älä unohda minun lakiani*, mutta sinun sydämes pitäköön minun käskyni.

Sananl. 5:1 Poikani, kuuntele minun viisauttani, kallista korvasi minun taidolleni

San l. 4:1. Kuulkaat, lapseni, isänne kuritusta*, ja ottakaat vaari, oppiaksenne ja viisaammaksi tullaksenne.

 

San l. 4:2. Sillä minä annan teille hyvän opetuksen: älkäät hyljätkö minun lakiani.

 

San l. 5:1. Poikani, ota vaari viisaudestani: kallista korvas oppiini,

 

San l. 5:2. Ettäs pitäisit hyvän neuvon, ja sinun huules pitäis toimen.

 

 

18. Sillä suloista on, jos kätket ne sisimpääsi; olkoot ne kaikki huulillasi valmiina.

18. Sillä se on sinulle suloinen, jos sinä pidät sen mielessäs, ja ne sovitetaan yhteen sinun huulilles.

19. Että Herra olisi sinun turvanasi, siksi olen minä nyt neuvonut juuri sinua.

19. Että sinun toivos olis Herrassa*, olen minä sinua tänäpänä neuvonut; niin ota myös sinä näistä vaari.

 

 

 

San l. 3:5. Luota Herraan kaikesta sydämestäs, ja älä luota ymmärryksees;

 

Phil 3:1. Vielä, minun veljeni, iloitkaat Herrassa*. Että minä teille yhdellä tavalla kirjoitan, en minä siitä suutu; sillä se tekee teidän vahvemmaksi.

 

 

20. Olenhan ennenkin sinulle kirjoittanut, antanut neuvoja ja tietoa,.

20. Enkö minä ole suurista asioista kirjoittanut sinun etees, neuvoin ja opettain?

21. opettaakseni sinulle totuutta, vakaita sanoja, että voisit vakain sanoin vastata lähettäjällesi.

21. Osoittaakseni sinulle vahvan totuuden perustuksen*, vastatakses niitä oikein, jotka sinun lähettävät.

 

 

 

Luuk 1:4. Ettäs ymmärtäisit selkiästi niiden asiain vahvan totuuden, joista sinä opetettu olet.

 

 

22. Älä raasta vaivaista, siksi että hän on vaivainen, äläkä polje kurjaa portissa,.

22. Älä ryöstä köyhää, vaikka hän köyhä on, ja älä solvaise vaivaista portissa.

23. sillä Herra ajaa hänen asiansa ja riistää hänen riistäjiltään hengen.

23. Sillä Herra ajaa heidän asiansa, ja sortaa heidän sortajansa.

 

 

Sananl. 23:11 Sillä heidän sukulunastajansa on väkevä, ja hän ajaa heidän asiansa sinua vastaan.

San l. 23:11. Sillä heidän lunastajansa on voimallinen: hän toimittaa heidän asiansa sinua vastaan.

 

 

24. Älä rupea pikavihaisen ystäväksi äläkä seurustele kiukkuisen kanssa,.

24. Älä antaudu vihaisen miehen seuraan, ja älä ole julman tykönä,

 

 

Sananl. 29:22 Pikavihainen mies nostaa riidan, ja kiukkuinen tulee rikkoneeksi paljon.

 

 

 

25. että et tottuisi hänen teihinsä ja saattaisi sieluasi ansaan.

25. Ettes oppisi hänen teitänsä, ja saisi sielulles paulaa.

26. Älä ole niitä, jotka kättä lyövät, jotka menevät takuuseen veloista.

26. Älä ole niiden tykönä, jotka kättä lyövät ja velkaa takaavat;

 

 

Sananl. 11:15 Joka vierasta takaa, sen käy pahoin, mutta joka kädenlyöntiä vihaa, se on turvattu.

San l. 11:15. Joka toisen takaa, hän tulee vahinkoon; vaan joka siitä itsensä pitää pois, hän on murheetoin.

Sananl. 17:18 Mieltä vailla on mies, joka kättä lyöpi, joka menee toista takaamaan.

San l. 17:18. Se on tyhmä ihminen, joka kätensä taritsee, ja takaa lähimmäisensä.

Sananl. 20:16 Ota siltä vaatteet, joka toista takasi, ja ota häneltä pantti vieraitten puolesta.

San l. 20:16. Ota hänen vaatteensa, joka muukalaisen takaa: ja ota häneltä pantti tuntemattoman edestä.

Sananl. 27:13 Ota siltä vaatteet, joka toista takasi, ja ota häneltä pantti vieraan naisen tähden.

San l. 27:13. Ota hänen vaatteensa, joka toisen takaa, ja ota häneltä pantti muukalaisen edestä.

 

 

27. Jollei sinulla ole, millä maksaa, mitäs muuta, kuin viedään vuode altasi!.

27. Sillä jos ei sinulla ole varaa maksaa, niin vuotees otetaan altas pois.

28. Älä siirrä ikivanhaa rajaa, jonka esi-isäsi ovat asettaneet.

28. Älä siirrä takaperin entisiä rajoja*, jotka esi-isäs tehneet ovat.

 

 

5. Moos. 19:14 Älä siirrä lähimmäisesi rajaa, jonka entiset polvet ovat määränneet sinun perintöosallesi siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi.

5 Mos 19:14. Ei sinun pidä siirtämän lähimmäises rajaa*, jonka entiset panneet ovat sinun perintöös, kuin sinä perit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalas sinulle antaa omistaakses.

5. Moos. 27:17 Kirottu olkoon se, joka siirtää lähimmäisensä rajan. Ja kaikki kansa sanokoon: 'Amen.'

5 Mos 27:17. Kirottu olkoon, joka lähimmäisensä rajan siirtää, ja kaikki kansa sanokaan: amen.

Sananl. 23:10 Älä siirrä ikivanhaa rajaa äläkä mene orpojen pelloille.

San l. 23:10. Älä siirrä takaperin entisiä rajoja*,ja älä mene orpoin pellolle+.

 

 

29. Jos näet miehen, kerkeän toimissaan, hänen paikkansa on kuningasten, ei alhaisten, palveluksessa.

29. Jos sinä näet nopsan miehen asiassansa, sen pitää seisoman kuninkaan edessä: ei hänen pidä seisoman halpain edessä.

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31