SANANLASKUT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

24 Luku

24 Luku.

 

 

”Viisaitten sanat”; jatkoa: Pitempiä sananlaskuja elämän eri aloilta.

Aikomiset, mielenliikutukset, puheet ja työt pitää toimella, kartteella ja yksivakaisuudella tapahtuman.

 

 

1. Älä kadehdi pahoja ihmisiä äläkä halua heidän seuraansa.

1. Älä ole kiivas pahain ihmisten kanssa*, ja älä himoitse olla heitä läsnä;

 

 

Sananl. 1:10 Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.

San l. 23:17. Älköön sinun sydämes kiivoitelko syntisiä*, vaan olkoon Herran pelvossa joka päivä.

Sananl. 23:17 Älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta,

 

 

 

2. Sillä heidän mielensä miettii väkivaltaa, ja turmiota haastavat heidän huulensa.

2. Sillä heidän sydämensä pyytää vahingoittaa, ja heidän huulensa neuvovat pahuuteen.

 

 

 

San l. 1:16. Sillä heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, ja he kiiruhtavat verta vuodattamaan.

 

San l. 1:18. Itse he myös väijyvät toinen toisensa verta, ja petoksella seisovat toinen toisensa hengen perään.

 

 

3. Viisaudella talo rakennetaan ja ymmärryksellä vahvaksi varustetaan.

3. Viisaudella rakennetaan huone, ja toimella se vahvistetaan.

4. Taidolla täytetään kammiot, kaikkea kallista ja ihanaa tavaraa täyteen.

4. Taidolla kammio täytetään kaikkinaisista kalliista ja jaloista tavaroista.

5. Viisas mies on väkevä, ja taidon mies on voipa voimaltansa.

5. Viisas mies on väkevä, ja toimellinen mies on voimallinen väestä.

 

 

Sananl. 21:22 Viisas ryntää sankarien kaupunkiin ja kukistaa varustuksen, joka oli sen turva.

San l. 21:22. Viisas mies voittaa väkeväin kaupungin*, ja kukistaa heidän uskalluksensa vahvuuden.

Saarn. 9:16 Niin minä sanoin: Viisaus on parempi kuin voima, mutta köyhän viisautta halveksitaan, eikä hänen sanojansa kuulla.

Saarn 9:16. Silloin sanoin minä: viisaus on parempi kuin väkevyys*, vaikka köyhän viisaus katsottiin ylön, eikä kuultu hänen sanaansa.

Saarn. 9:18 Viisaus on parempi kuin sota-aseet, mutta yksi ainoa syntinen saattaa hukkaan paljon hyvää.

Saarn 9:18. Sillä viisaus on parempi kuin sota-aseet; vaan yksi syntinen turmelee paljon hyvää.

 

 

6. Neuvokkuudella näet on sinun käytävä sotaa, ja neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.

6. Sillä neuvolla sodatkin pidetään: ja jossa monta neuvonantajaa on, siinä on voitto.

 

 

Sananl. 11:14 Missä ohjausta ei ole, sortuu kansa, mutta neuvonantajain runsaus tuo menestyksen.

San l. 20:18. Aivoitukset menestyvät, kuin ne neuvolla toimitetaan*, ja sodat myös pitää toimella pidettämän+.

Sananl. 15:22 Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu; mutta ne toteutuvat, missä on runsaasti neuvonantajia.

 

Sananl. 20:18 Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat, ja sotaa on sinun käytävä neuvokkuudella.

 

 

 

7. Kovin on korkea hullulle viisaus, ei hän suutansa avaa portissa.

7. Viisaus on hullulle ylen korkia*, ei hän tohdi avata suutansa portissa.

 

 

 

Sir 1:31. Jumalan sana on jumalattomalle kauhistus; sillä se on viisauden tavara, joka häneltä kätketty on.

 

Sir 1:32. Minun poikani, jos sinä tahdot viisaaksi tulla, niin opi käskysanat, ja Jumala antaa sinulle viisauden.

 

 

8. Jolla on pahanteko mielessä, sitä juonittelijaksi sanotaan.

8. Joka ajattelee pahaa tehdäksensä, se kutsutaan pahain ajatusten päämieheksi.

9. Synti on hulluuden työ, ja pilkkaaja on ihmisille kauhistus.

9. Tyhmäin ajatus on synti, ja pilkkaaja on kauhistus ihmisille.

10. Jos olet ollut veltto, joutuu ahtaana aikana voimasi ahtaalle.

10. Ei se ole väkevä, joka ei tuskassa vahva ole.

11. Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat.

11. Auta niitä, joita tappaa tahdotaan, ja älä vedä sinuas pois niiden tyköä, jotka kuoletetaan.

 

 

Ps. 82:3 Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.

Ps 82:3. Tehkää oikeus köyhälle ja orvolle, ja auttakaat raadolliset ja vaivaiset oikeudelle.

Sananl. 31:8 Avaa suusi mykän hyväksi, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville.

Ps 82:4. Pelastakaat ylönkatsottua ja köyhää, ja päästäkäät häntä jumalattoman kädestä.

 

San l. 31:8. Avaa suus mykän edessä, ja auta hyljättyin asiaa.

 

San l. 31:9. Avaa suus, ja tuomitse oikein, ja pelasta vaivainen ja köyhä.

 

 

12. Jos sanot: Katso, emme tienneet siitä, niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija; sinun sielusi vartioitsija sen tietää, ja hän kostaa ihmiselle hänen tekojensa mukaan.

12. Jos sinä sanot: katso, emme ymmärrä sitä! luuletkos, ettei se, joka sydämet tutkii, sitä ymmärrä? ja se, joka sielustas ottaa vaarin, tunne sitä ja kosta ihmiselle tekonsa jälkeen?

 

 

Job 34:11 Vaan hän kostaa ihmiselle hänen tekonsa ja maksaa miehelle hänen vaelluksensa mukaan.

Job 34:11. Sillä hän antaa itse kullekin ihmiselle ansionsa jälkeen, ja maksaa tiensä jälkeen.

Ps. 62:13 Ja sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.

Ps 62:13. Ja sinä Jumala olet armollinen; sillä sinä maksat jokaiselle työnsä jälkeen.

Jer. 32:19 suuri neuvossa ja väkevä teossa, sinä, jonka silmät ovat avoimet tarkkaamaan kaikkia ihmislasten teitä, antaaksesi itsekullekin hänen vaelluksensa ja hänen töittensä hedelmän mukaan;

Jer 32:19. Suuri neuvossa ja väkevä töissä, ja sinun silmäs ovat avoinna kaikkein ihmisten lasten teiden päälle, antaakses kullekin heidän menonsa jälkeen ja heidän töittensä hedelmän jälkeen.

Room. 2:6 hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan:

Rom 2:6. Joka antaa itse kullekin hänen töittensä jälkeen,

Ilm. 22:12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

Ilm K 22:12. Ja hänellä oli suuri ja korkia muuri, jolla oli kaksitoistakymmentä porttia, ja porteissa kaksitoistakymmentä enkeliä, ja nimet kirjoitetut, jotka ovat kahdentoistakymmenen Israelin lasten sukukuntain nimet:

 

 

13. Syö hunajaa, poikani, sillä se on hyvää, ja mesi on makeaa suussasi.

13. Syö, poikani, hunajaa*; sillä se on hyvä, ja mesileipä on makia suus laelle.

 

 

Sananl. 25:16 Jos hunajata löydät, syö kohtuudella, ettet kyllästyisi siihen ja sitä oksentaisi.

San l. 25:16. Jos sinä löydät hunajaa*, niin syö tarpeekses, ettes ylönpalttisesti tulisi ravituksi, ja antaisi sitä ylen.

Sananl. 25:27 Liika hunajan syönti ei ole hyväksi, ja raskaitten asiain tutkiminen on raskasta.

San l. 25:27. Joka paljon hunajaa syö, ei se ole hyvä, ja joka työläitä asioita tutkii, se tulee hänelle työlääksi.

 

 

14. Samankaltaiseksi tunne viisaus sielullesi; jos sen löydät, on sinulla tulevaisuus, ja toivosi ei mene turhaan.

14. Niin on myös viisauden oppi sielulles: koskas sen löydät, niin sinun viimein käy hyvin, ja ei sinun toivos ole turha.

 

 

Sananl. 23:18 niin sinulla totisesti on tulevaisuus, ja toivosi ei mene turhaan.

 

 

 

15. Älä väijy, jumalaton, vanhurskaan majaa, älä hävitä hänen leposijaansa.

15. Älä vartioitse vanhurskaan huonetta, sinä jumalatoin, älä hukkaa hänen lepoansa.

16. Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen.

16. Sillä vanhurskas taitaa langeta seitsemän kertaa, ja nousee jälleen; mutta jumalattomat kaatuvat onnettomuuteen.

 

 

Ps. 34:20 Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.

 

Ps. 37:24 Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä.

 

Miika 7:8 Älkää iloitko, minun viholliseni, minusta: jos minä olen langennut, niin minä nousen; jos istun pimeydessä, on Herra minun valkeuteni.

 

 

 

17. Älä iloitse vihamiehesi langetessa, älköön sydämesi riemuitko hänen suistuessaan kumoon,.

17. Älä iloitse vihamiehes vahingosta, ja älköön sinun sydämes riemuitko hänen onnettomuudestansa,

 

 

Job 31:29 Olenko iloinnut vihamieheni vahingosta, riemusta hykähtänyt, kun häntä onnettomuus kohtasi?

Job 31:29. Olenko minä iloinnut viholliseni vastoinkäymisestä? taikka riemuinnut, että onnettomuus tuli hänen päällensä?

 

Matt 5:44. Mutta minä sanon teille: rakastakaat vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat,

 

 

18. ettei Herra, kun sen näkee, sitä pahana pitäisi, ja kääntäisi vihaansa pois hänestä.

18. Ettei Herra näkisi sitä, ja se olis hänelle kelvotoin, ja hän kääntäis vihansa pois hänen päältänsä.

19. Älä vihastu pahantekijäin tähden, älä kadehdi jumalattomia.

19. Älä vihastu pahain päälle, älä myös ole kiivas jumalattomain tähden;

 

 

Ps. 37:1 Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.

Ps 37:1. Älä vihastu pahain tähden, ja älä kadehdi pahantekiöitä.

Saarn. 7:10 Älä sano: Mikä siinä on, että entiset ajat olivat paremmat kuin nykyiset? Sillä sitä et viisaudesta kysy.

Saarn 7:10. Älä ole ylen pikainen vihaan*; sillä viha lepää hulluin sydämessä.

 

 

20. Sillä ei ole pahalla tulevaisuutta; jumalattomien lamppu sammuu.

20. Sillä ei häijyllä ole mitään toivomista, ja jumalattomain kynttilä pitää sammuman.

 

 

Job 18:5 Ei, jumalattomain valo sammuu, eikä hänen tulensa liekki loista.

Job 18:5. Jumalattoman valkeus pitää myös sammutettaman, ja hänen valkiansa kipinä ei pidä paistaman.

Ps. 37:38 mutta luopuneet hukkuvat kaikki, ja jumalattomain tulevaisuus leikataan pois.

 

Sananl. 13:9 Vanhurskasten valo loistaa iloisesti, mutta jumalattomien lamppu sammuu.

 

 

 

21. Pelkää, poikani, Herraa ja kuningasta, älä sekaannu kapinallisten seuraan.

21. Poikani, pelkää Herraa ja kuningasta*, ja älä sekoita sinuas kapinan nostajain kanssa+.

 

 

1. Piet. 2:17 Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

1 Piet 2:17. Olkaat kunnialliset jokaista kohtaan*, rakastakaat veljiä+, peljätkäät Jumalaa, kunnioittakaat kuningasta§.

 

Sir 7:7. Älä antaudu kapinan nostajain sekaan kaupungissa, älä myös riipu kiinni yhteisessä kansassa,

 

 

22. Sillä yhtäkkiä tulee heille onnettomuus, tuomio - kuka tietää milloin - toisille niinkuin toisillekin.

22. Sillä heidän kadotuksensa nousee äkisti: ja kuka tietää, koska kummankin onnettomuus tulee?

23. Nämäkin ovat viisaitten sanoja. Ei ole hyvä tuomitessa henkilöön katsoa.

23. Nämät ovat myös viisasten: ei ole hyvä katsoa muotoa tuomiossa.

 

 

5. Moos. 1:17 Älkää katsoko henkilöön tuomitessanne, vaan kuulkaa pientä yhtä hyvin kuin suurtakin; älkää peljätkö ketään ihmistä, sillä tuomio on Jumalan. Mutta asia, joka on teistä liian vaikea, lykätkää minulle, kuullakseni sen.'

5 Mos 1:17. Ei teidän pidä katsoman kenenkään muotoa tuomiossa, vaan kuulkaat niin pientä, kuin suurtakin: älkäät peljätkö kenenkään muotoa; sillä tuomio on Jumalan*: vaan se asia, mikä teille on raskas, antakaat tulla minun eteeni, kuullakseni sitä.

Sananl. 18:5 Ei ole hyvä pitää syyllisen puolta ja vääräksi vääntää syyttömän asiaa oikeudessa.

San l. 18:5. Ei ole hyvä katsoa jumalattomain muotoa, ja sortaa vanhurskasta tuomiossa.

Sananl. 28:21 Ei ole hyvä henkilöön katsoa, mutta leipäpalankin tähden rikkomus tehdään.

San l. 28:21. Ei ole se hyvä, että joku katsoo muotoa*; sillä ihminen taitaa tehdä leivän kappaleen tähden väärin+.

 

(San. l.42:1)*

 

 

24. Joka sanoo syylliselle: Sinä olet syytön, sitä kansat kiroavat, kansakunnat sadattelevat.

24. Joka jumalattomalle sanoo: sinä olet hurskas! häntä kiroovat ihmiset, ja kansa vihaa häntä.

25. Mutta jotka oikein tuomitsevat, niiden käy hyvin, ja heille tulee onnen siunaus.

25. Mutta jotka rankaisevat, he ovat otolliset, ja runsas siunaus tulee heidän päällensä.

26. Se huulille suutelee, joka oikean vastauksen antaa.

26. Toimellinen vastaus on niin kuin suloinen suun antamus.

27. Toimita tehtäväsi ulkona ja tee valmista pellollasi; sitten perusta itsellesi perhe.

27. Toimita työs ulkona, ja valmista peltos, ja rakenna sitte huonees.

Sananl. 12:11 Joka peltonsa viljelee, saa leipää kyllin, mutta tyhjän tavoittelija on mieltä vailla.

 

28. Älä ole syyttä todistajana lähimmäistäsi vastaan, vai petätkö sinä huulillasi?.

28. Älä todista lähimmäistäs vastaan ilman syytä, ja älä petä suullas.

 

 

Sananl. 14:5 Uskollinen todistaja ei valhettele, mutta väärä todistaja puhuu valheita.

San l. 14:5. Totinen todistaja välttää valhetta; vaan väärä todistaja rohkiasti valhettelee.

 

 

29. Älä sano: Niinkuin hän teki minulle, niin teen minä hänelle, minä kostan miehelle hänen tekojensa mukaan.

29. Älä sano: niin kuin hän teki minulle, niin minä teen hänelle: minä kostan jokaiselle hänen tekonsa jälkeen.

 

 

Sananl. 20:22 Älä sano: Minä kostan pahan; odota Herraa, hän auttaa sinua.

San l. 20:22. Älä sano: minä kostan pahan*; odota Herraa, hän auttaa sinua.

Matt. 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

Matt 5:44. Mutta minä sanon teille: rakastakaat vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat,

 

 

30. Minä kuljin laiskurin pellon ohitse, mielettömän miehen viinitarhan vieritse.

30. Minä kävin laiskan pellon ohitse, ja tyhmän viinamäen sivuitse,

31. Ja katso: se kasvoi yltänsä polttiaisia; sen pinta oli nokkosten peitossa ja sen kiviaita luhistunut.

31. Ja katso, siinä olivat paljaat ohdakkeet kasvaneet, ja se oli nukulaisia täynnä, ja aidat olivat kaatuneet.

32. Minä katselin ja painoin mieleeni, havaitsin ja otin opikseni:

32. Kuin minä sen näin, panin minä sen sydämeeni, katselin ja opin siitä.

33. Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin,

33. Sinä tahdot vielä vähä maata ja unelias olla, ja enempi käsiäs yhteen panna lepäämään;

 

 

Sananl. 6:9 Kuinka kauan sinä, laiska, makaat, milloinka nouset unestasi?

San l. 6:9. Kuinka kauvan sinä laiska makaat? koskas nouset unesta?

 

 

34. niin köyhyys käy päällesi niinkuin rosvo ja puute niinkuin asestettu mies.

34. Mutta köyhyytes pitää sinulle tuleman niin kuin matkamies, ja vaivaisuus niin kuin varustettu mies.

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31