SANANLASKUT

11. Luku.

 

Hyväin avuin harjoituksen ylistys, ja pahain elkein muodotoin vahingollisuus.

 

Väärä vaaka on Herralle kauhistus, mutta oikia puntari on hänelle otollinen.
2. Kussa ylpeys on, siinä on myös ylönkatse*; mutta viisaus on nöyräin tykönä.
3. Viattomuus johdattaa siviät, vaan pahuus kukistaa pilkkaajat.
4. Ei rakkaus auta vihan päivänä, mutta vanhurskaus vapahtaa kuolemasta.
5. Viattoman vanhurskaus tekee hänen tiensä tasaiseksi, mutta jumalatoin lankee jumalattomassa menossansa.
6. Jumalisten vanhurskaus pelastaa heitä, vaan väärintekiät käsitetään viekkaudessansa.
7. Kuin jumalatoin ihminen kuolee, niin ei ole yhtään toivoa: ja jota väärintekiät odottavat, se tulee tyhjäksi.
8. Vanhurskas vapahdetaan vaivasta*, ja jumalatoin tulee hänen siaansa+.
9. Ulkokullatun ihmisen suun kautta petetään hänen lähimmäisensä; vaan vanhurskaat ymmärtävät sen, ja pelastetaan.
10. Kaupunki iloitsee, koska vanhurskaan hyvin käy, ja riemuitsee, koska jumalatoin hukkuu.
11. Vanhurskasten siunauksen kautta kaupunki korotetaan, vaan jumalattoman suun kautta kukistetaan.
12. Joka lähimmäistänsä häpäisee, se on hullu, mutta toimellinen mies on vaiti.
13. Panettelia ilmoittaa salaisuuden, vaan jolla on uskollinen sydän, hän salaa sen.
14. Jossa ei neuvoa ole, siinä kansa hukkuu; vaan jossa monta neuvonantajaa on, siinä hyvin käy.
15. Joka toisen takaa, hän tulee vahinkoon; vaan joka siitä itsensä pitää pois, hän on murheetoin.
16. Vaimo, joka otollinen on, pitää kunnian; vaan väkevät pitävät rikkauden.
17. Armias mies tekee ruumiillensa hyvää*; vaan se, joka julma on, saattaa lihansa murheelliseksi.
18. Jumalattoman työ on turha, vaan joka vanhurskautta kylvää, sillä on hyvä palkka.
19. Sillä vanhurskaus saattaa elämän, vaan joka pahaa pyytää, hän saattaa kuoleman.
20. Petollinen sydän on kauhistus Herralle, vaan viattoman tie on hänelle otollinen.
21. Ei jumalattomia auta, vaikka kaikki kätensä yhteen pistäisivät*, mutta vanhurskaan siemen pelastetaan.
22. Kaunis vaimo ilman taidota on niinkuin sika, jolla olis kultainen käädy kuonossa.
23. Vanhurskasten himo on ainoastaan hyvä, vaan jumalattomain odotus on kiukku.
24. Muutama jakaa omastansa, ja saa enemmän*; toinen säästää, jossa ei pitäisi, ja tulee köyhemmäksi.
25. Sielu, joka siunaa, tulee rikkaaksi: ja joka juottaa, se myös juotetaan.
26. Joka jyvät salaa, häntä kansa kiroilee; mutta joka myy, hänelle tulee siunaus.
27. Joka varhain hyvää etsii, hänelle hyvin menestyy; mutta joka pahaa noudattaa, hänelle pahoin tapahtuu.
28. Joka rikkauteensa luottaa, hän hukkuu, vaan vanhurskaat viheriöitsevät niinkuin lehti.
29. Joka huoneensa murheelliseksi tekee, hän saa tuulen perinnöksi: ja hullun täytyy viisasta palvella.
30. Vanhurskaan hedelmä on elämän puu*: joka viisas on, hän kääntää sielut.
31. Koska vanhurskas paljon kärsii, kuinka paljoa enemmin jumalatoin ja syntinen?


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31