MIIKA

5. Luku.

 

I. Ennustus Kristuksen syntymäpaikasta, niin myös hallituksesta; II. Seurakunnan pelastuksesta ja vahvuudesta; III. Jumalanpalveluksen estetten perkaamisesta pois.

 

I. Ja sinä, Betlehem Ephrata, joka vähäinen olet (a) Juudan tuhanten seassa, sinusta on minulle se tuleva, joka Israelissa on hallitsia oleva*, jonka uloskäymys on ollut alusta+ ja ijankaikkisuudesta.
2. Hän antaa heitä siihen aikaan asti vaivattaa, kuin se on synnyttänyt, jonka pitää synnyttämän; ja jääneet hänen veljistänsä pitää tuleman jälleen Israelin lasten tykö.
3. Mutta hän on astuva edes, ja kaitseva Herran väkevyyden kautta, ja Herran Jumalansa nimen korkeuden kautta, ja heidän pitää levossa asuman; sillä hän on nyt kuuluisaksi tuleva niin lavialta kuin maailma on.
4. II. Me saamme myös rauhan Assurilta, joka nyt meidän maallemme tullut on*, ja meidän huoneemme tallannut on; sillä häntä vastaan pitää seitsemän paimenta ja kahdeksan päämiestä herätettämän.
5. Jotka Assurin maan miekalla hävittävät, ja Nimrodin maan* heidän omissansa; niin me Assurista päästetyksi tulemme, joka meidän maallemme tullut on, ja meidän rajamme tallannut on.
6. Ja jääneet Jakobissa pitää myös monen kansan seassa oleman, niinkuin kaste* Herralta, ja niinkuin sateen pisarat ruoholla, joka ei ketään odota, eikä ihmistä tottele.
7. Ja jääneet Jakobista pitää pakanain seassa, monen kansan tykönä oleman, niinkuin jalopeura metsän petoin seassa, ja niinkuin nuori jalopeura lammaslauman seassa, jota ei kenkään voi karkottaa, kuin hän menee lävitse, sotkuu ja repelee.
8. Sinun kätes saa voiton kaikkia vihollisias vastaan, että kaikki sinun vihollises hävitetään.
9. III. Sillä ajalla, sanoo Herra, tahdon minä ottaa sinulta pois sinun hevoses, ja kadottaa sinun rattaas,
10. Ja tahdon sinun maas kaupungit hävittää, ja kaikki sinun linnas särkeä;
11. Ja tahdon velhot sinussa hävittää, ettei yksikään tietäjä pidä sinun tykönäs oleman.
12. Minä tahdon temmata pois sinun kuvas ja epäjumalas sinusta, ettei sinun pidä enää kumartaman sinun kättes tekoja.
13. Ja tahdon hakata maahan sinun metsistös, ja sinun kaupunkis hävittää.
14. Ja minä tahdon kostaa hirmuisuudella ja vihalla kaikki pakanat, jotka ei tahdo kuulla.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7