P. PAAVALIN EPISTOLA KOLOSSALAISILLE

4. luku

 

I. Paavali, neuvottuansa isäntiä, opettaa rukoilemisesta ja toimellisesta käytöksestä uskottomain seassa; II. Lähettää Kolossalaisille tiedon tilastansa; III. Tervehdyksen jälkeen käskee lukea tätä lähetyskirjaa, jonka hän nyt päättää.

 

I. Isännät, se mikä oikeus ja kohtuus on, osoittakaat palvelioille, tietäen, että teilläkin on Herra taivaissa.
2. Olkaat alinomaisesti rukouksissa*, valvoin niissä kiitoksen kanssa,
3. Rukoillen ynnä meidänkin edestämme, että Jumala meille sanansa oven avais*, Kristuksen salaisuutta puhumaan+, jonka tähden minä myös sidottu olen:
4. Että minä sen julistaisin, niinkuin minun puhua tulee.
5. Vaeltakaat viisaasti niiden kanssa, jotka ulkona ovat, ja ottakaat ajasta vaari.
6. Teidän puheenne olkoon aina otollinen ja suolalla sekoitettu*, että te tietäisitte, kuinka teidän pitää jokaista vastaaman.
7. II. Kaikista minun menoistani pitää Tykikuksen, rakkaan veljen ja uskollisen palvelian ja kanssapalvelian Herrassa, teille tiettäväksi tekemän,
8. Jonka minä sitä varten lähetin teidän tykönne, että minä saisin tietää teidän tilanne, ja että hän teidän sydämenne lohduttais,
9. Ynnä Onesimuksen*, uskollisen ja rakkaan veljen kanssa, joka yksi teistä on: kuinka kaikki täällä ovat, he teillä tiettäväksi tekevät.
10. III. Aristarkus*, minun kanssavankini, tervehtii teitä+, ja Markus§, Barnabaan nepas, josta te käskyt saaneet olette: jos hän tulee teidän tykönne, niin ottakaat häntä vastaan,
11. Ja Jesus, joka Justukseksi kutsutaan, jotka ympärileikkauksesta ovat: nämät ainoat ovat minun auttajani Jumalan valtakuntaan, jotka minulle lohdutukseksi olleet ovat.
12. Teitä tervehtii Epaphras, joka on teistä Kristuksen palvelia, ja rukoilee ahkerasti teidän edestänne*, että te täydelliset olisitte, kaikella Jumalan tahdolla täytetyt.
13. Sillä minä todistan hänestä, että hän suuren kiivauden teistä pitää ja niistä, jotka Laodikeassa* ja Hierapolissa ovat.
14. Teitä tervehtii Luukas lääkäri, se rakas, ja Demas.
15. Tervehtikäät veljiä, jotka ovat Laodikeassa, ja Nymphaa, ja sitä seurakuntaa, joka hänen huoneessansa on.
16. Ja kuin tämä lähetyskirja on teidän edessänne luettu*, niin laittakaat, että se Laodikeankin seurakunnassa luettaisiin, ja että tekin sen lukisitte, joka Laodikeasta kirjoitettu on,
17. Ja sanokaat Arkippukselle*: pidä virastas vaaria, jonkas Herrassa saanut olet, ettäs sen toimittaisit.
18. Tervehdys minun, Paavalin, kädelläni*. Muistakaat minun siteitäni+. Armo olkoon teidän kanssanne! Amen§.
Kolossilaisille kirjoitettu Roomista Tykikuksen ja Onesimuksen kanssa.

 


Valitse
luku

1 2 3
4