APOSTOLITTEN TEOT, P. LUUKKAALTA KIRJOITETUT

Ensisti kirjoittaa P. Luukas tässä kirjassa Kristuksen taivaaseen astumisesta ja Pyhän Hengen lahjan jakamisen apostoleille, Pietarin saarnan ja ihmeet templissä, luku 1, 2, 3, jonka tähden hän Johanneksen kanssa pantiin kiinni ja käräjän eteen asetettiin, luku 4, 5.
2. Seitsemästä esimiehestä eli toimittajasta, joista Stephanus yksi oli, joka evankeliumin vainollisten kanssa riiteli ja kivitettiin, luku 6, 7. Noidasta Simonista, ja kuningatar Kandasen kamaripalveliasta, luku 8, ja Paavalin kääntymisestä, luku 9.
3. Kuinka Pietari Jumalan ilmoituksen kautta lähetetään Korneliuksen tykö; Kristuksen usko levitetään Antiokiassa, luku 10, 11. Herodes tappaa Jakobin, panee Pietarin vankiuteen; Paavali ja Barnabas saarnaavat Kyprossa, Paphossa ja Pisidiassa, ajetaan ulos Ikoniumista, tulevat Lystraan ja Derbeen, luku 12, 13, 14. Siitä kokouksesta, jonka apostolit pitivät Jerusalemissa, ympärileikkauksen ja lain seremonioista, luku 15.

4. Paavalin matkoista, kuinka hän vaeltaa ympäri, vahvistaa seurakunnat, joissa hän ennenkin saarnannut oli, ja mitä hän Troadassa, Makedoniassa, Tessalonikassa, Atenassa, Korintossa, Kenkreassa ja Ephesossa opettanut oli, luku 16, 17, 18, 19. Hänen matkastansa Jerusalemiin, ja kuinka hän otettiin kiinni, luku 20, 21.
5. Kuinka Paavali viedään Jerusalemiin, luku 22, 23. Feliksen, Festuksen ja Agrippan eteen Kesareassa, luku 24, 25, 26, lähetetään sieltä haahdella Roomiin syksyllä, tulee sinne suurella hengen vaaralla, ja on siellä kaksi ajastaikaa, luku 27, 28.

 

1 luku

 

I. Luukas alkaa Apostolien Teko-Raamatun esipuheella. II. Kirjoittaa Kristuksen viimeisen puheen apostolien kanssa, ja Kristuksen taivaaseen astumisen muodon; III. Apostolien palajamisen Jerusalemiin; IV. Pietarin puheen, ja Mattiaan valitsemisen apostoliksi.

 

I. Ennen olen minä tosin, oi Teophilus, puhunut kaikista niistä, mitä Jesus rupesi sekä tekemään että opettamaan,
2. Hamaan siihen päivään asti, jona hän otettiin ylös, sitte kuin hän apostoleille, jotka hän valinnut oli, Pyhän Hengen kautta oli käskyn antanut;
3. Joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläväksi osoittanut moninaisilla merkeillä, ja näkyi heille* neljäkymmentä päivää, ja puhui heille Jumalan valtakunnasta.
4. Ja kuin hän heidät oli koonnut, kielsi hän heitä lähtemästä Jerusalemista, vaan että he Isän lupausta odottaisivat, josta te olette (sanoi hän) kuulleet minulta.
5. Sillä Johannes tosin kasti vedellä, mutta te kastetaan Pyhällä Hengellä*, ei monen päivän perästä.
6. II. Kuin he siis kokoontuneet olivat, kysyivät he häneltä, sanoen: Herra, tällä ajallakos Israelille valtakunnan jälleen rakennat?
7. Mutta hän sanoi heille: ei teidän tule tietää aikaa eikä hetkeä, jotka Isä on omaan voimaansa pannut.
8. Vaan teidän pitää saaman Pyhän Hengen voiman*, joka on tuleva teidän päällenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman+, sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa, ja sitte maailman ääreen.
9. Ja kuin hän nämät sanonut oli, otettiin hän ylös heidän nähtensä*, ja pilvi vei hänen ylös heidän silmäinsä edestä.
10. Ja kuin he katselivat taivaaseen, hänen mennessänsä, katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa,
11. Jotka myös sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaaseen? Tämä Jesus, joka teiltä otettiin ylös taivaaseen, on niin tuleva kuin te hänen taivaaseen menevän näitte.
12. III. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, joka Öljymäeksi kutsutaan ja on läsnä Jerusalemia sabbatin matkan.
13. Ja kuin he tulivat sisälle, niin he astuivat ylös saliin, jossa he oleskelivat: Pietari ja Jakob, ja Johannes ja Andreas, Philippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jakob Alphein poika ja Simon Zelotes, ja Juudas Jakobin.
14. Nämät kaikki olivat yksimielisesti pysyväiset rukouksessa ja anomisessa, vaimoin kanssa* ja Marian Jesuksen äidin ja hänen veljeinsä kanssa.
15. IV. Ja niinä päivinä nousi Pietari opetuslasten keskellä ja sanoi: (ja joukko oli nimiltä yhteen lähes kaksikymmentä toista sataa:)
16. Te miehet ja veljet! se kirjoitus piti täytettämän*, jonka Pyhä Henki oli Davidin suun kautta Juudaasta ennen sanonut, joka niiden johdattajaksi+ tuli, jotka Jesuksen ottivat kiinni.
17. Sillä hän oli meidän lukuumme luettu, ja oli tämän viran meidän kanssamme saanut.
18. Hän siis on ansainnut pellon vääryyden palkasta*, ja kuin hän pudotettiin alas+, on hän keskeltä kahtia pakahtunut, että kaikki hänen sisällyksensä läksivät ulos.
19. Ja se oli tiettävä kaikille, jotka Jerusalemissa asuvat, että se pelto heidän kielellänsä kutsutaan Akeldama, se on: veripelto.
20. Sillä se on kirjoitettu Psaltari-Raamatussa: hänen kotonsa tulkoon kylmille eikä siinä pidä asujanta oleman*, ja toisen pitää hänen piispautensa saaman+.
21. Niin pitää näistä miehistä, jotka meidän kanssamme olleet ovat kaiken sen ajan kuin Herra Jesus meidän kanssamme ulos ja sisälle kävi,
22. Ruveten Johanneksen kasteesta hamaan siihen päivään asti, jona hän meiltä otettiin ylös, yksi tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi ynnä meidän kanssamme.
23. Ja he asettivat kaksi ehdolle: Josephin, joka kutsuttiin Barsabas ja liialta nimeltä Justus, ja Mattiaan.
24. Ja he rukoilivat ja sanoivat: sinä Herra, joka kaikkein sydämet tiedät! osoita, kumman sinä näistä kahdesta olet valinnut,
25. Saamaan tämän palveluksen ja apostolin viran arpaa, josta Juudas on vilpistynyt pois, menemään pois siallensa.
26. Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaan päälle, ja hän valittiin yksimielisesti yhdentoistakymmenen apostolin sekaan.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28