P. PAAVALIN EPISTOLA KOLOSSALAISILLE

3. luku

 

I. Varoitus pyrkimään taivaallisten perään. II. Neuvo kristilliseen elämään yhteisesti. III. Erinomainen opetus huoneelliselle säädylle.

 

I. Jos te siis Kristuksen kanssa olette nousseet ylös*, niin etsikäät niitä, jotka ylhäällä ovat, kussa Kristus istuu Jumalan oikialla kädellä+.
2. Pyrkikäät niiden perään, jotka ylhäällä ovat, ja ei niiden, jotka maan päällä ovat.
3. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa.
4. Kuin Kristus, meidän elämämme, ilmoitetuksi tulee, silloin tekin hänen kanssansa kunniassa ilmoitetaan.
5. II. Niin kuolettakaat* sentähden teidän jäsenenne, jotka maan päällä ovat, huoruus, saastaisuus, häpiällinen himo, rietas halaus** ja ahneus, joka on epäjumalan palvelus+,
6. Joidenka tähden Jumalan viha epäuskoisten lasten päälle tulee;
7. Joissa tekin muinen vaelsitte, kuin te niissä elitte.
8. Mutta nyt pankaat myös te pois* nämät kaikki, viha, närkästys, pahuus, pilkka, ilkiät sanat, teidän suustanne.
9. Älkäät valehdelko keskenänne, ja riisukaat pois teistänne vanha ihminen* tekoinensa,
10. Ja pukekaat päällenne uusi*, joka hänen tuntemiseensa uudistetaan, hänen kuvansa jälkeen+, joka sen luonut on.
11. Kussa ei ole Grekiläinen ja Juudalainen, ympärileikkaus ja esinahka, Barbarus ja Skyta, orja ja vapaa, vaan kaikki ja kaikissa Kristus.
12. Niin pukekaat* siis teitänne niinkuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, sydämellisellä laupiudella, ystävyydellä, nöyryydellä, hiljaisuudella ja pitkämielisyydellä+,
13. Ja kärsikäät toinen toistanne ja anteeksi antakaat toinen toisellenne, jos jollakin on kannetta toista vastaan; niinkuin myös Kristus teille on anteeksi antanut, niin myös tekin tehkäät.
14. Mutta ylitse näiden kaikkein pukekaat päällenne rakkaus, joka on täydellisyyden side.
15. Ja Jumalan rauha* hallitkoon teidän sydämissänne, johonka te myös kutsutut olette+ yhteen ruumiisen, ja olkaat kiitolliset.
16. Asukaan Jumalan sana runsaasti teissä, kaikella viisaudella. Opettakaat ja neuvokaat teitänne keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten armon kautta (a) Herralle teidän sydämissänne.
17. Ja kaikki, mitä te teette puheella eli työllä, niin tehkäät kaikki Herran Jesuksen nimeen, ja kiittäkäät Jumalaa ja Isää hänen kauttansa.
18. III. Vaimot, olkaat teidän miehillenne alamaiset* Herrassa, niinkuin kohtuullinen on.
19. Miehet, rakastakaat vaimojanne*, ja älkäät olko tylyt heitä vastaan.
20. Lapset, olkaat kuuliaiset vanhemmillenne kaikissa; sillä se on Herralle hyvin otollinen.
21. Isät, älkäät kehoittako teidän lapsianne* vihaan, ettei he araksi tulisi.
22. Palveliat, olkaat kuuliaiset kaikissa teidän ruumiillisille isännillenne, ei silmäin edessä palvellen, niinkuin ne, jotka ihmisten mieltä noutavat, vaan sydämen yksinkertaisuudessa ja Jumalan pelvossa,
23. Ja kaikki, mitä te teette, se tehkäät sydämestänne, niinkuin Herralle ja ei ihmisille,
24. Ja tietäkäät, että te saatte Herralta perimisen palkan; sillä te palvelette Herraa Kristusta.
25. Mutta joka väärin tekee, sen pitää saaman sen jälkeen kuin hän väärin tehnyt on, ja ei pidä muotoa katsottaman.


Valitse
luku

1 2 3
4