P. PAAVALIN EPISTOLA EPHESILÄISILLE

Tässä Epistolassa opettaa p. Paavali ensin, mitä evankeliumi on, kuinka se ainoalta Jumalalta on ijankaikkisuudesta aivottu, ja Kristuksen kautta ansaittu ja lähtenyt ulos: että kaikki, jotka sen päälle uskovat, ne tulevat vanhurskaaksi, vakaaksi, eläväksi, autuaaksi ja vapaaksi laista, synnistä ja kuolemasta. Ja näistä on kolmessa ensimäisessä luvussa.
Sitte hän opettaa välttämään kaikkia vääriä opetuksia, jotka ovat oikiaan oppiin lisätyt ja ihmisten säädyt, että me kaikki yhdessä Päässä pysyisimme vahvana, lujana, toimellisena ja täydellisenä ainoassa Kristuksessa, jossa meillä kaikki ne ovat, niin ettemme mitään tarvitse paitsi Kristusta. Ja näistä on neljännessä luvussa.
Opettaa myös hyvillä töillä uskon osoittamaan ja syntiä välttämään ja hengellisillä aseilla perkelettä vastaan sotimaan: Jolla me ristin alla toivossa vahvana pysyisimme.

 

1 luku

 

I. Paavali tervehtii Ephesiläisiä ja kiittää Jumalaa armovalitsemisen edestä; II. Rukoilee heille enempää ja enempää valistusta, tätä armoa oikein ymmärtämään.

 

I. Paavali, Jesuksen Kristuksen apostoli Jumalan tahdon kautta, pyhille*, jotka Ephesossa asuvat ja Kristuksen Jesuksen päälle uskovat:
2. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!
3. Kiitetty* olkoon Jumala ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isä, joka meitä on siunannut kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta.
4. Niinkuin hän meitä on sen kautta valinnut*, ennenkuin maailman perustus laskettu oli, että me olisimme pyhät ja laittamattomat+ rakkaudessa hänen edessänsä,
5. Ja on säätänyt meitä korjattaa lapsiksensa*, Jesuksen Kristuksen kautta, hyvän tahtonsa jälkeen,
6. Kunniallisen armonsa kiitokseksi, jonka kautta hän on meitä otolliseksi tehnyt siinä rakkaassa,
7. Jossa meillä on lunastus* hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi-antamus, hänen armonsa rikkauden jälkeen+,
8. Jonka hän meille runsaasti kaikkinaisen viisauden ja taidon kautta antanut on,
9. Ja on meille tahtonsa salaisuuden* hyvästä suomastansa tiettäväksi tehnyt+, ja sen hänen kauttansa tuottanut edes§,
10. Kuin aika* täytetty oli, että hän kaikki kappaleet päältä-iskein Kristuksessa yhdistäis, sekä ne, jotka taivaassa, että myös ne, jotka maan päällä ovat+,
11. Hänessä*, jonka kautta me myös perillisiksi tulleet olemme+, jo ennen hänen aivoituksensa jälkeen säädetyt, joka kaikki kappaleet oman tahtonsa neuvon jälkeen vaikuttaa.
12. Että me olisimme hänen kunniansa kiitokseksi, me jotka ennen Kristuksen päälle toivoimme,
13. Jonka kautta te myös totuuden sanan kuulleet olette, nimittäin evankeliumin teidän autuudestanne: jonka kautta te myös, sittekuin te uskoitte, kiinnitetyt olette lupauksen Pyhällä Hengellä,
14. Joka meidän perintömme pantti* on meidän lunastukseemme, että me hänen omaisensa olisimme, hänen kunniansa kiitokseksi.
15. II. Sentähden minäkin, sittekuin minä kuulin siitä uskosta, joka teillä Herran Jesuksen päälle on, ja teidän rakkaudestanne kaikkein pyhäin tykö,
16. En lakkaa kiittämästä Jumalaa teidän edestänne, ajatellen aina teitä minun rukouksissani:
17. Että meidän Herran Jesuksen Kristuksen Jumala, kunnian Isä, antais teille viisauden ja ilmoituksen hengen hänen tuntemiseensa,
18. Ja valaisis teidän ymmärryksenne silmät, että te tietäisitte, mikä hänen kutsumisensa toivo on ja mikä hänen kunniansa perimisen rikkaus on hänen pyhissänsä,
19. Ja kuinka suuri hänen voimansa meidän kohtaamme on, jotka hänen väkevän voimansa vaikuttamisen jälkeen uskomme,
20. Jonka hän Kristuksessa vaikutti, kuin hän hänen kuolleista herätti* ja pani istumaan oikialle kädellensä taivaissa+,
21. Kaiken hallituksen ja vallan ja väkevyyden ja herrauden päälle, ja kaiken sen päälle, joka nimittää taidetaan* ei ainoastaan tässä maailmassa, mutta myös tulevaisessa,
22. Ja on kaikki pannut hänen jalkainsa alle*, ja on myös hänen pannut pääksi kaikkein päälle seurakunnalle+,
23. Joka on hänen ruumiinsa, sen täyttämys, joka kaikki kaikissa täyttää.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6