P. PAAVALIN TOINEN EPISTOLA TESSALONIKALAISILLE

Edellisessä Epistolassa oli p. Paavali Tessalonikalaisille kysymykseen viimeisestä päivästä vastannut, että se äkisti ja tapaturmaisesti, niinkuin varas yöllä, on tuleva. Josta he olivat väärään luuloon langenneet, luullen se jo juuri käsissä olevan, niinkuin toisinansa tapahtuu, että yhdessä kysymyksessä toinenkin seuraa; sentähden hän tämän Epistolan kirjoittaa ja mielensä paremmin tässä selittää.
1 luvussa lohduttaa hän heitä ijankaikkisella palkalla heidän uskonsa edessä ja kärsimisensä kaikkinaisessa vaivassa, ja sanoo sen rangaistuksen, minkä heidän vainollistensa pitää ijankaikkisessa vaivassa kärsimän.
2 opettaa hän, kuinka Roomalaisten valtakunta pitää ennen viimeistä häviämän, ja Antikristus itsensä kristikunnan jumalaksi korottaman, ja uskottoman maailman väärällä opilla ja merkeillä viettelemän, siihen asti kuin Kristus tulee, ja hänen kunniallisella tulemisellansa maahan lyö, ja ennen hengellisellä saarnalla kuolettaa.
3 neuvoo hän joutilaita nuhtelemaan, jotka ei itsiänsä omilla käsillänsä elätä, ja ellei he itsiänsä paranna, niin heidän piti heitä välttämän. Joka on sangen kova muutamia vastaan, jotka nyt hengellisiksi kutsutaan.

 

1 luku

 

I. Tervehdyksen jälkeen kiittää Paavali Jumalaa Tessalonikalaisten tähden; II. Lohduttaa heitä Kristuksen tulemisesta; III. Rukoilee heidän edestänsä.

 

I. Paavali ja Silvanus ja Timoteus* Tessalonikan seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jesuksessa Kristuksessa:
2. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jesukselta Kristukselta!
3. Meidän pitää aina teidän edestänne, rakkaat veljet, Jumalaa kiittämän*, niinkuin kohtuullinen on: sillä teidän uskonne kasvaa jalosti ja kaikkein teidän rakkautenne lisääntyy jokaista kohtaan+,
4. Niin että me teistä Jumalan seurakunnissa kerskaamme*, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikessa teidän vainossanne ja vaivassanne, jota te kärsitte:
5. II. Jotka osoittavat, että Jumala on oikein tuomitseva*, ja te Jumalan valtakuntaan soveliaaksi tulette, jonka tähden te myös kärsitte+,
6. Että se on oikein Jumalan edessä niitä taas vaivata, jotka teitä vaivaavat;
7. Mutta teille, jotka vaivataan, antaa levon meidän kanssamme, kuin Herra Jesus taivaasta ilmaantuu, voimansa enkelien kanssa.
8. Ja tulen leimauksella, joka niille kostaa, jotka ei Jumalaa tunteneet, ja niille, jotka ei meidän Herran Jesuksen Kristuksen evankeliumia tottele,
9. Jotka vaivaa kärsimän pitää, ijankaikkisen kadotuksen, Herran kasvoista ja hänen kunniansa väkevyydestä:
10. Kuin hän tuleva on*, kirkastettaa pyhäinsä kanssa, ja ihmeelliseksi tulemaan kaikkein uskovaisten kanssa; sillä meidän todistuksemme teidän tykönne siitä päivästä olette te uskoneet.
11. III. Ja sentähden me myös aina rukoilemme teidän edestänne, että meidän Jumalamme teitä otolliseksi tekis siihen kutsumiseen, ja täyttäis kaiken hyvyyden suosion ja uskon vaikutuksen, voimassa:
12. Että meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimi teissä ylistettäisiin, ja te taas hänessä, meidän Jumalan ja Herran Jesuksen Kristuksen armon kautta.


Valitse
luku

1 2 3