P. PAAVALIN EPISTOLA GALATALAISILLE

Galatalaiset olivat pyhän Paavalin kautta kristilliseen uskoon ja evankeliumin lain alta saatetut. Mutta koska hän oli heistä erinnyt, tulivat väärät apostolit, jotka olivat oikiain apostolein opetuslapset olleet, ja palauttivat galatalaiset uskomaan, että heidän lain töiden kautta piti autuaaksi tuleman, ja että he syntiä tekivät, ellei he lain töitä pitäneet, niinkuin Ap.T. 15:1. muutamat kuuluisatkin miehet Jerusalemissa opettivat ja neuvoivat.
Näitä vastaan p. Paavali virkansa korottaa, eikä tahdo ensinkään muita apostoleita halvempi olla, ja kerskaa oppinsa ja virkansa olevan ainoalta Jumalalta, että hän olis vääräin apostolein kerskaamisen lyönyt alas, jotka heitänsä kerskasivat oikiain apostolein töillä ja nimellä. Ja sanoo: ettei se ole oikein, ehkä joku enkeli taikka hän itse saarnaisi, ja paljoa vähemmin jos apostolein opetuslapset eli he itse toisin opettaisivat.
Tätä hän opettaa 1 ja 2 luvussa ja päättää, että ilman ansiota, ilman töitä, ilman lakia, ainoastansa Kristuksen kautta, on jokainen vanhurskaaksi tuleva.
3 ja 4 luvussa vahvistaa hän nämät kaikki Raamattuin vertauksilla ja todistuksilla, ja osoittaa, kuinka laki paljoa enemmin synnin ja kirouksen matkaan saattaa kuin vanhurskauden, joka ilman lakia sulan armon kautta täytetään, jonka Jumala Kristuksen kautta meille luvannut ja antanut on.
5 ja 6 opettaa hän rakkauden töistä, jotka uskoa pitää seuraaman.

 

1 luku

 

I. Paavali, tervehdittyänsä Galatalaisia, nuhtelee heidän huikentelevaisuuttansa opissa ja kiroo vääriä opettajia; II. Osoittaa oikian evankeliumin opin hänelle ilmoitetuksi Jumalalta ja ei ihmisiltä.

 

I. Paavali, apostoli, (ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Jesuksen Kristuksen kautta* ja Isän Jumalan, joka hänen kuolleista herättänyt on+,)
2. Ja kaikki veljet, jotka minun kanssani ovat, Galatian seurakunnille:
3. Armo olkoon teille ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herralta Jesukselta Kristukselta!
4. Joka itsensä meidän synteimme edestä antanut on*, että hän meitä vapahtais tästä nykyisestä pahasta maailmasta, Jumalan ja meidän Isämme tahdon jälkeen,
5. Jolle olkoon kiitos ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen!
6. Minä ihmettelen, että te niin pian annatte teitänne kääntää pois siitä, joka teitä Kristuksen armoon kutsunut on, toiseen evankeliumiin,
7. Joka ei muuta ole, vaan että muutamat eksyttävät teitä* ja tahtovat Kristuksen evankeliumia toisin kääntää.
8. Mutta ehkä me taikka joku enkeli taivaasta saarnais teille toisin evankeliumia, kuin me olemme teille saarnanneet, se olkoon kirottu!
9. Niinkuin me ennen sanoimme, niin minä vielä sanon: jos joku teille toisin saarnaa evankeliumia, kuin te ottaneet olette*, olkoon kirottu!
10. Saarnaanko minä nyt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen? eli pyydänkö minä ihmiselle kelvata? Sillä jos minä tähän asti olisin tahtonut ihmisille kelvata, niin en minä olisi Kristuksen palvelia.
11. II. Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, ettei se evankeliumi, joka minulta saarnattu on, ole ihmisen jälkeen.
12. Sillä en minä ole sitä ihmiseltä saanut enkä oppinut, vaan Jesuksen Kristuksen ilmoituksesta.
13. Sillä te olette kuulleet minun muinaisen olentoni Juudalaisten tavoissa, kuinka ylönpalttisesti minä Jumalan seurakuntaa vainosin ja hävitin sitä,
14. Ja menestyin Juudalaisten menoissa, ylitse monen minun vertaiseni minun suvussani, ja olin ylen kiivas isäin säätyin tähden.
15. Mutta koska Jumala tahtoi, joka minun oli eroittanut äitini kohdusta*, ja armonsa kautta kutsui+,
16. Että hän Poikansa minun kauttani ilmoittais*, ja minä julistaisin hänen evankeliumin kautta pakanain seassa+, niin en minä ensinkään lihan ja veren kautta tutkinut§,
17. En myös Jerusalemiin niiden tykö palannut, jotka ennen minua apostolit olivat; vaan menin pois Arabiaan ja palasin jällensä Damaskuun.
18. Sitte kolmen vuoden perästä tulin minä Jerusalemiin* Pietaria oppimaan ja olin hänen kanssansa viisitoistakymmentä päivää.
19. Mutta en minä muita apostoleita yhtään nähnyt paitsi Jakobia, Herran veljeä.
20. Mutta sen, mitä minä teille kirjoitan, katso, Jumala tietää*, etten minä valehtele.
21. Sitte tulin minä Syrian ja Kilikian maakuntiin.
22. Ja minä olin tuntematoin kasvoista niille Juudean seurakunnille, jotka olivat Kristuksessa.
23. Mutta he olivat ainoastaan kuulleet, että se, joka meitä muinen vainosi, hän saarnaa nyt uskoa, jota hän muinen hävitti,
24. Ja kiittivät minun tähteni Jumalaa.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6