P. PAAVALIN EPISTOLA FILIPPILÄISILLE

Tässä Epistolassa p. Paavali kiittää Philippiläisiä, ja neuvoo heitä pysymään ja vaeltamaan oikiassa uskossa ja rakkaudessa kasvamaan. Mutta että väärät apostolit ja töiden opettajat aina uskoa vahingoittaa pyytävät, vaaraa hän heitä niistä. Ja osoittaa heille moninaiset saarnaajat, hyvät ja pahat; sanoo myös itsestänsä ja opetuslapsistansa, niin myös Timoteuksesta ja Epaphrodituksesta, 1 ja 2 luvussa.
3. Hylkää hän uskottomain ja ihmisten vanhurskauden, josta väärät apostolit opetavat. Ja sanoo itsestänsä, että hän oli senkaltaisessa vanhurskaudessa ennen myös kunniallisesti elänyt, mutta ei kuitenkaan nyt siitä lukua pidä Kristuksen vanhurskauden suhteen, jonka hän uskon kautta saanut on; sillä se toinen tekee ainoasti vatsan jumalaksi ja saattaa Kristuksen ristin viholliseksi.
4. Neuvoo hän heitä rauhaan ja hyvään ulkonaiseen menoon jokaista kohtaan, ja kiittää heitä lahjan edestä, jonka he hänelle lähettäneet ovat.

 

1 luku

 

I. Paavali tervehdittyänsä Philippiläisiä kiittää Jumalaa heidän tähtensä; II. Ilmoittaa vankiutensa olevan evankeliumille menestykseksi; III. Neuvoo heitä yksimielisyyteen ja vahvuuteen.

 

I. Paavali ja Timoteus, Jesuksen Kristuksen palveliat, kaikille pyhille* Kristuksessa Jesuksessa, jotka Philipissä ovat, ynnä piispoille ja palvelioille:
2. Armo olkoon ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jesukselta Kristukselta!
3. Minä kiitän minun Jumalaani, niin usein kuin minä teitä muistan,
4. (Aina kaikissa minun rukouksissani teidän edestänne, ja rukoilen ilolla,)
5. Että te olette evankeliumista osalliseksi tulleet, ensimäisestä päivästä niin tähän asti,
6. Sen totisesti tietäen, että se, joka teissä on hyvän työn* alkanut, on sen Jesuksen Kristuksen päivään asti päättävä:
7. Niinkuin minulle on myös kohtuullinen teistä kaikista niin ajatella, sentähden, että minä teidät sydämessäni pidän, sekä minun kahleissani*, että evankeliumin edesvastauksessa ja vahvistuksessa, te kaikki, jotka minun kanssani armosta osalliset olette.
8. Sillä Jumala on minun todistajani, että minä sydämen pohjasta kaikkia teitä Jesuksessa Kristuksessa halajan,
9. Ja sitä rukoilen, että teidän rakkautenne enemmin ja enemmin yltäkylläiseksi tulis kaikkinaisessa tuntemisessa ja ymmärryksessä,
10. Että te koettelisitte, mikä paras olis*, ja olisitte vilpittömät+, ei kellenkään pahennukseksi Kristuksen päivään asti,
11. Täytetyt vanhurskauden hedelmillä*, jotka Jesuksen Kristuksen kautta teissä tapahtuvat, Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi+.
12. II. Mutta minä tahdon, että te, rakkaat veljet, tietäisitte, että ne, mitkä minulle tapahtuneet ovat, ovat enemmäksi evankeliumin menestykseksi tulleet,
13. Niin että minun siteeni ovat ilmi tulleet Kristuksessa koko raastuvassa ja myös kaikille muille.
14. Ja että monta veljeä Herrassa, minun siteistäni vahvistetut*, ovat paljoa rohkiammaksi tulleet pelkäämättä sanaa puhumaan.
15. Muutamat tosin saarnaavat Kristusta kateudesta ja riidasta, mutta muutamat hyvästä tahdosta.
16. Ne ilmoittavat Kristusta eripuraisuudesta, ei puhtaalla sydämellä, vaan luulevat niin lisäävänsä minun siteihini murhetta.
17. Mutta nämät rakkaudesta; sillä he tietävät minun olevan pantuna evankeliumin edesvastaamiseksi.
18. Mitäs siis? Että Kristus kuitenkin ilmoitetaan, ehkä kuinka se tapahtuu, joko se olis muodoksi, eli totuudella; niin minä siitä iloitsen ja vielä tahdon iloita.
19. Sillä minä tiedän sen minulleni joutuvan autuudeksi teidän rukouksenne* ja Jesuksen Kristuksen hengen avun kautta.
20. Niinkuin minä ikävöiden odotan ja toivon, etten minä missään häpiään tule, vaan että Kristus nyt, niinkuin ainakin, kaikella vapaudella minun ruumiissani ylistetään, joko elämän eli kuoleman kautta;
21. Sillä Kristus on minulle elämä, ja kuolema on minulle voitto.
22. Mutta jos lihassa elää*, se on minulle tarpeellinen, ja mitä minä valitsen, en minä tiedä.
23. Sillä molemmilta minä ahdistetaan: minä halajan täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa*; sillä se paljoa parempi olis.
24. Mutta paljoa tarpeellisempi on lihassa olla teidän tähtenne.
25. Ja minä tiedän totisesti, että minun pitää oleman ja teidän kaikkein kansanne pysymän*, teidän menestykseksenne ja uskonne iloksi,
26. Että teidän kerskaamisenne olis yltäkylläinen Kristuksessa Jesuksessa minusta*, minun läsnä-olemiseni kautta taas teidän tykönänne.
27. III. Ainoastaan käyttäkäät itsenne niinkuin Kristuksen evankeliumille sovelias on*, että jos minä tulen ja näen teidät eli poissa ollessani saan kuulla teistä, että te olette yhdessä hengessä ja yhdessä sielussa meidän kanssamme evankeliumin uskossa kilvoitelleet.
28. Ja älkäät antako missään peljättää teitänne vastaanseisojilta, joka tosin heille kadotuksen merkki on, mutta teille autuudeksi, ja se on Jumalalta.
29. Sillä teille on lahjaksi annettu Kristuksen puolesta, ei ainoasti että te hänen päällensä uskotte, mutta myös kärsitte hänen tähtensä,
30. Ja pysytte siinä kilvoituksessa, jonka te minussa näitte ja nyt minusta kuulette.


Valitse
luku

1 2 3
4