Matteuksen evankeliumi


1 LUKU
Jeesuksen polviluku: Aabrahamista Daavidiin 1 – 6, Daavidista Babyloniin siirtämiseen 6 – 11, Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti, yhteensä kolme kertaa neljätoista polvea 12 – 17 Jeesuksen sikiäminen, nimi ja syntyminen 18 – 25 (V. – 17 vert. Luuk.3:23 – 38.)FI33/38

1 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.

TKIS

1 Jeesuksen Kristuksen — Daavidin pojan, Aabrahamin pojan sukuluettelo.

Biblia1776

1. Jesuksen Kristuksen syntymäkirja, Davidin pojan, Abrahamin pojan.

CPR1642

1. TÄmä Kirja on Jesuxen Christuxen syndymäst/ Dawidin Pojan/ Abrahamin Pojan.

UT1548

1. TEme ombi Kiria Iesusen Christusen syndymest * Dauidin poian/ Abrahamin poian. (Tämä ombi kirja Jesuksen Christuksen syntymästä Dawidin pojan / Abrahamin pojan.)FI33/38

2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;

TKIS

2 Aabraham sai Iisakin, Iisak sai Jaakobin. Jaakob sai Juudan ja tämän veljet,

Biblia1776

2. Abraham siitti Isaakin. Mutta Isaak siitti Jakobin. Jakob siitti Juudan, ja hänen veljensä,

CPR1642

2. ABraham sijtti Isaachin. Isaac sijtti Jacobin. Jacob sijtti Judan/ ja hänen weljens.

UT1548

2. Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ia henen weliense. (Abraham synnytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam/ ja hänen weljensä.)FI33/38

3 Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;

TKIS

3 Juuda sai Faareen ja Seran Taamarista. Faares sai Esromin, Esrom sai Aramin.

Biblia1776

3. Juuda siitti Phareksen ja Saramin Tamarista. Phares siitti Hetsronin. Hetsron siitti Aramin.

CPR1642

3. Juda sijtti Pharexen ja Saramin/ Thamarist. Pharez sijtti Hezronin. Hezron sijtti Ramin.

UT1548

3. Judas synnytti Pharez ia Saram sijte Tamarist. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram. (Judas synnytti Pharez ja Saram siitä Tamarista. Pharez synnytti Hezron. Hezron synnytti Ram.)FI33/38

4 Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon;

TKIS

4 Aram sai Aminadabin, Aminadab sai Nahassonin, Nahasson sai Salmonin.

Biblia1776

4. Aram siitti Aminadabin. Aminadab siitti Nahassonin. Nahasson siitti Salmonin.

CPR1642

4. Ram sijtti Aminadabin. Aminadab sijtti Nahassonin. Nahasson sijtti Salmonin.

UT1548

4. Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma. (Ram synnytti Aminadab. Aminadab synnytti Nahasson Nahasson synnytti Salma.)FI33/38

5 Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;

TKIS

5 Salmon sai Booan Raahabista, Booas sai Oobedin Ruutista, Oobed sai Iisain,

Biblia1776

5. Salmon siitti Boaksen Rahabista. Boas siitti Obedin Ruutista. Obed siitti Jessen.

CPR1642

5. Salmon sijtti Boaxen/ Rahabist. Boas sijtti Obedin/ Ruthist. Obed sijtti Jessen.

UT1548

5. Salma synnytti Boaz/ Rahabist. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse. (Salma synnytti Boaz/ Rahabista. Boaz synnytti Obed/ Rutist. Obed synnytti Jesse.)FI33/38

6 Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;

TKIS

6 Iisai sai Daavidin, kuninkaan. (Kuningas) Daavid sai Salomon Uurian vaimosta,

Biblia1776

6. Jesse siitti kuningas Davidin. Kuningas David siitti Salomonin Urian emännästä.

CPR1642

6. Jesse sijtti Cuningas Dawidin. CUningas Dawid sijtti Salomonin/ Urian emännästä. Salomon sijtti Roboamin.

UT1548

6. Jesse synnytti sen Kuningan Dauid. Kuningas Dauid * synnytti Salomonem/ Urian emeneste. Salomon synnytti Roboam. (Jesse synnytti sen Kuninkaan Dawid. Kuningas Dawid * synnytti Salomonin/ Urian emännästä. Salomon synnytti Roboam.)FI33/38

7 Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;

TKIS

7 Salomo sai Rehabeamin, Rehabeam sai Abian, Abia sai Aasan,

Biblia1776

7. Salomon siitti Rehabeamin. Rehabeam siitti Abian. Abia siitti Assan.

CPR1642

7. Roboam sijtti Abian. Abia sijtti Assan.

UT1548

7. Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa. (Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa.)FI33/38

8 Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia;

TKIS

8 Aasa sai Joosafatin, Joosafat sai Jooramin, Jooram sai Ussian,

Biblia1776

8. Assa siitti Josaphatin. Josaphat siitti Joramin. Joram siitti Ussian.

CPR1642

8. Assa sijtti Josaphatin. Josaphat sijtti Joramin.

UT1548

8. Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram. (Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram.)FI33/38

9 Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;

TKIS

9 Ussia sai Jootamin, Jootam sai Aahaan, Aahaa sai Hiskian,

Biblia1776

9. Ussia siitti Jotamin. Jotam siitti Akaksen. Akas siitti Etsekian.

CPR1642

9. Joram sijtti Osian. Osia sijtti Jothamin. Jotham sijtti Achaxen. Achas sijtti Ezechian.

UT1548

9. Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia. (Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia.)FI33/38

10 Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia;

TKIS

10 Hiskia sai Manassen, Manasse sai Aamonin, Aamon sai Joosian.

Biblia1776

10. Etsekia siitti Manassen. Manasse siitti Amonin. Amon siitti Josian.

CPR1642

10. Ezechia sijtti Manassen. Manasse sijtti Amonin. Amon sijtti Josian.

UT1548

10. Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia. (Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia.)FI33/38

11 Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.

TKIS

11 Joosia sai Jekonjan ja hänen veljensä Babyloniin siirtämisen aikoina.

Biblia1776

11. Josia siitti (Jojakimin. Jojakim siitti) Jekonian ja hänen veljensä, Babelin vankiudessa.

CPR1642

11. Josia sijtti Jechonian ja hänen weljens/ Babelin fangeuxes. MUtta Babelin fangeuxen jälken/ sijtti Jechonia Sealthielin.

UT1548

11. Josia synnytti Jechonia/ ia henen weliens/ sijne Babilonian (fangeuxes Mutta ielkin sen Babilonian fangeuxen)/ synnytti Jechonia Sealthiel (Josia synnytti Jechonia/ ia hänen weljens/ siinä Babylonian (wankeudes Mutta jälkeen sen Babylonian wankeuksen)/ synnytti Jechonia Sealthiel)FI33/38

12 Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;

TKIS

12 Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonja sai Sealtielin, Sealtiel sai Serubbaabelin,

Biblia1776

12. Mutta Babelin vankiuden jälkeen siitti Jekonia Sealtielin. Sealtiel siitti Zorobabelin.

CPR1642

12. Sealthiel sijtti Zorobabelin.

UT1548

12. Sealthiel synnytti Zorobabel. (Sealthiel synnytti Zorobabel.)FI33/38

13 Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;

TKIS

13 Serubbaabel sai Abiudin, Abiud sai Eljakimin, Eljakim sai Asorin,

Biblia1776

13. Zorobabel siitti Abiudin. Abiud siitti Eliakimin. Eliakim siitti Asorin.

CPR1642

13. Zorobabel sijtti Abiudin. Abiud sijtti Eliachimin. Eliachim sijtti Asorin.

UT1548

13. Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor. (Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor.)FI33/38

14 Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;

TKIS

14 Asor sai Saadokin, Saadok sai Akimin, Akim sai Eliudin,

Biblia1776

14. Asor siitti Sadokin. Sadok siitti Akimin. Akim siitti Eliudin.

CPR1642

14. Asor sijtti Zadochin. Zadoch sijtti Achinin. Achin sijtti Eliudin.

UT1548

14. Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud. (Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud.)FI33/38

15 Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;

TKIS

15 Eliud sai Eleasarin, Eleasar sai Mattanin, Mattan sai Jaakobin,

Biblia1776

15. Eliud siitti Eleatsarin. Eleatsar siitti Matanin. Matan siitti Jakobin.

CPR1642

15. Eliud sijtti Eleazarin. Eleazar sijtti Mathanin. Mathan sijtti Jacobin.

UT1548

15. Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob. (Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob.)FI33/38

16 Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.

TKIS

16 Jaakob sai Joosefin, sen Marian miehen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.

Biblia1776

16. Jakob siitti Josephin, Marian miehen, josta (Mariasta) on syntynyt Jesus, joka kutsutaan Kristus.

CPR1642

16. Jacob sijtti Josephin/ Marian miehen/ josta Mariast on syndynyt Jesus/ joca cudzutan Christus.

UT1548

16. Jacob synnytti Joseph Marian miehen * iosta on syndynyt Iesus/ ioca cutzutan Christus. (Jacob synnytti Joseph Marian miehen * josta on syntynyt Jesus/ joka kutsutan Kristus.)FI33/38

17 Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.

TKIS

17 Näin kaikki sukupolvet Aabrahamista Daavidiin ovat neljätoista polvea ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen neljätoista polvea.

Biblia1776

17. Niin ovat kaikki polvet Abrahamista Davidiin asti neljätoistakymmentä polvea; Davidista Babelin vankiuteen myös neljätoistakymmentä polvea, ja Babelin vankiudesta Kristukseen asti neljätoistakymmentä polvea.

CPR1642

17. NIjn owat caicki polwet Abrahamist Dawidin asti/ neljätoistakymmendä. Dawidist/ Babelin fangeuteen/ myös neljätoistakymmendä polwe. Babelin fangeudest/ Christuxen asti/ owat myös neljätoistakymmendä polwe.

UT1548

17. Nin ouat caiki poluet Abrahamist Dauidin asti nelietoistakymende polue. Dauidhist haman sen Babilonian fangiuxen asti/ mös nelietoistakymende polue. Sijte Babilonia' fangiuxest hama' Christusen asti/ ouat mös nelietoistakymende polue. (Niin owat kaikki polwet Abrahamista Dawidiin asti neljätoistakymmentä (140) polwea. Dawidista hamaan sen Babylonian vankeukseen asti / myös neljätoistakymmentä polwea. Siitä Babylonian wankiuksesta hamaan Kristukseen asti/ owat myös neljätoistakymmentä polwea.)FI33/38

18 Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.

TKIS

18 Jeesuksen Kristuksen syntymä oli näin: Hänen äitinsä Marian ollessa kihlattuna Joosefille, havaittiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.

Biblia1776

18. Jesuksen Kristuksen syntymys oli näin: koska Maria hänen äitinsä oli Josephiin kihlattu, ennen kuin he yhteen tulivat, löyttiin hän raskaaksi Pyhästä Hengestä.

CPR1642

18. Jesuxen Christuxen syndymys oli näin/ cosca Maria hänen Äitins oli Josephijn kihlattu/ ennen cuin hän wei sen cotians/ löyttin hän rascaxi Pyhästä Hengestä.

UT1548

18. IesuSEN CHRISTUSEN syndymys/ nein oli. Cosca Maria hene' eitens oli Josephijn kihlattu/ enne' quin hen weij sen cotians/ leuttin hen oleua raskas pyheste Hengest. (Jesuksen CHRISTUKSEN syntymys/ näin oli. Koska Maria hänen äitinsä oli Josephin kihlattu/ ennen kuin hän wei sen kotiansa/ löydettiin hän oleva raskas Pyhästä Hengestä.)FI33/38

19 Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet.

TKIS

19 Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas eikä halunnut saattaa häntä häpeään, hän aikoi salaisesti hylätä hänet,

Biblia1776

19. Mutta että Joseph hänen miehensä oli hurskas ja ei tahtonut häntä huutoon saattaa, ajatteli hän salaisesti hyljätä hänen.

CPR1642

19. Mutta että Joseph hänen miehens oli hurscas/ ja ei tahtonut händä huuton saatta/ mutta ajatteli hänen salaisest hyljätä.

UT1548

19. Mutta ette Joseph henen miehens oli hurskas/ ia ei tactonut hende * häweiste/ mutta aiatteli salaisest henen ylenanda. (Mutta että Joseph hänen miehensä oli hurskas/ ja ei tahtonut häntä häwäistä/ mutta ajatteli salaisesti hänen ylenantaa.)FI33/38

20 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

TKIS

20 Mutta hänen tätä ajatellessaan, katso, Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa sanoen: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa luoksesi Mariaa, vaimoasi, sillä se mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

Biblia1776

20. Kuin hän näitä ajatteli, katso, niin Herran enkeli ilmestyi hänelle unessa ja sanoi: Joseph, Davidin poika! älä pelkää ottaakses Mariaa puolisoas tykös; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

CPR1642

20. Cosca hän tätä ajatteli/ cadzo/ nijn Herran Engeli ilmestyi Josephille unes/ ja sanoi: Joseph Dawidin poica/ älä pelkä ottaxes Mariat puolisotas tygös: sillä se joca hänesä on sijnnyt/ se on Pyhästä Hengestä.

UT1548

20. Cosca hen nyt tete aiatteli/ Catzo/ nijn ilmestui Josephille wnesa Herran Engeli/ ia sanoi/ Joseph Dauidin poica/ Ele pelke ottaxes Maria sinun awioxes/ Sille että see quin henesse ombi sijnnyt/ se on Pyheste Hengest. (Koska hän nyt tätä ajatteli/ Katso/ niin ilmestyi Josephille unessa Herran enkeli/ ja sanoi/ Joseph Dawidin poika/ Älä pelkää ottaaksesi Maria sinun awioksesi/ Sillä että se kuin hänessä ompi siinnyt/ se on Pyhästä Hengestä.)FI33/38

21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

TKIS

21 Hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava Hänelle nimi Jeesus, sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistään.”

Biblia1776

21. Ja hänen pitää synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Jesus; sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.

CPR1642

21. Ja hänen pitä synnyttämän pojan/ jonga nimen sinun pitä cudzuman Jesus: sillä hän on wapahtawa Canssans heidän synneistäns.

UT1548

21. Ja hene' pite Poijan synnyttemen/ ia sinun pite henen nimens IesuS cutzuman/ Sille henen pite wapactaman henen Canssans heiden synneistens. (Ja hänen pitää Pojan synnyttämän/ ja sinun pitää hänen nimensä Jesus kutsuman/ Sillä hänen pitää wapahtaman hänen kansansa heidän synneistänsä.)FI33/38

22 Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:

TKIS

22 Mutta tämä kaikki on tapahtunut, jotta toteutuisi, mitä Herra on puhunut profeetan välityksellä, joka sanoo:

Biblia1776

22. Mutta tämä on kaikki tapahtunut, että täytettäisiin, mitä Herralta on sanottu prophetan kautta, joka sanoo:

CPR1642

22. Mutta tämä on caicki tapahtunut/ että täytetäisin cuin Herralda on sanottu Prophetan cautta/ joca sanoi:

UT1548

22. Mutta teme caiki ombi tapactanut/ Senpäle/ että teutettemen pideis se/ quin Herralda on sanottu/ Prophetan cautta/ ioca sanoi/ (Mutta tämä kaikki ompi tapahtunut/ Sen päälle/ että täytettämän pitäisi se/ Kuin Herralta on sanottu/ prophetan kautta/ joka sanoi/)FI33/38

23 Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

TKIS

23 ”Katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja Hänelle annetaan nimi Immanuel”, mikä käännettynä on”Jumala kanssamme”.

Biblia1776

23. Katso, neitseen pitää raskaaksi tuleman ja synnyttämän Pojan, ja hänen nimensä pitää kutsuttaman Emmanuel; se on niin paljo sanottu: Jumala meidän kanssamme.

CPR1642

23. Cadzo/ Neidzen pitä rascaxi tuleman/ ja synnyttämän pojan/ ja hänen nimens pitä cudzuttaman EmmanuEl/ se on/ Jumala meidän cansam.

UT1548

23. Catzo Yxi Neitzut pite wastoin oleman/ ia synnyttemen Poian/ Ja henen nimens pite cutzutaman EmanuEl/ se ombi tulkittu/ Jumala meiden cansam. (Katso yksi neitsyt pitää wastoin oleman/ ja synnyttämän Pojan/ Ja hänen nimensä pitää kutsuttaman EmanuEl/ se ompi tulkittu/ Jumala meidän kanssamme.)FI33/38

24 Herättyään unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä

TKIS

24 Herättyään unesta Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli häntä käskenyt ja otti luokseen vaimonsa,

Biblia1776

24. Kuin Joseph unesta heräsi, niin hän teki kuin Herran enkeli hänen käski, ja otti puolisonsa tykönsä,

CPR1642

24. Cosca Joseph heräis/ nijn hän teki cuin Herran Engeli hänen käski:

UT1548

24. Cosca nyt Joseph wnesta heräsi/ teki hen nijn quin Herran Engeli henen keski/ (Koska nyt Joseph unesta heräsi/ teki hän niin kuin Herran enkeli hänen käski/)FI33/38

25 eikä yhtynyt häneen, ennenkuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.

TKIS

25 eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan (esikoisensa). Ja hän antoi Hänelle nimen Jeesus.

Biblia1776

25. Ja ei tuntenut häntä, siihenasti kuin hän poikansa esikoisensa synnytti, ja kutsui hänen nimensä Jesus.

CPR1642

25. Ja otti puolisans tygöns/ ja ei tundenut händä sijhenasti cuin hän esicoisens synnytti/ ja cudzui hänen nimens Jesus.

UT1548

25. Ja otti polisans tygens/ ia ei tunnut hende * sihenasti quin hen synnytti henen Esikoisens/ Ja cutzui henen nimense IesuS. (Ja otti puolisonsa tykönsä/ ja ei tunnut häntä, siihenasti kuin hän synnytti hänen esikoisensa/ Ja kutsui hänen nimensä Jesus.) 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28