JOHANNEKSEN KOLMAS KIRJE

P. JOHANNEKSEN 3 EPISTOLA

P.   Johannexen  Colmas  Epistola . 

1938 1776 1642
     
1 LUKU 1 LUKU I LUCU
1:1 Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan. 1:1 Vanhin rakkaalle Gajukselle, jota minä totuudessa rakastan. 1:1 SE wanhin/  rackalle Gajuxelle/  jota minä totuudes racastan.
1:2 Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy. 1:2 Minun rakkaani! ylitse kaikkein minä toivotan, ettäs menestyisit ja terveenä olisit, niinkuin sinun sielus menestyy. 1:2 Minun rackani/  minä toiwotan ettäs caikisa menestyisit/  ja terwenä olisit/  nijncuin sinun sieluskin menesty.
1:3 Minua ilahutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niinkuin sinä totuudessa vaellatkin. 1:3 Sillä minä ihastuin suuresti, kuin veljet tulivat ja todistivat sinun totuudestas, niinkuin sinä totuudessa vaellat. 1:3 Mutta minä ihastuin suurest/  cosca weljet tulit ja todistit sinun totuudestas/  nijncuin sinä totudesa waellat.
1:4 Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. 1:4 Ei minulla ole suurempaa iloa kuin se, että minä kuulen lapseni totuudessa vaeltavan. 1:4 Ei minulla ole suurembata iloa/  cuin se/  että minä cuulen minun lapseni totuudesa waeldawan.
1:5 Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin hyväksi. 1:5 Minun rakkaani! sinä teet uskollisesti, mitäs veljille ja vieraille teet, 1:5 Minun rackamban/  sinä teet uscollisest/  mitkäs weljille ja wieraille teet/
1:6 He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi; ja sinä teet hyvin, kun autat heitä eteenpäin heidän matkallaan, niinkuin Jumalan edessä arvollista on. 1:6 Jotka myös sinun rakkaudestas seurakunnan edessä todistaneet ovat. Ja sinä teet hyvin, ettäs heidät kauniisti lähettänyt olet, Jumalan edessä. 1:6 Jotca myös sinun rackaudestas Seuracunnan edes todistanet owat.  Ja sinä olet hywin tehnyt/  ettäs heidän caunist lähettänyt olet/  Jumalan puolesta:
1:7 Sillä hänen nimensä tähden he ovat matkalle lähteneet eivätkä ota pakanoilta mitään. 1:7 Sillä hänen nimensä tähden he ovat lähteneet, ja ei ole pakanoilta mitään ottaneet. 1:7 Sillä hänen nimens tähden he owat lähtenet/  ja ei ole Pacanoilda mitän ottanet.
1:8 Me olemme siis velvolliset ottamaan semmoisia vastaan, auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin. 1:8 Niin meidän pitää senkaltaisia korjaaman, että me totuuden apulaiset olisimme. 1:8 Nijn meidän pitä sencaltaisia corjaman/  että me totuden apulaiset olisimma.
1:9 Minä kirjoitin seurakunnalle; mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. 1:9 Minä kirjoitin seurakunnalle; mutta Diotrephes, joka heidän seassansa tahtoo jalo olla, ei ota meitä vastaan. 1:9 MInä kirjoitin Seuracunnalle/  mutta Diotrephes/  joca heidän seasans tahto jalo olla/  ei corja meitä.
1:10 Sentähden minä, jos tulen, muistutan hänen teoistansa, mitä hän tekee, kun pahoilla sanoilla meistä juoruaa; ja vielä siihenkään tyytymättä, hän ei itse ota veljiä vastaan, vaan estää niitäkin, jotka tahtovat sen tehdä, ja ajaa heidät pois seurakunnasta. 1:10 Sentähden, jos minä tulen, niin minä tahdon ilmoittaa hänen työnsä, joita hän tekee, joka pullikoitsee meitä vastaan pahoilla sanoilla, ja ei niihinkään pysäänny, ja ei hän itse veljiä korjaa, estää myös muita, jotka niitä korjata tahtovat, ja ajaa heitä pois seurakunnasta. 1:10 Sentähden jos minä tulen/  nijn minä tahdon ilmoitta hänen työns cuin hän teke/  joca pullicoidze meitä wastan pahoilla sanoilla/  ja ei nijhingän pysänny.  Ei hän idze weljiä corja/  estä myös muita/  jotca nijtä corjata tahtowat/  ja aja heitä pois Seuracunnasta.
1:11 Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta; joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt. 1:11 Minun rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää: joka hyvin tekee, se on Jumalasta; mutta joka pahoin tekee, ei se ole nähnyt Jumalaa. 1:11 Minun rackan/  älä seura paha/  waan hywä/  ja joca hywin teke/  se on Jumalasta: mutta joca paha teke/  ei hän näe Jumalata.
1:12 Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen; ja mekin todistamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi. 1:12 Demetriuksella on jokaiselta todistus, ja itse totuudesta. Ja me myös todistamme, ja te tiedätte, että meidän todistuksemme on tosi. 1:12 DEmetriuxella on jocaidzelda todistus/  ja idze totudesta: Ja me myös todistamme/  ja te tiedätte että meidän todistuxem on tosi.
1:13 Minulla olisi paljon kirjoittamista sinulle, mutta en tahdo kirjoittaa sinulle musteella ja kynällä, 1:13 Minulla olis paljo sinun tykös kirjoittamista, vaan en minä tahtonut läkillä ja kynällä kirjoittaa. 1:13 Minulla olis paljo sinun tygös kirjoittamist/  waan en minä tahtonut pläkillä ja kynällä kirjoitta.
1:14 sillä minä toivon pian näkeväni sinut, ja silloin saamme suullisesti puhella. 1:14 Mutta minä toivon sinun pian näkeväni, ja läsnä ollessani me saamme toinen toistamme puhutella. 1:14 Mutta minä toiwon sinun pian näkewäni/  ja läsnä olduani me saamme toinen toistam puhutella.
1:15 Rauha sinulle! Ystävät tervehtivät sinua. Tervehdys ystäville, kullekin erikseen. 1:15 Rauha olkoon sinulle! Ystävät tervehtivät sinua. Tervehdi ystäviä, kutakin nimeltänsä. 1:15 Rauha olcon sinun cansas.  Ystäwät terwettäwät sinua.  Terwetä ystäwitä/  cutakin nimeldäns.
     


VALITSE
LUKU

1