JOBIN KIRJA

28. Luku.

 

I. Job antaa myöten, että ihmisillä on suuri ymmärrys maailmallisissa ja luonnollisissa asioissa. II. Mutta ei niistä saada oikiaa viisautta. III. Vaan Jumala antaa oikian viisauden niille, jotka häntä pelkäävät.

I. Hopialla on hänen lähtemisensä, ja kullalla sia, jossa valetaan.
2. Rauta otetaan maasta, ja kivistä vaski valetaan.
3. Pimeydelle asetti hän lopun, ja kaiken täydellisyyden hän tutki, niin myös kiven, joka paksussa pimeydessä on, ja kuoleman varjon.
4. Siitä vuotaa senkaltainen osa, että ympäriasuvaiset ei taida siitä jalkaisin käydä ylitse: se tyhjetään ihmisiltä ja vuotaa pois.
5. Vilja kasvaa maasta, jonka alla se muutetaan niinkuin tuulelta.
6. Saphiri löydetään muutamista paikoista, ja maan kokkareita, joissa kultaa on.
7. Sitä polkua ei ole yksikään lintu tuntenut, eikä variksen silmä nähnyt.
8. Ne ylpiät sikiät ei ole sitä sotkuneet, eikä jalopeura käynyt sen päällä.
9. Kädellä kallioon ruvetaan, ja vuoret ylösalaisin kukistetaan.
10. Ojat lasketaan kallioista, ja kaikkein kalliimmatkin näkee silmä.
11. Virrat estetään juoksemasta, ja ne ilmoitetaan, mitkä näissä peitetyt ovat.
12. II. Mutta mistä taito löydetään, ja missä on ymmärryksen sia?
13. Ei yksikään ihminen tiedä hänen siaansa, eikä löydetä elävien maasta.
14. Syvyys sanoo: ei se ole minussa, ja meri sanoo: ei se ole minun tykönäni.
15. Ei hänestä anneta kultaa, eikä hopiaa punnita sen hinnaksi.
16. Ei Ophirin kulta, eli kalliit Onikin ja Saphirin kivet ole verratut hänen kanssansa.
17. Kulta ja kallis kivi ei taideta siihen verrattaa, eikä se taideta vaihetettaa kultaisiin astioihin.
18. Ramot ja Gabis ei ole mitään sen suhteen: se pidetään kalliimpana päärlyjä.
19. Topatsi Etiopiasta ei ole siihen verrattava, ja puhtain kulta ei maksa mitään sen suhteen.
20. Mistä siis taito tulee? ja missä on ymmärryksen sia?
21. Hän on peitetty kaikkein elävien silmistä, ja salattu taivaan linnuiltakin.
22. Kadotus ja kuolema sanovat: me olemme korvillamme kuulleet hänen sanomansa.
23. III. Jumala tietää hänen tiensä, ja hän tuntee hänen siansa.
24. Sillä hän katselee maan ääriin, ja näkee kaikki, mitä taivaan alla on,
25. Niin että hän antaa tuulelle hänen painonsa ja vedelle hänen mittansa.
26. Koska hän asetti sateelle määrän ja pitkäisen tulen leimauksille hänen tiensä,
27. Silloin näki hän sen ja luki sen: hän valmisti sen ja myös tutki sen,
28. Ja sanoi ihmiselle: katso, Herran pelko on taito*; ja karttaa pahaa on ymmärrys.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42