JOBIN KIRJA

25. Luku.

 

Bildad puhuu Jumalan kaikkivaltiaisuudesta ja pyhyydestä, tehdäksensä Jobin vakuuden tyhjäksi.

Silloin vastasi Bildad Suasta ja sanoi:
2. Hallitus ja pelko on hänen tykönänsä, joka tekee rauhan korkeittensa seassa.
3. Kuka voi lukea hänen joukkonsa*? ja kenen päälle ei paista hänen valkeutensa?
4. Kuinka on ihminen hurskas Jumalan edessä? eli kuinka vaimon lapsi on puhdas?
5. Katso, kuu ei valaise vielä, eikä tähdet ole vielä kirkkaat hänen silmäinsä edessä:
6. Kuinka paljo vähemmin ihminen, se mato, ja ihmisen lapsi se toukka?


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42