VALITUSVIRRET

JEREMIAN VALITUSVIRRET

Jeremian   Walituswirret

1938 1776 1642
     
5 LUKU 5 LUKU V. Lucu
5:1 Muista, Herra, mitä meille on tapahtunut; katso ja näe meidän häväistyksemme. 5:1 Muista, \Herra\, kuinka meille tapahtui: katso ja näe meidän ylönkatsettamme. 5:1 MUista HERra/ cuinga meille tapahtui/ cadzo/ ja näe meidän ylöncadzettam.
5:2 Meidän perintöosamme on siirtynyt vieraille, meidän talomme muukalaisille. 5:2 Meidän perintömme on muukalaisten osaksi tullut, ja huoneemme ulkonaisten omaksi. 5:2 Meidän perimyxem on muucalaisten osaxi tullut/ ja meidän huonem ulconaisten.
5:3 Me olemme tulleet orvoiksi, isättömiksi, meidän äitimme ovat kuin lesket. 5:3 Me olemme orvot ilman isää, ja äitimme ovat niinkuin lesket. 5:3 Meidän äitim owat nijncuin lesket.
5:4 Oman juomavetemme me ostamme rahalla; omat puumme saamme, jos maksamme hinnan. 5:4 Vettä, joka meidän omamme oli, me joimme rahalla, omat halot me ostimme hinnalla. 5:4 Wettä/ joca meidän omam oli/ me joimme rahallam/ omat halgot me ostim hinnalla.
5:5 Vainoojamme ovat meidän niskassamme; kun uuvumme, ei meille lepoa suoda. 5:5 Kaulallamme me vaivaa kärsimme; ja ehkä me jo väsyneet olimme, ei kuitenkaan meille lepoa annettu. 5:5 Caulallam me waiwa kärseim/ ja ehkä me jo wäsynet olimme/ ei cuitengan meille lepo annettu.
5:6 Egyptille me lyömme kättä ja Assurille saadaksemme leipää ravinnoksi. 5:6 Meidän piti Egyptin ja Assyrian alle meitämme antaman, että me sittekin leipää ravinnoksemme saaneet olisimme. 5:6 Meidän piti Egyptin ja Assyrian ala meitäm andaman/ että me sijttekin leipä meidän rawinnoxem saisimme.
5:7 Meidän isämme ovat syntiä tehneet; heitä ei enää ole. Me kannamme heidän syntivelkaansa. 5:7 Meidän isämme ovat syntiä tehneet, ja ei enään ole käsissä; ja meidän pitää heidän pahoja tekojansa nautitseman. 5:7 Meidän Isäm owat syndiä tehnet/ ja ei sillen ole käsis/ ja meidän pitä heidän pahoja tecojans nautidzeman.
5:8 Orjat hallitsevat meitä; ei ole sitä, joka tempaisi meidät heidän käsistänsä. 5:8 Orjat meitä vallitsevat; ja ei ole kenkään, joka meitä heidän käsistänsä pelastaa. 5:8 Oriat meitä wallidzewat/ ja ei ole kengän/ joca meitä heidän käsistäns pelasta.
5:9 Henkemme kaupalla me noudamme leipämme, väistäen miekkaa erämaassa. 5:9 Meidän pitää hakeman leipämme hengen paolla, miekan edessä korvessa. 5:9 Meidän pitä hakeman meidän leipäm hengen pacolla/ miecan edes corwesa.
5:10 Meidän ihomme halkeilee kuin uuni nälän poltteiden takia. 5:10 Meidän ihomme on poltettu, niinkuin pätsissä, hirmuisen nälän tähden. 5:10 Meidän ihom on poldettu nijncuin pädzis/ sen hirmuisen näljän tähden.
5:11 Naisia raiskataan Siionissa, neitsyitä Juudan kaupungeissa. 5:11 He ovat vaimot Zionissa raiskanneet ja neitseet Juudan kaupungeissa. 5:11 He owat waimot Zionis raiscannet/ ja neidzet Judan Caupungeisa.
5:12 Ruhtinaita heidän kätensä hirttävät, vanhinten kasvoja ei pidetä arvossa. 5:12 Ruhtinaat he ovat hirttäneet, ja vanhimpia ei he kunnioittaneet. 5:12 Ruhtinat he owat hirttänet/ ja wanhimbita ei he cunnioittanet.
5:13 Nuorukaiset kantavat myllynkiviä, poikaset kompastelevat puutaakkojen alla. 5:13 Nuorukaiset piti jauhaman, ja piskuisten täytyi puita kantaissansa kompastua. 5:13 Nuorucaiset piti jauhaman/ ja piscuiset puita candaisans piti combastuman.
5:14 Poissa ovat vanhukset porteista, nuorukaiset kielisoittimiensa äärestä. 5:14 Vanhat puuttuivat porteista, ja nuorukaiset ei enään kanteletta soita. 5:14 Wanhat puutuit porteista/ ja nuorucaiset ei sillen candeletta soita.
5:15 Poissa on ilo sydämistämme, karkelomme on valitukseksi muuttunut. 5:15 Meidän sydämemme ilo loppui, meidän tanssimme on kääntynyt murheeksi. 5:15 Meidän sydämem riemu loppui/ meidän dantzim on käändynyt murhexi.
5:16 Pudonnut on päästämme kruunu. Voi meitä, sillä me olemme syntiä tehneet! 5:16 Meidän päästämme on kruunu pudonnut; voi nyt meitä, että me niin olemme syntiä tehneet! 5:16 Meidän päästäm on Cruunu pudonnut/ woi meitä/ että me nijn olemma syndiä tehnet !
5:17 Tästä syystä on sydämemme tullut sairaaksi, näitten tähden ovat silmämme pimenneet - 5:17 Sentähden on myös sydämemme murheissansa; niiden tähden ovat meidän silmämme pimenneet; 5:17 Sentähden on myös meidän sydämem murehisans/ ja meidän silmäm owat piminnet.
5:18 Siionin vuoren tähden, joka on autiona, jolla ketut juoksentelevat. 5:18 Zionin vuoren tähden, että se niin hävitetty on, että ketut hänessä juoksentelevat. 5:18 Zionin wuoren tähden/ että se nijn häwitetty on/ että ketut hänes juoxendelewat.
5:19 Sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti, sinun valtaistuimesi pysyy suvusta sukuun. 5:19 Mutta sinä \Herra\, joka ijankaikkisesti olet, ja istuimes ijästä ikään! 5:19 Mutta sinä HErra/ joca ijancaickisest olet/ ja sinun istuimes ijästä ikän.
5:20 Miksi unhotat meidät ainiaaksi, hylkäät meidät ikipäiviksi? 5:20 Miksis meidät ijankaikkisesti unohdat, ja niin kauvan meitä peräti hylkäät? 5:20 Mixis meidän nijn unohdat? ja nijn cauwan meitä peräti hyljät?
5:21 Palauta meidät, Herra, tykösi, niin me palajamme; uudista meidän päivämme muinaiselleen. 5:21 Palauta, \Herra\, meitä jälleen sinun tykös, että me taas palaisimme; uudista meidän päivämme niinkuin ne alusta olivat. 5:21 Palauta HERra meitä jällens sinun tygös/ että me taas palajaisimme/ udista meidän päiwäm nijncuin he algusta olit.
5:22 Vai oletko meidät peräti hyljännyt, vihastunut meihin ylenmäärin? 5:22 Oletkos meitä peräti heittänyt pois, ja sangen suuresti vihastunut meidän päällemme? 5:22 Sillä sinä olet meitä heittänyt pois/ ja sinä olet sangen suurest wihastunut meidän päällem.
     

VALITSE
LUKU

1 2 3
4 5