Sakarjan kirja

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

SAKARJAN KIRJA

PROPHETA SAKARJA
Esipuhe.
Tämä propheta saarnasi, niin kuin Haggaigin, Babelin vankiuden jälkeen, että templi pitäis jälleen rakennettaman, ja hajoitettu kansa koottaman, että yksi valtakunta ja asetus siinä maakunnassa taas säädettäisiin. Ja hän on tosin kaikkein lohdullisimpia prophetaita; sillä hän tuo edes monet suloiset ja turvalliset näyt, ja antaa monet ystävälliset ja makiat sanat, joilla hän murheelliset ja hajoitettua kansaa lohduttaa ja vahvistaa, rakennusta ja hallitusta alkamaan, jotka hamaan siihen asti olivat suuren ja moninaisen vastoinkäymisen kärsineet. Tätä hän tekee viidenteen lukuun asti. Viidennessä luvussa ennustaa hän yhden kirja ja vaa’an näyn alla vääristä opettajista, jotka tulevat olivat Juudan kansaan kieltämään pois Kristusta, joka näkyy vielä tänäpänä Juudalaisissa täytettävän. Kuudennessa luvussa ennustaa hän Kristuksen evankeliumista ja hengellisen templin rakentamisesta, että Juudalaiset myös hänen kielsivät ja hylkäsivät. Seitsemännessä ja kahdeksannessa kysytään, ja propheta vastaa, lohduttaa ja neuvoo heitä taas rakentamaan ja hallitsemaan, ja niin tämän ennustuksen päättää rakentamisesta. Yhdeksännessä luvussa tulee hän myös tulevaiseen aikaan ja ennustaa ensisti. 10 luvussa, kuinka se suuri Alexander oli Tyron, Sidonin ja Philistealaiset voittava, että koko maailma tulevaiselle Kristukselle olis avoin ja aasi vie kuninkaan Kristuksen Jerusalemiin. Mutta ensimäisessä luvussa toistakymmentä ennustaa hän Kristuksen Juudalaisilta kolmeenkymmeneen hopeapenninkiin myytävän, jonka tähden hän heidät oli hylkäävä. Ja Jerusalem piti viimein hävitettämän, ja Juudalaiset eksyksissä paatuman ja hajoitettaman. Ja niin olivat evankeliumi ja Kristuksen valtakunta tulevat pakanain sekaan, hänen kärsimisensä jälkeen, että häntä ennen lyötiin niin kuin paimenta, ja apostolit niin kuin lampaan hajoitettiin; sillä hänen täytyi ensisti kärsiä ja niin kunniaansa käydä. Viimeisessä luvussa lopettaa, hän, Jerussalemin hävityksen jälkeen, Levin pappeuden, ja koko hänen menonsa, kalunsa ja juhlapäivänänsä, ja sanoo, että kaikki hengelliset virat pitää yhteiset oleman, Jumala palveltaman, ja ei enään Levin suvulta pitänyt toisia pappeja tulemaan, toisia juhlia, toisia uhreja, toista jumalanpalvelusta; jota myös muutkin sukukunnat taisivat toimittaa, niin kuin Egypti ja kaikki pakanat: se on, Vanha Testamentti piti pantaman peräti pois ja hyljättämän.1 Luku

1 LukuKehoitus kääntymykseen. Ensimmäinen näky: Mies myrttien keskellä. Toinen näky: Neljä sarvea ja neljä seppää.

Sakarja alkaa ennustuksensa katumuksen saarnaamisella.

II. Näkee monikahdat näyt Jerusalemin vasta-uutisesta rakentamisesta ja vihollisten hämmentämisestä.1. Kahdeksannessa kuussa Daarejaveksen toisena vuotena tuli profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä Herran sana:

1. Kahdeksantena kuukautena toisena Dariuksen vuotena, tapahtui Herran sana Sakarjalle* Berekian pojalle, Iddon pojalle, prophetalle, sanoen:Esra 5:1 Mutta profeetta Haggai ja Sakarja, Iddon poika, profeetat, ennustivat Juudassa ja Jerusalemissa oleville juutalaisille Israelin Jumalan nimeen, hänen, jonka nimiin he olivat otetut.

Esr 5:1. Ja prophetat Haggai* ja Sakaria, Iddon poika, ennustivat Juudalaisille, jotka olivat Juudassa ja Jerusalemissa, Israelin Jumalan nimeen.

Neh. 12:16 Iddolla Sakarja, Ginnetonilla Mesullam,Hagg 1:1. Toisena kuningas Dariuksen vuotena, kuudentena kuukautena, ensimäisenä päivänä kuuta, tapahtui Herran sana prophetan Haggain kautta Serubbabelille Sealtielin pojalle, Juudan päämiehelle, ja Josualle Jotsadakin pojalle, ylimmäiselle papille*, ja sanoi:2. Herra on tuimasti vihastunut teidän isiinne.

2. Herra on ollut vihainen teidän isillenne sangen kovasti.

3. Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot: Kääntykää minun tyköni, sanoo Herra Sebaot, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot.

3. Sano siis heille: näin sanoo Herra Zebaot: kääntykäät minun tyköni, sanoo Herra Zebaot; niin minä käännyn teidän tykönne*, sanoo Herra Zebaot.Mal. 3:7 isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni ettekä noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot. Mutta te sanotte: Missä asiassa meidän on käännyttävä?

Mal 3:7. Te olette hamasta teidän isäinne ajasta alati poikenneet pois minun säädyistäni, ja ette ole niitä pitäneet; niin kääntykäät nyt minun tyköni, niin minä tahdon myös kääntyä teidän tykönne*, sanoo Herra Zebaot. Niin te sanotte: missä meidän pitää meitämme kääntämän?4. Älkää olko isienne kaltaiset, joille entiset profeetat ovat saarnanneet sanoen: Näin sanoo Herra Sebaot: Kääntykää pois pahoilta teiltänne ja pahoista teoistanne; mutta he eivät kuulleet, eivät kuunnelleet minua.

4. Älkäät olko niin kuin teidän isänne, joille entiset prophetat saarnasivat, sanoen: näin sanoo Herra Zebaot: palatkaat teidän pahoista teistänne* ja teidän häijystä menostanne; mutta ei he kuulleet, eikä totelleet minua, sanoo Herra.Jes. 31:6 Palatkaa, te israelilaiset, hänen tykönsä, josta olette niin kauas luopuneet.

Jes 31:6. Palatkaat, te Israelin lapset, sen tykö, josta te peräti harhailleet olette.

Jer. 3:12 Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja, sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra; minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti.

Jer 3:12. Mene ja saarnaa nämät sanat pohjaan päin, ja sano: käänny, sinä vastahakoinen Israel, sanoo Herra, niin en minä käännä kasvojani teistä pois; sillä minä olen laupias*, sanoo Herra, ja en vihastu ijankaikkisesti.

Hes. 18:30 Niinpä minä tuomitsen teidät, te Israelin heimo, itsekunkin hänen teittensä mukaan, sanoo Herra, Herra. Kääntykää, palatkaa pois kaikista synneistänne, ja älköön syntivelka tulko teille lankeemukseksi.Hes 18:31. Heittäkäät pois tyköänne kaikki ylitsekäymisenne, jolla te rikkoneet olette, ja tehkää teillenne uusi sydän ja uusi henki*; sillä miksi pitäis teidän kuoleman, sinä Israelin huone?

Hoos. 14:2 Palaja, Israel, Herran, sinun Jumalasi, tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi.

Hos 14:2. Käänny, Israel, Herran sinun Jumalas tykö*; sillä sinä olet langennut sinun pahain tekois tähden.

Joel 2:12 Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen.

Joel 2:12. Niin sanoo nyt Herra: kääntykäät kaikesta sydämestänne minun tyköni, paastolla, itkulla ja murheella.5. Teidän isänne - missä he ovat? Ja profeetat - ovatko he eläneet iäti?

5. Kussa nyt ovat teidän isänne? ja vieläkö prophetat elävät?

6. Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä olen säätänyt palvelijoilleni profeetoille - eivätkö ne ole kohdanneet teidän isiänne: ja niin he kääntyivät ja sanoivat: 'Niinkuin Herra Sebaot aikoi meille tehdä, meidän vaelluksemme ja tekojemme mukaan, niin hän on meille tehnyt.’

6. Eikö niin ole tapahtunut, että minun sanani ja oikeuteni, jotka minä minun palveliaini prophetain kautta käskin, ovat teidän isiinne sattuneet? että heidän täytyi palata ja sanoa: niin kuin Herra Zebaot ajatteli meille tehdä meidän teittemme ja töittemme jälkeen, niin hän on myös meille tehnyt.

7. Kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä yhdennessätoista kuussa, joka on sebat-kuu, Daarejaveksen toisena vuotena, tuli profeetta Sakarjalle, Berekjan pojalle, joka oli Iddon poika, tämä Herran sana:

7. Neljäntenä päivänä kolmattakymmentä ensimäisessä kuukaudessa toistakymmentä, joka on Sebatin kuu, toisena Dariuksen vuotena, tapahtui Herran sana Sakarjalle Berekian pojalle, Iddon pojalle, prophetalle, ja hän sanoi:

8. Minä näin yöllä, katso, mies ratsasti punaisenruskealla hevosella, ja hän seisahtui myrttien keskelle laaksoon, ja hänen jäljessänsä oli punaisenruskeita ja punaisia ja valkeita hevosia.

8. Minä näin yöllä, ja katso, mies istui ruskian hevosen päällä, ja seisahti myrttien sekaan laaksossa, ja hänen takanansa olivat ruskiat ja maksankarvaiset ja valkiat hevoset.

9. Niin minä kysyin: Mitä nämä ovat, Herra? Enkeli, joka puhutteli minua, vastasi minulle: Minä näytän sinulle, mitä ne ovat.

9. Ja minä sanoin: minun herrani, kutka nämät ovat? Ja enkeli*, joka minun kanssani puhui, sanoi minulle: minä osoitan sinulle, kutka nämät ovat.
Sak 4:1. Ja enkeli, joka minun kanssani puhui, tuli jälleen ja herätti minun, niin kuin joku unestansa herätettäisiin,10. Ja mies, joka seisoi myrttien keskellä, lausui ja sanoi: Nämä ovat ne, jotka Herra on lähettänyt maata kuljeksimaan.

10. Ja mies, joka myrttien seassa oli, vastasi ja sanoi: nämät ovat ne, jotka Herra on lähettänyt vaeltamaan lävitse maan.Sak. 6:7 Ne väkevät lähtevät, ja menevät halusta, kuljeksimaan maata. Ja hän sanoi: Menkää, kuljeksikaa maata. Ja ne kuljeksivat maata.
11. Niin ne vastasivat Herran enkelille, joka seisoi myrttien keskellä, ja sanoivat: Me olemme kuljeksineet maata, ja katso, koko maa on alallansa ja rauhassa.

11. Mutta he vastasivat Herran enkelille, joka myrttien seassa oli, ja sanoivat: me olemme vaeltaneet maan lävitse, ja katso, kaikki maa istuu alallansa.

12. Ja Herran enkeli lausui ja sanoi: Herra Sebaot, kuinka kauan sinä viivyt etkä armahda Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, joille olet ollut vihainen nämä seitsemänkymmentä vuotta?

12. Niin vastasi Herran enkeli ja sanoi: Herra Zebaot, kuinka kauvan et sinä tahdo armahtaa Jerusalemia, ja Juudan kaupungeita, joille vihainen olet ollut nyt seitsemänkymmentä ajastaikaa?Jer. 25:11 Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.


Jer. 29:10 Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan.
13. Niin Herra vastasi enkelille, joka puhutteli minua, ja lausui hyviä, lohdullisia sanoja.

13. Ja Herra vastasi sille enkelille, joka minun kanssani puhui, hyvillä ja lohdullisilla sanoilla.

14. Ja enkeli, joka puhutteli minua, sanoi minulle: Saarnaa ja sano: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kiivailen Jerusalemin ja Siionin puolesta suurella kiivaudella.

14. Ja enkeli, joka minua puhutteli, sanoi minulle: saarnaa ja sano: näin sanoo Herra Zebaot: minä olen suuresti kiivastunut Jerusalemille ja Zionille;Sak. 8:2 Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kiivailen Siionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen.

Sak 8:2. Näin sanoo Herra Zebaot: minä olen Zionin tähden suuresti kiivannut, ja olen suuressa vihassa sen tähden kiivannut.15. Suurella vihalla minä olen vihastunut suruttomiin pakanoihin, jotka, kun minä vähän vihastuin, auttoivat onnettomuutta tapahtumaan.

15. Mutta minä olen juuri vihainen myös suruttomille pakanoille; sillä minä olin ainoasti vähän vihainen, mutta he auttivat hävitykseen.Jes. 47:6 Minä vihastuin kansaani, annoin häväistä perintöni, minä annoin heidät sinun käsiisi; et osoittanut sinä heille sääliä, vanhuksellekin sinä teit ikeesi ylen raskaaksi.

Jes 47:6. Sillä kuin minä olin vihainen kansalleni, turmelin minä perintöni, ja hylkäsin heidät sinun kätees; mutta et sinä tehnyt heille laupiutta, ja vanhoille teit sinä ikees peräti raskaaksi,


Jes 47:7. Ja ajattelit: minä olen hallitsia* ijankaikkisesti: et sinä tähän päivään asti vielä ole sitä johdattanut sydämees, eli ajatellut, kuinka heille viimein on tapahtuva.16. Sentähden sanoo Herra näin: Minä käännyn Jerusalemin puoleen armahtavaisuudessa. Minun temppelini siellä rakennetaan, sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin ylitse.

16. Sen tähden näin sanoo Herra: minä palajan Jerusalemiin laupiudella, ja minun huoneeni pitää hänessä rakennettaman, sanoo Herra Zebaot; ja Jerusalemin päälle pitää mittanuora vedettämän.Sak. 2:1 Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä mittanuora.


Sak. 4:10 Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän, kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan Serubbaabelin kädessä?

Sak 4:10. Sillä kuka on se, joka nämät halvat päivät katsoo ylön? jossa kuitenkin pitää iloittaman, ja nähtämän muurin luoti Serubbabelin kädessä, ja ne seitsemän Herran silmää, jotka katselevat kaikkea maata.17. Saarnaa vielä ja sano: Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä minun kaupunkini ovat hyvyydestä ylitsevuotavaiset, ja vielä Herra lohduttaa Siionin ja valitsee vielä Jerusalemin.

17. Ja saarnaa vielä ja sano: näin sanoo Herra Zebaot: taas pitää minun kaupungeilleni hyvin käymän, ja Herra on Zionia taas lohduttava, ja Jerusalem taas valitaan.Jes. 14:1 Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon.


Jes. 52:9 Huutakaa ilosta, riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Jerusalemin.


Sak. 2:12 Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin.

Sak 2:12. Ja Herra on perivä Juudan osaksensa siinä pyhässä maassa, ja on taas Jerusalemin valitseva.18. Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso: neljä sarvea.

18. Ja minä nostin silmäni ja näin: ja katso, siellä oli neljä sarvea.

19. Ja minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: Mitä nämä ovat? Niin hän sanoi minulle: Nämä ovat ne sarvet, jotka ovat hajottaneet Juudan ja Israelin ja Jerusalemin.

19. Ja minä sanoin enkelille, joka puhui minun kanssani: mitä nämät ovat? Hän sanoi minulle: nämät ovat ne sarvet, jotka Juudan, Israelin ja Jerusalemin hajoittaneet ovat.

20. Sitten Herra näytti minulle neljä seppää.

20. Ja Herra osoitti minulle neljä seppää.

21. Minä sanoin: Mitä nämä ovat tulleet tekemään? Ja hän vastasi näin: Nuo sarvet ovat ne, jotka ovat hajottaneet Juudan, niin ettei yksikään mies voi päätänsä nostaa; ja nämä ovat tulleet saattamaan ne pelkoon ja heittämään maahan niiden pakanakansain sarvet, jotka ovat nostaneet sarven Juudan maata vastaan hajottaaksensa sen.

21. Silloin minä sanoin: mitä ne tahtovat tehdä? Hän sanoi: ne ovat ne sarvet, jotka Juudan hajoittaneet ovat, juuri niin, ettei kenkään ole voinut päätänsä nostaa; nämät ovat tulleet niitä karkottamaan, ja lohkaisemaan pakanain sarvia, jotka Juudan maan ylitse sarven nostaneet ovat sitä hajoittaaksensa. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14