PSALMIT

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

PSALMIT

PSALTARI
Niin kuin Kristikunnan tarpeet ovat moninaiset, niin ovat myös


Psaltarissa moninaiset Psalmit;
Sillä:


Muutamat ovat Opetus-Psalmit, joista opitaan Jumalaa oikein tuntemaan, Ps.67, 95, 96, 114, 136, 145. Jumalan Poikaa Ps.2, 45, 72. Pyhää Henkeä Ps.33, 51, 104, 139, 143.


Kristuksen persoonaa ja virkaa, pappeutta ja valtakuntaa, Ps.2, 19, 29, 45, 67, 72, 89, 93, 95, 96, 97, 110, 113, 117.


Muutamat opettavat Kristuksen piinasta, Ps.2, 22, 31, 69, 88, 118, nousemisesta kuolleista Ps.3, 16, 18, 30, 86, 110, taivaaseen astumisesta, Ps.8, 47, 68.


Luomisesta Ps.34, 97, 104, 138, laista ja Jumalan sanasta Ps.1, 19, 119.


Synnistä ja kuolemasta Ps.14, 25, 32, 51, 53, 90, 130.


Evankeliumista ja syntein anteeksi antamisesta, Ps.25, 32, 51, 103, 130.


Uskosta Kristuksen päälle Ps.2, 4, 31, 42, 62, 78, 91, 145.


Hyvistä töistä ja oikiasta Jumalan palveluksesta, Ps.50, 81, 112, 116.


Esivallasta, Ps.18, 20, 21, 82, 101, 144, perheenisännästä, Ps.127, 128.


Oikiasta katumuksesta ja parannuksesta opettavat meitä seitsemän Katumus-Psalmia, Ps.6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.


Kasteen sakramentista, Ps.29.


Herran Ehtoollisesta, Ps.111, Jumalan seurakunnasta ja saarnavirasta, Ps.1, 19, 29, 48, 50, 84, 92, 96.


Nousemisesta kuolleista ja ijankaikkisesta elämästä, Ps.16, 22, 27, 116.
Muutamat ovat Kiitos-Psalmit, Jumalaa kiittää hänen jumalallisten hyväin töidensä edestä:


Kaikkein kappalten luomisen edestä, Ps.104, 136, 139.


Syntein anteeksi saamisen ja hengellisten lahjain edestä, Ps.34, 103, 111, 116, 145, 146. Että hän seurakuntansa ja jumaliset auttaa vaarasta, Ps.9, 18, 23, 33, 34, 46, 66, 92, 107, 118, 124, 125, 129, sairaudesta, Ps.6, 30.


Hyväin tekoin edestä, jotka Israelin lapsille tapahtuneet olivat, Ps.78, 106, 114, 136.


Messiaan valtakunnan ja Evankeliumin tunnon ja hänen seurakuntansa varjeluksen edestä, Ps.45, 47, 98, 100, 118, 138, 145, 146, 148, 149.


Maan hedelmäin edestä, Ps.65, 85.


Muutamat ovat riemulaulut:


Kristuksen voitosta, Ps.68, 118, 149. Morsiamesta, Ps.45.


Joissa Jumalan laupius ylistetään, Ps.103. Yhteys Ps.133. Aviokäsky 128.


Muutamat ovat myös Lohdutus-Psalmit:


Jumalan vihaa ja omantunnon vaivaa vastaan, Ps.3, 6, 13, 31, 38, 42, 43, 77, 103, 116.


Pahain vainoa vastaan, Ps.52, 55, 56, 62.


Sairautta ja kuolemaa vastaan, Ps.6, 30, 31, 32, 38, 39, 79, 90, 91, 107, 121.


Koska jumaliset sorretaan julmilta vihamiehiltä ja vääriltä opettajilta, Ps.9, 10, 11, 12, 52, 58, 63, 79, 121.


Ristiä ja surua vastaan, Ps.37, 39, 49, 73.


On myös monta Rukous-Psalmia, rukoilla Jumalalta:


Syntein anteeksi saamisesta, Ps.6, 25, 32, 42, 51, 102, 130, 143.


Varjeluksesta tyranneista, vääristä opettajista ja kaikista vihamiehistä, Ps.5, 7, 10, 11, 12, 17, 26, 27, 28, 35, 36, 44, 55, 120, 142.


Kirkkoin ja kouluin vihamiehiä ja hävittäjiä vastaan, Ps.74, 79, 80, 83, 124, 137.


Pelastusta vaaroista, Ps.3, 4, 13, 31, 41, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 86.


Sairaudesta Ps.6, 38.


Esivallan ja maailmallisen hallituksen edestä, Ps.20, 21, 60, 61.


Yhteisen rauhan edestä, Ps.60, 85.


Vanhalla ijällä ja lopulla, Ps.71, 92.


Kristuksen rukous ristin päällä, Ps.22, 31, 39, 40, 41, 55, 69, 88.


Hyvän lopun edestä, Ps.39, 90.1 Psalmi

1 PsalmiVanhurskas menestyy, jumalaton hukkuu.

Tämä Psalmi on koko Psalttarin esipuhe ja lyhykäinen sisälle pito, jossa kirjoitetaan:


I. Jumalisten käytös ja onni.


II. Jumalattomain onnetoin tila.1. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat,

1. Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä*, eikä istu kussa pilkkaajat istuvat;Ps. 26:4 En minä istu valheen miesten seurassa enkä kulje salakavalain kanssa.

Ps 26:4. En minä istu turhain ihmisten seassa, enkä seuraa petollisia.


Ps 26:5. Minä vihaan pahain seurakuntaa, enkä istu jumalattomain tykönä.

Ps. 119:1 Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat!


Ps. 128:1 Matkalaulu. Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa, joka vaeltaa hänen teillänsä.
Sananl. 1:10 Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.

San l. 1:10. Poikani! jos pahanjuoniset sinua houkuttelevat, niin älä heihin suostu.

Sananl. 3:31 Älä kadehdi väkivallan miestä äläkä hänen teitänsä omiksesi valitse;

San l. 3:31. Älä kiivoittele väärää miestä, älä noudata hänen retkiänsä.

Sananl. 4:14 Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle.

San l. 4:14. Älä mene jumalattomain askelille, ja älä astu pahain tielle;


2 Kor.6:14.etc. Älkäät vetäkö ijestä epäuskoisten kanssa*; sillä mitä oikeuden on vääryyden kanssa tekemistä? eli mitä osallisuutta on valkeudella pimeyden kanssa?


2 Piet. 3:3. Ja tietäkäät se ensin, että viimeisinä päivinä tulevat pilkkaajat, jotka oman himonsa jälkeen vaeltavat,2. vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!.

2. Vaan rakastaa Herran lakia, ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt.5 Moos. 6:6 Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.
5 Moos. 11:18 Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne, ja ne olkoot muistolauseena otsallanne;


Joos. 1:8 Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt.

Jos 1:8. Ei pidä tämän lakiraamatun tuleman sinun suustas pois*, vaan ajattele sitä yötä ja päivää, ettäs kaikki sen jälkeen pitäisit ja tekisit, kuin siinä on kirjoitettu; sillä niin sinä menestyt kaikissa sinun teissäs ja kaikki työs toimellisesti päätät.

Ps. 119:55 Yöllä minä ajattelen sinun nimeäsi, Herra, ja minä noudatan sinun lakiasi.

Ps 119:55. Herra, minä ajattelen yöllä* sinun nimeäs, ja pidän sinun lakis.

Ps. 119:62 Puoliyöstä minä nousen kiittämään sinua sinun vanhurskautesi oikeuksista.

Ps 119:62. Puoliyöstä* minä nousen sinua kiittämään, sinun vanhurskautes oikeuden tähden.

Ps. 119:97 Kuinka sinun lakisi onkaan minulle rakas! Kaiken päivää minä sitä tutkistelen.


Siir 14:20 Onnellinen se mies, joka tutkistelee viisautta, ja se, joka puhuu ymmärtäväisesti,

Sir 14:20. Niin myös tapahtuu ihmisten kanssa: muutamat kuolevat ja muutamat syntyvät jälleen.


Sir 14:21. Kaikki turmellut kappaleet saavat lopun, ja ne, jotka niissä ovat, myös hukkuvat ynnä.3. Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.

3. Hän on niin kuin istutettu puu* vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee.Ps. 92:13 Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri.

Ps 92:3.etc. Aamulla julistaa armoas, ja ehtoolla totuuttas,


Jes 60:21. Ja sinun kansas on kaikki vanhurskas oleva, ja maan piirin ijankaikkisesti omistava, niin kuin minun istutukseni vesat* ja käsialani ovat minulle ylistykseksi.

Jes. 61:3 panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on olevavanhurskauden tammet,Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Jes 61:3. Että minä saattaisin murheellisille Zionissa kaunistuksen tuhan edestä, ja iloöljyn murheen edestä, ja kauniit vaatteet murheellisen hengen edestä; että he vanhurskauden puuksi kutsuttaisiin, Herran istuttamisen ylistykseksi.

Jer. 17:8 Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä.

Jer 17:8. Hän on niin kuin se puu, joka veden reunalle on istutettu* ja ojan viereen juurtunut; sillä jos vielä palavuus tulee, niin ei hän kuitenkaan pelkää, vaan sen lehdet pysyvät viheriäisinä, eikä murehdi, kuin kuiva vuosi tulee, mutta kantaa hedelmän ilman lakkaamata.

4. Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.

4. Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niin kuin akana, jonka tuuli hajoittelee.Job 21:18 Ovatko he niinkuin tuulen vietävät oljet, niinkuin akanat, jotka tuulispää tempaa mukaansa?

Job 21:8. Heidän siemenensä on pysyväinen heidän ympärillänsä, ja heidän sikiänsä ovat läsnä heitä.

Ps. 35:5 Olkoot he niinkuin akanat tuulessa, ja Herran enkeli syösköön heidät maahan;

Ps 35:5. Olkoon he niin kuin akanat* tuulessa; ja Herran enkeli sysätköön heitä pois.

Jes. 17:13 Kansakunnat kohisevat, niinkuin suuret vedet kohisevat, mutta hän nuhtelee niitä, ja ne pakenevat kauas; ne karkoitetaan niinkuin akanat tuulessa vuorilla, niinkuin lentävät lehdet rajuilmassa.

Jes 17:3. Ja Ephraimin linnat pitää tuleman perikatoon, ja Damaskun valtakunta*. Ja jääneen Syriassa pitää oleman, niin kuin Israelin lasten kunnia, sanoo Herra Zebaot.

Jes. 29:5 Mutta sinun vainolaistesi lauma on oleva niinkuin hieno pöly, ja väkivaltaisten lauma niinkuin lentävät akanat, ja tämä tapahtuu äkkiä, silmänräpäyksessä:

Jes 29:5. Ja niitä, jotka sinua hajoittavat, pitää oleman niin monta kuin pientä tomua, ja tyranneja niin monta kuin lentäviä akanoita*; ja sen pitää ratki äkisti tapahtuman.

Jer. 13:24 Ja minä hajotan heidät kuin oljenkorret, jotka lentävät erämaan tuulessa.

Jer 13:24. Sen tähden hajoitan minä heidät niin kuin akanat, jotka tuuli korpeen lennättää.

Hoos. 13:3 Sentähden he ovat kuin aamupilvi, kuin kaste, joka varhain haihtuu, kuin akanat, jotka puimatantereelta lentävät, kuin savu, joka häipyy ikkunasta.

Hos 3:3. Ja sanoin hänelle: pidä sinus minun tyköni monta päivää, ja älä huorin tee ja älä toiseen ryhdy; niin minä tahdon myös sinun tykös itseni pitää.5. Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa.

5. Sen tähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa.Matt. 25:32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.
6. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu.

6. Sillä Herra tietää* vanhurskasten tien; mutta jumalattomain tie hukkuu.Sananl. 2:8 niin että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien.

San l. 2:8. Varjelee hurskaat, ja holhoo pyhäinsä retket.

Sananl. 10:25 Tuulispään käytyä ei jumalatonta enää ole, mutta vanhurskaan perustus pysyy iäti.


Sananl. 10:28 Vanhurskasten odotus koituu iloksi, mutta jumalattomien toivo hukkuu.


Mal. 3:16 Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät.

Mal 3:16. Silloin ne, jotka Herraa pelkäävät, lohduttavat toinen toistansa näin: Herra ottaa siitä vaarin ja kuulee sen, ja muistokirja on kirjoitettu hänen eteensä* niille, jotka Herraa pelkäävät ja muistavat hänen nimensä.

2Tim. 2:19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: Herra tuntee omansa, ja: Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee.

2 Tim 2:19. Mutta Jumalan vahva perustus kuitenkin pysyy, joka tällä kiinnitetty on: Herra tuntee omansa*: ja lakatkaan jokainen vääryydestä, joka Kristuksen nimeä mainitsee.