Miikan kirja

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

MIIKAN KIRJA

PROPHETA MIIKA
Esipuhe.


Propheta Miika on ollut Jesaian aikana: hän mainitsee myös sen prophetan sanat, jotka toisessa luvussa ovat, josta hyvin ymmärretään, että ne prophetat, jotka yhteen aikaan eläneet ovat, liki yksillä sanoilla ovat Kristuksesta saarnanneet, niin kuin olisivat olleet siitä yhdessä neuvossa toinen toisensa kanssa.


Mutta hän oli yksi niistä jalommista prophetaista, joka kansaa epäjumalan palveluksen tähden väkevästi nuhtelee, ja tulevaista Kristusta ja hänen valtakuntaansa aina muistuttaa. Ja on ylitse kaikkein muiden siinä kappaleessa erinomainen propheta, että hän Betlehemin kaupungin niin visusti osoittaa ja nimittää, jossa Kristus syntyvä oli. Jonka tähden hän myös Uudessa Testamentissa suuresti ylistetään, niin kuin pyhä Matteus toisessa luvussa tietään antaa. Hän nuhtelee, ennustaa ja saarnaa, mutta lopulla ajattelee hän, että jos vielä muut kaikki lankeaisivat maahan, ja sekä Israel että Juudalaiset hukkuisivat, kuitenkin oli Kristus tuleva, joka kaikki oli hyväksi tekevä. Niin myös meidän nyt pitää nuhteleman, lohduttaman ja saarnaaman, ja vielä sanoman: jos nyt kaikki muuta hukkuisivat, kuitenkin on Kristus tuleva viimeisenä päivänä, ja auttava meitä kaikesta pahasta.


Ensimmäisessä luvussa on hän kyllä vaikia, ettei hän puhu niin selkiästi muutamissa sanoissa, joita on: Zaenan, Aksib ja Maresa etc, jotka hän pahoin päin kääntää ja ristiin panee, niin kuin sanottaisiin: Suomi, sinulle on paljon hyvää suotu; mutta kiittämättömyyden tähden sinä suomitaan.1 Luku

1 LukuSamarian ja Juudan tuomio.

Propheta Miika alkaa ennustuksensa varoituksella vaarin ottamiseen.


II. Julistaa Juudalle ja Israelille synnin rangaistusta.


III. Kirjoittaa valituksen rangaistuksen surkeudesta.1. Herran sana, joka tuli mooresetilaiselle Miikalle Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan kuningasten, päivinä; se, mitä hän näki Samariaa ja Jerusalemia vastaan.

1. Tämä on Herran sana, joka tapahtui Miikalle Moresasta*, Jotamin, Ahaksen ja Jehiskian, Juudan kuningasten aikana, jonka hän näki Samariasta ja Jerusalemista.Jer. 26:18 Miika, mooresetilainen, ennusti Hiskian, Juudan kuninkaan, päivinä ja sanoi kaikelle Juudan kansalle näin: Näin sanoo Herra Sebaot: 'Siion kynnetään pelloksi, ja Jerusalem tulee kiviraunioksi ja temppelivuori metsäkukkulaksi.'

Jer 26:18. Hiskian, Juudan kuninkaan, aikana oli yksi propheta, nimeltä Miika*, Maresasta; hän puhui kaikelle Juudan kansalle ja sanoi: näin sanoo Herra Zebaot: Zion pitää kynnettämän niin kuin pelto, ja Jerusalem pitää kiviraunioksi tuleman, ja templin vuori metsän kukkulaksi.2. Kuulkaa, kaikki kansat; ota korviisi, maa, ja kaikki, mitä maassa on. Ja olkoon Herra, Herra todistaja teitä vastaan, Herra pyhästä temppelistänsä.

2. Kuulkaat kaikki kansat; sinä maa, ota vaari, ja kaikki, mitä siinä on*; ja Herra Jumala olkoon todistaja teitä vastaan, Herra pyhästä templistänsä,5. Moos. 32:1 Kuunnelkaa, te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun suuni sanat!

5 Mos 32:1. Kuulkaat te taivaat, minä puhun, ja maa kuulkaan minun suuni sanoja.

Ps. 11:4 Herra pyhässä temppelissänsä, Herra, jonka istuin on taivaassa - hänen silmänsä näkevät, hänen katseensa tutkii ihmislapset;

Ps 11:4. Herra on pyhässä templissänsä*, Herran istuin on taivaissa; hänen silmänsä ottavat vaarin, ja hänen silmänsä laudat koettelevat ihmisten lapsia.

Ps. 50:4 Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen kansansa:


Jes. 1:2 Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta.

Jes 1:2. Kuulkaat* taivaat, ja maa ota korviis, sillä Herra puhuu: minä olen lapsia kasvattanut ja korottanut, ja he ovat minusta luopuneet.3. Sillä katso, Herra lähtee asumuksestaan, astuu alas ja polkee maan kukkuloita.

3. Katso, Herra lähtee siastansa, astuu alas* ja polkee maan korkeuksia:1. Moos. 11:7 Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä.

1 Mos 11:7. Käykäämme, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä; niin ettei kenkään ymmärtäisi toisensa kieltä.


5 Mos 32:13. Hän vei hänen hamaan maan korkeuteen, ja ruokki hänen pellon hedelmällä, ja antoi hänen imeä hunajaa kalliosta ja öljyä kovasta kivestä,


5 Mos 33:29. Autuas olet sinä Israel: kuka on sinun kaltaises? O sinä kansa, joka Herrassa autuaaksi tulet, joka sinun apus kilpi ja sinun kunnias miekka on. Vihollises valhettelevat sinulle, ja sinä astelet heidän kukkulainsa päällä.

Jes. 26:21 Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä.

Jes 26:21. Sillä katso, Herra on käyvä ulos siastansa* etsimään maan asuvaisten pahuutta heidän päällensä; niin että maa ilmoittaa heidän verensä, ja ei niitä enää peitä, jotka hänessä tapetut ovat.

Aam. 4:13 Sillä katso: hän on se, joka on tehnyt vuoret ja luonut tuulen, joka ilmoittaa ihmiselle, mikä hänen aivoituksensa on, joka tekee aamuruskon ja pimeyden ja joka kulkee maan kukkulain ylitse - Herra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä.

Am 4:13. Sillä katso, hän on se, joka on tehnyt vuoret*, ja luonut tuulen**, ja ilmoittaa ihmiselle, mitä hänen puhuman pitää; hän tekee aamuruskon ja pimeyden***; hän käy maan korkeutten päällä; hänen nimensä on Herra Jumala Zebaot.4. Vuoret sulavat hänen allansa, ja laaksot halkeavat niinkuin vaha tulen hohteessa, niinkuin vedet, jotka syöksyvät jyrkännettä alas.

4. Niin että vuoret sulavat* hänen allansa, ja laaksot halkeevat, niin kuin medenvaha sulaa tulen edessä, ja niin kuin vedet, jotka korkialta alas vuotavat.2. Moos. 19:18 Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti.

2 Mos 19:18. Mutta koko Sinain vuori suitsi, siitä että Herra astui alas sen päälle tulessa, ja sen savu kävi ylös niin kuin pätsin savu, niin että koko vuori sangen kovaan vapisi.

Ps. 68:3 Sinä hajotat heidät, niinkuin savu hajoaa; niinkuin vaha sulaa tulen hohteessa, niin jumalattomat häviävät Jumalan kasvojen edessä.


Ps. 97:5 Vuoret sulavat niinkuin vaha Herran edessä, kaiken maan Herran edessä.

Ps 97:5. Vuoret sulavat niin kuin medenvaha Herran edessä, koko maailman Herran edessä.

Aam. 9:5 Herra, Herra Sebaot, hän, joka koskettaa maata, niin että se sulaa, että kaikki sen asukkaat murehtivat, että se nousee kaikkinensa niinkuin Niili ja alenee niinkuin Egyptin virta,

Am 9:5. Sillä kuin Herra, Herra Zebaot maahan rupee, niin se sulaa, että kaikki asuvaiset murehtiman pitää; ja että se pitää nouseman sen päälle niinkuin virta, ja se upotettaman niinkuin Egyptin virralla.

Nah. 1:5 Vuoret järkkyvät hänen edessänsä ja kukkulat sulavat. Hänen kasvojensa voimasta kohoaa maa, maanpiiri ja kaikki sen asuvaiset.
5. Jaakobin rikoksen tähden tapahtuu tämä kaikki ja Israelin heimon syntien tähden. Mistä on Jaakobin rikos? Eikö Samariasta! Ja mistä Juudan uhrikukkulat? Eivätkö Jerusalemista!

5. Kaikki nämät tapahtuvat Jakobin ylitsekäymisen tähden, ja Israelin huoneen syntein tähden. Kuka siis on Jakobin ylitse käymys? Eikö Samaria? ja kutka ovat Juudan korkeudet? Eikö Jerusalem?

6. Niinpä minä panen Samarian kiviraunioksi kedolle, viinitarhan istutusmaaksi, syöksen laaksoon sen kivet ja paljastan sen perustukset.

6. Minä teen Samarian kiviraunioksi kedolla, joka pannaan viinamäen ympäri, ja vieritän hänen kivensä laaksoon, ja särjen perustukseen asti maahan.

7. Kaikki sen jumalankuvat särjetään, kaikki sen portonpalkat poltetaan tulessa, ja kaikki sen epäjumalankuvat minä hävitän; sillä portonpalkoista se on ne koonnut, ja portonpalkoiksi pitää niitten jälleen tuleman.

7. Kaikki heidän epäjumalansa pitää rikottaman, ja kaikki heidän palkkansa tulella poltettaman, ja minä hävitän kaikki heidän kuvansa; sillä he ovat porton palkasta kootut*; sen tähden pitää heidän jälleen porton palkaksi tuleman.5. Moos. 23:18 Älä tuo portonpalkkaa äläkä koiranpalkkaa Herran, sinun Jumalasi, huoneeseen lupauksen suoritukseksi, sillä molemmat ovat kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.

5 Mos 23:18. Älä kanna porton palkkaa eikä koiran hintaa Herran sinun Jumalas huoneesen, jonkun lupauksen edestä; sillä ne molemmat ovat Herralle sinun Jumalalles kauhistus.

Hoos. 2:5 Sillä heidän äitinsä on harjoittanut haureutta, heidän kantajansa on häpeällisesti elänyt, hän on sanonut: 'Minä kuljen rakastajaini perässä, jotka antavat minulle leipäni ja veteni, villani ja pellavani, öljyni ja juomani.'

Hos 2:5. Sillä heidän äitinsä on huorin tehnyt, ja se, joka heidät siitti, käytti itsensä häpiällisesti*, ja sanoi: minä tahdon juosta rakastajaini perässä, jotka minulle antavat leipää, vettä, villoja, pellavia, öljyä ja juomaa.8. Tämän tähden minä tahdon valittaa ja voivotella, käydä avojaloin ja vaipatta, virittää valituslaulun kuin aavikkosudet, suruhuudon kuin kamelikurjet.

8. Sitä minun täytyy valittaa ja parkua*, minun täytyy riisuttuna ja alasti käydä**; minun pitää valittaman niin kuin lohikärmeet ja murehtiman niin kuin nälkäkurki.Job 30:28 Minä käyn murheasussa, ilman päivänpaistetta; minä nousen ja huudan väkijoukossa.

Job 30:28. Minä käyn mustettuna, ehkei aurinko minua ruskoittanut: minä nousen kansan seassa ja huudan.


Job 30:29. Minä olen kärmetten veli, strutsilinnun poikain kumppani.

Jes. 20:3 Sitten Herra sanoi: Niinkuin palvelijani Jesaja on kolme vuotta kulkenut vaipatta ja avojaloin, merkiksi ja enteeksi Egyptille ja Etiopialle,

Jes 20:3. Sanoi siis Herra: niin kuin palveliani Jesaia käy alasti ja paljailla jaloilla, kolmen ajastajan merkiksi ja ihmeeksi Egyptille ja Etiopialle:


Jer 4:19. Kuinka on minun sydämeni kipiä*, minun sydämeni tykyttää ruumiissani, ja ei ole lepoa; sillä minun sieluni kuulee vaskitorven äänen ja sodan huudon.9. Sillä parantumaton on sen haava; se ulottuu Juudaan asti, se käy minun kansani porttiin saakka, aina Jerusalemiin saakka.

9. Sillä tähän vitsaukseen ei ole yhtään neuvoa; joka jo Juudaan asti on tullut, ja pitää ulottuman minun kansani porttiin asti, Jerusalemiin asti.2. Kun. 18:13 Kuningas Hiskian neljäntenätoista hallitusvuotena hyökkäsi Sanherib, Assurin kuningas, kaikkien Juudan varustettujen kaupunkien kimppuun ja valloitti ne.

2 Kun K. 18:13. Mutta neljäntenätoistakymmenentenä Hiskian kuninkaan vuonna, meni Sanherib Assyrian kuningas kaikkia Juudan vahvoja kaupungeita vastaan ja voitti ne.

Jer. 15:18 Miksi kestää minun kipuni ainiaan ja haavani on paha eikä tahdo parantua? Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy.
10. Älkää ilmoittako sitä Gatissa, älkää, älkää itkekö. Minä vieriskelen tuhassa Beet-Leafrassa.

10. Älkäät sitä Gatissa ilmoittako*, älkäät antako kuulla teidän itkuanne; vaan menkäät tuhkahuoneesen ja istukaat tuhkaan.2. Sam. 1:20 Älkää ilmoittako sitä Gatissa, älkää julistako voitonsanomaa Askelonin kaduilla, etteivät filistealaisten tyttäret iloitsisi, etteivät ympärileikkaamattomain tyttäret riemuitsisi.

2 Sam 1:20. Älkäät sanoko sitä Gatissa, älkäät myös ilmoittako Askalonin kaduilla, ettei Philistealaisten tyttäret iloitsisi eikä ympärileikkaamattomain tyttäret riemuitsisi.


Job 2:8. Ja hän otti saviastian ja kaapi itseänsä sillä, ja istui tuhassa.


Jer 6:26. O sinä, minun kansani tytär, pue säkki ylles ja aseta itses tuhkaan, sure* niin kuin ainoaa poikaa suurella murheella; sillä hävittäjä tulee äkisti meidän päällemme.11. Käy matkaan, Saafirin asujatar, häpeällisesti paljastettuna! Saananin asujatar ei lähde. Beet-Eselin valitus riistää teiltä pysähdyspaikan.

11. Lähde pois, sinä kauniin kaupungin asuvainen, häpiällä paljastettu*. Karjakaupungin asuvaiset ei tule ulos, että valitus on lähipaikoissa, jotka saavat teiltä ylöspitämisensä.
Jes 47:3. Että sinun häpys ilmoitetuksi, ja sinun riettautes nähdyksi tulis*. Minä kostan, ja ei yksikään ihminen pidä rukouksellansa minua siitä estämän.12. Onnea odottaa tuskaisesti Maarotin asujatar; mutta onnettomuus tulee Herralta Jerusalemin portille.

12. Se surullinen kaupunki murehtii sen hyvän tähden; sillä onnettomuus pitää Herralta tuleman* hamaan Jerusalemiin porttiin.Aam. 3:6 Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, niin ettei kansa peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut?

Am 3:6. Soitetaanko vaskitorvea kaupungissa, ja ei kansa hämmästy? Onko myös jotain pahaa kaupungissa, jota ei Herra tee?13. Valjasta hevoset vaunujen eteen, Laakiin asujatar; sieltä on alku tytär Siionin syntiin, sillä sinussa tavattiin Israelin rikokset.

13. Sinä kaupunki Lakis*, valjasta ratasten eteen liukkaat hevoset, ja mene matkaas; sinä olet Zionin tyttärelle synnin alku ollut, sillä sinussa on löydetty Israelin rikoksia.
Jos 10:3. Niin lähetti AdoniZedek Jerusalemin kuningas Hohamin Hebronin kuninkaan tykö, ja Pireamin Jarmutin kuninkaan tykö, ja Japhian Lakiksen kuninkaan tykö ja Deberin Eglonin kuninkaan tykö, ja sanoi:

Joos. 15:39 Laakis, Boskat, Eglon,

Jos 15:39. Lakis, Botskat, Eglon;

2. Kun. 19:8 Ja Rabsake kääntyi takaisin ja tapasi Assurin kuninkaan sotimassa Libnaa vastaan; sillä hän oli kuullut, että tämä oli lähtenyt Laakiista pois.

2 Kun K. 19:8. Ja kuin Rabsake palasi, löysi hän Assyrian kuninkaan sotimasta Libnaa vastaan; sillä hän oli kuullut hänen menneeksi Lakiksesta pois.14. Sentähden sinä annat eron Mooreset-Gatille. Aksibin talot tulevat olemaan pettymys Israelin kuninkaille.

14. Sinun täytyy niin lahjat antaa kuin Gatikin; Aksibin huoneen* pitää Israelin kuningasten liitosta luopuman.Joos. 15:44 Kegila, Aksib ja Maaresa - yhdeksän kaupunkia kylineen;

Jos 15:44. Kegila, Aksib, Maresa: yhdeksän kaupunkia ja heidän kylänsä;

Joos. 19:29 Sitten raja kääntyy Raamaan ja menee Tyyron varustettuun kaupunkiin saakka; sitten raja kääntyy Hoosaan ja päättyy mereen, Heebelistä Aksibiin.

Jos 19:29. Ja kääntyy raja Raman puoleen, aina vahvaan kaupunkiin Zoriin asti, ja palajaa Hosaan päin, ja loppuu meren tykönä nuoraa myöten Aksibin tykö;15. Minä tuon vieläkin perijän sinulle, Maaresan asujatar. Adullamiin asti kulkee Israelin kunnia.

15. Minä saatan sinulle, Maresa, oikian perillisen, ja Israelin kunnian pitää Adullamiin asti tuleman.Joos. 15:44 Kegila, Aksib ja Maaresa - yhdeksän kaupunkia kylineen;


1. Sam. 22:1 Niin Daavid lähti sieltä ja pääsi pakoon Adullamin luolaan. Ja kun hänen veljensä ja koko hänen isänsä perhe kuulivat sen, tulivat he sinne hänen luoksensa.
16. Ajele ja keritse pääsi paljaaksi lasten tähden, jotka olivat sinun ilosi. Ajele pääsi leveälti paljaaksi, niinkuin on korppikotkalla, sillä he menevät luotasi pois pakkosiirtolaisuuteen.

16. Tee pääs paljaaksi, ja keritse sinus, sinun kaunisten lastes tähden; ajele pääs paljaaksi niin kuin kotka, sillä he ovat viedyt sinulta pois vangittuina. 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7