Korkea Veisu

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

KORKEA VEISUU

KORKEAVEISU

 

 

1 Luku.

1 Luku.

 

 

Morsian puhuu rakkaudestaan (v.2 4) ja kuvaa itseänsä (v5,6); hän haluaa kohdata rakkaansa ( v.7), joka kehoittaa häntä seuraamaan hänen laumansa jälkiä (v.8). Vuoropuhelu: Ylkä puhuu morsiamelle ( v. 9 – 11). morsian vastaa (v. 12 – 14); ylkä puhuu (v.15), morsian vastaa (v. 16,17 )

Hengellinen morsian, s.o. seurakunta, ikävöitsee ylkänsä Kristuksen perään, juttelee tilaansa ja pyytää virvoitusta. II. Ylkä neuvoo ja lohduttaa häntä. III. Morsian iloitsee yljän hyvyydestä. IV. Yljän ja morsiamen keskinänen ylistys.

 

 

1. Salomon korkea veisu.

1. Salomon korkia veisu.

2. Hän suudelkoon minua suunsa suudelmilla. Sillä sinun rakkautesi on suloisempi kuin viini.

2. Hän suuta antakoon minun, suunsa antamisella*; sillä sinun rakkautes on suloisempi kuin viina+,

 

San l. 24:26. Toimellinen vastaus on niin kuin suloinen suun antamus.

Ps 45:3. Sinä olet kaikkein kaunein ihmisten lasten seassa: armo on vuodatettu sinun huulissas*; sen tähden siunaa Jumala sinua ijankaikkisesti.

Kor. v.4:10. Kuinka ihana on sinun rakkautes, sisareni, rakas morsiameni: sinun rakkautes on suloisempi kuin viina, ja sinun voitees haju voittaa kaikki yrtit.

Jes 66:11. Sillä teidän pitää imemän ja ravittaman hänen lohdutuksensa nisistä; teidän pitää lypsämän ja ilahuttaman teitänne hänen kunniansa kirkkaudesta.

Jes 66:13. Niin kuin äiti poikaansa lohduttaa, niin minä tahdon teitä lohduttaa, ja teidän pitää Jerusalemissa lohdutuksen saaman.

Zeph 3:9. II. Silloin minä tahdon kansoille tosin antaa saarnata suloisilla huulilla*, että heidän kaikkein pitää Herran nimeä avuksensa huutaman, ja häntä yksimielisesti palveleman.

1 Piet 2:2. Ja halaitkaat sitä terveellistä sanan rieskaa*, niin kuin äsken-syntyneet lapsukaiset+, että te sen kautta kasvaisitte.

1 Piet 2:3. Jos te muutoin maistaneet olette, että Herra on suloinen,

 

3. Suloinen on voiteittesi tuoksu, vuodatettu öljy on sinun nimesi; sentähden sinua nuoret naiset rakastavat.

3. Sinun hyväin voidettes hajun tähden*. Sinun nimes+ on vuodatettu öljy; sen tähden piikaiset sinua rakastavat§.

 

Ps 23:5. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni kohdalle: sinä voitelet minun pääni öljyllä*, ja minun maljani on ylitsevuotavainen.

Ps 45:8. Sinä rakastit vanhurskautta, ja vihasit jumalatointa menoa: sen tähden, oi Jumala, on sinun Jumalas voidellut* sinua ilo-öljyllä enempi kuin sinun osaveljes.

2 Kor.2:14.etc. Mutta kiitetty olkoon Jumala, joka aina antaa meille voiton Kristuksessa, ja julistaa joka paikassa hänen tuntemisensa* hajun meidän kauttamme!

Matt 1:21. Ja hänen pitää synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Jesus*; sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä+.

Ap.T.4:12. Ja ei yhdessäkään toisessa ole autuutta; sillä ei myös ole muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaaksi tuleman.

Ilm K 14:4. Nämät ovat ne, jotka ei vaimoin kanssa ole saastutetut*; sillä he ovat neitseet+: nämät ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, kuhunka hän menee. Nämät ovat ihmisistä ostetut Jumalalle ja Karitsalle uutiseksi§,

 

4. Vedä minut mukaasi, rientäkäämme! Kuningas on tuonut minut kammioihinsa. Me riemuitsemme ja iloitsemme sinusta, me ylistämme sinun rakkauttasi enemmän kuin viiniä; syystä he sinua rakastavat.

4. Vedä* minua, niin me juoksemme perässäs+: Kuningas§ vie minun kammioonsa**: Me iloitsemme ja riemuitsemme sinusta, me muistamme sinun rakkauttas enempi kuin viinaa: hurskaat rakastavat sinua.

 

Joh 6:44. Ei taida kenkään minun tyköni tulla, ellei Isä, joka minun lähetti, vedä häntä, ja minä herätän hänen viimeisenä päivänä.

Ps 119:32. Koskas minun sydämeni vahvistat, niin minä juoksen sinun käskyis tietä myöten.

Phil 3:14. Mutta yksi on se: minä unohdan ne, mitkä takaperin ovat*, ja kokotan niiden perään, jotka edessä ovat, ja samoan eteen pannun määrän jälkeen+, sen kalliin tavaran jälkeen, joka Jumalan kutsumisen kautta ylhäältä Kristuksessa Jesuksessa ilmoitetaan§.

Hebr 12:1. Sen tähden myös me, että meillä on näin suuri todistusten joukko meidän ympärillämme, niin pankaamme pois kaikki kuorma ja synti*, joka aina meihin tarttuu ja hitaaksi tekee, ja juoskaamme kärsivällisyyden kautta+ siinä kilvoituksessa, joka meidän eteemme pantu on§,

Ps 2:6. Mutta minä asetin kuninkaani Zioniin, pyhälle vuorelleni.

Joh 14:3. Ja vaikka minä menen pois valmistamaan teille siaa, niin minä tulen jälleen ja otan teidät tyköni, että missä minä olen, siellä pitää myös teidän oleman.

 

5. Minä olen musta, mutta ihana, te Jerusalemin tyttäret, kuin Keedarin teltat, kuin Salomon seinäverhot.

5. Minä olen musta, mutta sangen otollinen*, te Jerusalemin tyttäret, niin kuin Kedarin majat, niin kuin Salomon kirjoiteltu vaate.

 

 

Ps. 120:5 Voi minua, että minun täytyy oleskella muukalaisena Mesekissä, asua Keedarin majojen keskellä!

Ps 45:12. Niin kuningas saa halun kauneutees; sillä hän on sinun herras, ja sinun pitää häntä kumartaman.

 

Ps 45:14. Kuninkaan tytär on kokonansa kunniallinen sisältä: hän on kultaisessa vaatteessa puetettu.

 

Jes 61:10. Minä iloitsen suuresti Herrassa, ja minun sieluni riemuitsee minun Jumalassani*; sillä hän puetti minun autuuden vaatteilla, ja verhoitti minun vanhurskauden hameella+: niin kuin ylkä kaunistettu papillisella kaunistuksella, ja niin kuin morsian kaunistettu kaunistuksessansa.

 

 

6. Älkää katsoko sitä, että minä olen musta, päivän paahtama. Äitini pojat vihastuivat minuun, panivat minut viinitarhain vartijaksi - omaa viinitarhaani en vartioinut.

6. Älkäät sitä katsoko, että minä niin musta olen; sillä päivä (a) on minun polttanut*: minun äitini lapset vihastuivat+ minun päälleni: he ovat asettaneet minun viinamäen vartiaksi§, mutta en minä varjellut viinamäkeäni**.

 

 

Kork. v. 4:12 Suljettu yrttitarha on siskoni, morsiameni, suljettu kaivo, lukittu lähde.

Joh 15:18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkäät hänen ennen minua vihanneen kuin teitä.

 

Joh 15:19. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastais; mutta ette ole maailmasta, vaan minä valitsin teidät maailmasta, sen tähden maailma vihaa teitä.

 

1 Tess. 3:3. Ettei kenkään näissä vaivoissa murehtisi; sillä te tiedätte, että me olemme sitä varten pannut.

 

1 Tess. 3:4. Ja tosin, kuin me olimme teidän tykönänne, niin me sen teille edellä sanoimme, että meidän piti vaivaa kärsimän, niin kuin te tapahtuneenkin tiedätte.

 

1 Piet 4:12. Minun rakkaani! älkäät oudoksuko sitä hellettä*, joka teille tapahtuu, että teitä koetellaan, niin kuin teille jotakin outoa tapahtuis;

 

Eph 5:26. Että hän sen pyhittäis, ja on sen jo puhdistanut veden pesossa sanan kautta:

 

Eph 5:27. Että hän saattais itsellensä kunniallisen seurakunnan, jolla ei saastaisuutta eikä ryppyä ole* eli jotakuta muuta senkaltaista, vaan että hän pyhä ja laittamatoin olis.

 

Jes 5:12. Joilla ovat kanteleet, harput, rummut, huilut, ja viinaa heidän pidoissansa; ja ei katso Herran tekoa, eikä tottele hänen käsialaansa.

 

2 Tim 1:14. Tämä hyvä uskottu kalu kätke* Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. (a) Hebr. aurinko.

 

 

7. Sano minulle sinä, jota sieluni rakastaa, missä laumaasi paimennat, missä annat sen keskipäivällä levätä. Miksi minä hunnutettuna joutuisin sinun toveriesi laumain luo!.

7. Sano minulle sinä*, jota minun sieluni rakastaa: kussas laidunta pidät, ja kussas lounaalla lepäät? ettei minun pitäisi poikkeeman kumppanies lauman tykö+.

 

 

 

Ps 41:3. Herra kätkee hänen ja pitää hänen elävänä, että hän menestyy maan päällä*, ja ei hylkää häntä vihollistensa tahtoon.

 

Ps 86:11. Osoita minulle, Herra, sinun ties, vaeltaakseni sinun totuudessas*: kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäs pelkäisin.

 

Ps 119:10. Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni: älä salli minun eksyä sinun käskyistäs.

 

2 Tess. 2:2. Ettette aivan nopiasti teitänne salli teidän mielestänne kääntää pois* eli peljätettää, ei hengen+, eikä puheen, eikä kirjan kautta, niin kuin se meiltä lähetetty olis, niin kuin Kristuksen päivä jo käsissä olis.

 

2 Piet. 3:17. Nyt että te, minun rakkaani, sen jo ennen tiedätte*, niin karttakaat, ettette vieteltäisi jumalattomain eksytyksellä ynnä heidän kanssansa, ja lankeaisi pois omasta vahvuudestanne,

 

 

8. Jos et sitä tiedä, sinä naisista kaunein, käy lammasten jälkiä ja kaitse vohliasi paimenten telttapaikoilla.

8. Jos et sinä sinuas tunne, sinä kaikkein ihanaisin vaimoin seassa, niin mene lammasten jäljille*, ja kaitse vohlias paimenien huonetten tykönä+.

 

 

 

Matt 16:24. Silloin Jesus sanoi opetuslapsillensa: jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäkään itsensä, ja ottakaan ristinsä, ja seuratkaan minua;

 

Luuk 14:33. Niin siis jokainen teistä, joka ei luovu kaikista mitä hänellä on, ei se taida olla minun opetuslapseni.

 

Jer 6:16. Näin sanoo Herra: seisokaat teillä, katsokaat ja kysykäät entisiä teitä, kuka oikia tie on, sitä te vaeltakaat, niin te löydätte levon teidän sieluillenne*. Mutta he sanovat: emme vaella.

 

 

9. Tammaani, joka on faraon vaunujen edessä, sinut, armaani, vertaan.

9. Minä vertaan sinun, ystäväni, ratsaskaluihini, Pharaon vaunuihin.

 

 

2. Aik. 9:28 Ja hevosia tuotiin Salomolle Egyptistä ja kaikista muista maista.

 

 

 

10. Ihanat ovat sinun poskesi käätyinensä, kaulasi helminauhoinensa.

10. Sinun sasupääs ovat ihanat pankkuin keskellä, ja sinun kaulas kultakäädyissä.

 

 

 

Ps 45:15. Hän viedään monella tavalla kudotuissa vaatteissa kuninkaan tykö: neitseet, hänen ystävänsä, jotka häntä seuraavat, tuodaan sinun tykös.

 

1 Piet 3:3. Joidenka kaunistus ei pidä oleman ulkonaisissa hiusten palmikoissa ja kullan ympäri-ripustamisessa eli vaatteen puvussa,

 

1 Piet 3:4. Vaan salainen ihminen ilman vikaa sydämessä*, lakialla ja hiljaisella* hengellä, se on kallis Jumalan edessä.

 

 

11. Me teemme sinulle kultakäädyt ynnä hopeasta niihin nastat.

11. Me teemme sinulle kultaiset pankut, hopianastoilla.

12. Kuninkaan istuessa pöydässään tuoksui minun nardukseni kaiken aikaa.

12. Kuin kuningas istui pöytänsä tykönä, antoi nardukseni hajunsa.

13. Rakkaani on minulle mirhakimppu, joka rintojeni välissä lepää.

13. Ystäväni on minun mirrhamkimppuni*, joka minun rinnoillani riippuu+.

 

 

 

Ps 45:9. Kaikki sinun vaattees ovat sula Mirrham, Aloe ja Ketsia. Kuin sinä elephantin luisesta tuvastas lähdet, niin he ilahuttavat sinun.

 

1 Kor. 2:2. Sillä en minä itsiäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoasti Jesuksen Kristuksen ja sen ristiinnaulitun.

 

Gal 6:14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, vaan ainoastansa meidän Herran Jesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma minulle ristiinnaulittu on ja minä maailmalle.

 

 

14. Rakkaani on kooferkukka-terttu Een-Gedin viinitarhoista.

14. Minun ystäväni on minulle Kyprin viinamarjan rypäle, Engeddin viinamäessä.

15. Katso, kaunis sinä olet, armaani; katso, kaunis olet, silmäsi ovat kyyhkyläiset.

15. Katso, armaani, sinä olet ihana*: katso, sinä olet ihana, silmäs ovat niin kuin kyhkyläisen silmät+.

 

 

Kork. v. 4:1 Katso, kaunis sinä olet, armaani; katso, kaunis sinä olet. Kyyhkyläiset ovat sinun silmäsi huntusi takana; sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta.

1 Kor. 6:11. Ja senkaltaiset te muutamat olitte*; mutta te olette pestyt, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskaaksi tulleet Herran Jesuksen nimen kautta ja meidän Jumalamme hengen kautta.

 

Eph 5:27. Että hän saattais itsellensä kunniallisen seurakunnan, jolla ei saastaisuutta eikä ryppyä ole* eli jotakuta muuta senkaltaista, vaan että hän pyhä ja laittamatoin olis.

 

Ps 131:1. Herra! ei minun sydämeni ole paisunut*, eikä minun silmäni ole ylpiät; enkä minä vaella suurissa asioissa, jotka minulle työläät ovat.

 

Matt 6:22. Silmä on ruumin valkeus; jos siis silmäs on yksinkertainen, niin koko ruumiis on valaistu.

 

 

16. Katso, kaunis sinä olet, rakkaani; kuinka suloinen, kuinka vihanta on vuoteemme!.

16. Katso, ystäväni, sinä olet ihana* ja suloinen, ja meidän vuoteemme myös viheriöitsee+.

 

Ps 93:1. Herra on kuningas*: hän on pukenut yllensä suuren kunnian: Herra on pukenut ja vyöttänyt itsensä väkevyydellä, ja on vahvistanut maan piirin, ettei sen pidä liikkuman.

Hebr 7:26. Sillä senkaltainen ylimmäinen Pappi meille sopii, pyhä, viatoin, saastatoin, syntisistä eroitettu ja korkeammaksi taivaita tullut,

Ps 45:17. Sinun isäis siaan pitää sinun lapsia saaman, jotka asetat päämiehiksi* kaikkeen maailmaan.

Ps 149:5. Pyhäin pitää iloitseman kunnialla, ja kiittämän vuoteissansa.

Jes 35:1. Korvet ja erämaat pitää iloitseman*, ja autio sia pitää iloinen oleman, ja niin kuin kukkanen kukoistaman.

Jes 35:2. Hän on kasvain vihoittava ja seisova riemuisna kaikessa ilossa ja riemussa; sillä Libanonin kunnia annetaan hänelle, Karmelin ja Saronin kaunistus; ja he näkevät Herran kunnian ja meidän Jumalan kauneuden.

 

17. Huoneittemme seininä ovat setripuut, kattonamme kypressit.

17. Meidän huoneemme kaaret ovat sedripuusta, vuolteet hongasta.

 

 

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8