JOOELIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

JOOELIN KIRJA

PROPHETA JOEL
Esipuhe.


Ei Joel tee tiettäväksi, millä ajalla hän on elänyt ja saarnannut; mutta vanhat sanovat hänen olleen Hosean ja Amoksen aikana, niin se on myös meidänkin mielestämme, ja emme taida sitä paremmaksi tehdä. Ja hän on ollut siviä mies, eikä niin tiusku ja nuhtele kuin muut prophetat, mutta surkuttelee ja valittaa; tahtois niin mielellänsä kansaa hyväksi tehdä suloisilla ja hyvillä sanoilla. ja heitä vahingosta ja onnettomuudesta varata. Mutta hänelle on tapahtunut niin kuin muillekin, ettei hänen sanaansa ole uskottu, vaan on pidetty tyhmänä. Mutta kuitenkin on hän Uudessa Testamentissa suuresti ylistetty; sillä P. Pietari tuottaa hänen edes Ap.T. 2:17, ja Joelin täytyy antaa ensimäisen saarnan, joka kristillisessä kirkossa tapahtunut on, helluntaina Jerusalemissa, kuin Pyhä Henki äsken annettu oli. P. Paavali puhuu myös juuri kauniisti ja sanoo: joka Herran nimeä avuksensa huutaa, tulee autuaaksi, joka lause Joelin luvussa 2:32 löydetään.


Ensimäisessä luvussa ennustaa hän tulevasta rangaistuksesta Israelille, että heidän piti Assyrialaisilta hävitettämän ja vietämän pois. Ja nimittää ruohomadoiksi, heinäsirkoiksi ja paarmoiksi ja turilaiksi etc; sillä Assyrialaiset söivät Israelin valtakuntaa, yhden kappaleen toisen perään, niin kauvan kuin he sen kaiken hävittivät, josta Joel puhuu luvussa 2:20, kussa hän sanoo: ja ne pohjoisesta tahdon minä kauvas teistä ajaa.


Toiseksi ennustaa hän 2. luvun lopulla, ja vielä edempänä, Kristuksen valtakunnasta ja Pyhästä Hengestä ja myös ijankaikkisesta Jerusalemista. Ja että hän Josaphatin laaksosta puhuu, kuinka Herra kaikki pakanat siinä oikeuden eteen asettaa tahtoo, jonka vanhat isät ymmärtävät viimeisestä tuomiosta, jota ymmärrystä ei tule laittaa; kuitenkin näkyy sopivan, että niin kuin Joel kristillisen seurakunnan kutsuu ijankaikkiseksi Jerusalemiksi, niin kutsuu hän myös sen Josaphatin laaksoksi, että koko maailma kristilliseen seurakuntaan sanan kautta kutsutaan ja siinä tuomitaan, ja saarnan kautta nuhdellaan, että he kaikki Jumalan edessä syntiset ovat: niin kuin Kristus sanoo: totuuden henki on maailmaa nuhteleva synnin tähden. Sillä Josaphatin laakso on tuomion laakso; niin myös Hoseakin luvussa 2:15 kutsuu kristillisen seurakunnan Akorin laaksoksi.1 Luku

1 LukuValitus heinäsirkkain ja kuivuuden tuottamasta sadosta.

Joel ennustaa Juudan maalle kovaa synnin rangaistusta turilain kautta.


II. Kirjoittaa sen surkeuden, minkä siitä piti seuraaman.


III. Neuvoo paasto- ja rukouspäivän pitämisellä Herraa lepyttämään.1. Herran sana, joka tuli Jooelille, Petuelin pojalle.

1. Tämä on Herran sana, joka tapahtui Joelille Petuelin pojalle.

2. Kuulkaa tämä, te vanhimmat, ja ottakaa korviinne, kaikki maan asukkaat. Onko tällaista tapahtunut teidän päivinänne taikka teidän isienne päivinä?

2. Kuulkaat tätä vanhimmat, ja ottakaat korviinne kaikki maan asuvaiset; onko tämä teidän eli teidän isäinne aikana tapahtunut.

3. Kertokaa tämä lapsillenne, ja teidän lapsenne kertokoot sen lapsillensa ja heidän lapsensa tulevalle polvelle:

3. Sanokaat siitä teidän lapsillenne, ja antakaat teidän lastenne sitä lapsillensa sanoa, ja nekin lapset muille jälkeen tulevaisillensa.

4. Mitä kalvajasirkalta jäi, sen söi heinäsirkka. Ja mitä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjäsirkka. Ja mitä syöjäsirkalta jäi, sen söi tuhosirkka.

4. Mitä ruohomato jättää, sen heinäsirkka syö, ja mitä heinäsirkka jättää, sen lehtimato syö, ja mitä lehtimato jättää, sen jyvämato syö.
2 Mos 10:14. Ja tulivat heinäsirkat koko Egyptin maan päälle, laskivat itsensä joka paikkaan Egyptin maalle, niin epälukuiset, ettei heidän kaltaisiansa heinäsirkkoja ennen ollut, eikä tästedes tule.


2 Mos 10:15. Ja he peittivät kaiken maan, ja maa tuli mustaksi. Ja söivät kaikki maan vihannon, ja kaikki puiden hedelmät kuin jääneet olivat rakeilta, ja ei jäänyt ensinkään viheriäistä puihin ja kedon ruohoihin koko Egyptin maalla.


Joel 2:25. Ja minä saatan teille jälleen ne vuodet, jotka heinäsirkka, lehtimato, jyvämato ja ruohomato söi; se minun suuri sotaväkeni, jonka minä teidän sekaanne lähetin;5. Herätkää, te juopuneet, ja itkekää, valittakaa, kaikki viininjuojat, rypälemehun tähden, sillä se on otettu pois teidän suustanne.

5. Herätkäät juopuneet, ja itkekäät ja ulvokaat kaikki viinan juomarit nuoren viinan tähden; sillä se on temmattu pois teidän suustanne.

6. Sillä minun maahani on hyökännyt kansa, väkevä ja epälukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat, ja sillä on naarasleijonan leukaluut.

6. Sillä väkevä kansa menee pois minun maani päälle, joka on lukematoin; hänen hampaansa ovat niin kuin jalopeuran hampaat, ja syömähampaat niin kuin julmalla jalopeuralla.

7. Se on raastanut minun viiniköynnökseni ja katkonut minun viikunapuuni, on ne paljaiksi kuorinut ja karsinut; niiden oksat ovat valjenneet.

7. He hävittivät minun viinamäkeni, ja minun fikunapuuni kalvoivat, kuorivat ja heittivät pois, että sen oksat valkiana ovat.

8. Valita niinkuin neitsyt, joka on vyöttäytynyt säkkiin nuoruutensa yljän tähden.

8. Valita niin kuin neitsy, joka säkin yllensä pukee nuoruutensa yljän tähden.

9. Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri Herran huoneesta. Papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, murehtivat.

9. Sillä ruokauhri ja juomauhri* on pois Herran huoneesta; ja papit Herran palveliat murehtivat.2. Moos. 29:41 Ja uhraa toinen karitsa iltahämärässä; uhrattakoon se toimittamalla samankaltainen ruokauhri ja juomauhri kuin aamullakin, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.

2 Mos 29:41. Ja toisen karitsan pitää sinun uhraaman kahden ehtoon välillä: niin kuin aamullisenkin ruokauhrin ja juomauhrin pitää sinun sen uhraaman Herralle makiaksi hajuksi ja tuleksi.10. Hävitetty on pelto, maa murehtii; sillä vilja on hävitetty, viinistä on tullut kato, öljy on kuivunut.

10. Pelto on hävitetty, maa on murheissansa, että jyvät ovat turmellut, viina on kuivunut pois, ja öljy puuttunut.

11. Peltomiehet ovat joutuneet häpeään, viinitarhurit valittavat nisun ja ohran tähden, sillä mennyt on pellon sato.

11. Peltomiehet katsovat huonosti, ja viinamäen miehet parkuvat nisuin ja ohrain tähden, ettei vainiossa ole mitään tuloa.Jes. 16:10 Ilo ja riemu on tauonnut puutarhasta, viinitarhoissa ei riemuita, ei remahdella; ei poljeta viiniä viinikuurnissa. Minä olen vaientanut ilohuudon.

Jes 16:10. Niin että ilo ja riemu lakkaa kedolla, ja ei viinamäissä iloita eikä huudeta, eli puserreta viinaa kuurnissa; minä olen lopettanut ilohuudon.

Jer. 48:33 Ilo ja riemu on tauonnut hedelmätarhoista ja Mooabin maasta. Viinin minä olen lopettanut viinikuurnista; ei poljeta enää viiniä ilohuudoin, ilohuuto ei ole enää ilohuuto.

Jer 48:33. Ilo ja riemu on paennut kedolta ja Moabin maalta, ja ei pidä ensinkään viinaa enään siellä puserrettaman. Viinan polkian ei pidä enään laulaman ilovirttänsä; ilovirsi ei pidä enään ilovirsi oleman.12. Viiniköynnöstä on kohdannut kato, viikunapuu on kuihtunut, granaattipuu ja myös palmu ja omenapuu; kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta pois.

12. Viinapuu kuivettui ja fikunapuu on lahonnut; granatipuu, palmupuu, omenapuu ja kaikki kedon puut ovat kuivettuneet; sillä ihmisten riemu on surkeudeksi tullut.

13. Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit; valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri.

13. Sonnustakaat teitänne ja valittakaat, te papit! parkukaat, te alttarin palveliat, menkäät (templiin), ja levätkäät, te minun Jumalani palveliat, säkeissä yli yötä; sillä ruokauhri ja juomauhri on pois teidän Jumalanne huoneesta.

14. Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen.

14. Pyhittäkäät paasto*, kutsukaat seurakunta kokoon, ja kootkaat vanhimmat, ja kaikki maakunnan asuvaiset, Herran teidän Jumalanne huoneesen, ja huutakaat Herran tykö:Joel 2:15 Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous.

Joel 2:15. Soittakaat basunalla Zionissa, pyhittäkäät paasto*, kutsukaat seurakunta kokoon.15. Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta.

15. Voi, voi sitä päivää! sillä Herran päivä on juuri läsnä, ja tulee niin kuin kadotus Kaikkivaltiaalta.Jes. 13:6 Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta.

Jes 13:6. Valittakaat, että Herran päivän on juuri läsnä; hän tulee niinkuin hävitys Kaikkivaltiaalta.

Jes. 13:9 Katso, Herran päivä tulee, tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset.

Jes 13:9. Sillä katso, Herran päivä tulee kauhiasti vihaisna ja julmana, hävittämään maata, ja siitä teloittamaan syntisiä,

Joel 2:1 Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä:

Joel 2:1. Soittakaat basunalla* Zionissa, huutakaat minun pyhällä vuorellani, vaviskaat kaikki maan asuvaiset; sillä Herran päivä tulee ja on läsnä:16. Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä sekä meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?

16. Eikö ruoka oteta pois meidän silmäimme edestä, ja meidän Jumalamme huoneesta ilo ja riemu?

17. Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla, varastohuoneet autiot, aitat puretut, kun viljasta on kato.

17. Siemenet mätänivät maassa, jyväaitat ovat hävitetyt, riihet ovat hajoitetut; sillä elo on kuivunut pois.

18. Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon.

18. Voi, kuinka karja huokaa, ja laumat ammuvat*! ettei heillä ole laidunta, ja lammaslaumat nääntyvät.
Ps 104:27. Kaikki odottavat sinua, ettäs heille antaisit ruan ajallansa.19. Sinua, Herra, minä huudan, sillä tuli on kuluttanut erämaan laitumet ja liekki polttanut kaikki kedon puut.

19. Herra, sinun tykös minä huudan, että kulo on polttanut laitumet korvessa, ja liekki on kaikki puut vainiossa sytyttänyt.

20. Metsän eläimetkin sinua ikävöivät, sillä vesipurot ovat kuivuneet ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet.

20. Metsän eläimet myös sinun tykös huutavat*, että vesi-ojat kuivuneet ovat, ja että kulo on polttanut laitumet korvessa.Job 39:3 Kuka hankkii ravinnon kaarneelle, kun sen poikaset huutavat Jumalan puoleen ja lentelevät sinne tänne ruokaa vailla?

Job 39:3. Kuka valmistaa kaarneelle ruan*, kuin hänen poikansa huutavat Jumalaa, ja ei he tietä eksyksissä, kussa heidän ruokansa on?

Ps. 104:27 Ne kaikki odottavat sinua, että antaisit heille ruuan ajallansa.


Ps. 147:9 ja antaa ruuan eläimille, kaarneen pojillekin, kun ne huutavat.

Ps 147:9. Joka eläimille antaa heidän ruokansa, ja kaarneen pojille, jotka häntä avuksensa huutavat.

Joona 3:8 Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa.

Jon 3:8. Vaan ihmiset ja eläimet pitää säkkiin puetettaman, ja heidän pitää lujasti Jumalan tykö huutaman. Ja jokainen palatkaan pahasta tiestänsä ja kätensä väkivallasta. 

Valitse
luku

1 2 3