JOBIN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

JOBIN KIRJA

JOBIN KIRJA

 

 

 

Jossa selitetään se kysymys, tapahtuneeko hyvillekin vastoinkäymistä ja vaivaa Jumalalta?
Sen päälle Job vahvasti seisoo ja pitää, että Jumala vaivaa hyviäkin ilman heidän syytä, ainoastaan itsellensä kiitokseksi ja kunniaksi, niin kuin Kristus Joh.9:3 myös sen todistaa sokiana syntyneestä.
Sitä vastaan asettavat heitänsä hänen ystävänsä, ja monilla sanoilla tahtovat todistaa, että Jumala on vanhurskas, niin ettei hän vaivaa ketään hyvää; vaan jos hän häntä vaivaa, niin hän on osannut syntiä tehdä: ja niin heillä on maailmallinen ja inhimillinen ajatus Jumalasta ja hänen vanhurskaudestansa, kuin hän olis niin kuin ihmiset ovat, ja hänen oikeutensa, kuin maailman oikeus on.
Ehkä Job myös, niin kuin se joka kuoleman hädässä on, inhimillisestä heikkoudesta ylen paljon Jumalaa vastaa puhuu, ja tuskassansa harhailee, ja kuitenkin lujana pysyy, ettei hän senkaltaista tuskaa ole ansainnut enempi kuin muutkaan, niin kuin se myös tosikin on.
Mutta viimeiseltä tuomitsee Jumala, että mitä Job Jumalaa vastaan puhui tuskassansa, sen oli hän väärin puhunut; kuitenkin mitä hän ystäviänsä vastaa oli puhunut viattomuudestansa ennen kuin hän vaivattiin, sen oli hän oikein puhunut.
Ja niin tämä kirja viimein tämän asian päättää, että ainoa Jumala on hurskas, ja kuitenkin ihminen taitaa olla hurskas muiden suhteen Jumalankin edessä. Mutta tämä on meille lohdutukseksi kirjoitettu, että Jumala sallii suuretkin pyhänsä horjahtua, erinomaisesti vastoinkäymisessä.
Sillä ennen kuin Job tuli kuoleman ahdistukseen, kiittää hän Jumalaa, kuin hänen kalunsa tuli pois ja lapsensa kuolivat. Mutta kuin kuolema ahdisti häntä ja Jumala eroitti itsensä, antoivat hänen sanasa kyllä tietää, mikä ihmisen ajatus on (ehkä kuinka pyhä hän olis) Jumalaa vastaan,
nimittäin, että hän luulee, ettei Jumala ole Jumala, vaan pikemmin ankara tuomari ja vihainen tyranni, joka väkivaltaa tekee, ja ei pidä lukua kenenkään hyvästä elämästä. Tämä on suurin kappale tässä kirjassa. Sen ymmärtävät ainoastaan ne joita kiusataan ja jotka tuntevat, mikä on kärsiä Jumalan vihaa ja tuomiota kussa hänen armonsa peitetty on.

 

 

1 Luku

1 Luku

 

 

Jobin hurskaus ja onni. Saatana saa koetella Jobia. Job menettää kaikkensa, mutta kestää koetuksen.

Kirjoitetaan Jobin jumalisuus, lapset, äveriäisyys ja uhraaminen lastensa erehdyksen sovittamiseksi.

 

II. Saatana kantelee Jobin jumalisuuden olevan huikentelevaisen vastoinkäymisessä.

 

III. Herra sallii saatanan kiusata Jobia vastoinkäymisellä huikentelevaisuuteen; mutta Job pysyy vahvana jumalisuudessa.

 

 

1. Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa.

1. Yksi mies oli Utsin maalla nimeltä Job; ja se mies oli vakaa ja hurskas, ja Jumalaa pelkääväinen, ja vältti pahaa.

 

 

1. Moos. 22:21 Nämä olivat Uus, hänen esikoisensa, tämän veli Buus, Kemuel, Aramin isä,

 

Valit. 4:21 Iloitse ja riemuitse, tytär Edom, joka asut Uusin maassa! Mutta malja on tuleva sinunkin kohdallesi: sinä juovut ja paljastat itsesi.

 

Hes. 14:14 ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra.

 

Hes. 14:20 ja Nooa ja Daniel ja Job olisivat sen keskellä, eivät he voisi - niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra - pelastaa poikaansa eikä tytärtänsä; vain itse he vanhurskaudellaan pelastaisivat henkensä.

 

 

 

2. Hänelle syntyi seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.

2. Ja hänelle oli syntynyt seitsemän poikaa ja kolme tytärtä.

3. Ja karjaa hänellä oli seitsemäntuhatta lammasta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa härkäparia ja viisisataa aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Tämä mies oli kaikista Idän miehistä mahtavin.

3. Ja hänen karjansa oli seitsemäntuhatta lammasta, kolmetuhatta kamelia, viisisataa paria härkiä ja viisisataa aasia, ja myös sangen paljo perhettä. Ja se mies oli voimallisempi kuin kaikki, jotka itäisellä maalla asuivat.

4. Hänen pojillansa oli tapana laittaa pitoja, kullakin oli pidot talossaan vuoropäivänänsä; he lähettivät silloin sanan ja kutsuivat kolme sisartansa syömään ja juomaan kanssansa.

4. Ja hänen poikansa menivät ja tekivät pidon huoneessansa itse kukin päivänänsä, ja lähettivät ja antoivat kutsua kolme sisartansa syömään ja juomaan kanssansa.

5. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät; hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja, yhtä monta kuin heitä oli. Sillä Job ajatteli: Ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Näin Job teki aina.

5. Ja kuin pitopäivät olivat kuluneet, lähetti Job ja pyhitti heitä, ja nousi aamulla varhain ja uhrasi polttouhria kaikkein heidän lukunsa jälkeen. Sillä Job ajatteli: minun poikani ovat taitaneet syntiä tehdä ja unohtaneet Jumalan sydämessänsä. Näin teki Job joka päivä.

6. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa.

6. Mutta tapahtui yhtenä päivänä, että Jumalan lapset tulivat* ja astuivat Herran eteen, ja tuli myös saatana heidän kanssansa.

 

 

Sak. 3:1 Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä.

Job 38:7. Kuin aamutähdet ynnä minua kiittivät, ja kaikki Jumalan lapset* riemuitsivat.

Ps. 109:6 Aseta jumalaton mies häntä vastaan, ja seisokoon syyttäjä hänen oikealla puolellansa.

 

Ilm. 12:10 Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.

 

 

 

7. Niin Herra kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.

7. Mutta Herra sanoi saatanalle: mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herraa ja sanoi: minä olen käynyt ja vaeltanut ympäri maan.

 

 

1. Piet. 5:8 Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

1 Piet 5:8. Olkaat raittiit, valvokaat*; sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, ja etsii, kenen hän nielis+.

 

 

8. Niin Herra sanoi saatanalle: Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa.

8. Niin sanoi Herra saatanalle: etkö ole ottanut vaaria palveliastani Jobista? sillä ei hänen vertaistansa ole maalla: hän on vakaa ja hurskas, Jumalaa pelkääväinen mies, ja välttää pahaa.

9. Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Suottako Job pelkää Jumalaa?

9. Saatana vastasi Herraa ja sanoi: turhaanko Job pelkää Jumalaa?

10. Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on; olet siunannut hänen kättensä työn, ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata.

10. Etkös ole piirittänyt häntä, hänen huonettansa ja kaikkia mitä hänellä on ympäri? sinä olet siunannut hänen käsialansa, ja hänen tavaransa on levitetty maassa.

11. Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi.

11. Mutta ojenna kätes ja tartu kaikkeen hänen saatuunsa, mitämaks hän luopuu sinusta kasvois edessä.

12. Niin Herra sanoi saatanalle: Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain koske kädelläsi häneen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä.

12. Herra sanoi saatanalle: katso, kaikki hänen tavaransa olkoon sinun kädessäs, ainoastaan älä häneen kättäs satuta. Silloin läksi saatana Herran tyköä.

13. Kun sitten eräänä päivänä hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa;

13. Mutta sinä päivänä, kuin hänen poikansa ja tyttärensä söivät ja joivat viinaa vanhimman veljensä huoneessa,

14. tuli sanansaattaja Jobin luo ja sanoi: Raavailla kynnettiin, ja aasintammat kävivät niiden vieressä laitumella;

14. Tuli sanansaattaja Jobin tykö ja sanoi: härjillä kynnettiin, ja aasit kävivät läsnä laitumella;

15. niin sabalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.

15. Niin he tulivat rikkaasta Arabiasta ja ottivat ne, ja löivät palveliat miekan terällä; ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.

16. Hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi: Jumalan tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.

16. Kuin hän vielä puhui, tuli toinen ja sanoi: Jumalan tuli putosi taivaasta ja sytytti lampaat ja palveliat, ja poltti ne; ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.

17. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi: Kaldealaiset asettuivat kolmeen joukkoon ja karkasivat kamelien kimppuun, ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.

17. Kuin hän vielä puhui, tuli yksi ja sanoi: Kaldealaiset tekivät kolme joukkoa ja hyökkäsivät kamelein päälle, ja ottivat ne pois, ja löivät miekan terällä; ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.

18. Hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi: Poikasi ja tyttäresi söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa;

18. Kuin hän vielä puhui, tuli yksi ja sanoi: sinun poikas ja tyttäres söivät ja joivat viinaa vanhimman veljensä huoneessa.

19. katso, silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan, ja se luhistui nuorukaisten päälle, niin että he kuolivat. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle.

19. Ja katso, suuri tuulispää tuli korvesta ja sysäsi neljään huoneen nurkkaan, ja se kaatui nuorukaisten päälle, niin että he kuolivat; ja minä ainoastaan yksin pääsin sanomaan sinulle.

20. Silloin Job nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa, heittäytyi maahan ja rukoili.

20. Silloin Job nousi ja repäisi vaatteensa*, ja repi päätänsä+, ja heittäysi maahan ja rukoili,

 

 

 

1 Mos 37:34. Ja Jakob repäisi vaatteensa, ja kääri säkin kupeisiinsa; ja murehti poikaansa monta päivää.

 

Esr 9:3. Kuin minä sen kuulin, repäisin minä vaatteeni ja hameeni, ja repelin hiuksiani päästäni ja partaani ja istuin hämmästyksissä.

 

 

21. Ja hän sanoi: Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi.

21. Ja sanoi: alasti olen minä tullut äitini kohdusta, ja alasti pitää minun sinne jälleen menemän*; Herra antoi ja Herra otti: Herran nimi olkoon kiitetty!

 

 

Saarn. 5:14 Se rikkaus katoaa onnettoman tapauksen kautta; ja jos hänelle on syntynyt poika, ei sen käsiin jää mitään.

Saarn 5:14. Niin kuin hän on tullut äitinsä kohdusta, niin hän jälleen menee alastoinna pois kuin hän tullutkin on, ja ei ota mitään myötänsä kaikesta työstänsä, joka hänen käsissänsä on, kuin hän menee pois.

1. Tim. 6:7 Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;

1 Tim 6:7. Sillä emmepä me ole mitään maailmaan tuoneet, on siis tiettävä, ettemme myös mitään täältä taida viedä ulos.

 

 

22. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan.

22. Näissä kaikissa ei rikkonut Job, eikä tehnyt tyhmästi Jumalaa vastaan.

 

 


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42