HOOSEAN KIRJA

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

HOOSEAN KIRJA

PROPHETA HOOSEA
Esipuhe.
Hosea eli ja saarnasi, niin kuin hän esipuheessansa osoittaa, toisen ja jälkimäisen Jerobeamin, Israelin kuninkaan aikana; jolla ajalla myös Jesaia Juudeassa, niin myös Amos ja Miika elivät; mutta Hosea oli kuitenkin vanhin heistä. Niin oli myös Jerobeam toimellinen ja onnellinen kuningas, joka paljon toimitti Israelin valtakunnassa, niin kuin toinen kuningasten Raamattu, 14, 25, 28 luvuissa todistaa. Jäivät kuitenkin hänen vanhimpansa Israelin kuningasten epäjumaluuteen, ja on ollut siihen aikaan monta jaloa miestä kansassa, vaan ei he kuitenkaan taitaneet kansaa paremmaksi saada; sillä perkele oli kansan siihen hulluuteen saattanut, että he alati tappoivat prophetat, ja polttivat lapsensa epäjumalille uhriksi, ja niin täyttivät maan viattomalla verellä, niin kuin hän tässä ensimäisessä luvussa sen edestä Israelia uhkaa.


Mutta niin on nähdä, ettei tämä Hosean ennustus ole kokonainen, eikä täydellisesti kirjoitettu, mutta ainoasti muutamat kappaleet ja sanat hänen saarnastansa ovat haetut ja yhteen Raamattuun kootut; löydetään kuitenkin hänessä, että hän molemmat virat runsaasti ja täydellisesti on toimittanut. Ensisti on hän epäjumaluutta vastaan ankarasti saarnannut ja kansaa jalosti nuhdellut, niin myös kuningasta ja hänen ruhtinaitansa ja pappeja, jonka tähden hän, niin kuin muutkin, kuoleman ansaitsi. Ja tapettiin niin kuin eriseurainen pappeja vastaan ja kapinan nostaja kuningasta vastaan, sillä se on prophetain ja apostolein kuolema ollut, ja niin itse Kristuksenkin täytyi kuolla. Sitte on hän myös Kristuksesta ja hänen valtakunnastansa väkevästi ja rohkiasti ennustanut, niin kuin 2, 13 ja 14 luvuissa erinomattain osoitetaan.


Mutta että hän niin usein kertoi sanan huora ja huoruutta, ja 2 luvussa nai porton, ei sen tähden pidä ajateltaman, että hän itsestänsä oli niin haureellinen töissänsä ja puheissansa; sillä hän puhuu hengellisellä tavalla; ja se huora on ollut hänen avio-emäntänsä, jonka kanssa hän on siittänyt aviolapsia. Mutta emännän ja lasten piti senkaltaista häpiällistä nimeä kantaman kansan epäjumaluuden merkiksi ja nuhteeksi, joka oli monta hengellistä huoruutta, se on epäjumaluutta täynnä, niin kuin hän itsekin sanoo: maakunta juoksee pois Herrasta huoruuteen. Niin kuin Jeremia puisia kahleita ja pikarin kantoi merkiksi, ja kaikkin prophetat tekivät jotakin kamalaa kansalle merkiksi, niin myös hänen avioemäntänsä lapsinensa piti tässä huoran nimeä kantaman kansan epäjumaluuden merkiksi; sillä ei se ole uskottava, että Jumala käski prophetan huorin tekemään, niin kuin muutamat tässä Hosean tahtovat selittää.1 Luku

1 LukuProfeetan avioliitto kuvauksena Israelin luopumuksesta ja rangaistuksesta.

Hosean prophetian päällekirjoitus.

II. Hosea saa käskyn naida porton, Israelin valtakunnalle hengellisen huoruuden eli epäjumaluuden soimuksi ja hävityksen merkiksi.


III. Lohdullinen ennustus Uudesta Testamentista.1. Herran sana, joka tuli Hoosealle, Beerin pojalle, Juudan kuningasten Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian päivinä ja Israelin kuninkaan Jerobeamin, Jooaan pojan, päivinä.

1. Tämä on Herran sana, joka tapahtui Hosealle, Beerin pojalle, Ussian, Jotamin, Ahaksen, Hiskian, Juudan kuningasten ajalla, ja Jerobeamin Joaksen pojan, Israelin kuninkaan ajalla.

2. Kun Herra alkoi Hoosealle puhua, sanoi Herra Hoosealle: Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta.

2. Kuin Herra rupesi ensisti Hosean kautta puhumaan, sanoi Herra Hosealle: mene, ota portto aviokses, ja porton lapset; sillä maakunta karkaa pois Herralta huoruuteen.Tuom. 8:33 Mutta kun Gideon oli kuollut, niin israelilaiset lähtivät haureudessa kulkemaan baalien jäljessä ja ottivat Baal-Beritin jumalaksensa.


Ps. 73:27 Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat.

Ps 73:27. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat: sinä kadotat kaikki, jotka sinua vastaan huorin tekevät.

Hes. 16:15 Mutta sinä luotit kauneuteesi ja harjoitit haureutta maineesi nojalla ja vuodatit haureuttasi jokaiselle ohikulkijalle: 'Saakoon tuokin!'
3. Niin hän meni ja otti Goomerin, Diblaimin tyttären. Ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan.

3. Ja hän meni ja otti Gomerin, Diblaimin tyttären, joka tuli raskaaksi, ja synnytti hänelle pojan.

4. Ja Herra sanoi hänelle: Pane hänelle nimeksi Jisreel, sillä vähän aikaa vielä, ja minä kostan Jisreelin verivelat Jeehun suvulle ja teen lopun Israelin heimon kuningaskunnasta. Nimi merkitsee: Jumala hajottaa tai Jumala kylvää.

4. Ja Herra sanoi hänelle: nimitä häntä Jisreeliksi; sillä vielä on vähän aikaa, ja minä tahdon etsiä veren viat Jisreelissä*, Jehun huoneen päälle, ja lopettaa Israelin huoneen valtakunnan.1. Kun. 21:1 Näiden tapausten jälkeen tapahtui tämä. Jisreeliläisellä Naabotilla oli viinitarha, joka oli Jisreelissä Samarian kuninkaan Ahabin palatsin vieressä.

1 Kun K 21:1. Sitte tapahtui, että Nabotilla Jisreeliläisellä oli viinamäki Jisreelissä, läsnä Ahabin Samarian kuninkaan huonetta.

2. Kun. 9:8 Ja koko Ahabin suku on hukkuva: minä hävitän Israelista Ahabin miespuoliset jälkeläiset, kaikki tyynni.2 Kun K. 9:10. Ja koirat pitää syömän Isebelin Jisreelin pellolla, ja ei yksikään pidä häntä hautaaman. Ja hän avasi oven ja pakeni.5. Ja sinä päivänä minä särjen Israelin jousen Jisreelin laaksossa.

5. Ja siihen aikaan pitää tapahtuman, että minä tahdon rikkoa Israelin joutsen Jisreelin laaksossa.

6. Ja vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären, ja Herra sanoi Hoosealle: Pane hänelle nimeksi Loo-Ruhama, sillä en minä enää tästedes armahda Israelin heimoa, niin että antaisin heille anteeksi. Nimi merkitsee: ei armahdettu.

6. Ja hän taas tuli raskaaksi ja synnytti tyttären. Ja hän sanoi hänelle: nimitä se Loryhhamaksi; sillä en minä enää armahda Israelin huonetta, mutta tahdon heidät peräti heittää pois.

7. Mutta Juudan heimoa minä armahdan: minä pelastan heidät Herran, heidän Jumalansa, avulla, mutta en pelasta heitä jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä ratsumiehillä.

7. Juudan huonetta tahdon minä kuitenkin armahtaa, ja auttaa heitä Herran, heidän Jumalansa kautta; ja en minä tahdo heitä auttaa joutsella, miekalla, sodalla, oriilla taikka ratsasmiehillä.Ps. 20:8 Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä.


Ps. 33:16 Ei kuningas voita paljolla väellänsä, ei sankari pelastu suurella voimallansa.


Ps. 76:4 Siellä hän mursi jousen salamat, kilven ja miekan ja sodan. Sela.


Jes. 30:15 Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette tahtoneet,
8. Kun vaimo oli vieroittanut Loo-Ruhaman, tuli hän raskaaksi ja synnytti pojan.

8. Ja kuin hän oli Loryhhaman vieroittanut, niin hän taas siitti ja synnytti pojan.

9. Ja Herra sanoi: Pane hänelle nimeksi Loo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän omanne. Nimi merkitsee: ei minun kansani.

9. Ja hän sanoi: nimitä häntä Loammiksi; sillä ette ole minun kansani, niin en minäkään ole teidän.

10. Mutta israelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', heille sanotaan: 'Elävän Jumalan lapset!'.

10. Mutta Israelin lasten luku pitää oleman niin kuin meren santa, jota ei mitata eikä luettaa taideta*; ja pitää tapahtuman, että siinä paikassa, missä heille sanottiin: ette ole minun kansani, pitää heille sanottaman: te elävän Jumalan lapset.1. Moos. 32:12 Olethan itse sanonut: 'Minä teen sinulle hyvää ja annan sinun jälkeläistesi luvun tulla paljoksi kuin meren hiekka, jota ei voida lukea sen paljouden tähden.'

1 Mos 32:12. Sinä olet kumminkin sanonut: minä teen kaiketi sinulle hyvää; ja lisään sinun siemenes niin kuin sannan meressä, joka paljouden tähden ei luettaa taideta.

Hoos. 2:23 Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani.'

Hos 2:23. Ja minä tahdon sen itselleni pitää siemeneksi maan päälle, ja tahdon sitä armahtaa, jota ei ole armahdettu. Ja sanon hänelle, joka ei ollut minun kansani: sinä olet minun kansani, ja hänen pitää sanoman: sinä olet minun Jumalani.

Room. 9:25 niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.

Rom 9:25. Niin kuin hän myös Hosean kautta sanoo: minä tahdon kutsua sen minun kansakseni, joka ei ollut minun kansani*, ja minun rakkaakseni, joka ei minun rakkaani ollut.


Rom 9:26. Ja pitää tapahtuman, että siinä paikassa, missä heille sanottiin: ette ole minun kansani, siellä pitää heitä elävän Jumalan lapsiksi kutsuttaman.

1. Piet. 2:10 te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut.

1 Piet 2:10. Jotka ette muinen kansa olleet, mutta nyt olette Jumalan kansa*: jotka ette muinen armossa olleet, mutta nyt te armossa olette.11. Ja Juudan miehet ja Israelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään; ja he lähtevät sotaan siitä maasta, sillä suuri on Jisreelin päivä.

11. Sillä Juudan lapset ja Israelin lapset pitää kokoontuman ja pitämän heitänsä yhden pään alla*, ja menemän ylös pois maasta; sillä Jisreelin päivä pitää suuri oleman.Jer. 3:18 Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi.

Jer 3:18. Siihen aikaan pitää Juudan huoneen menemän Israelin huoneen tykö, ja pitää ynnä tuleman pohjan puoliselta maalta siihen maahan, jonka minä olen antanut teidän isillenne perinnöksi.

Hes. 34:23 Ja minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin; hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa.

Hes 34:23. Ja minä tahdon yhden ainokaisen paimenen herättää, joka heitä on ravitseva, palveliani Davidin: hän on heitä ravitseva ja on heidän paimenensa oleva.

Hes. 37:22 Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi.

Hes 37:22. Ja teen kaikki yhdeksi kansaksi maalla, Israelin vuorilla; ja heillä kaikilla pitää oleman yksi kuningas, ja ei pidä enään kaksi kansaa eli kahteen valtakuntaan jaetut oleman.

Joh. 10:16 Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.

Joh 10:16. Minulla on myös muita lampaita, jotka ei ole tästä lammashuoneesta: ne pitää minun myös tänne saattaman: ja he saavat kuulla minun ääneni; ja pitää oleman yksi lammashuone ja yksi paimen.

Ef. 1:22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,

Eph 1:22. Ja on kaikki pannut hänen jalkainsa alle*, ja on myös hänen pannut pääksi kaikkein päälle seurakunnalle, 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14