Haggain kirja

33/38 RAAMATTU

1776 BIBLIA

   

HAGGAIN KIRJA

PROPHETA HAGGAI
Esipuhe.


Haggai on ensimäinen propheta, joka kansalle Babelin vankiuden jälkeen oli annettu, jonka ennustuksen kautta templi ja jumalanpalvelus parannettiin ja uudistettiin. Sitte annettiin Sakarja kahden kuukauden perästä hänen kumppaniksensa, että Jumalan sana kahden todistajan suusta piti paremmin uskottaman; sillä kansa oli tullut suureen epäilykseen, jos templi piti ikänä enään rakennetuksi tuleman.


Ja me ajattelemme, että tästä prophetasta puhutaan Dan. 9, kussa näin on: siitä ajasta kuin käsky käy ulos, että Jerusalem rakennetaan jälleen, aina siihen päämieheen Kristukseen, on seitsemän viikkoa etc. Ja vaikka on ennen kuningas Koreksen kautta oli käsky käynyt ulos, että kuninkaan kuulutuksella templi piti rakennettaman, kuitenkin se estyi aina Haggain ja Sakarjan aikaan asti, kuin Jumalan käsky heidän ennustuksensa kautta kävi ulos, että se piti toimeen tuleman.


Mutta hän nuhtelee kansaa, ettei he pitäneet vaaria, kuinka templi ja jumalanpalvelus piti parannettaman, vaan kaikki olivat ahkerat ja ahneet omassa kalussansa ja huoneessansa. Sen tähden myös heitä vaivattiin kovalla vuodella, viinan, jyväin ja kaikkein hedelmäin vahingolla, kaikille jumalattomille tiedoksi, jotka ei Jumalan sanasta ja palveluksesta lukua pidä, vaan pikemmin omaan säkkiinsä päin ovat. Niihin kaikkiin tämä teksti tulee, niin kuin hän sanoo: heidän sakkinsa pitää avoin ja pohjatoin oleman. Se löydetään myös kaikista historioista, että kussa ei Jumalan palveliaa tahdota holhoa eli auttaa hänen sanaansa pitämään ylös, niin hän tempaa heidät äkisti pois, ja antaa heidän niin itsellensä horjua, ja sallii kyllä koota, mutta viimeiseltä kaivaa hän läven säkkiin, niin että siitä kaikki varisee ja vuotaa pois, ettei kenkään tiedä, kuhunka se tulee, eikä syömistäkään pidä lähes löydettämän.


Hän ennustaa myös toisessa luvussa Kristuksesta, että hän oli pian tuleva kaikkia pakanoita lohduttamaan. Jossa hän myös salaisesti tietää, antaa, että Juudan valta ja laki piti saaman lopun, ja kaikki maaliman valtakunnat hävitettämän, ja Kristukselle kuuliaiseksi tuleman, joka aina tähän asti on niin tapahtunut, ja viimeiseen päivään saakka tapahtuu: ja silloin pitää kaikki täytettämän.1 Luku

1 LukuKehoitus temppelin rakentamiseen. Työ aloitetaan.

Propheta Haggai, Babelin vankiuden jälkeen, osoittaa templin rakennuksen unohtamisen tähden olevan köyhyyden ja vaivaisuuden maakunnassa.


II. Kansa, hänen kehoituksestansa neuvottu, rupee rakentamaan templiä.1. Kuningas Daarejaveksen toisena vuotena, kuudennessa kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuli tämä Herran sana profeetta Haggain kautta Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle:

1. Toisena kuningas Dariuksen vuotena, kuudentena kuukautena, ensimäisenä päivänä kuuta, tapahtui Herran sana prophetan Haggain kautta Serubbabelille Sealtielin pojalle, Juudan päämiehelle, ja Josualle Jotsadakin pojalle, ylimmäiselle papille*, ja sanoi:Esra 5:1 Mutta profeetta Haggai ja Sakarja, Iddon poika, profeetat, ennustivat Juudassa ja Jerusalemissa oleville juutalaisille Israelin Jumalan nimeen, hänen, jonka nimiin he olivat otetut.

Esr 5:1. Ja prophetat Haggai* ja Sakaria, Iddon poika, ennustivat Juudalaisille, jotka olivat Juudassa ja Jerusalemissa, Israelin Jumalan nimeen.

Luuk. 3:27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,
2. Näin sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa sanoo: Aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta.

2. Näin puhuu Herra Zebaot, sanoen: tämä kansa sanoo: ei aika vielä ole tullut Herran huonetta rakentaa.

3. Mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana:

3. Ja Herran sana tapahtui propheta Haggain kautta, sanoen:

4. Onko sitten aika teidän asua panelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on rauniona?

4. Kylläpä teidän aikanne on tullut asua kaunistetuissa huoneissanne, ja tämän huoneen täytyy autiona olla?2. Sam. 7:2 sanoi kuningas profeetta Naatanille: Katso, minä asun setripuisessa linnassa, mutta Jumalan arkki asuu telttakankaan suojassa.
5. Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: Ottakaa vaari teistänne.

5. Nyt siis sanoo Herra Zebaot näin: katsokaat, kuinka teidän käy.

6. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon.

6. Te kylvätte paljon, ja vähän viette aittaan; te syötte, ja ette tule ravituksi; te juotte, ja ette saa kylläänne; te verhootte teitänne, ja ette tule lämpimäksi; ja joka rahaa ansaitsee, hän panee sen lävelliseen kukkaroon.3. Moos. 26:26 Kun minä murran teiltä leivän tuen, niin kymmenen vaimoa paistaa teidän leipänne yhdessä uunissa, ja he tuovat kotiin teidän leipänne vaa'alla punnittuna; ja kun te syötte, ette tule ravituiksi.

3 Mos 26:26. Ja minä hukutan teiltä leivän aineen, niin että yhdessä pätsissä kymmenen vaimoa leipänne kypsentävät, ja punnitsevat leipänne vaalla: ja syötyänne ette tule ravituksi.

5. Moos. 28:38 Paljon siementä sinä viet pellollesi, mutta vähän sinä korjaat, sillä heinäsirkat hävittävät sen.

5 Mos 28:38. Sinä kylvät paljo siementä peltoon, mutta tuot vähän sisälle*; sillä heinäsirkat syövät sen.

Miika 6:14 Sinä syöt, mutta et tule ravituksi, ja sinun vatsassasi on tyhjyys. Minkä viet pois, sitä et saa pelastetuksi; ja minkä pelastetuksi saat, sen minä annan alttiiksi miekalle.Miik 6:15. Sinä kylvät, ja et leikkaa; sinä sotkut öljypuita, ja et saa itsiäs öljyllä voidella, ja kuurnitset viinaa, ja et saa sitä juoda.

Hagg. 2:17 Minä löin teitä, kaikkia teidän kättenne töitä, nokitähkällä ja viljanruosteella ja rakeilla, mutta ei kenkään teistä kääntynyt minun puoleeni, sanoo Herra.

Hagg 2:17. Sillä minä vaivasin teitä poudalla, nokipäillä ja rakeilla, kaikissa teidän kättenne töissä; ette kuitenkaan kääntyneet minun tyköni, sanoo Herra.7. Näin sanoo Herra Sebaot: Ottakaa vaari teistänne.

7. Näin sanoo Herra Zebaot: katsokaat siis, kuinka teidän käy.

8. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra.

8. Menkäät vuorille ja hakekaat puita, ja rakentakaat huone; se on minulle otollinen oleva, ja minä tahdon minun kunniani osoittaa.
Hagg 2:8. Sillä minun on hopia ja minun on kulta, sanoo Herra Zebaot.


Hagg 2:10. Neljäntenä päivänä kolmattakymmentä, yhdeksäntenä kuukautena toisena Dariuksen vuotena, tapahtui Herran sana propheta Haggaille ja sanoi:9. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi.

9. Kyllä tosin te paljon toivotte, vaan se tulee vähäksi; ja vaikka te parhaallansa kotia veisitte, niin minä sen kuitenkin puhallan pois. Miksi niin? sanoo Herra Zebaot: minun huoneeni tähden, että se on autiona, ja kukin teistä rientää oman huoneensa kanssa.

10. Sentähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa.

10. Sen tähden on taivas teiltä kasteen pidättänyt, ja maa kieltänyt hedelmänsä.3. Moos. 26:19 Ja minä murran teidän ylpeän uhmanne; minä teen teidän taivaanne raudankovaksi ja maanne vasken kaltaiseksi.

3 Mos 26:19. Ja minä särjen teidän ylpeytenne uppiniskaisuuden, minä teen teidän toivonne niin kuin raudan, ja teidän maanne niin kuin vasken.


3 Mos 26:20. Ja teidän voimanne pitää hukkaan kulutettaman, niin ettei teidän maanne kasvoansa anna, eikä puut maalla hedelmäänsä anna.

5. Moos. 28:23 Ja taivaasi, joka on sinun pääsi päällä, on niinkuin vaski, ja maa, joka on allasi, on niinkuin rauta.

5 Mos 28:23. Ja sinun taivaas, joka sinun pääs päällä on, pitää niin kuin vasken oleman, ja maan, joka sinun allas on, niin kuin raudan.

Sak. 8:12 Sillä rauhan kylvö kylvetään, viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa antaa satonsa, taivas antaa kasteensa, ja tämän kansan jäännökselle minä annan perintöosaksi kaiken tämän.
11. Ja minä olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle, ja mitä vain maa tuottaa, ja ihmisille ja eläimille ja kaikelle kätten vaivannäölle.

11. Ja minä olen poudan kutsunut*, sekä maan että vuorten päälle, jyväin, viinan, öljyn ja kaiken päälle, mitä maasta tulee, ihmisten ja karjan päälle, ja kaiken kätten työn päälle.1. Kun. 17:1 Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta.

1 Kun K 17:1. Ja Elia Tisbiläinen Gileadin asuja sanoi Ahabille: niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, ei pidä näillä vuosilla kastetta eikä sadetta tuleman, muutoin kuin minun sanani jälkeen.

2. Kun. 8:1 Ja Elisa puhui vaimolle, jonka pojan hän oli palauttanut henkiin, ja sanoi: Nouse ja lähde, sinä ja sinun perheesi, asumaan muukalaisena, missä vain voit asua, sillä Herra on käskenyt nälänhädän tulla, ja se myös tulee maahan seitsemäksi vuodeksi.

2 Kun K. 8:1. Ja Elisa puhui vaimolle, jonka pojan hän oli herättänyt*, ja sanoi: nouse ja matkusta pois huoneines, ja ole outona, kussas saat; sillä Herra on kutsuva nälän, joka on tuleva maalle seitsemäksi vuodeksi.

Hagg. 2:18 Ottakaa vaari, kuinka käy tästä päivästä lähtien eteenpäin, yhdeksännen kuun kahdennestakymmenennestä neljännestä päivästä, Herran temppelin perustamispäivästä, lähtien. Ottakaa vaari!

Hagg 2:18. Niin pankaat nyt mieleenne tästä päivästä ja ennen, nimittäin neljännestä päivästä kolmattakymmentä, yhdeksäntenä kuukautena, hamaan siihen päivään, jona Herran templi perustettiin, pankaat mieleenne.12. Niin Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylimmäinen pappi Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös kuuli Herran, Jumalansa ääntä ja profeetta Haggain sanoja, jota varten Herra, heidän Jumalansa, oli hänet lähettänytkin, ja kansa pelkäsi Herraa.

12. Niin kuuli Serubbabel Sealtielin poika, ja Josua Jotsadakin poika, ylimmäinen pappi, ja kaikki jääneet kansasta, Herran Jumalansa äänen ja propheta Haggain sanat, niin kuin Herra heidän Jumalansa hänen lähettänyt oli; ja kansa pelkäsi Herraa.

13. Haggai, Herran sanansaattaja, sanoi, saattaen Herran sanan, kansalle näin: Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra.

13. Niin sanoi Haggai, Herran sanansaattaja, Herran käskystä kansan tykö: minä olen teidän kanssanne*, sanoo Herra.Hagg. 2:5 Sen liiton sana, jonka minä tein teidän kanssanne, kun te läksitte Egyptistä, ja minun Henkeni pysyy teidän keskellänne. Älkää peljätkö.

Hagg 2:5. Sen sanan jälkeen kuin minä tein teidän kanssanne liiton*, kuin te Egyptistä vaelsitte, ja minun henkeni pitää teidän keskellänne pysymän: älkäät peljätkö.14. Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubbaabelin, Sealtielin pojan, hengen ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppeliä.

14. Ja Herra herätti Serubbabelin Sealtielin pojan, Juudan päämiehen hengen, ja Josuan Jotsadakin pojan, ylimmäisen papin hengen, ja kaiken jääneen kansan hengen, tulemaan ja työtä tekemään Herran Zebaotin heidän Jumalansa huoneessa,

15. kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä kuudennessa kuussa, kuningas Daarejaveksen toisena vuotena.

15. Neljäntenä päivänä kolmattakymmentä, kuudentena kuukautena, kuningas Dariuksen toisena vuotena. 

Valitse
luku

1 2